Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Числа 16

  1 А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци,ББ1940 — Числа 16:1

  2 дигнаха се против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже.ББ1940 — Числа 16:2

  3 Събраха се, прочее, против Моисея и против Аарона и рекоха им: Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество?ББ1940 — Числа 16:3

  4 А Моисей, като чу това, падна на лицето си,ББ1940 — Числа 16:4

  5 и говори на Корея и на цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и кого ще направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се приближи при Него.ББ1940 — Числа 16:5

  6 Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилници,ББ1940 — Числа 16:6

  7 турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когото Господ избере, той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци!ББ1940 — Числа 16:7

  8 И Моисей рече на Корея; Чуйте сега, вий левийци:ББ1940 — Числа 16:8

  9 малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите?ББ1940 — Числа 16:9

  10 Той те направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя левийците; а искате ли и свещенството?ББ1940 — Числа 16:10

  11 Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да роптаете против него?ББ1940 — Числа 16:11

  12 И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те отговориха: Няма да дойдем.ББ1940 — Числа 16:12

  13 Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас?ББ1940 — Числа 16:13

  14 При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем.ББ1940 — Числа 16:14

  15 Тогава Моисей се разсърди много, и рече Господу: Не погледвай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не съм сторил зло.ББ1940 — Числа 16:15

  16 И Моисей рече на Корея: Утре ти и всички, които си събрал, да се намерите пред Господа, — ти, и те, и Аарон;ББ1940 — Числа 16:16

  17 и вземете всеки кадилницата си, турете в тях темян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти и Аарон, — всеки своята кадилница.ББ1940 — Числа 16:17

  18 Прочее, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и темян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея и Аарона,ББ1940 — Числа 16:18

  19 Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господната слава се яви на цялото общество.ББ1940 — Числа 16:19

  20 Тогава Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:ББ1940 — Числа 16:20

  21 Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг.ББ1940 — Числа 16:21

  22 А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?ББ1940 — Числа 16:22

  23 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 16:23

  24 Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Авирона.ББ1940 — Числа 16:24

  25 И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; подир него отидоха и Израилевите старейшини.ББ1940 — Числа 16:25

  26 И говори на обществото, казвайки: Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове.ББ1940 — Числа 16:26

  27 И тъй, те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон излязоха та застанаха при входовете на шатрите си, с жените си и малките си деца.ББ1940 — Числа 16:27

  28 И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не <ги правя> от себе си:ББ1940 — Числа 16:28

  29 ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил;ББ1940 — Числа 16:29

  30 но ако Господ направи ново нещо, — ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада {Еврейски: шеол, т.е., мястото на умрелите.}, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа.ББ1940 — Числа 16:30

  31 Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях.ББ1940 — Числа 16:31

  32 Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот.ББ1940 — Числа 16:32

  33 Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото.ББ1940 — Числа 16:33

  34 А целият Израил, които бяха около тях, побягнаха, като извикаха, думайки: Да не погълне земята и нас.ББ1940 — Числа 16:34

  35 И огън излезе от Господа и пояде ония двеста и петдесет мъже, които принесоха темяна.ББ1940 — Числа 16:35

  36 След това Господ говори на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 16:36

  37 Кажи на Елеазара, син на свещеника Аарона, да прибере кадилниците отсред изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък; защото свети саББ1940 — Числа 16:37

  38 кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот {Или: своята си душа.}, и нека ги направят на плочи за обковаване на олтара; понеже те ги принесоха пред Господа, и за това са свети; и те ще бъдат за знамение на израилтяните.ББ1940 — Числа 16:38

  39 И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара,ББ1940 — Числа 16:39

  40 да напомнюват на израилтяните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася темян пред Господа, за да не стане като Корея и дружината му. <Това стори Елеазар>, както Господ му рече чрез Моисея.ББ1940 — Числа 16:40

  41 А на следния ден цялото общество израилтяни възроптаха против Моисея и Аарона, като казваха: Вие избихте Господните люде.ББ1940 — Числа 16:41

  42 Но когато обществото се беше събрало против Моисея и Аарона, погледнаха към шатъра за срещане, и ето, облакът го покри, и Господната слава се яви.ББ1940 — Числа 16:42

  43 И Моисей и Аарон дойдоха пред шатъра за срещане.ББ1940 — Числа 16:43

  44 И Господ говори на Моисея, казвайки:ББ1940 — Числа 16:44

  45 Оттеглете се отсред това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха на лицата си.ББ1940 — Числа 16:45

  46 Тогава Моисей рече на Аарона: Вземи кадилницата си, тури в нея огън от олтара, и тури на него темян та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях; защото гняв излезе от Господа, язвата почна.ББ1940 — Числа 16:46

  47 Аарон, прочее, взе <кадилницата си>, както рече Моисей, и завтече се сред обществото; и, ето, язвата беше почнала между людете; и той тури темяна и направи умилостивение за людете.ББ1940 — Числа 16:47

  48 А като застана между мъртвите и живите, язвата престана.ББ1940 — Числа 16:48

  49 Умрелите от язвата бяха четиринадесет хиляди и седемстотин човеци, освен ония, които умряха в Кореевата работа.ББ1940 — Числа 16:49

  50 И Аарон се върна при Моисея до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана.ББ1940 — Числа 16:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents