Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Числа

  Числа 1

  1 И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха из Египетската земя, каза:ББ1940 — Числа 1:1

  2 Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един.ББ1940 — Числа 1:2

  3 Всички в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.ББ1940 — Числа 1:3

  4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, <от които> всеки да бъде глава на бащиния си дом.ББ1940 — Числа 1:4

  5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;ББ1940 — Числа 1:5

  6 от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;ББ1940 — Числа 1:6

  7 от Юда, Наасон, Аминадавовият син;ББ1940 — Числа 1:7

  8 от Исахара, Натанаил, Суаровият син;ББ1940 — Числа 1:8

  9 от Завулона, Елиав, Хелоновият син;ББ1940 — Числа 1:9

  10 от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;ББ1940 — Числа 1:10

  11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;ББ1940 — Числа 1:11

  12 от Дана, Ахиезер, Амисадаевият син;ББ1940 — Числа 1:12

  13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;ББ1940 — Числа 1:13

  14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;ББ1940 — Числа 1:14

  15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.ББ1940 — Числа 1:15

  16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.ББ1940 — Числа 1:16

  17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,ББ1940 — Числа 1:17

  18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената <на мъжете> от двадесет години и нагоре.ББ1940 — Числа 1:18

  19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.ББ1940 — Числа 1:19

  20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:20

  21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.ББ1940 — Числа 1:21

  22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:22

  23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.ББ1940 — Числа 1:23

  24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:24

  25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.ББ1940 — Числа 1:25

  26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:26

  27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.ББ1940 — Числа 1:27

  28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:28

  29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.ББ1940 — Числа 1:29

  30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:30

  31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.ББ1940 — Числа 1:31

  32 От Иосифовите потомци: <сиреч>, от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:32

  33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;ББ1940 — Числа 1:33

  34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:34

  35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.ББ1940 — Числа 1:35

  36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:36

  37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.ББ1940 — Числа 1:37

  38 От данците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:38

  39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.ББ1940 — Числа 1:39

  40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:40

  41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.ББ1940 — Числа 1:41

  42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:42

  43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.ББ1940 — Числа 1:43

  44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.ББ1940 — Числа 1:44

  45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,ББ1940 — Числа 1:45

  46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.ББ1940 — Числа 1:46

  47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.ББ1940 — Числа 1:47

  48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:ББ1940 — Числа 1:48

  49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;ББ1940 — Числа 1:49

  50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, <за плочите> на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.ББ1940 — Числа 1:50

  51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.ББ1940 — Числа 1:51

  52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства.ББ1940 — Числа 1:52

  53 А левитите да поставят шатрите си около скинията <за плочите> на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.ББ1940 — Числа 1:53

  54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.ББ1940 — Числа 1:54

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents