Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Pag-angkon sa mga Balo ug mga Uo

  Dili maalamon ang paghatag sa pinasagad sa kang bisan kinsa nga mangayo sa inyong tabang; kay tingali kita makapadasig sa pagkatapulan, pagkadili mapinugnganon, ug pagkausikan. Apan kon dunay usa nga moduol sa imong pultahan ug moingon nga siya gigutom, ayaw siya papahawaa nga walay madala. Hatagi siya sa makaon, sa mga butang nga ikaw aduna. Wala ikaw mahibalo sa iyang kahimtang, ug tingali nga ang iyang kakabus maoy gisangputan sa usa ka kadautan.TP 183.2

  Apan taliwala sa tanan kansang mga kinahanglan nagkinahanglan sa atong kasibut, ang mga balo ug mga ilo adunay labing kusgan nga pag-angkon sa atong lumo nga kaluoy ug pagatiman. “Ang rilihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong Amahan mao kini, ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga kaguol, ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan.”TP 184.1

  Ang amahan nga namatay diha sa pagtuo, nagsalig sa walay katapusang saad sa Dios, mibiya sa iyang mga hinigugma sa hingpit nga pagsalig nga ang Ginoo moatiman kanila. Ug giunsa sa Ginoo pagtagana alang niining nanagbangotan? Dili Siya mobuhat sa milagro sa pagpadala sa manna gikan sa langit, Siya dili magapadala sa mga uwak aron pagdala kanila sa pagkaon; apan Siya magabuhat sa usa ka milagro diha sa tawhanong mga kasingkasing, Siya maga-abug sa pagkahakug gikan sa kalag, Siya magabukas sa tuburan sa pagkamahinatagon. Siya magasulay sa gugma sa Iyang nanag-angkon nga mga sumosunod pinaagi sa pagtugyan sa ilang mga lumong kaluoy sa mga gisakit ug nanagbangotan, ang mga kabus ug ang mga ilo. Mao kini sa pinasahi nga pagsabut nga ang mga gagmay kang kinsa mitan-aw si Kristo, kang kinsa usa ka sala ngadto Kaniya ang dili pagtagad. Kadtong wala magtagad kanila nagpasagad kang Kristo sa dapit sa gisakit Niyang mga tawo.TP 184.2

  Ang matag maloloy-on nga buhat gihimo ngadto kanila sa ngalan ni Jesus, gidawat Niya ingon nga gibuhat ngadto sa Iyang kaugalingon, kay Siya nagpaila sa Iyang kasibut kauban sa nanag-antus nga katawhan, ug Iyang gikatugyan sa Iyang iglesia ang dakung bulohaton sa pagministerio kang Jesus pinaagi sa pagtabang ug pagpanalangin sa nanagkinahanglan ug sa mga nanag-antus. Alang sa tanan nga nagministerio kanila uban sa andam nga mga kasingkasing, ang panalangin sa Ginoo mapahaluna.TP 184.3

  Hangtud ang kamatayon pagalamyon sa kadaugan, adunay mga ilo nga kinahanglan atimanon, kinsa magaantus sa hilabihan kon ang lumo nga kaluoy ug mahigugmaong kalolot sa atong mga sakup sa iglesia wala gamita alang kanila. Ang Ginoo nagasugo kanato, “Dad-a ang mga kabus nga mga sinalikway ngadto sa imong balay.” Ang Kristianismo kinahanglan maoy mohatag sa amahan ug inahan alang niining mga walay puloyanan. Ang kaluoy alang sa balo ug sa ilo nga gipakita pinaagi sa mga pag-ampo ug mga buhat, mosaka nga handumanan sa atubangan sa Dios, pagabalusan sa kapulihay. . . .TP 185.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents