Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Числа 3

  1 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.ББ1940 — Числа 3:1

  2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.ББ1940 — Числа 3:2

  3 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.ББ1940 — Числа 3:3

  4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.ББ1940 — Числа 3:4

  5 И Господ говори на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 3:5

  6 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.ББ1940 — Числа 3:6

  7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.ББ1940 — Числа 3:7

  8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.ББ1940 — Числа 3:8

  9 И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.ББ1940 — Числа 3:9

  10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.ББ1940 — Числа 3:10

  11 Господ още говори на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 3:11

  12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.ББ1940 — Числа 3:12

  13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.ББ1940 — Числа 3:13

  14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:ББ1940 — Числа 3:14

  15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.ББ1940 — Числа 3:15

  16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.ББ1940 — Числа 3:16

  17 А синовете на Леви {Печатна грешка в изданието от 1940 г. Трябва да бъде “Левий”.}, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.ББ1940 — Числа 3:17

  18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;ББ1940 — Числа 3:18

  19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;ББ1940 — Числа 3:19

  20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.ББ1940 — Числа 3:20

  21 От Гирсона <произлезе> семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.ББ1940 — Числа 3:21

  22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.ББ1940 — Числа 3:22

  23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.ББ1940 — Числа 3:23

  24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.ББ1940 — Числа 3:24

  25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,ББ1940 — Числа 3:25

  26 дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.ББ1940 — Числа 3:26

  27 От Каата <произлезе> семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.ББ1940 — Числа 3:27

  28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.ББ1940 — Числа 3:28

  29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.ББ1940 — Числа 3:29

  30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.ББ1940 — Числа 3:30

  31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.ББ1940 — Числа 3:31

  32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.ББ1940 — Числа 3:32

  33 От Мерария <произлезе> семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.ББ1940 — Числа 3:33

  34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.ББ1940 — Числа 3:34

  35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.ББ1940 — Числа 3:35

  36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,ББ1940 — Числа 3:36

  37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.ББ1940 — Числа 3:37

  38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.ББ1940 — Числа 3:38

  39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.ББ1940 — Числа 3:39

  40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.ББ1940 — Числа 3:40

  41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.ББ1940 — Числа 3:41

  42 И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;ББ1940 — Числа 3:42

  43 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.ББ1940 — Числа 3:43

  44 Господ говори още на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 3:44

  45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.ББ1940 — Числа 3:45

  46 А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,ББ1940 — Числа 3:46

  47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);ББ1940 — Числа 3:47

  48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.ББ1940 — Числа 3:48

  49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените <чрез размяна> с левитите;ББ1940 — Числа 3:49

  50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет <сикли> според сикъла на светилището.ББ1940 — Числа 3:50

  51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.ББ1940 — Числа 3:51

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents