Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kauswagan Bisan Anaa sa Kakabus

  Dinhi lay pipila kanamo nga nagduso sa bulohaton sa sinugdan, ug kinahanglan alang kanamo sa pagbaton usa ka hunahuna aron ang bulohaton makapadayon sa unahan uban sa kahusay ug panagsama. Sa diha among nakita ang kahinungdanon sa panaghiusa sa pagtuo, ang among mga pag-ampo gitubag, ug ang pag-ampo ni Kristo natubag nga kita mahimong usa maingon nga Siya ug ang Amahan usa. Kami uyamot sa mga salapi sama kaninyo dinhi sa mga ginharian *Sinulat sa Oropa. ug kami sa kanunay gutom, ug nanagantus gikan sa tugnaw tungod sa kakulang sa panapot. Apan among nakita nga ang kamatuoran kinahanglan mo-asdang sa unahan, ug kinahanglan dunay mga salapi pagdala sa unahan. Amo dayon gipangita ang Ginoo sa labing mainiton aron Siya magbukas sa mga agianan aron kami maka duol sa mga tawo sa nagkalainlaing mga dakbayan ug mga kalungsuran, ug ang akong bana ug ako magtrabaho uban sa among mga kamot aron sa pagkuhag mga salapi nga modala kanamo gikan sa usa ka dapit ngadto sa usa, sa pagabli sa mga bahandi sa pagtuo ngadto sa uban. Kami nakakita nga ang Ginoo sa langit nagandam sa agianan sa unahan namo sa bulohaton.TP 347.1

  Ang akong bana nagtrabaho sa paghupot sa bato hangtud ang panit nangalaknit gikan sa iyang mga tudlo, ug dugo misugod pagtulo gikan sa mga samad, aron lang siya makakuhag mga salapi nga modala kaniya gikan sa usa ka dapit ngadto sa usa aron sa pagsulti sa mga katawhan sa mga pulong sa kamatuoran. Mao kini ang paagi sa buhat sa iyang sinugdan, ug ang atong mga pangaliya kinahanglan karon mosaka sa Dios sa langit sama sa ilang gibuhat kaniadto, nga Siya moabli sa dalan, ug ang kamatuoran makakaplag kasayon sa mga kasingkasing. Ang bulawan ug ang salapi Iya sa Ginoo. Ang mga baka sa libo ka kabungturan Iya; apan Siya buot nga kamo molihok paingon sa unahan sa pagtuo sumala sa kalayo nga inyong maarangan. Ang panalangin sa Ginoo ma-anha niadtong nanagbuhat sa labing labaw sa ilang katakus. . . .TP 347.2

  Sa diha nga ang mga Kasulatan nabuksan sa kapatagan sa Piedmont, ang kamatuoran gidala pinaagi niadtong mga kabus uyamot sa mga manggad niining kalibutana. Kadtong dunay kamatuoran sa Biblia wala tugoti sa pagdala niini atubangan sa mga katawhan; dili sila makakuha mga Biblia ngadto sa mga panimalay; busa sila nanaglakaw ingon nga mga magpapatigayon nga namaligya mga manggad, ug gidala ang mga bahin sa Biblia kauban nila, ug sa ilang nakita nga mahimo, ilang basahon gikan sa mga Kasulatan; ug kadtong mga gigutom sa kamatuoran makabaton niining paagiha sa kahayag. Uban sa mga tiil nga mga walay sapin ug nagadugo, kini nga mga tawo mipanaw ibabaw sa hait nga mga bato sa kabukiran aron nga sila makaduol sa mga kalag, ug sa pagbukas kanila sa mga pulong sa kinabuhi. Ako nagahandum nga ang samang espiritu nga nakapalihok kanila anaa sa kasingkasing sa matag usa nga naga-angkon sa kamatuoran niini nga presenteng panahon.TP 348.1

  Kita makahimo ang usag usa kanato sa paghimo usa ka butang, kon kita lang mokuha sa baruganan nga ang Dios buot natong batnan. Ang matag lihok nga imong himuon sa paghayag sa uban, magadala kanimo labing duol sa harmoniya sa Dios sa langit. Kon ikaw molingkod ug motan-aw sa imong kaugalingon ug moingon, “Halus ako makasuportar sa akong familia,” dili ka gayud makahimo usa ka butang; apan kon ikaw moingon, “Ako mobuhat usa ka butang alang sa kamatuoran, ako kining himuon nga mopadayon sa unahan, buhaton ko kutob sa akong maarangan,” ang Dios mobukas sa mga agianan aron ikaw makahimo usa ka butang. Ikaw kinahanglan mogasto alang sa bulohaton sa kamatuoran aron ikaw mobati nga bahin niini.TP 348.2

  Ang Dios dili mokinahanglan sa tawo nga Iyang gikahatagan sa usa ka talanton, sa intiris nga napulo. Hinumdumi nga mao kadtong tawhana nga dunay usa ka talanton nga nagputos niini sa panapton ug gitagoan kini sa yuta. Kinahanglan imong gamiton ang talanton, ang influensia, ug salapi nga gikahatag sa Dios kanimo aron ikaw makabuhat sa usa ka bahin niini nga bulohaton. R. & H ., July 8, 1890.TP 349.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents