Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Лука 12

  1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.ББ1940 — Лука 12:1

  2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.ББ1940 — Лука 12:2

  3 Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.ББ1940 — Лука 12:3

  4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят.ББ1940 — Лука 12:4

  5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите.ББ1940 — Лука 12:5

  6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? и ни едно от тях не е забравено пред Бога.ББ1940 — Лука 12:6

  7 Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.ББ1940 — Лука 12:7

  8 И казвам ви: Всеки който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;ББ1940 — Лука 12:8

  9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците ще бъде отречен пред Божиите ангели.ББ1940 — Лука 12:9

  10 И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.ББ1940 — Лука 12:10

  11 И когато ви заведат в синагогите и <пред> началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете.ББ1940 — Лука 12:11

  12 Защото Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.ББ1940 — Лука 12:12

  13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството.ББ1940 — Лука 12:13

  14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил съдия или делач над вас?ББ1940 — Лука 12:14

  15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.ББ1940 — Лука 12:15

  16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод.ББ1940 — Лука 12:16

  17 И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си.ББ1940 — Лука 12:17

  18 И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си.ББ1940 — Лука 12:18

  19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се.ББ1940 — Лука 12:19

  20 А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде?ББ1940 — Лука 12:20

  21 Така <става> с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.ББ1940 — Лука 12:21

  22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота <си>, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете.ББ1940 — Лука 12:22

  23 Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото.ББ1940 — Лука 12:23

  24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!ББ1940 — Лука 12:24

  25 И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?ББ1940 — Лука 12:25

  26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго?ББ1940 — Лука 12:26

  27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях.ББ1940 — Лука 12:27

  28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече <ще облича> вас, маловери!ББ1940 — Лука 12:28

  29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте;ББ1940 — Лука 12:29

  30 защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.ББ1940 — Лука 12:30

  31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави.ББ1940 — Лука 12:31

  32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.ББ1940 — Лука 12:32

  33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.ББ1940 — Лука 12:33

  34 Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.ББ1940 — Лука 12:34

  35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени;ББ1940 — Лука 12:35

  36 и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.ББ1940 — Лука 12:36

  37 Блажени ония слуги, чиито господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.ББ1940 — Лука 12:37

  38 И ако дойде на втора стража, или на трета стража, и ги намери така, блажени са ония слуги.ББ1940 — Лука 12:38

  39 Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата.ББ1940 — Лука 12:39

  40 Бъдете, <прочее>, и вие готови; защото в час, когато< го> не мислите, Човешкият Син ще дойде.ББ1940 — Лука 12:40

  41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тая притча, или на всичките?ББ1940 — Лука 12:41

  42 Господ каза: Кой е, прочее, онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домочадието си, да им дава на време определената храна?ББ1940 — Лука 12:42

  43 Блажен онзи слуга, чиито господар, когато си дойде, го намери, че прави така.ББ1940 — Лука 12:43

  44 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.ББ1940 — Лука 12:44

  45 Но ако онзи слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие момчетата, и момичетата, да яде, да пие и да се опива,ББ1940 — Лука 12:45

  46 то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните.ББ1940 — Лука 12:46

  47 И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.ББ1940 — Лука 12:47

  48 А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.ББ1940 — Лука 12:48

  49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво <повече> да искам, ако се е вече запалил?ББ1940 — Лука 12:49

  50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се утеснявам докле се извърши!ББ1940 — Лука 12:50

  51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла.ББ1940 — Лука 12:51

  52 Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима.ББ1940 — Лука 12:52

  53 Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.ББ1940 — Лука 12:53

  54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става.ББ1940 — Лука 12:54

  55 И когато духа южен вятър казвате: Ще стане жега; и става.ББ1940 — Лука 12:55

  56 Лицемери! лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате?ББ1940 — Лука 12:56

  57 А защо и от само себе си не съдите що е право?ББ1940 — Лука 12:57

  58 Защото, когато отиваш с противника си <да се явиш> пред управителя, постарай се по пътя да се отървеш от него, да не би да те завлече при съдията, и съдията <да> те предаде на служителя, и служителят <да> те хвърли в тъмница.ББ1940 — Лука 12:58

  59 Казвам ти, никак няма да излезеш от там докле не изплатиш и най-последното петаче.ББ1940 — Лука 12:59

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents