Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ipasakup ang Matag Yutanong Pagatiman

  Akong mga minahal nga mga igsuong lalaki ug babaye, ako nagasulti kaninyo sa mga pulong sa gugma ug kalumo. Ang matag yutanong pagatiman kinahanglan ipasakup sa dakung buhat sa pagtubos. Hinumdumi nga sa mga kinabuhi sa mga sumosunod ni Kristo kinahanglan makita ang samang pagkamatinugyanon, ang samang pagpasakup sa bulohaton sa Dios sa matag pag-angkon tilingbanon ug matag yutanong pagbati, nga nakita sa Iyang kinabuhi. Ang mga pag-angkon sa Dios kinahanglan maoy labing hinungdanon. “Siya nga nahigugma sa iyang amahan kon inahan labaw kay Kanako dili takus Kanako.” Ang kinabuhi ni Kristo maoy atong leksyon nga basahon. Ang Iyang howaranan maoy magapadasig kanato sa pagbutang sa dili kapuyan, sakripisyo-sa-kaugalingon nga panlimbasug alang sa kaayohan sa uban. . . .TP 59.1

  Ang matag gahum sa mga ulipon sa Dios kinahanglan kanunay gamiton para sa pagdala sa mga anak lalaki ug babaye ngadto sa Dios. Sa Iyang pagalagdan walay pagkamapasibaya-on, walay pagkahakug. Bisan unsang pagtipas gikan sa pagsikway-sa-kaugalingon ngadto sa pagpatuyangsa-kaugalingon, bisan unsang pagurong sa mainitong pag pangaliya alang sa pagbuhat sa Espiritu Santo, nagkahulogan sa daghan kaayong gahum gikahatag sa kaaway. Si Kristo naga-usisa sa Iyang iglesia. Pipila kansang tinuhoanong kinabuhi maoy nagsaway kanila!TP 59.2

  Ang Dios nagkinahanglan nianang dili nato ihatag, — ang pagtugyan nga walay pagpanagana. Kon ang matag Kristohanon nagmaminatud-on sa pakigsaad nga gihimo diha sa pagdawat kang Kristo, daghan sa kalibutan ang dili unta mapasagdan nga mawala diha sa sala. Kinsa may motubag sa mga kalag nga nanganaug sa lubnganan nga wala maandam sa pagsugat sa Ginoo? Si Kristo mihalad sa Iyang kaugalingon ingon nga usa ka hingpit nga sakripisyo alang kanato. Daw unsa ka madasigon Siya nga nagabuhat alang sa mga makasasala! Daw unsa nga way pagkakapoy ang Iyang mga panlimbasug sa pagandam sa Iyang mga tinonan alang sa pagalagad! Apan daw unsa ka diutay ang atong nangahimo! Ug ang kabuyoan sa diutay tang nahimo sa makalilisang napaluya pinaagi sa pagka wala tay binarugan nga sangputanan sa atong gibilin nga wala mahimo, o gikuha ug wala makadangat sa iyang kahumanan, ug pinaagi sa atong mga batasan sa tinapulan nga pagka-indeferente. Daw unsa ka daku ang nawala pinaagi sa atong pagkapakyas sa pagdas-og sa unahan aron pagtapus sa gikahatag-sa-Dios nga bulohaton! Ingon nga mga nanag-angkon nga mga Kristohanon, kinahanglan kita malisang sa iyang kaugmaon. R & H., Dec. 30, 1902.TP 60.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents