Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin IV - Liga Upud Sa Diosnon

  padala sang langit

  ni remwil s. tornalejo

  Isa yadto ka daku kag madinalag-on nga adlaw para kay Henry V. tnrijo sang Southern Mindanao Mission. Nabaligya niya ang tanan nga libro nga iya gindala sadto nga adlaw sa banwa sang Colurnbio, Sultan Kudarat.MSP 122.1

  Agud matabu ang iya pagpanukot, gin-alkila niya ang isa ka motorsiklo agud makadtoan ang malayo nga minuro sina nga hapon. Sa wala pa sila naghalin, nangamuyo sila sang drayber para sa pagbantay sang Dios.MSP 122.2

  Sa ila pagbiyahe, namutikan nila ang tatlo ka makahaladluk nga tawo sa motorsiklo nga nagasunod sa ila. Sa wala madugay, naapsan sila sang mga tawo kag ginsinyasan nga magdulog.MSP 122.3

  “Sin-o kamo? Diin kamo makadto? Ano ang ginahimo ninyo diri?” pamangkut sang mga tawo sa kay Henry.MSP 122.4

  “Representante ako sang Home Health Education Service. Makadto ako sa sunod nga minuro sa pagpanukot sang bayad sang akon ginpangdul-ong nga mga libro,” sabat ni Henry sing matawhay, nga nagtago sang iya kahadluk. Sa hipus nagpangamuyo sia nga luwason halin sa katalagman. Ang tatlo ka tawo nag-estoryahanay sa hinambalan nga indi niya mahangpan. Sa pagkatapus sa pila pa ka haraskal nga mga pamangkut, si Henry kag ang drayber gintugotan sa pagiakat. “Salamat, Ginoo, nga ginluwas mo kami,” pangamuyo niya sang naghalin na ang motorsiklo.MSP 122.5

  Nakalambut sila sa ila pakadtoan nga wala sing may natabu. Gintapus ni Henry ang iya pagpanukot kag dalidali nga nagsakay balik sa motorsiklo nga magadul-ong sa iya balik sa banwa. Isa sang iya mga manugbakal nagpangabay nga masakay upud sa ila. Nga indi luyag nga mapaslawan ini, nagpasugot si Henry. Madulum na sang nagbalik sila sa banwa. Daw nakulbaan na ang drayber sa pagagi sa amo gihapon nga alagyan pabalik, apang si Henry daw wala makatalupangod. Ang dalan nga una nila gin-agyan amo lang ang nagaisahanon nga dalan pauli.MSP 123.1

  Didto mismo sa duug nga ila anay gindulogan, tatlo ka armado nga tawo ang naggowa halin sa mga kahoykahoy kag ginpadulog sila. Indi kuntani luyag sang drayber nga magdulog. Ginpadasig pa niya pagpadalagan ang motorsiklo apang ginpunggan sia ni Henry. Hold up! Hold-up ni!” singgit sang lider. “Ihatag sa amon ang tanan ninyo nga kwarta ukon patyon namon kamo,” pahug sang mga tawo. Sang malapit na ang tatlo, ginkuha sang kustomer ang iya kalo. Nakibut ang mga tulisan.MSP 123.2

  Naorongan sila, kag wala nakahambal. Natingala si Henry sa reaksyon sang tatlo. Niyan naghambal ang kustomer kag ginpangakigan ang mga tulisan. Ang iya mga mata nag-idlab sa kaakig. Indi mahangpan ni Henry ang ila hinambalan, apang iya nahangpan nga gin-akigan sila sing maayo sang iya kustomer. Niyan nadula ang mga tawo sa kasiotan.MSP 123.3

  Sa pag-abut nila sa banwa, nanaug ang iya kustomer kag ginpasaligan sia nga wala sing manghilabutsa iya sa amo nga minuro. Si Henry nagpasalamat sa iya sa iya pagluwas sang iya kabuhi.MSP 123.4

  “Sir,“ hambal sang drayber sang nakahalin na ang kustomer. “Nahibaloan ko na nga malain ang tuyo sadtong tatlo ka tawo. Wala lang ako sing kaisug sa pagsugid sa imo.”MSP 123.5

  “Paano ikaw nakahibalo?”MSP 123.6

  “Naintiendehan ko ang ila hinambalan. Sadtong una, ginpasugtan nila kita nga magpadayon sa aton kadtoan apang sa aton pagbalik, hulaton nila kita kag kuhaon ang imo kwarta.”MSP 123.7

  “Apang ngaa nga daw nahadluk yadtong tatlo sa akon kustomer?”MSP 123.8

  “Ina ang wala ko nahibaloan. Ang nahangpan ko lang nga ginakigan sila sang aton upud. Ginhambalan niya sila nga indi ikaw paghilabtan kay maayo ikaw nga tawo.”MSP 123.9

  “Sa bagay, nakahibalo ako nga ginpadala sia sang Ginoo sa pagapin sa aton,” hambal ni Henry samtang gindaho niya ang bayad sa drayber. Ginpasalamatan niya ang drayber kag nagbulagay sila sang ila dalan.MSP 124.1

  Sang nagaisahanon nalang sia, ginpamalandong ni Henry ang natabu nga daw isa lang ini ka damgo. Apang tuman ini ka tuud. Ang Dios kaupud niya kag Sia malapit sa tanan nga tion agud luwason sia sa malaut. Sobra yadto sa swerte, ukon sa natabuan lang nga hitabu, ukon tsansa nga ang iya kustomer nakasakay upud sa ila sadto nga gab-i. Sa pagkamatuud, pinadala sia sang langit.MSP 124.2

  Nahibaloan sang olihi ni Henry nga ang iya Kustomer isa ka pangulo sang grupo sang mga Muslim sa amo nga duug. MSP 124.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents