Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Марко 9

  1 И рече им: Истина ви казвам: Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила.ББ1940 — Марко 9:1

  2 И след шест дни Исус взема Петра, Якова и Иоана, и завежда само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях.ББ1940 — Марко 9:2

  3 Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може <така> да избели.ББ1940 — Марко 9:3

  4 И яви им се Илия с Моисея, които разговаряха с Исуса.ББ1940 — Марко 9:4

  5 А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия;ББ1940 — Марко 9:5

  6 защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много.ББ1940 — Марко 9:6

  7 И яви се облак и ги засени; и глас дойде из облака, <който каза>: Този е Моят възлюблен Син; Него слушайте.ББ1940 — Марко 9:7

  8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса.ББ1940 — Марко 9:8

  9 И като слизаха от планината, заръча им да не казват никому това що бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.ББ1940 — Марко 9:9

  10 И те пазеха тая поръчка, като разискваха помежду си що значи да възкръсне от мъртвите.ББ1940 — Марко 9:10

  11 И попитаха Го, казвайки: Защо думат книжниците, че трябва първо Илия да дойде?ББ1940 — Марко 9:11

  12 А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? — <писано е>, че трябва да пострада много и да бъде унизен.ББ1940 — Марко 9:12

  13 Но казвам ви, че Илия е <вече> дошъл, и те постъпиха с него както си искаха, според както си искаха, според както е писано за него.ББ1940 — Марко 9:13

  14 И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество, и книжници, които се препираха с тях.ББ1940 — Марко 9:14

  15 И веднага, като Го видя цялото множество, смая се, стекоха се и Го поздравяваха.ББ1940 — Марко 9:15

  16 И Той ги попита: За какво се препирате с тях?ББ1940 — Марко 9:16

  17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.ББ1940 — Марко 9:17

  18 И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби, и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят <беса>, но не можаха.ББ1940 — Марко 9:18

  19 А Той в отговор им каза: О роде невярващ, до кога ще бъда до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при Мене.ББ1940 — Марко 9:19

  20 И доведоха го при Него. И като Го видя <хванатият от бяс>, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.ББ1940 — Марко 9:20

  21 И попита Исус баща му: Колко време има от как му е станало това? А той каза: От детинство.ББ1940 — Марко 9:21

  22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.ББ1940 — Марко 9:22

  23 А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.ББ1940 — Марко 9:23

  24 Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам [Господи]! помогни на моето неверие.ББ1940 — Марко 9:24

  25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам: Излез от него, и да не влезеш вече в него.ББ1940 — Марко 9:25

  26 И <духът>, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и <детето> стана като мъртво, така щото болшинството, думаха, че е умряло.ББ1940 — Марко 9:26

  27 Но Исус го хвана за ръката и го дигна; и то стана,ББ1940 — Марко 9:27

  28 И когато влезе вкъщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?ББ1940 — Марко 9:28

  29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].ББ1940 — Марко 9:29

  30 И като излязоха оттам, минаваха през Галилея; и Той искаше никой да не узнае това.ББ1940 — Марко 9:30

  31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне.ББ1940 — Марко 9:31

  32 Но те не разбраха думата и бояха се да Го попитат.ББ1940 — Марко 9:32

  33 И дойдоха в Капернаум; и когато влезе вкъщи попита ги: Какво разисквахте из пътя?ББ1940 — Марко 9:33

  34 А те мълчаха, защото по пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям?ББ1940 — Марко 9:34

  35 И като седна, повика дванадесетте и каза им: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.ББ1940 — Марко 9:35

  36 Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; и като го прегърна рече им:ББ1940 — Марко 9:36

  37 Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, но Този Който Ме е пратил.ББ1940 — Марко 9:37

  38 Иоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.ББ1940 — Марко 9:38

  39 А Исус рече: Недейте му запрещава, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро< след това> да Ме злослови.ББ1940 — Марко 9:39

  40 Понеже оня, който не е против нас, е откъм нас.ББ1940 — Марко 9:40

  41 Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам: той никак няма да изгуби наградата си.ББ1940 — Марко 9:41

  42 А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето.ББ1940 — Марко 9:42

  43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,ББ1940 — Марко 9:43

  44 [дето “червеят им не умира, и огънят не угасва”].ББ1940 — Марко 9:44

  45 И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла,ББ1940 — Марко 9:45

  46 [дето “червеят им не умира и огънят не угасва”].ББ1940 — Марко 9:46

  47 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,ББ1940 — Марко 9:47

  48 дето “червеят им не умира, и огънят не угасва”.ББ1940 — Марко 9:48

  49 Защото всеки ще се осоли с огън, [и всяка жертва ще се осоли със сол].ББ1940 — Марко 9:49

  50 Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.ББ1940 — Марко 9:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents