Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Лука 9

  1 И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.ББ1940 — Лука 9:1

  2 И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.ББ1940 — Лука 9:2

  3 И каза им: Не вземайте нищо за път, ни тояга, ни торба ни хляб, ни пари, нито да имате по две ризи.ББ1940 — Лука 9:3

  4 И в която къща влезете там седете, и от там тръгвайте <на път>.ББ1940 — Лука 9:4

  5 И ако някои не ви приемат, когато излизате от оня град отърсете и праха от нозете си за свидетелство против тях.ББ1940 — Лука 9:5

  6 И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха на всякъде.ББ1940 — Лука 9:6

  7 А четверовластникът Ирод чу за всичко що ставало и беше в недоумение; защото някои казваха, че Иоан е възкръснал от мъртвите;ББ1940 — Лука 9:7

  8 други пък, че Илия се е явил; а други, че един от старовременните пророци е възкръснал.ББ1940 — Лука 9:8

  9 И рече Ирод: Иоана аз обезглавих; но Кой е Тоя, за Когото слушам такива неща? И желаеше да Го види.ББ1940 — Лука 9:9

  10 И като се върнаха апостолите, разказаха на <Исуса> все що бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли на саме [в уединено място] до един град наречен Витсаида.ББ1940 — Лука 9:10

  11 А множествата като разбраха това, отидоха подире Му; и Той ги посрещна с готовност, и им говореше за Божието царство, и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление.ББ1940 — Лука 9:11

  12 И като почна денят да преваля, дванадесетте се приближиха и Му рекоха: Разпусни народа за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тука сме в уединено място.ББ1940 — Лука 9:12

  13 Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен, — да отидем ли и да купим храна за всички тия люде?ББ1940 — Лука 9:13

  14 (Защото имаше около пет хиляди мъже). И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.ББ1940 — Лука 9:14

  15 Те сториха така и накараха всички да насядат.ББ1940 — Лука 9:15

  16 А той взе петте хляба и двете риби, и погледна към небето и ги благослови; и като ги разчупи, даваше на учениците да сложат пред народа.ББ1940 — Лука 9:16

  17 И ядоха и всички се наситиха; и дигнаха къшеите, които им останаха, дванадесет коша.ББ1940 — Лука 9:17

  18 И когато Той се молеше насаме, и учениците бяха с Него, попита ги, казвайки: Според както казва народът, Кой съм Аз?ББ1940 — Лука 9:18

  19 А в отговор те рекоха: <Едни казват, че си> Иоан Кръстител; а други — Илия; трети пък, — че един от старовременните пророци е възкръснал.ББ1940 — Лука 9:19

  20 Тогава им каза: А според, както вие мислите, Кой съм Аз? Петър в отговор рече: Божият Христос.ББ1940 — Лука 9:20

  21 А Той им заръча, и заповяда да не казват никому, като рече:ББ1940 — Лука 9:21

  22 Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.ББ1940 — Лука 9:22

  23 Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.ББ1940 — Лука 9:23

  24 Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.ББ1940 — Лука 9:24

  25 Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?ББ1940 — Лука 9:25

  26 Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава, и <в славата> на Отца и на Своите ангели.ББ1940 — Лука 9:26

  27 А казвам ви наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Божието царство.ББ1940 — Лука 9:27

  28 И около осем дни след като каза това, Той взе със себе си Петра, Иоана и Якова, и се качи на планината да се моли.ББ1940 — Лука 9:28

  29 И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му <стана> бяло <и> бляскаво.ББ1940 — Лука 9:29

  30 И, ето двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Моисей и Илия,ББ1940 — Лука 9:30

  31 които се явиха в слава и говореха за смъртта {Гръцки: — Изхода} Му, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.ББ1940 — Лука 9:31

  32 А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.ББ1940 — Лука 9:32

  33 И когато те се разделиха с Него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре е да сме тука: и нека направим три шатри, за Тебе една за Моисея една, и една за Илия без да знае какво дума.ББ1940 — Лука 9:33

  34 И докато казваше това, дойде облак та ги засени; и учениците се уплашиха като влязоха в облака.ББ1940 — Лука 9:34

  35 И дойде из облака глас който каза: Този е Моят Син, Избраник Мой; Него слушайте.ББ1940 — Лука 9:35

  36 И когато престана гласът, Исус се намери сам. И те замълчаха, и през ония дни не казваха никому нищо от това, що бяха видели.ББ1940 — Лука 9:36

  37 И на следния ден, когато слязоха от планината, срещна Го голямо множество.ББ1940 — Лука 9:37

  38 И, ето, един човек от народа извика, казвайки: Учителю, моля Ти се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено чадо.ББ1940 — Лука 9:38

  39 И, ето, дух го прехваща и той изведнъж закрещява и духът го сгърчва така, че той се запеня, и като го смазва, едвам го напуща.ББ1940 — Лука 9:39

  40 И помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха.ББ1940 — Лука 9:40

  41 Исус в отговор рече: О роде неверен и извратен! до кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука.ББ1940 — Лука 9:41

  42 И когато още идваше, бесът го тръшна и сгърчи силно; а Исус смъмра нечистия дух, изцели момчето, и върна го на баща му.ББ1940 — Лука 9:42

  43 И всички се учудваха на Божието величие. А докато всички се чудеха на всичко което правеше, Той рече на учениците Си:ББ1940 — Лука 9:43

  44 Вложете в ушите си тия думи, защото Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.ББ1940 — Лука 9:44

  45 Но те не разбраха тая дума; тя бе скрита от тях за да не я разберат; а бояха се да Го попитат за тая дума.ББ1940 — Лука 9:45

  46 И повдигна се между тях разискване, кой от тях ще бъде по-голям.ББ1940 — Лука 9:46

  47 А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно детенце, постави го при Себе Си, и рече им:ББ1940 — Лука 9:47

  48 Който приеме това детенце в Мое име, Мене приема; и който приеме Мене, приема Този който Ме е изпратил; защото който е най-малък между всички вас, той е голям.ББ1940 — Лука 9:48

  49 А Иоан продума и рече: Наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следва с нас.ББ1940 — Лука 9:49

  50 А Исус му рече: Недейте му запрещава; защото, който не е против вас откъм вас е.ББ1940 — Лука 9:50

  51 И когато се навършваха дните да се възнесе, Той насочи лицето Си да пътува към Ерусалим.ББ1940 — Лука 9:51

  52 И проводи пред Себе Си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за Него.ББ1940 — Лука 9:52

  53 Но не Го приеха, защото лицето Му беше <обърнато> към Ерусалим.ББ1940 — Лука 9:53

  54 Като видяха <това> учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]?ББ1940 — Лука 9:54

  55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].ББ1940 — Лука 9:55

  56 И отидоха в друго село.ББ1940 — Лука 9:56

  57 А като вървяха в пътя, един човек Му рече: Ще те следвам дето и да идеш.ББ1940 — Лука 9:57

  58 Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.ББ1940 — Лука 9:58

  59 А на друг каза: Върви след Мене. А той рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.ББ1940 — Лука 9:59

  60 Но Той му каза: Остави мъртвите да погребат своите мъртви; а ти иди и разгласявай Божието царство.ББ1940 — Лука 9:60

  61 Рече и друг: Ще дойда след Тебе, Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.ББ1940 — Лука 9:61

  62 А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.ББ1940 — Лука 9:62

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents