Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Stvaranje, Patrijarsi I Proroci

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  42. Poglavlje—Ponovljeni Zakoni

  (Ovo poglavlje zasnovano je na 5.Mojsijevoj 4-6;28)

  Gospod je objavio Mojsiju da je vrijeme za osvajanje Hanana pred vratima, i dok je ostarjeli prorok stajao na uzvišici koja se uzdizala iznad rijeke Jordan i Obećane zemlje, s velikim zanimanjem posmatrao je naslijeđe svoga naroda. Da li je moguće opozvati osudu koja mu je zbog grijeha izrečena kod Kadisa? S dubokom usrdnošću, počeo je da se moli: Gospode Bože, ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krjepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio djela kakva su tvoja i u koga bi sila bila kakva je tvoja? Daj mi da pređem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru Livan! (5. Mojsijeva 3,24-27)SPP 401.1

  Odgovor je glasio: Dosta, ne govori mi više za to. Popni se na vrh ove gore i podigavši oči svoje na zapad, na sjever, na jug i na istok vidi očima svojim, jer nećeš preći preko Jordana!SPP 401.2

  Mojsije se bez gunđanja pokorio Božjem naređenju. A onda ga je obuzela velika zabrinutost za Izrailj. Ko će se starati s takvom usrdnošću za njihovo blagostanje kao što je to on činio? Iz prepunog srca potekla je molitva: Gospode, Bože duhovima i svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovim zborom, koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor Gospodnji kao ovce koje nemaju pastira! (4. Mojsijeva 27,16.17) Gospod je uslišio molitvu svoga sluge i odgovorio: Uzmi k sebi Isusa sina Navina, čovjeka u kojemu je moj duh, i metni ruku svoju na nj i izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor i podaj mu zapovijesti pred njima. I podaj mu od slave svoje, da ga sluša sav zbor sinova Izrailjevih. (4. Mojsijeva 27,18-20) Isus Navin dugo je služio Mojsiju; a pošto je bio izuzetno mudar, sposoban i vjeran, bio je izabran za nasljednika.SPP 401.3

  Položivši ruke na njega i svečano ga upoznavši s njegovim velikim odgovornostima, Mojsije je postavio Isusa Navina za starješinu u Izrailju. Odmah mu je predao i dio vlasti. Riječi koje je Gospod izgovorio o Isusu Navinu, Mojsije je prenio cijelom zboru: I neka staje pred Eleazara sveštenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom; po zapovijesti njegovoj neka polaze i po zapovijesti njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izrailjevi s njim i sav zbor. (4. Mojsijeva 27,21-23)SPP 401.4

  Prije nego što će napustiti položaj vidljivog vođe Izrailja, Mojsije je trebalo da prema Božjem naređenju upozna narod s istorijom izbavljenja iz Egipta i putovanja kroz pustinju, kao i sa tekstom Zakona, izgovorenim na Sinaju. Kada je Zakon bio proglašen, mali broj pripadnika sadašnjeg skupa bio je dovoljno star da shvati svečanost tog trenutka. Pošto je trebalo da uskoro pređu preko Jordana i zauzmu Obećanu zemlju, Bog je želio da ih podsjeti na zahtjeve Zakona i da im naglasi da je poslušnost Zakonu uslov njihovog napredovanja i blagostanja.SPP 402.1

  Mojsije je stao pred narod da mu uputi svoje posljednje opomene i savjete. Njegovo lice blistalo je nebeskom svjetlošću. Kosa mu je bila bijela od starosti, ali je njegova pojava bila uspravna, a izgled svjedočio o životnoj snazi i čeličnom zdravlju. Pogled mu je ostao bistar, a vid oštar. Bio je to važan trenutak i on je s dubokim osjećanjima počeo da opisuje ljubav i milost njihovog zajedničkog svemoćnog Zaštitnika:SPP 402.2

  Zapitaj sada za stara vremena koja su bila prije tebe, od onoga dana kada stvori Bog čovjeka na zemlji i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kada bila ovakva stvar velika i je li se kada čulo što ovakvo? Je li kada čuo neki narod glas Božji gdje govori usred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ? Ili, je li Bog pokušao da uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem i znacima i čudesima i ratom i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim, kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog naš u Misiru na vaše oči? Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega.SPP 402.3

  Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bješe manje nego ikojega drugoga naroda, nego što vas Gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je izveo Gospod rukom krjepkom i izbavio vas iz kuće ropske, iz ruke faraona, cara Misirskoga. I tako znaj da je Gospod Bog tvoj Bog, Bog vjeran, koji drži zavjet svoj i milost svoju do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže zapovijesti njegove. (5. Mojsijeva 7,7-9)SPP 402.4

  Izrailjci su bili spremni da krivicu za sve svoje nevolje pripišu Mojsiju, ali su prestali da sumnjaju da se on rukovodio ohološću, častoljubljem i sebičnošću, pa su s povjerenjem slušali njegove riječi. Mojsije im je iskreno predočio njihove greške, ali i prestupe njihovih otaca. Zbog dugih lutanja kroz pustinju, često su bili nestrpljivi i buntovni, ali Gospod svakako nije bio kriv zbog ovog dugog odlaganja njihovog ulaska u Hanan. Njemu je bilo mnogo teže nego njima što nije mogao da im, bez odlaganja, preda u posjed Obećanu zemlju i da tako, izbavljajući svoj narod, pred svim narodima pokaže svoju snagu. Zbog nepovjerenja prema Bogu, zbog svoje oholosti i nevjerovanja, oni nisu bili spremni da uđu u Hanan. Ni na koji način ne bi predstavljali narod kome je Gospod Bog, jer nisu imali Njegov čist karakter, karakter pun dobrote i milosti. Da su se njihovi očevi u vjeri pokorili Božjem vodstvu, da su se upravljali prema Njegovim sudovima i hodili prema Njegovim uredbama, mnogo ranije bi se naselili u Hananu kao napredan, svet i srećan narod. Odlaganje njihovog ulaska u dobru zemlju sramotilo je Boga i umanjilo Njegovu slavu u očima okolnih naroda.SPP 403.1

  Mojsije, koji je shvatio karakter i vrijednost Božjeg zakona, uvjerio je Izrailjce da nijedan drugi narod nije dobio tako mudra, pravedna i milostiva pravila od onih datih njima. Rekao je: Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovijedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je naslijedite. Držite, dakle, i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kada čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman.SPP 403.2

  Mojsije je obratio njihovu pažnju na dan kada su stajali pred Gospodom, Bogom svojim kod Horiva. Pozvao je izrailjsko mnoštvo da razmisli: Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je Gospod Bog naš kada ga zazovemo? I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? I danas bi ovaj poziv Izrailju mogao biti ponovljen. Zakoni koje je Bog dao svom nekadašnjem narodu bili su mudriji, bolji i humaniji od zakona najcivilizovanijih naroda na Zemlji. Zakoni ostalih naroda iskazuju nedostatke i strast nepreporođenih srca, a samo Božji zakon nosi Božji pečat.SPP 403.3

  Mojsije je izjavio: A vas uze Gospod i izvede vas iz peći gvozdene, iz Egipta, da mu budete narod nasljedni, kao što se vidi danas. Zemlja u koju će uskoro ući i koja će biti njihova, ako ostanu poslušni Božjem zakonu, bila im je kako je to moralo da dirne srca Izrailjaca kada su se sjetili da je onaj koji im tako blistavo opisuje blagoslove te dobre zemlje, zbog njihovog grijeha isključen iz nasljedstva svoga naroda ovako opisana:SPP 404.1

  Jer Gospod Bog tvoj uvešće te sada u dobru zemlju, u zemlju u kojoj ima dosta potoka i izvora i jezera, što izviru po dolinama i po brdima, u zemlju izobilnu pšenicom i ječmom i vinovom lozom i šipcima, zemlju izobilnu maslinom, od koje biva ulje, i medom, u zemlju u kojoj nećeš sirotinjski jesti hljeba, gdje ti neće ništa nedostajati, u zemlju gdje je kamenje gvožđe i gdje ćeš iz brda njenih seći bakar, u zemlju o kojoj se stara Gospod Bog tvoj, i na koju su jednako obraćene oči Gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja. (5. Mojsijeva 8,7-9; 11,10-12)SPP 404.2

  I kada te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će ti je dati, u gradove velike i dobre, kojih nisi zidao, i u kuće pune svakoga dobra, kojih nisi punio, i na studence iskopane, kojih nisi kopao, u vinograde i u maslinike, kojih nisi sadio, i staneš jesti i nasitiš se, čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda! Pazite da ne zaboravite zavjeta Gospoda Boga svojega...jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje. Ako budu činili zlo pred Gospodnjim očima, Mojsije je ovako dodao: Svjedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je naslijedite!SPP 404.3

  Posle javnog ponavljanja Zakona, Mojsije je dovršio djelo zapisivanja svih zakona, i uredaba i sudova, koje im je Bog dao i svih pravila koja su se odnosila na prinošenje žrtava. Knjiga, koja je sadržala sve te zakone bila je predata odgovarajućim službenicima i radi čuvanja položena pored kovčega sa Svjedočanstvima. Veliki vođa se, međutim, ipak plašio da će narod ostaviti Boga. Najsvečanijim i najpotresnijim riječima podsjetio je narod na blagoslove koje će uživati ukoliko bude poslušan i na prokletstva koja će ga stići ukoliko krene putem prestupa:SPP 404.4

  Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega, držeći i tvoreći sve zapovijesti njegove, koje ti ja zapovijedam danas, blagosloven ćeš biti u gradu, i blagosloven ćeš biti u polju, blagosloven će biti plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje... blagoslovena će biti kotarica tvoja i naćve tvoje. Blagosloven ćeš biti kada dolaziš, i blagosloven ćeš biti kada polaziš. Daće ti Gospod neprijatelje tvoje kada ustanu na te da ih biješ... Gospod će poslati blagoslov da bude s tobom u žitnicama tvojim i u svemu čega se prihvatiš rukom svojom.SPP 405.1

  Ali, ako ne uzaslušaš glasa Gospoda Boga tvojega da držiš i tvoriš sve zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, doći će na tebe sve ove kletve, i bićeš čudo i priča i podsmijeh svim narodima u koje te odvede Gospod. I rasijjaće te Gospod po svim narodima s jednoga kraja zemlje do drugoga i ondje ćeš služiti drugim bogovima, kojih nisi znao ni ti ni oci tvoji, drvetu i kamenu. Ali u onim narodima nećeš odahnuti, niti će se stopalo noge tvoje odmoriti, nego će ti Gospod dati ondje srce plašljivo, oči iščiljele i dušu iznemoglu i život će tvoj biti kao da visi prema tebi i plašićeš se i danju i noću, i nećeš biti miran u životu svojemu. Jutrom ćeš govoriti: kamo da je veče! a večerom ćeš govoriti: kamo da je jutro! od straha kojim će se strašiti srce tvoje, i od onoga što ćeš gledati očima svojim!SPP 405.2

  Mojsije, nadahnut Božjim Duhom, gledajući unaprijed kroz vjekove, opisao je strašne prizore koji su se mogli vidjeti kada je rimska vojska konačno oborila Izrailj kao naciju i razorila Jerusalim: Podignuće Gospod na tebe narod izdaleka, s kraja zemlje, koji će doletjeti kao orao, narod kojemu jezika nećeš razumjeti, narod bezdušan, koji neće mariti za starca niti će djeteta žaliti.SPP 405.3

  Užasno pustošenje zemlje i strašne patnje naroda u toku opsade Jerusalima za vrijeme Tita, mnogo vjekova poslije Mojsija, prorok je živo opisao: I izješće plod stoke tvoje, i plod zemlje tvoje, dokle se ne istrijebiš... i stegnuće te po svim mjestima tvojim, dokle ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaš, po svoj zemlji tvojoj... Ti ćeš u tjeskobi i nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso sinova svojih i kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj. Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svojemu...i djeci koju rodi, jer će ih jesti krišom u oskudici svojoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svim mjestima tvojim.SPP 405.4

  Mojsije je završio govor ovim, značajnim riječima: Svjedočim vam danas nebom i zemljom da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo, zato izaberi život da budeš živ ti i sjeme tvoje, ljubeći Gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega; jer je on život tvoj i dužina dana tvojih, da bi nastavao na zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati. (5. Mojsijeva 30,19.20)SPP 406.1

  Da bi još dublje urezao ove riječi u svačije pamćenje, veliki vođa ih je pretočio u svete stihove. Ova pjesma nije bila samo istorijska, već i proročanska. Dok je, s jedne strane, nabrajala prekrasna djela koja je Bog učinio za svoj narod u prošlosti, najavljivala je i velike događaje, konačnu pobjedu vjernih kada Hristos, u snazi i slavi, bude drugi put došao. Narodu je bilo rečeno da napamet nauči ovu poetsku istoriju i da je prenese svojoj djeci i djeci svoje djece. Ovu pjesmu trebalo je da pjeva cijeli skup Izrailjev kada se bude okupljao na bogosluženjima i da je ponavlja dok se bude bavio svojim svakodnevnim poslovima. Roditelji su obavezani da ove riječi tako urežu u pamćenje svoje djece da ih ona nikada ne zaborave.SPP 406.2

  Izrailjci su, u posebnom smislu, trebalo da stražare nad Božjim zakonom i da ga čuvaju, da se značenje njegovih propisa i važnost njegovog poštovanja duboko urežu u umove svakog pripadnika Božjeg naroda, a preko njih i u umove njihove djece i djece njihove djece. Za svoje uredbe Gospod je zapovijedio: Često ih napominji sinovima svojim i govori o njima kada sjediš u kući svojoj, i kada ideš putem, kada ležeš i kada ustaješ... i napiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim.SPP 406.3

  Kada ih njihova djeca budu upitala: Kakva su to svjedočanstva i uredbe i zakoni, što vam je zapovijedio Gospod Bog naš, roditelji bi trebalo ponovo da ispričaju istoriju Božjeg milostivog postupanja prema njima, kako je silno Gospod djelovao da ih oslobodi da bi mogli da drže Njegov zakon i da im onda kažu: I zapovijedi nam Gospod da izvršavamo sve ove uredbe, bojeći se Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu, kao što se vidi danas! I biće nam pravda, ako uzdržimo i ustvorimo sve zapovijesti ove pred Gospodom Bogom svojim, kako nam je zapovijedio.SPP 406.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents