Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Adlawng Natawhan ug mga Fiesta Opisyal

  Ang mga ginikanan magamatuto ug maga-edukar ug magabansay sa ilang mga anak sa mga batasan sa pagpugong sa kaugalingon ug pagdumili sa kaugalingon. Ila kanunay ibutang sa ilang atubangan ang ilang obligasyon sa pagtuman sa pulong sa Dios ug sa pagkinabuhi alang sa katuyoan sa pagalagad kang Jesus. Sila mo-edukar sa ilang mga anak nga adunay kinahanglan sa pagkinabuhi sumala sa yano nga mga pamatasan sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ug sa paglikay sa mahalon kaayo nga mga bisti, mahalon nga pagkaon, mahalon nga mga balay, ug mahalon nga mga mueblis. Ang mga kondisyones diin ang kinabuhing walay katapusan ma-ato gipahiluna sa sunod nga mga pulong, “Higugmaon mo ang imong Ginoong Dios sa tibuok mong kasingkasing; . . . ug maingon ang imong isigkatawo sa imong kaugalingon.”TP 337.3

  Ang mga ginikanan wala makatudlo sa ilang mga anak sa mga balaod sa kasugoan sumala sa gisugo sa Dios kanila. Ila silang gi-edukar sa hinakug nga mga batasan. Sila nagtudlo kanila sa pagtagad sa ilang mga natawhan ug mga fiesta opisyal ingon nga mga kahigayonan diin sila magapaabut sa mga gasa, ug sa pagsunod sa mga batasan ug kinaiya sa kalibutan. Kini nga mga higayon, nga mao unta ang magsilbi sa pagpauswag sa kahibalo sa Dios ug pagpukaw sa pagkamapasalamaton sa kasingkasing alang sa Iyang kaluoy ug gugma sa pagpalungtad sa ilang kinabuhi alang sa laing tuig, gihimo hinuon nga mga higayon alang sa pagpahimuot sa kaugalingon, alang sa katagbawan ug paghimaya sa mga anak. Sila gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios sa matag gutling sa ilang kinabuhi, ug bisan pa ang mga ginikanan wala magtudlo sa ilang mga anak sa paghunahuna niini, ug sa pagpahayag sa pagpasalamat alang sa Iyang kaluoy ngadto kanila.TP 338.1

  Kon ang mga anak ug mga batan-on natudloan pa unta sa husto niini nga katuigan sa kalibutan, unsa nga dungog, unsa nga pagpadayeg ug pagpasalamat, moilig gikan sa ilang mga ngabil ngadto sa Dios! Daw unsa nga abut sa gagmayng mga gasa madala gikan sa gagmay nga mga kabataan ang ikabutang sa Iyang tipiganan ingon nga mga halad pasalamat! Ang Dios mahinumduman inay hikalimtan.TP 338.2

  Dili lamang sa mga adlawng natawhan nga ang mga ginikanan ug mga kaanakan kinahanglan sa paghinumdum sa mga kaluoy sa Ginoo sa pinasahi nga paagi, apan sa Pasko ug Bagong Tuig kinahanglan usab nga panahon diin ang matag panimalay kinahanglan mahinumdum sa ilang Maglalalang ug Manunubos. Sa baylo nga maghatag mga gasa ug mga halad sa kadagaya sa tawhanong mga katuyoan, pagtahud, dungog, ug pagpasalamat kinahanglan ihatag sa Dios, ug ang mga gasa ug mga halad kinahanglan pailigon sa diosnong mga iliganan. Dili ba ang Ginoo mahimuot sa maong paghinumdum Kaniya? O daw unsa nga ang Dios hingkalimtan niini nga mga higayon! . . .TP 338.3

  Kon duna kay fiesta opisyal, himo-a kana nga makapahimuot ug makapalipay alang sa imong mga anak, ug himoa usab nga makapahimuot nga adlaw alang sa mga kabus ug sa mga masakiton. Ayaw itugot ang adlaw molabay sa walay pagdala ug pagpasalamat ug halad sa pasalamat ngadto kang Jesus. Tugoti nga ang mga ginikanan ug mga anak magahimo sa mainitong panlimbasug sa pagtubos sa panahon, ug sa pagtarung sa milabay nga pagpasagad. Pasunda sila sa usa ka lain nga paagi sa pagbuhat gikan sa naandan nga gisunod sa kalibutan.TP 339.1

  Adunay daghang mga butang nga maplano uban sa maayong pagpili ug minos sa bili kay sa wala kinahanglana nga mga gasa nga sa kanunay gihatag sa mga anak ug kaparintihan, ug sa ingon niana makapakita gihapon ang pagtahud, ug ang kalipay madala sa sulod sa puloyanan. Ikaw makatudlo ug leksyon sa imong mga anak samtang imong isaysay kanila ang katarungan nganong naghimo ikaw sa kausaban sa bili sa ilang mga gasa, magsulti kanila nga ikaw karon nakabig nga giisip nimo ang ilang kahimuot labaw kay sa himaya sa Dios. Sulti-i sila nga ikaw nakahunahuna ug labaw sa imong kaugalingong kalipay ug sa ilang katagbawan ug sa pagpauyon sa mga batasan ug mga tradisyon sa kalibutan, sa paghimo ug mga gasa kanila nga wala magkinahanglan, kay sa imong nahimo sa pagpauswag sa bulohaton sa Dios.TP 339.2

  Sama sa mga maalam sa karaan, ikaw makahatag sa Dios sa imong labing labaw nga mga gasa, ug ipakita pinaagi sa imong mga halad ngadto Kaniya nga ikaw nahimuot sa Iyang gasa ngadto sa usa ka makasasala nga kalibutan. Ipahiluna ang mga hunahuna sa imong mga anak nga modalagan diha sa usa ka bag-o, dili hinakug nga iliganan, pinaagi sa pagaghat kanila sa pagpresentar mga halad ngadto sa Dios alang sa gasa sa Iyang bugtong Anak. R. & H., Nov. 13, 1894.TP 339.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents