Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pahauna

  Ang Iglesia Adventista del Septimo Dia natugyan kag naaman sa pagpahibalo nga may kapagsik kag kalipay sang kamatooran sang mga balita sang tatlo ka manugtunda sang Gugna 14. Ang isa ka paagi sa pagtuman sining hatag-sangDios nga mando amo ang paggamit sang naimprinta nga pulong. Halin sa pagkatukod sang aton iglesia, ang pagministeryo pinaagi sa literatura kag ang iya kasoldadosan sang mapainubuson nga mga manugpangabudlay napruebahan nga importante kaayo sa pagdala sang balita sang ikaduha nga pagbalik ni Cristo sa malayo nga mga bahin sang kalibutan. Ini ang rason ngaa gin-imprinta ang COLPORTEUR MINISTRY sadtong 1953 sang Trustees of the Ellen G. White Estate.MSP 9.1

  Samtang nagahilapit ang pagbalik sang aton Ginoo kag Manluluwas, ang pag-alagad sang literatura nagapadayon sa pagtuman sang iya buluhaton sa pagpahayag sang ginharian sang aton Ginoo sa mga tagipusoon kag kabalayan sang katawohan. Ini nga pagkilala nagpabaskug sa amon sa pag-imprinta liwat sini nga tomo sa bag-o nga titulo, Mga Manugbalita sang Paglaum.MSP 9.2

  Ang publikasyon sini nga libro isa ka pagtinguha sa pagpadumdum sa aton sang importansya kag kaangtanan sang pag-alagad pinaagi sa literatura bilang hulog-sang-langit nga kahigayonan sa paghiambit sa katapusan nga pagpahibalo sang maayong balita sa kalibutan. Dugang pa, ang bag-o nga titulo nagatawag sa tagsa ka C ristohanon nga Adventista nga mangin manugbalita sang paglaum.MSP 9.3

  Gintinguhaan gid namon nga himoon ining libro nga mas mahapus basahon, matahum, kag makawiwili. May mga larawan nga ginbutang sa umpisa sang kada seksyon. Kabay nga ining mga larawan magapadumdum sing maathag sa aton sadtong dumaan nga mga adlaw sang pag-alagad pinaagi sa naimprinta nga pulong kagMSP 9.4

  sadtong nagapadayon nga pagministeryo sang mga manugtunda sa buluhaton nga wala na sing makalabaw.MSP 10.1

  Nalakip sa sini nga libro ang pinili nga matuud nga mga eksperiensya sang mga literature evangelist nga amo ang nagatiglawas sa kasoldadosan sang mga manugbalita pinaagi sa libro, sang tatlo ka Unyon sang Pilipinas.MSP 10.2

  Para sa mahapus nga pagtanda, ang importante nga mga dinalan gin-imprinta sa apat ka kolor-pula para sa mga paandam. azul para sa mga laygay, bierde para sa mga saad, kag violet para sa mga pahanumdum. Dugang pa, ginkuha ang mga makatalandug nga mga pulong ni Ellen G. White kag ginhimo nga kinutlo.MSP 10.3

  Gin-ilisan ang mga pulong nga “kolportor,” “pag-alagad kolportor,” kag “pagwali sang mga kolportor,” kag ginhimo nga “manugbalita pinaagi sa literatura,” “pagministeryo pinaagi sa literatura,” kag pagpangwali pinaagi sa literatura.”MSP 10.4

  Sa katapusan sang tagsa ka kapitulo may “Mga Pamangkut nga Pamalandongan” agud magbulig sa mga manugbasa sa pagpamalandong nga nagaisahanon ukon tingub sa solemne nga mga balita halin sa aton Ginoo.MSP 10.5

  Ang mga mamamantala nagalaum nga ang balita sining libro magasulod sa mga tagipusoon kag kabuhi sang mga manugbasa. Ang Dios nagapamangkut sa tagsa ka tumuloo sang bulahan nga paglaum, “Sin-o nga magalakat para sa Aton?” Kabay nga mabatian ka Niya nga nagasiling, “Yari ako. Ginoo, ipadala ako.MSP 10.6

  Mga Mamantala

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents