Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  53—Napakyas Sa Pagisip Sa Bili

  Adunay mga tawo nga dili molihok sa maalamon. Sila gusto kaayo nga maghimog dakung pasundayag. Sila naghunahuna nga ang pagpasundayag sa gawas magahatag kanila sa kabuyoan. Sa ilang bulohaton, dili sila molingkod una sa pag-isip sa bili, aron sa pagtan-aw kon maka-arang ba sila pagtapus sa ilang gisugdan. Sa ingon niana nagpakita sila sa ilang kaluyahon. Sila nagpakita nga aduna pa silay daghang tun-an mahitungod sa pagkakinahanglanon sa paglihok nga maminatngonon ug mabinantayon. Sa ilang pagsalig sa ilang kaugalingon sila nakahimo sa daghang mga sayup. Ug tungod niana ang pipila nakadawat sa kadaut diin dili na gayud sila makabakud.TP 312.1

  Mao kini ang nahitabo sa daghan nga nagabati nga batid sila sa pagtukod ug pagdumala sa mga sanitaryom. Ang kapakyasan moabut kanila, ug sa diha nga ilang makaplagan ang ilang kaugalingon nga nakasulod sa utang, sila mohangyo sa Asosasyon sa Misyonero Medikal sa pagdu mala sa dili malampuson nga institusyon ug sa pagsawo sa mga utang. . . . Nakahimo ug kadaut sa Asosasyon sa Misyonero Medikal ang pagsawo sa daghan nga mga bangkarota nga mga sanitaryom. Himo-a nga kadtong nagdumala niini nga mga sanitaryom ug nakalakaw sa bakak nga mga dalan, magsugod sa paghunahuna uban sa kabuot. Dili itugot nga ang kapakyasan ikasulat ibabaw nila. Kini makadaut sa kadasig sa mga maayong mga tawo.TP 312.2

  Mga tawo nga makahimo unta sa maayo kon sila pa nakatugyan sa ilang kaugalingon sa Dios, kon sila naandam pa sa pagbuhat sa usa ka mapainubsanon nga paagi, nagpadaku sa ilang patigayon sa inanay, ug modumili sa pagsulod sa utang, nakahimo sa kapakyasan tungod kay sila wala magbuhat sa husto nga mga linya. Ug human makaagi sa kalisud, ilang gibaligya, ingon nga mga tawo nga dili batid modumala. Sila mihandum sa kahupayan sa ilang piit nga paninapi, ug wala mohunong aron sa paghunahuna sa sangputanan sa ulahi.TP 312.3

  Kadtong nanagtabang nianang mga tawo paggula sa kalisud matintal sa paghigot kanila uban sa mga lig-ong mga higot sa dagway sa mga saad sa amot nga sa human niini sila mobati nga sila hiniktan nga mga ulipon. Talagsa ra kanila makaiwas sa dungog nga walay hinungdan nga pagdumala ug kapakyasan.TP 313.1

  Alang niadtong nakasulod sa utang, ako gipahamangnoan sa pag-ingon: Ayaw pag-angka kon ikaw nagalihok sa husto nga mga linya. Pagbuhat kutob sa imong mahimo sa pagpalu-ag sa maong kahimtang. Ayaw itugyan ang naulawan nga institusyon ngadto sa usa ka asosasyon nga nagbaguod na sa lulan sa utang. Maoy maayo sa matag sanitaryom ang pagbarug sa iyang kaugalingong kapangakuhan.TP 313.2

  Kadtong nanagdumala sa atong mga sanitaryom kinahanglan molihok nga mabinantayon. Adunay mga panahon nga sila makakita sa diutay nga paguswag. Palihoka sila uban sa kaalam ug kahibalo sa pagsulti sa hustong panahon ug dapit ug pagka-antigong mopahiuyon. Patuna sila ug pakinabuhi-a sa pahamatngon ni Kristo mahitungod sa pagtukod sa usa ka torre. Ang unang paghunahuna labing maayo ug bili sa hunahuna sa ulahi — diin ang pagpasagad sa maalamon nga pagbanabana ug maminatngonon nga pagdumala sa tataw makita nga mosangput sa kapakyasan. Mga magdudumala nga langaylangayan, nga dili mahibalong modumala, gikinahanglan ipabulag gikan sa buhat. Pagkuhag mga lalaki ug mga babaye nga mahibalong mohigot sa mga ngilit, aron ang buhat dili magkayamukat.TP 313.3

  Himo-a nga ang tanan nga may kalabtanan sa atong mga institusyon nga magmapainubsanon atubangan sa Dios. Papangaliopo-a sila sa Dios sa pagtabang kanila sa paglaraw nga mangin-alamon ug madaginotan aron ang mga institusyon makasukad pag-ayo ug mamunga ngadto sa paghimaya sa Dios. Ayaw pagsalig sa mga tawo. Magtutok kang Jesus. Magpadayon sa pag-ampo kanunay ug magtukaw ngadto sa pag-ampo uban sa pagpasalamat. Seguroa nga duna ikaw usa ka suod nga koneksyon kauban kang Kristo. Letter 199, 1901.TP 313.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents