Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Езекил 40

  1 В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия <ден> от месеца, в четиринадесетата година подир превземането на града, в същия ден Господната ръка биде върху мене и ме заведе там, —ББ1940 — Езекил 40:1

  2 чрез Божии видения ме заведе в Израилевата земя та ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание <подобно> на град.ББ1940 — Езекил 40:2

  3 И като ме заведе там, ето, човек чийто изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика, стоеше в портата.ББ1940 — Езекил 40:3

  4 И човекът ми рече: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си, и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти биде въведен тука с цел да ти покажа това. Всичко що видиш изяви го на Израилевия дом.ББ1940 — Езекил 40:4

  5 И ето извън дома една стена околовръст, и в ръката на човека мярка от тръстика дълга шест лакти, всеки <лакът дълъг> лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, и височината една тръстика.ББ1940 — Езекил 40:5

  6 Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата й; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг една тръстика.ББ1940 — Езекил 40:6

  7 И всяка стражарска стая бе една тръстика дълга и една тръстика широка; и <разстоянието> между стаите бе пет лакти; а прагът на портата, при преддверието на портата към дома, бе една тръстика.ББ1940 — Езекил 40:7

  8 Измери тоже преддверието на портата към дома, една тръстика.ББ1940 — Езекил 40:8

  9 Тогава като измери преддверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им два лакътя; и преддверието на портата беше откъм дома.ББ1940 — Езекил 40:9

  10 И стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам.ББ1940 — Езекил 40:10

  11 И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата тринадесет лакти.ББ1940 — Езекил 40:11

  12 А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; и стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.ББ1940 — Езекил 40:12

  13 После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата, и широчината бе двадесет и пет лакти, врата срещу врата.ББ1940 — Езекил 40:13

  14 И измери стълбовете шестдесет лакти; и преддверието <стигаше> до стълбовете околовръст портата.ББ1940 — Езекил 40:14

  15 И от лицето на портата, при входа, до лицето на преддверието на вътрешната порта, имаше петдесет лакти.ББ1940 — Езекил 40:15

  16 И на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им извътре портата околовръст, така и на сводовете; а имаше прозорци извътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми.ББ1940 — Езекил 40:16

  17 Тогава ме заведе във външния двор; и ето стаи и под направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода.ББ1940 — Езекил 40:17

  18 И подът, който бе от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под.ББ1940 — Езекил 40:18

  19 Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор извън, и тя беше сто лакти и откъм изток и откъм север.ББ1940 — Езекил 40:19

  20 И измери дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север.ББ1940 — Езекил 40:20

  21 И стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете й и сводовете й бяха според мярката на първата порта; дължината й беше петдесет лакти, и широчината й двадесет и пет лакти.ББ1940 — Езекил 40:21

  22 И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея.ББ1940 — Езекил 40:22

  23 И портата на вътрешния двор бе срещу портата, която бе към север и към изток; и като измери от порта до порта, намери сто лакти.ББ1940 — Езекил 40:23

  24 И заведе ме към юг, и ето порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете й и сводовете й, те имаха същите мерки.ББ1940 — Езекил 40:24

  25 И имаше прозорци на нея и на сводовете й околовръст, подобни на ония прозорци; дължината им беше петдесет лакти, и широчината двадесет и пет лакти.ББ1940 — Езекил 40:25

  26 И изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея; и на стълбовете й имаше палми, една отсам и една оттам.ББ1940 — Езекил 40:26

  27 И във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти.ББ1940 — Езекил 40:27

  28 Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки,ББ1940 — Езекил 40:28

  29 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; дължината й беше петдесет лакти, а широчината й двадесет и пет лакти.ББ1940 — Езекил 40:29

  30 И сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги, и пет лакти широки.ББ1940 — Езекил 40:30

  31 И сводовете й бяха към външния двор; и имаше палми по стълбовете й; и изкачваха се към нея по осем стъпала.ББ1940 — Езекил 40:31

  32 И заведе ме във вътрешния двор към изток; и като измери портата тя имаше същите мерки;ББ1940 — Езекил 40:32

  33 и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.ББ1940 — Езекил 40:33

  34 И сводовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.ББ1940 — Езекил 40:34

  35 И заведе ме при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки,ББ1940 — Езекил 40:35

  36 както и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.ББ1940 — Езекил 40:36

  37 И стълбовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.ББ1940 — Езекил 40:37

  38 И имаше една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, гдето миеха всеизгарянето.ББ1940 — Езекил 40:38

  39 И в преддверието на портата имаше две, трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях, и приноса за престъпление.ББ1940 — Езекил 40:39

  40 И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към преддверието на портата, имаше две трапези.ББ1940 — Езекил 40:40

  41 Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; <всичко> осем трапези, на които колеха <жертвите>.ББ1940 — Езекил 40:41

  42 И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и жертвата.ББ1940 — Езекил 40:42

  43 И извътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите <туряха> месото на приносите.ББ1940 — Езекил 40:43

  44 И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една <от тях>, на страната на източната порта, гледаше към север.ББ1940 — Езекил 40:44

  45 И рече ми: Тая стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома;ББ1940 — Езекил 40:45

  46 а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около олтара; те са потомци на Садока, които измежду Левиевите потомци се приближават при Господа да Му служат.ББ1940 — Езекил 40:46

  47 И като измери двора, дължината му беше сто лакти, и широчината му сто лакти; беше квадратен, и олтарът беше пред дома.ББ1940 — Езекил 40:47

  48 Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам.ББ1940 — Езекил 40:48

  49 Дължината на предхрамието бе двадесет лакти, и широчината му единадесет лакти; и изкачваха се към него по <десет> стъпала; и при стълбовете имаше <други> стълбове, един отсам и един оттам.ББ1940 — Езекил 40:49

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents