Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pasiuna

  Kini nga tomo, “Mga Tambag sa Pagkatinugyanan,” gitigum ug karon gipagula aron pagtubag sa malapad nga hangyo alang sa maong sinulat. Usa ka halapad nga gidaghanon sa praktikal kaayo ug mapuslanong pahamatngon gikan sa Espiritu sa tagna mahitungod sa pagkatinugyanan napadayag sa mga katuigan. Kini gipatik sa mga mantalaan ug basahon apan kini nga sinulat naglangkob sa kinadak-an sa materyal nga karon dili sayon mabatnan sa atong mga magbubuhat ug mga sakup sa iglesia. Sa presente nga mga tomo adunay daghan nga dugang nga mga pahamatngon sa sama nga suheto, diutay lang niini ang gigamit niining basahon. Kita mapasalamaton gayud nga ang tanan karon adunay kahigayonan sa paggamit niining pinili nga pahamatngon nga gihatag sa iglesia niining sayon nga forma. Kini nga tomo gitigum sa buhatan sa Ellen G. White Publications ilalum sa pagmando sa Hunta sa mga Tinugyanan.TP 3.1

  Sa ginharian sa Kristohanong kinabuhi ug pagalagad ang suliran sa pagkatinugyanan nagakuha sa usa ka daku ug hinungdanong dapit. Ang matag Kristohanong tumotuo sa halalum ug sa makanunayon mabalaka. Ang atong pag-ila sa pagkagamhanan sa Dios, sa Iyang pagpanag-iya sa tanang mga butang, ug sa paghatag sa Iyang grasia kanato, gilakip sa usa ka husto nga pagsabut sa mga prinsipio sa pagkatinugyanan. Samtang ang atong pagsabut niini nga mga prinsipio motubo ug molapad, kita mataral sa usa ka hupong nga pagsabut sa paagi sa gugma sa Dios ug grasia nga nagabuhat diha sa atong mga kinabuhi.TP 3.2

  Samtang ang mga prinsipio sa pagkatinugyanan nagatandog sa materyal nga mga butang, labaw sa tanan, kini usa ka espirituhanon nga matang. Ang pagalagad kang Kristo maoy usa ka matuod. Ang Ginoo magakinahanglan sa pipila ka mga butang kanato aron nga Siya makahimo sa pipila ka mga butang alang kanato. Ang paghimo niadtong gikinahanglang mga butang nga kauyon sa diosnong kabubut-on magaisa sa tibuok bahin sa pagkatinugyanan sa usa ka hataas nga espirituhanong baruganan. Ang Ginoo dili mokinahanglan sa dili makatarunganon. Siya dili mopugos nga kita moalagad Kaniya ni sa pag-ila Kaniya pinaagi sa paguli Kaniya niadtong mga butang nga Iyang gihatag kanato. Apan Siya naghikay niadtong diosnong ekonomiya aron ingon nga sangputan sa atong pagbuhat diha sa pagpahi-angay uban Kaniya niining mga butanga, adunay moilig dinhi kanato dagkung espirituhanong panalangin. Kita mawad-an niining mga panalangin kon kita mapakyas sa pagkooperar uban Kaniya sa pagdala sa Iyang mga plano, ug niana magatongina sa atong mga kaugalingon niadtong mga butang nga ato kaayo nga gikinahanglan.TP 3.3

  Kami may pagsalig gayud nga ang usa ka maminatngonon nga pagtuon sa mga prinsipio sa pagkatinugyanan sumala sa gipahiluna niini nga tomo makatabang sa tanan nga motuon ug ikinabuhi sa usa ka labi pa ka dagaya ug labi pa ka hupong nga kasinatian sa mga butang sa Dios. Kini sa tataw gipakita sa mosunod nga pahayag:TP 4.1

  “Ang idiya sa pagkatinugyanan kinahanglan adunay praktikal nga kalabtanan sa tanang katawhan sa Dios. . . . Praktikal nga pagkamahinatagon magahatag sa espirituhanon nga kinabuhi sa linibo sa mga nanag-angkon sa ngalan lang sa kamatuoran nga karon nagsubo ibabaw sa ilang kangitngit. Kini magausab kanila gikan sa hinakug, maibugong magsisimba sa dios sa salapi, ngadto sa mainiton, matinumanong masigkamagbubuhat kauban ni Kristo sa pagluwas sa mga makasasala. Testimonies, Vol. 3, p. 387.TP 4.2

  Uban sa palaabuton nga kausaban sa atong atubangan, ang tanan kinahanglan sa mainiton magatuon niini nga tomo, nga maga-ampo nga kita madala diha sa usa ka labi pa ka hupong, ka dagaya nga kasinatian uban sa Ginoo.TP 4.3

  J. L. McElhany.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents