Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Матей 27

  1 А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят.ББ1940 — Матей 27:1

  2 И когато Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата.ББ1940 — Матей 27:2

  3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че <Исус> бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:ББ1940 — Матей 27:3

  4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.ББ1940 — Матей 27:4

  5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.ББ1940 — Матей 27:5

  6 А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.ББ1940 — Матей 27:6

  7 И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци.ББ1940 — Матей 27:7

  8 Затова оная нива се нарече кръвна нива<, както се нарича> и до днес.ББ1940 — Матей 27:8

  9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: “И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, <Когото> оцениха някои от израилтяните,ББ1940 — Матей 27:9

  10 и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ”.ББ1940 — Матей 27:10

  11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш.ББ1940 — Матей 27:11

  12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.ББ1940 — Матей 27:12

  13 Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе?ББ1940 — Матей 27:13

  14 Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много.ББ1940 — Матей 27:14

  15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали.ББ1940 — Матей 27:15

  16 А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава.ББ1940 — Матей 27:16

  17 И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна: Варава ли или Исуса, наречен Христос?ББ1940 — Матей 27:17

  18 (Понеже знаеше, че от завист го предаваха.ББ1940 — Матей 27:18

  19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него).ББ1940 — Матей 27:19

  20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят.ББ1940 — Матей 27:20

  21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава.ББ1940 — Матей 27:21

  22 Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат.ББ1940 — Матей 27:22

  23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат.ББ1940 — Матей 27:23

  24 И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте.ББ1940 — Матей 27:24

  25 И целият народ в отговор рече: Кръвта Му <да бъде> на нас и на чадата ни.ББ1940 — Матей 27:25

  26 Тогава им пусна Варава; а Исуса би и Го предаде на разпятие.ББ1940 — Матей 27:26

  27 Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията, и събраха около Него цялата дружина.ББ1940 — Матей 27:27

  28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.ББ1940 — Матей 27:28

  29 И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и <туриха> тръст в десницата Му; и като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски!ББ1940 — Матей 27:29

  30 И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го удряха по главата.ББ1940 — Матей 27:30

  31 И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи и Го заведоха да Го разпнат.ББ1940 — Матей 27:31

  32 А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.ББ1940 — Матей 27:32

  33 И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място),ББ1940 — Матей 27:33

  34 дадоха Му да пие вино размесено с жлъчка; но Той като вкуси, не прие да пие.ББ1940 — Матей 27:34

  35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие.ББ1940 — Матей 27:35

  36 И седяха да Го пазят там.ББ1940 — Матей 27:36

  37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано <така:> Тоя е Исус, Юдейският Цар.ББ1940 — Матей 27:37

  38 Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво.ББ1940 — Матей 27:38

  39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха:ББ1940 — Матей 27:39

  40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни <пак> го съграждаш, спаси Себе Си; ако си Божий Син, слез от кръста.ББ1940 — Матей 27:40

  41 Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините Го ругаеха, казвайки:ББ1940 — Матей 27:41

  42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него.ББ1940 — Матей 27:42

  43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.ББ1940 — Матей 27:43

  44 Със същия< укор> Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.ББ1940 — Матей 27:44

  45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час.ББ1940 — Матей 27:45

  46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?ББ1940 — Матей 27:46

  47 Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия.ББ1940 — Матей 27:47

  48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие.ББ1940 — Матей 27:48

  49 А другите казваха: Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави.ББ1940 — Матей 27:49

  50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.ББ1940 — Матей 27:50

  51 И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,ББ1940 — Матей 27:51

  52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,ББ1940 — Матей 27:52

  53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).ББ1940 — Матей 27:53

  54 А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.ББ1940 — Матей 27:54

  55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха;ББ1940 — Матей 27:55

  56 между които бяха Мария Магдалина, и Мария майка на Якова и на Иосия, и майката на Заведеевите синове.ББ1940 — Матей 27:56

  57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса.ББ1940 — Матей 27:57

  58 Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да <му> се даде.ББ1940 — Матей 27:58

  59 Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница,ББ1940 — Матей 27:59

  60 и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.ББ1940 — Матей 27:60

  61 А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.ББ1940 — Матей 27:61

  62 И на следващия ден, който бе <денят> след приготовлението <за празника>, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха:ББ1940 — Матей 27:62

  63 Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна.ББ1940 — Матей 27:63

  64 Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.ББ1940 — Матей 27:64

  65 Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете< Го> както знаете.ББ1940 — Матей 27:65

  66 Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с <помощта> на стражата.ББ1940 — Матей 27:66

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents