Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Деяния 2

  1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.ББ1940 — Деяния 2:1

  2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.ББ1940 — Деяния 2:2

  3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.ББ1940 — Деяния 2:3

  4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше <способност> да говорят.ББ1940 — Деяния 2:4

  5 <А тогава> престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.ББ1940 — Деяния 2:5

  6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.ББ1940 — Деяния 2:6

  7 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?ББ1940 — Деяния 2:7

  8 Тогава как ги слушаме <да говорят> всеки на собствения наш език, в който сме родени?ББ1940 — Деяния 2:8

  9 Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,ББ1940 — Деяния 2:9

  10 Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които <граничат> с Киринея, и посетители от Рим — и юдеи и прозелити,ББ1940 — Деяния 2:10

  11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.ББ1940 — Деяния 2:11

  12 И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?ББ1940 — Деяния 2:12

  13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.ББ1940 — Деяния 2:13

  14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, <казвайки>: Юдеи, и всички <вие>, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.ББ1940 — Деяния 2:14

  15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е <едвам> третият час на деня;ББ1940 — Деяния 2:15

  16 но това е казаното чрез пророк Иоила: —ББ1940 — Деяния 2:16

  17 “И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;ББ1940 — Деяния 2:17

  18 Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.ББ1940 — Деяния 2:18

  19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, — Кръв и огън, и пара от дим;ББ1940 — Деяния 2:19

  20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.ББ1940 — Деяния 2:20

  21 И всеки, който призове името Господно, ще се спаси”.ББ1940 — Деяния 2:21

  22 Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,ББ1940 — Деяния 2:22

  23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;ББ1940 — Деяния 2:23

  24 Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.ББ1940 — Деяния 2:24

  25 Защото Давид казва за Него: — “Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;ББ1940 — Деяния 2:25

  26 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;ББ1940 — Деяния 2:26

  27 Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.ББ1940 — Деяния 2:27

  28 Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба”.ББ1940 — Деяния 2:28

  29 Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.ББ1940 — Деяния 2:29

  30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му,ББ1940 — Деяния 2:30

  31 той предвиждаше <това>, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.ББ1940 — Деяния 2:31

  32 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.ББ1940 — Деяния 2:32

  33 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.ББ1940 — Деяния 2:33

  34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: — “Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,ББ1940 — Деяния 2:34

  35 докле положа враговете Ти за Твое подножие”.ББ1940 — Деяния 2:35

  36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.ББ1940 — Деяния 2:36

  37 Като чуха <това>, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?ББ1940 — Деяния 2:37

  38 А Петър им <рече:> Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.ББ1940 — Деяния 2:38

  39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.ББ1940 — Деяния 2:39

  40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.ББ1940 — Деяния 2:40

  41 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.ББ1940 — Деяния 2:41

  42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.ББ1940 — Деяния 2:42

  43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.ББ1940 — Деяния 2:43

  44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;ББ1940 — Деяния 2:44

  45 и продаваха стоката и имота си, и разпределяха <парите> на всички, според нуждата на всекиго.ББ1940 — Деяния 2:45

  46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,ББ1940 — Деяния 2:46

  47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.ББ1940 — Деяния 2:47

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents