Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  55—Mga Pulong Gikan Sa Diosnong Magtatambag

  Diha sa usa ka pananawon sa kagabhion dili pa dugay nga milabay, ako diha sa mga katiguman sa konsilyo. Niini nga mga katiguman mga pulong gisulti nga naglami sa tawhanon labi pa kay sa diosnon. Ang buhat medikal sa maoy gihisgutan. Mga plano gisugyut nga, gawas kon usbon, mogaid sa buhat ug mapakyas sa paglingkawas sa kahimtang. Ang Konferensia Heneral gihangyo sa pagsaad sa iyang kaugalingon sa pagtigum dili mokulang sa kawhaan ka libo ka dolyar, kon maoy mangako alang niana nga kantidad, aron sa pagtukod sa usa ka sanitaryom sa Tungod kay si Tigulang midumili sa pagsugot nga ibutang kining dugang nga obligasyon sa Konferensia Heneral, siya sa walay kokaluoy gihisgutan sa pipila ka buok. Apan, ilalum sa nagpabilin nga mga kahimtangan, siya nagbati nga siya gidid-an sa Ginoo sa pagbutang niini nga lulan sa Konferensia. Ako nagpasidungog sa hukom ni Tigulang sa maong suliran. . . .TP 321.1

  Apan sa pagbalik sa katiguman sa konsilyo: Sa makausa pa ang Usa nga sa dugay na atong Magtatambag, presente, sa paghatag kanato sa pulong sa Ginoo. Siya miingon: “Ang Ginoo dili mapahimaya pinaagi sa inyong pagbutang sa usa ka yugo sa utang ibabaw sa Konferensia Heneral. Sa usa ka pinasahi nga paagi Siya naghimo sa paglaglag gikan sa mga li-og sa Iyang katawhan sa nagagaid nga mga yugo sa utang nga ilang gisul-ob sa taas nang panahon. Ang Konferensia kinahanglan dili motunob sa samang dalan nga ilang gi-agian.” . . .TP 321.2

  Ang uban wala pa gayud makat-on sa leksyon nga gitudlo ni Kristo mahitungod sa pagtukod sa usa ka torre. “Kay kinsa ba kaninyo,” Siya nangutana, “nga sa magatinguhaTP 321.3

  sa pagtukod ug torre, dili una molingkod sa pag-isip sa galastohan, kon aduna ba siyay igong ikapahuman niini? Tingali unya hinuon, sa diha nga ikabutang na niya ang patukoranan, ug unya dili na siya makahimo sa paghuman niini, ang tanang makakita niini mosugod sa pagbiaybiay kaniya, nga managingon, Kining tawhana igo rang misugod sa pagtukod, apan wala makahuman.” Kini nga pasidaan wala tagda.TP 322.1

  Sa diha nga mga tawo sa kapangakohan anaa sa hilabihan nga pagdali sa pagtukod sa usa ka bagong institusyon nga dili sibo sa panahon, ang gipakita dili lamang kabatok sa mga intirisis sa bulohaton sa Ginoo, apan batok sa intirisis sa mga tawo nga sa tawhanong kaalam naninguha sa pagdas-og sa unahan sa hilabihan ra ka dali. Ang Dios wala mapahimaya niadtong mangahas sa paglakaw nga labaw ka kusog kay sa Iyang pagmando. Kalibug, kaulawan, ug kasamok ang sangputanan. Ang Ginoo wala magahandum sa Iyang mga representante sa pagsubli niini nga mga sayup; kay ang rekord kanhi sa maong mga kalihokan wala makahimaya Kaniya. MS 144, 1902.TP 322.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents