Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Битие 42

  1 А като видя Яков, че в Египет се намира жито, Яков рече на синовете си: Защо се гледате един друг?ББ1940 — Битие 42:1

  2 Рече още: Ето, чух, че в Египет се намира жито; слезте там та ни купете от там, за да живеем и да не измрем.ББ1940 — Битие 42:2

  3 Тогава десетте Иосифови братя слязоха да купят жито от Египет.ББ1940 — Битие 42:3

  4 А Яков не изпрати Вениамина, Иосифовия брат, заедно с братята му; защото думаше: Да не би да му се случи нещастие.ББ1940 — Битие 42:4

  5 И тъй, между ония, които идеха, дойдоха и синовете на Израиля да купят; защото имаше глад и в Ханаанската земя.ББ1940 — Битие 42:5

  6 А понеже Иосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всичките люде на оная земя, затова братята на Иосифа, като дойдоха, поклониха му се с лицата си до земята.ББ1940 — Битие 42:6

  7 А Иосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори, като чужд на тях, говореше им грубо и им рече: От где идете? А те рекоха: От Ханаанската земя, за да купим храна.ББ1940 — Битие 42:7

  8 (<А при все, че> Иосиф позна братята си, те не го познаха).ББ1940 — Битие 42:8

  9 Тогава Иосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, рече им: Вие сте шпиони; дошли сте да съглеждате голотата на тая земя.ББ1940 — Битие 42:9

  10 А те му казаха: Не, господарю, слугите ти дойдоха да си купят храна.ББ1940 — Битие 42:10

  11 Ние всички сме синове на един човек, честни човеци сме, слугите ти не са шпиони.ББ1940 — Битие 42:11

  12 Но той им рече: Не, дошли сте да съглеждате голотата на земята.ББ1940 — Битие 42:12

  13 А те казаха: Ние, твоите слуги, сме дванадесет братя, синове на един човек в Ханаанската земя; и, ето, най-младият е днес при баща ни, а единият го няма.ББ1940 — Битие 42:13

  14 И Иосиф им рече: Това е, което ви казах, когато рекох: Шпиони сте.ББ1940 — Битие 42:14

  15 Ето как ще бъдете опитани: <В името> на Фараона {Еврейски: Фараон живее.}, няма да излезете от тука, ако не дойде и по-младият ви брат тука.ББ1940 — Битие 42:15

  16 Пратете един от вас да доведе брата ви; а вие ще останете затворени догде се проверят думите ви, дали говорите истина; и ако не, <в името> на Фараона, наистина вие сте шпиони.ББ1940 — Битие 42:16

  17 И ги постави под стража за три дена.ББ1940 — Битие 42:17

  18 А на третия ден Иосиф им рече: Това сторете и ще живеете, защото аз се боя от Бога:ББ1940 — Битие 42:18

  19 Ако сте честни, нека остане един от вашите братя в къщата, в която сте пазени; вие идете, закарайте жито за гладните си челяди {Еврейски: За глада в дома ви.},ББ1940 — Битие 42:19

  20 па ми доведете най-младия си брат; така ще се докаже, че думите ви са истинни, и вие няма да умрете. И сториха така.ББ1940 — Битие 42:20

  21 И рекоха си един на друг: Наистина сме виновни за нашия брат, гдето видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме; затова ни постигна туй бедствие.ББ1940 — Битие 42:21

  22 А Рувим им отговори казвайки: Не ви ли говорих тия думи: Не съгрешавайте против детето, но вие не послушахте. Затова, вижте, кръвта му се изисква.ББ1940 — Битие 42:22

  23 А те не знаеха, че Иосиф разбираше, защото говореха с него чрез преводач.ББ1940 — Битие 42:23

  24 И той се оттегли от тях и плака; после, като се върна при тях, говореше им; и взе измежду тях Симеона та го върза пред очите им.ББ1940 — Битие 42:24

  25 Тогава Иосиф заповяда да напълнят съдовете им с жито, да върнат парите на всекиго в чувала му, и да им дадат храна за из пътя; и сториха им така.ББ1940 — Битие 42:25

  26 А те натовариха житото на ослите си и си тръгнаха от там.ББ1940 — Битие 42:26

  27 Но когато един от тях развърза чувала си на мястото за пренощуване, за да даде храна на осела си, видя, че парите му бяха отгоре в чувала.ББ1940 — Битие 42:27

  28 И рече на братята си: Парите ми са повърнати; наистина, вижте ги в чувала ми. Тогава сърцата им се ужасиха, и те се обръщаха с трепет един към друг и казваха: Що е това, което ни стори Бог?ББ1940 — Битие 42:28

  29 И като дойдоха при баща си Якова, в Ханаанската земя, разказаха му всичко, което им се бе случило.ББ1940 — Битие 42:29

  30 Рекоха: Човекът, който е господар, на оная земя, ни говори грубо, и ни взе за човеци <дошли> да съгледат страната.ББ1940 — Битие 42:30

  31 Но ние му казахме: Честни човеци сме, не сме шпиони;ББ1940 — Битие 42:31

  32 дванадесет братя сме, синове на един баща {Еврейски: синове на баща си.}; единият се изгуби, а най-младият е днес при баща ни в Ханаанската земя.ББ1940 — Битие 42:32

  33 И човекът, господарят на земята ни каза: Ето как ще позная дали сте честни: оставете един от вашите братя при мене и вземете <жито> за гладните си домочадия {Еврейски: За глада в дома ви.} и си идете,ББ1940 — Битие 42:33

  34 па ми доведете най-младия си брат; тогава ще позная, че не сте шпиони, а сте честни, и ще пусна брата ви, и вие ще търгувате в тая земя.ББ1940 — Битие 42:34

  35 А като изпразваха чувалите си, ето, на всеки възела с парите беше в чувала му; и те и баща им се уплашиха като видяха възлите с парите си.ББ1940 — Битие 42:35

  36 Тогава баща им Яков каза: Вие ме <оставихте> без чада; Иосифа няма, Симеона няма, а искате и Вениамина да заведете; върху мене падна всичко това!ББ1940 — Битие 42:36

  37 А Рувим, като говореше на баща си, рече: Убий двата ми сина, ако не ти го доведа; предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа.ББ1940 — Битие 42:37

  38 А Яков каза: Син ми няма да слезе с вас, защото брат му умря, и само той остана; ако му се случи нещастие по пътя, по който отивате, тогава ще свалите бялата ми коса със скръб в гроба.ББ1940 — Битие 42:38

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents