Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Марко

  Марко 1

  1 Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;ББ1940 — Марко 1:1

  2 както е писано в <книгата на> пророк Исаия: — “Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;ББ1940 — Марко 1:2

  3 Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него”.ББ1940 — Марко 1:3

  4 Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.ББ1940 — Марко 1:4

  5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.ББ1940 — Марко 1:5

  6 А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.ББ1940 — Марко 1:6

  7 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.ББ1940 — Марко 1:7

  8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.ББ1940 — Марко 1:8

  9 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.ББ1940 — Марко 1:9

  10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.ББ1940 — Марко 1:10

  11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.ББ1940 — Марко 1:11

  12 И веднага Духът Го закара в пустинята.ББ1940 — Марко 1:12

  13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.ББ1940 — Марко 1:13

  14 А след като Иоан биде предаден на <властта>, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:ББ1940 — Марко 1:14

  15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;ББ1940 — Марко 1:15

  16 А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.ББ1940 — Марко 1:16

  17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.ББ1940 — Марко 1:17

  18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.ББ1940 — Марко 1:18

  19 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.ББ1940 — Марко 1:19

  20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.ББ1940 — Марко 1:20

  21 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата <Исус> влезе в синагогата и поучаваше.ББ1940 — Марко 1:21

  22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.ББ1940 — Марко 1:22

  23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:ББ1940 — Марко 1:23

  24 [Остави <ни>!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.ББ1940 — Марко 1:24

  25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.ББ1940 — Марко 1:25

  26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.ББ1940 — Марко 1:26

  27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!ББ1940 — Марко 1:27

  28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.ББ1940 — Марко 1:28

  29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.ББ1940 — Марко 1:29

  30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.ББ1940 — Марко 1:30

  31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.ББ1940 — Марко 1:31

  32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.ББ1940 — Марко 1:32

  33 И целият град се събра пред вратата.ББ1940 — Марко 1:33

  34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.ББ1940 — Марко 1:34

  35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.ББ1940 — Марко 1:35

  36 А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.ББ1940 — Марко 1:36

  37 И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.ББ1940 — Марко 1:37

  38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.ББ1940 — Марко 1:38

  39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.ББ1940 — Марко 1:39

  40 И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.ББ1940 — Марко 1:40

  41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.ББ1940 — Марко 1:41

  42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.ББ1940 — Марко 1:42

  43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:ББ1940 — Марко 1:43

  44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.ББ1940 — Марко 1:44

  45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото <Исус> не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.ББ1940 — Марко 1:45

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents