Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Еремия 50

  1 Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон, за Халдейската земя:ББ1940 — Еремия 50:1

  2 Известете между народите, Прогласете, и дигнете знаме; Прогласете, не крийте; Казвайте: Превзе се Вавилон, Посрами се Вил, Разруши се Меродах, Посрамиха се изваяните му, Строшиха се идолите му;ББ1940 — Еремия 50:2

  3 Защото от север възлиза против него народ, Който ще запусти земята му Тъй щото да няма кой да живее в нея; От човек до животно бягат и ги няма,ББ1940 — Еремия 50:3

  4 В ония дни и в онова време, казва Господ, Ще дойдат израилтяните Заедно с юдеите; Като ходят ще плачат И ще потърсят Господа своя Бог.ББ1940 — Еремия 50:4

  5 Ще питат за Сион С лицата си <обърнати> към него, <и ще казват>: Дойдете, да се присъединим към Господа Във вечен завет, който няма да се забрави,ББ1940 — Еремия 50:5

  6 Людете Ми станаха изгубени овце; Пастирите им ги заблудиха, Накараха ги да се скитат по планините; Те отидоха от планина на хълм, Забравиха кошарата си.ББ1940 — Еремия 50:6

  7 Всички, които ги намираха изяждаха ги; И противниците им рекоха: Не сме ние виновни, Защото те съгрешиха против Господа, обиталището на правдата, Да! против Господа, надеждата на бащите им.ББ1940 — Еремия 50:7

  8 Бягайте изсред Вавилон, Излезте из земята на халдейците, И бъдете като козли пред стадо.ББ1940 — Еремия 50:8

  9 Защото, ето, Аз ще подигна И ще направя да възходят против Вавилон Големи народи, събрани от северната земя, Които ще се опълчат против него; От там ще се превземе; Стрелите им ще бъдат като на силен изтребител, Който не се връща празен.ББ1940 — Еремия 50:9

  10 И Халдея ще бъде разграбена; Всичките й грабители ще се наситят, казва Господ.ББ1940 — Еремия 50:10

  11 При все, че се радвате, при все, че се веселите, Вие обирачи на наследството Ми, При все, че скачате като юница на трева, И цвилите като яки коне,ББ1940 — Еремия 50:11

  12 Пак майка ви ще се посрами много, Родителката ви ще се смути; Ето, тя ще бъде последна между народите Земя пуста, суха и непроходима.ББ1940 — Еремия 50:12

  13 Поради гнева Господен тя няма да бъде населена. Но цяла ще запустее; Всеки, който минава през Вавилон, ще се учуди, И ще подсвирне за всичките негови язви.ББ1940 — Еремия 50:13

  14 Опълчете се против Вавилон отвред, Всички, които запъвате лък; Стреляйте против него, не жалете стрели, Защото той съгреши на Господа.ББ1940 — Еремия 50:14

  15 Възкликнете поради него отвред, <Защото> той се покори {Еврейски: Си даде ръката.}; Укрепленията му паднаха, Стените му се събориха; Защото това е въздаянието Господно; Отплатете му; Както той е направил, така му направете.ББ1940 — Еремия 50:15

  16 Отсечете от Вавилон сеяча И онзи, който държи сърп в жетвено време; Поради страха от лютия меч Всеки <от тях> ще се върне при людете си, И всеки ще бяга в земята си.ББ1940 — Еремия 50:16

  17 Израил е изгонена овца, Която лъвове гониха; Първо асирийският цар я изяде, А после тоя вавилонски цар Навуходоносор Сгриза костите й.ББ1940 — Еремия 50:17

  18 Затова, така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, Аз ще накажа вавилонския цар и земята му, Както наказах асирийския цар.ББ1940 — Еремия 50:18

  19 И ще доведа Израиля пак в пасбището му; Той ще пасе в Кармил и Васан, И душата му ще се насити Върху Ефремовата гора и в Галаад.ББ1940 — Еремия 50:19

  20 В ония дни и в онова време казва Господ, Беззаконието на Израиля ще се потърси, и не ще го има, И греховете на Юда, и няма да се намерят; Защото ще простя на оцелелите, които оставям.ББ1940 — Еремия 50:20

  21 Възлез против земята, която двойно се е разбунтувала, — Против нея и против жителите, които ще бъдат наказани; Разори и, подир <разорените>, обречи на изтребление, казва Господ, Като извършиш всичко, както ти заповядах.ББ1940 — Еремия 50:21

  22 Боен вик има в страната, <Вик> и на страшно разорение.ББ1940 — Еремия 50:22

  23 Как се счупи и сломи Чукът на целия свят! Как се обърна Вавилон на пустота между народите!ББ1940 — Еремия 50:23

  24 Поставих ти примка, и ти се хвана, Вавилоне, без да се сетиш; Намерен биде, още и уловен, Защото си се възпротивил на Господа.ББ1940 — Еремия 50:24

  25 Господ отвори оръжейницата Си Та извади оръжията на гнева Си; Защото Иеова, Господ на Силите, има <да извърши> дело В земята на халдейците.ББ1940 — Еремия 50:25

  26 Дойдете против него от най-далечния край, Отворете житниците му, Натрупайте го като купове и го обречете на изтребление; Нищо да не остане от него.ББ1940 — Еремия 50:26

  27 Изколете всичките му телци; Нека слязат на клане; Горко им! Защото дойде денят им, Времето за наказанието им.ББ1940 — Еремия 50:27

  28 Глас на ония, които бягат, И които са се отървали от вавилонската земя, За да извести в Сион Въздаянието от Господа нашия Бог, Въздаянието за храма Му!ББ1940 — Еремия 50:28

  29 Свикайте стрелците против Вавилон, Всички, които запъват лък; Разположете стан изоколо против него, Та да не се отърве никой от него; Въздайте му според делата му, Според всичко що е направил, така му направете; Защото се е възгордял против Господа, Против Светия Израилев.ББ1940 — Еремия 50:29

  30 Затова младежите му ще паднат в улиците му, И всичките му военни мъже Ще загинат в оня ден, казва Господ.ББ1940 — Еремия 50:30

  31 Ето, Аз съм против тебе, о <граде> горделиви, Казва Господ, Иеова на Силите; Защото настана денят ти, Времето, когато ще те накажа.ББ1940 — Еремия 50:31

  32 Горделивият ще се препъне и падне, И не ще има кой да го дигне; И ще запаля огън в градовете му, Който ще погълне всичко около него.ББ1940 — Еремия 50:32

  33 Така казва Господ на Силите: Израилтяните и юдейците се угнетяват заедно; Всички, които ги заплениха, задържат ги, Отказват да ги пуснат.ББ1940 — Еремия 50:33

  34 <Но> Изкупителят им е мощен; Господ на Силите е името Му; Непременно ще се застъпи за делото им, За да успокои света. И да смути вавилонските жители.ББ1940 — Еремия 50:34

  35 Меч има върху халдейците, казва Господ, И върху жителите на Вавилон, И върху първенците му, и върху мъдрите му!ББ1940 — Еремия 50:35

  36 Меч има върху измамниците! и те ще избезумеят; Меч върху юнаците му! и те ще се ужасяват;ББ1940 — Еремия 50:36

  37 Меч има върху конете им, върху колесниците им, И върху всичките разноплеменни люде, които са всред него! И ще станат като жени; Меч върху съкровищата му! и ще се разграбят;ББ1940 — Еремия 50:37

  38 Суша има върху водите му; и ще пресъхнат; Защото е земя <предадена> на изваяни, И <жителите й> са полудели за страшилищата си {Т.е., идолите си.}.ББ1940 — Еремия 50:38

  39 Затова зверове от пустинята и хиени Живеят там, И камилоптици ще живеят там; И не ще бъде населен вече до века, Нито обитаем из род в род.ББ1940 — Еремия 50:39

  40 Както когато Бог разори Содома и Гомора И ближните им градове, казва Господ, <Така> никой човек няма да живее там, Нито ще пришелствува там човешки син.ББ1940 — Еремия 50:40

  41 Ето, люде ще дойдат от север, Да! голям народ и много царе Ще се издигнат от краищата на света.ББ1940 — Еремия 50:41

  42 Лък и копие ще държат; Жестоки са и немилостиви; Гласът им бучи като морето; Възседнали са на коне, Всеки опълчен като мъж за бой Против тебе, дъщерьо вавилонска.ББ1940 — Еремия 50:42

  43 Вавилонският цар чу вестта за тях, И ръцете му ослабнаха; Мъки го обзеха, Болки като на жена, която ражда.ББ1940 — Еремия 50:43

  44 Ето, като лъв от прииждането на Иордан, Той ще възлезе против богатото пасбище; Защото Аз мигновено ще изпъдя <Халдея> от там, И онзи, който бъде избран, ще поставя над нея. Защото кой е подобен на Мене, и кой ще Ми определи време <за съд>? И кой е оня овчар, който ще застане против Мене?ББ1940 — Еремия 50:44

  45 Затова слушайте решението, Което Господ е взел против Вавилон, И намеренията, които е намислил против земята на халдейците: Непременно ще повлекат и най-малките от стадото; Непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.ББ1940 — Еремия 50:45

  46 От слуха за превземането на Вавилон Земята се потресе, И вопълът се разчу между народите.ББ1940 — Еремия 50:46

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents