Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Malalangon nga mga Tentasyon

  Si Kristo nakakita sa katalagman; Siya nasayud sa malalangon nga mga pagsulay ug gahum sa kaaway; kay Siya nakaagi sa mga pagtintal ni Satanas. Siya naghatag sa Iyang kinabuhi aron sa pagkuha sa usa ka panahon sa kaluwasan alang sa mga anak lalaki ug babaye ni Adan. Uban sa gisangputan sa pagsupil ni Adan ug sa mga paglapas nga anaa sa ilang atubangan, uban sa labi pa ka daku nga kahayag nga nagasidlak sa ibabaw nila, sila gidapit sa pagduol ngadto Kaniya aron makakaplag kapahulayan sa ilang mga kalag. Apan sa nagdaku ang kahayag ug nagalabi ka tin-aw ang pasidaan sa katalagman, magalabi pa ang silot niadtong motalikod gikan sa kahayag ngadto sa kangitngit. Ang mga pulong ni Kristo hilabihan ka serioso sa ilang katuyoan nga dili lang tagdon.TP 154.1

  Mga tawo daw gigamhan uban sa usa ka buang nga handum sa pagbaton sa yutan-ong mga kabtangan. Ang tanang sari sa pagkadilimaminatud-on gigamit aron sa pagtigum sa bahandi. Mga tawo naga-apas sa ilang mga patigayon uban sa mainitong kadasig, nga daw ang kalampusan niini nga tinguha makapasalig sa ilang kaluwasan. Sila nagabugkos sa gikatugyan nga puhonan sa Ginoo diha sa kalibutanong mga kabtangan, ug walay paagi sa pagpauswag sa ginharian sa Dios sa kalibutan pinaagi sa paghupay sa inutok ug lawasnong kalibug sa mga pumopuyo dinhi sa kalibutan. Daghan nga nanag-angkon nga mga Kristohanon nangapakyas sa pagtuman sa sugo ni Kristo sa Iyang pagingon, “Ayaw pagtigum alang sa inyong kaugalingong mga bahandi dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug taya nagaut-ut, ug diin ang mga kawatan molungkab ug mangawat: kay kon hain ang inyong bahandi, atua usab ang inyong kasingkasing.”TP 154.2

  Ang Ginoo dili mopugos sa mga tawo sa pagatiman sa matarung, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakaw nga mapainubsanon kauban sa ilang Dios; Siya nagaladlad sa atubangan sa katawhan sa maayo ug dautan, ug himuon nga tin-aw kon unsa ang sangputanan sa pagsunod sa usa ka paagi o sa lain. Si Kristo nagadapit kanato, nga nagaingon, “Sumonud kamo Kanako.” Apan wala gayud kita pugsa sa paglakaw sa Iyang mga lakang. Kon kita magalakaw sunod sa Iyang mga lakang, sangputanan kana sa kinabubut-on nga pagpili. Samtang atong makita ang kinabuhi ug kinaiya ni Kristo, kusog nga handum mapukaw sa pagpakasama Kaniya sa kinaiya; ug kita mosunod sa paghibalo sa Ginoo, ug sa paghibalo nga ang Iyang mga kalihokan naandam sama sa kabuntagon. Kita dihadiha magasugod sa pagila nga ang “dalan sa matarung sama sa nagasidlak nga kahayag, ug nagasidlak pagdugang hangtud sa hingpit nga kaudtohon.” R. & H., March 31, 1896.TP 154.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents