Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventistu māja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5. Nodaļa—Spēcīga Kristīga Liecība

  [35] Vislabākie misionāri nāk no kristīgām mājām. Kunga misionāri vislabāk tiek sagatavoti darbam ārvalstīs kristīgās ģimenēs, kur bīstas Dievu, kur mīl Dievu, kur pielūdz Viņu, kur uzticība ir kļuvusi par otro dabu, kur gadījuma rakstura, bezrūpīga neuzmanība pret mājas pienākumiem netiek pieļauta, kur klusa savienība ar Dievu tiek uzskatīta par būtisku uzticīgai ikdienas pienākumu veikšanai. 1Manuskripts 140, 1897.Am 26.1

  Pienākumus mājās vajadzētu veikt ar tādu apziņu, ka tad, ja tie tiek darīti pareizā garā, tie sniedz pieredzi, kas padara mūs spējīgus strādāt Kristum visnoturīgākajā un vispamatīgākajā veidā. Ak, ko gan nevarētu darīt dzīvs kristietis misijas darbā, ja viņš uzticīgi veiktu savus ikdienas pienākumus, priecīgi paceltu krustu, neatstātu novārtā nevienu darbu, lai arī cik nepatīkams tas būtu dabiskajām jūtām! 2The Signs of the Times, September 1, 1898.Am 26.2

  Mūsu darbs Kristum ir jāsāk ar ģimeni, savās mājās. [..] Nav svarīgāka misijas lauka par šo. [.. ]Am 26.3

  Daudzi šo misijas lauku ir apkaunojošā veidā atstājuši novārtā, un tagad, kad dievišķie resursi un ārstniecības līdzekļi tiek atklāti, ir laiks šo ļaunuma stāvokli labot. 3Liecības draudzei 6: 429, 430.Am 26.4

  Visaugstākais pienākums, kas gulstas uz jauniešiem, ir viņu pašu mājās, nesot svētības tēvam un mātei, brāļiem un māsām, parādot pieķeršanos un patiesu interesi. Šeit viņi var atklāt pašaizliedzību un nedomāšanu par sevi, parādot rūpes par citiem. [..] Kāda ietekme māsai var būt pār brāļiem! Ja viņa rīkojas pareizi, viņa var noteikt savu brāļu raksturu. Viņas lūgšanas, viņas maigums un pieķeršanās mājas dzīvē var darīt ļoti daudz. 4Liecības draudzei 3:80, 81.Am 26.5

  [36]Mājās tiem, kas pieņēmuši Kristu, ir jāparāda, kāda žēlastība vi-ņiem ir izrādīta. “Tiem, kuri Viņu uzņēma, kas ticēja Viņa vārdā, Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa 1:12) Patiesu Kristus sekotāju pavada apzināta autoritāte, kas padara viņa ietekmi jūtamu visā mājā. Tas labvēlīgi ietekmē visu mājinieku rakstura veidošanu. 5Manuskripts 140, 1897.Am 27.1

  Arguments, ko neticīgie nevar apgāzt. Pareizi iekārtota kristīga mājsaimniecība sniedz spēcīgu liecību par ticības patieso vērtību - lie-cību, kuru neticīgajiem nav iespējams noliegt. Visi var redzēt, ka ģimenē darbojas kāds spēks, kas atstāj ietekmi uz bērniem, un ka ar viņiem ir Ābrahāma Dievs. Ja to mājās, kas sevi sauc par kristiešiem, valdītu patiesa reliģija, viņi atstātu spēcīgu ietekmi uz labu. Viņi tiešām būtu “pasaules gaisma”. 6Sentēvi un pravieši, 144.Am 27.2

  Bērni izplatīs Bībeles principu atziņas. Bērni, kuri ir pareizi audzināti un kuriem patīk būt noderīgiem, palīdzēt tēvam un mātei, izplatīs pareizo domu un Bībeles principu atziņas visiem, ar ko viņi satiksies. 7Vēstule 2 8 , 1890.Am 27.3

  Ja mūsu mājas būs tādas, kādām tām vajadzētu būt, mūsu bērni ne-uzaugs laiskumā un vienaldzībā pret Dieva prasībām attiecībā uz tiem cilvēkiem viņu apkārtnē, kam nepieciešama palīdzība. Kā Kunga man-tojums viņi būs sagatavoti uzņemties darbu tur, kur atrodas. No tādām mājām atspīdēs gaisma, kas atklāsies nezinošajiem, vadot viņus pie visu atziņu avota. Tiks izplatīta ietekme, kas būs spēks Dievam un Viņa patiesībai. 8Liecības draudzei 6:430.Am 27.4

  Vecāki, kurus nevar aizsniegt nekādā citā veidā, bieži [37] tiek aiz-sniegti caur viņu bērniem. 9Turpat, 4:70.Am 27.5

  Priecīgas mājas būs gaisma kaimiņiem. Mums ir vajadzīgi priecīgi vecāki un priecīgi kristieši. Mēs esam pārāk noslēgušies sevī. Pārāk bieži mēs saviem bērniem un apspiestajiem un drosmi zaudējušiem cilvēkiem liedzam laipnu un iedrošinošu vārdu un priecīgu smaidu.Am 28.1

  Vecāki, uz jums gulstas atbildība būt gaismas nesējiem un gaismas devējiem. Spīdiet kā gaisma mājās, apgaismojot ceļu, pa kuru jāiet jūsu bērniem. To darot, jūsu gaisma spīdēs uz tiem, kas atrodas ārpusē. 10The Review and Herald, January 29, 1901.Am 28.2

  No katras kristīgas mājas vajadzētu atspīdēt svētai gaismai. Mīlestībai jāatklājas darbībā. Tai ir jāstaro no visām mājas sarunām, atklājoties uzmanīgā laipnībā, maigā un nesavtīgā pieklājībā. Ir mājas, kurās šis princips tiek īstenots, - tās ir mājas, kur pielūdz Dievu un kur valda vispatiesākā mīlestība. No šīm mājām rīta un vakara lūgšanas uzkāpj pie Dieva kā salda smarža, un Viņa žēlastība nolaižas pār lūdzējiem kā rīta rasa. 11Sentēvi un pravieši, 144.Am 28.3

  Ģimenes vienotības rezultāts. Pirmais kristiešu darbs ir būt vienotiem ģimenē. Pēc tam darbam ir jāizplatās uz kaimiņiem tuvumā un tālumā. Tiem, kas saņēmuši gaismu, jāļauj tai spīdēt skaidros staros. Viņu vārdiem, kam sm aržu dod Kristus mīlestība, ir jābūt dzīvības smaržai uz dzīvību. 12Manuskripts 11, 1901.Am 28.4

  Jo ciešāk ģimenes locekļi ir vienoti savā darbā mājās, jo paceļošāka un noderīgāka ir ietekme, ko tēvs un māte, dēli un meitas izplata ārpus mājas. 13Vēstule 189,.1903.Am 28.5

  Labi cilvēki vajadzīgi vairāk nekā izcili prāti. Ģimeņu un draudžu laime ir atkarīga no mājās radītās ietekmes. Mūžīgās [38] intereses ir atkarīgas no pienācīgas pienākumu izpildes šajā dzīvē. Pasaulei tik daudz nav vajadzīgi izcili prāti kā labi cilvēki, kas būtu par svētību savās mājās. 14Liecības draudzei 4, 522.Am 28.6

  Nepieļaujiet kļūdas, kas var aizvērt durvis. Kad mājas dzīvē galveno vietu ieņem reliģija, tās ietekme ir jūtama draudzē un apkārtnē. Tomēr daži, kas sevi sauc par kristiešiem, pārrunā ar kaimiņiem prob-lēmas savās mājās. Viņi sūdzas, vēlēdamies tikt pažēloti, bet ir liela kļūda izteikt savas grūtības citiem, īpaši tāpēc, ka daudzas mūsu sūdzības rodas un pastāv mūsu nereliģiskās dzīves un kļūdaino raksturu dēļ. Tiem, kas izsaka savas personīgās grūtības citiem, drīzāk vajadzētu palikt mājās un lūgt, nodot savu samaitāto gribu Dievam, krist uz Klinti un būt salauztam, mirt sev, lai Jēzus viņus var padarīt par traukiem godam. 15The Signs of the Times, November 14, 1892.Am 28.7

  Pieklājības trūkums, sapīkuma mirklis, viens vienīgs skarbs un ne-pārdomāts vārds var sagraut cilvēka reputāciju un aizvērt durvis uz sir-dīm tā, ka tās nekad vairs nevarēs aizsniegt. 16Liecības draudzei 5, 335.1.Am 29.1

  Kristietība mājās nes gaismu ārpusē. Pūles padarīt mājas tādas, kādām tām vajadzētu būt - par Debesu māju simbolu -, sagatavo mūs darbam plašākos laukos. Izglītība, kas iegūta, parādot izjustu cieņu citam pret citu, ļauj mums saprast, kā aizsniegt sirdis, kurām jāmāca patiesas reliģijas principi. Draudzei vajadzīgs viss attīstītais garīgais spēks, kādu vien var iegūt, lai visi, un īpaši Kunga ģimenes jaunākie locekļi, tiktu rūpīgi sargāti. Patiesība, kas izdzīvota mājās, sevi atklāj nesavtīgā darbā ārpusē. Tas, kurš izdzīvo patiesību mājās, [39] kļūs par spožu un mirdzošu gaismu visur. 17The Signs of the Times, September 1, 1898.Am 29.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents