Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventistu māja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  83. Nodaļa—Izpriecu Vilinājums

  [521] Dabiskā sirds meklē izpriecas. Dabiskais prāts sliecas uz iz-priecām un sevis apmierināšanu. Sātana politika ir saražot to bagātīgi. Viņš cenšas piepildīt cilvēku prātus ar ilgām pēc pasaulīgām izpriecām, lai viņiem nebūtu laika uzdot sev jautājumu: “Kā ir ar manu dvēseli?” Mīlestība uz izpriecām ir lipīga. Nodevies tām, prāts steidzas no vienas vietas uz citu, visu laiku meklējot izklaides. 1Counsels to Teachers, Parents, and Students, 337.Am 462.1

  Pasaulīgas izpriecas ir valdzinošas. Mirkļa baudai daudzi upurē Debe-su draudzību kopā ar mieru, mīlestību un prieku, ko tās piedāvā, bet šie izvēlētie prieka devēji drīz kļūst pretīgi un nesniedz apmierinājumu. 2The Review and Herald, January 29, 1884.Am 462.2

  Miljoni pulcējas izpriecu vietās. Šajā pasaules laikmetā ir nedzirdēta tieksme pēc izpriecām. Izlaidība un pārgalvīga izšķērdība valda it visur. Vairums cilvēku ir dedzīgi uz izpriecām. Prāts kļūst banāls un vieglprātīgs, jo tas nav pieradis pie meditācijas vai disciplinētas pētīšanas. Visur valda nezinošs sentimentālisms. Dievs prasa, lai katra dvēsele būtu izkopta, attīrīta, pacelta un padarīta cēla, bet pārāk bieži visas vērtīgās zināšanas ir atstātas novārtā izrādīšanās un virspusēju izpriecu dēļ. 3The Review and Herald, December 6, 1881.Am 462.3

  Aizraujošās mūsu laiku izklaides tur vīriešu un sieviešu, bet jo īpaši jauniešu prātus aizgrābtībā, kas ietekmē viņu enerģijas krājumus lielākā mērā nekā visas viņu studijas un fiziskais darbs. Tās sliecas [522] atstāt intelektu neattīstītu un sabojā morāli. 4The Health Reformer, December, 1872.Am 462.4

  Jauniešus aizrauj līdzi populārā straume. Tie, kas mācās mīlēt izprie-cas, atver durvis kārdinājumu plūdiem. Viņi atdod sevi sabiedriskiem priekiem un neprātīgai jautrībai. Viņi tiek vadīti no vienas izlaidības pie nākamās, līdz zaudē gan ilgas pēc lietderīgas dzīves, gan arī spējas tādu dzīvot. Jauniešu reliģiskie centieni ir sastinguši, un garīgā dzīve ir aptumšota. Visas cēlās dvēseles spējas, viss, kas cilvēku saista ar garīgo pasauli, ir sabojāts. 5Liecības draudzei 90.Am 463.1

  Starp izpriecu mīlētājiem ir daudzi draudzes locekļi. Daudzi dedzīgi piedalās pasaulīgās, demoralizējošās izpriecās, ko Dieva Vārds aizliedz. Tādējādi viņi sarauj savu saikni ar Dievu un nostājas pasaules izpriecu mīlētāju rindās. Grēki, kas iznīcināja pirmsplūdu laika iedzī-votājus un līdzenuma pilsētas, pastāv arī mūsdienās - ne tikai pagānu zemēs, ne tikai starp populāriem kristiešiem, bet arī starp tiem, kas ap-liecina, ka gaida Cilvēka Dēla atnākšanu. Ja Dievam vajadzētu atklāt jūsu priekšā šos grēkus tādus, kādus Viņš tos redz, jūs pārņemtu kauns un šausmas. 6Turpat, 5:218.Am 463.2

  Ilgas pēc aizraujošām un patīkamām izklaidēm ir kārdinājums un slazds Dieva ļaudīm, īpaši jauniešiem. Sātans pastāvīgi sagatavo jaunus pamudinājumus, kas novērš prātus no svinīgā sagatavošanās darba, lai par to domātu tikai kā par nākotnes ainām. Ar pasaulīgo cilvēku palīdzību viņš uztur pastāvīgu satraukumu, lai pamudinātu nepiesardzīgos pievienoties laicīgās izpriecās. Ir šovi, lekcijas un bezgalīga izpriecu dažādība, kas paredzēta, lai cilvēkus vadītu uz pasaules mīlestību. Šīs savienības ar pasauli dēļ ticība ir vājināta. 7Counsels to Teachers, Parents, and Students, 325Am 463.3

  [523] Sātans - prasmīgs apvārdotājs. Jaunieši kopumā izturas tā, it kā dārgās pārbaudes stundas, kamēr žēlastība vēl nav zudusi, būtu garas brīvdienas un viņi šajā pasaulē būtu tikai tādēļ, lai sevi izklaidētu un gūtu apmierinājumu no pastāvīga izpriecu cikla. Sātans pieliek īpašas pūles, lai vadītu viņus atrast prieku pasaulīgās izklaidēs un attaisnotu sevi, mēģinot parādīt, ka šīs izklaides ir nekaitīgas, nevainīgas un pat svarīgas veselībai. 8Liecības draudzei 1: 501.Am 463.4

  Viņš [sātans] atklāj svētuma taku kā grūtu, bet pasaulīgo izpriecu ceļu izkaisa ar puķēm. Nepareizās un glaimojošās krāsās viņš jauniešu priekšā ietērpj pasauli ar tās izpriecām. Taču zemes izpriecas drīz beigsies, un tas, kas būs sēts, būs arī jāpļauj. 9The Youth’s Instructor, January 1, 1907.Am 464.1

  Sātans vārda tiešajā nozīmē ir krāpnieks un prasmīgs apvārdotājs. Viņam ir daudz smalki austu tīklu, kas šķiet nevainīgi, bet kas ir prasmīgi sagatavoti, lai tajos sapītos jaunie un nepiesardzīgie. 10Counsels to Teachers, Parents, and Students, 325. Am 464.2

  Mīlestība uz izpriecām izkropļo izglītību. Vecāki pieļauj kļūdu, steidzinot savus bērnus doties sabiedrībā agrā vecumā, baidoties, ka viņi neko nezinās, ja neapmeklēs ballītes un neiejuks vienā pūlī ar iz-priecu mīlētājiem. Pat skolas laikā viņi ļauj tiem apmeklēt ballītes un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Tā ir liela kļūda. Šādā veidā bērni apgūst ļauno daudz agrāk nekā zinātnes, un viņu prāti ir pārņemti ar nederīgām lietām, viņu tieksmei pēc izpriecām attīstoties tik lielā mērā, ka ir neiespējami iegūt zināšanas pat visparastākajās izglītības nozarēs. Viņu uzmanība ir sadalīta starp izglītību un mīlestību uz izpriecām. [524] Tā kā mīlestība uz izpriecām dominē, viņu intelektuālā attīstība ir lēna. 11The Youth’s Instructor, July 27, 1893.Am 464.3

  Līdzīgi Israēlam senatnē, izpriecu mīlētāji ēd, dzer un ceļas, lai spēlētu. Valda dzīrošana un plītēšana, pārgalvīga jautrība un līksme. Tajā visā jaunieši seko paraugam no grāmatām, kas ir ieliktas viņu rokās. Vislielākais ļaunums no tā visa ir ilgstošās sekas, ko šīs lietas atstāj uz raksturu. 12Liecības draudzei 8, 66.Am 464.4

  Dieva pēdējā vēsts uzlūkota ar vienaldzību. Tuvojoties viņu pārbaudes laika noslēgumam, pirmsplūdu cilvēki nodevās aizraujošām izpriecām un svētkiem. Tie, kam bija vara un ietekme, centās turēt cilvēku prātus saistītus pie izpriecām un jautrības, lai nevienu neietekmētu pēdējais svinīgais brīdinājums. Vai mēs neredzam to pašu atkārtojamies mūsu dienās? Kamēr Dieva kalpi nodod vēsti, ka visu lietu gals ir tuvu, pasaule ir iegrimusi izklaidēs un izpriecu meklēšanā. Pastāvīgais sajūsmas cikls rada vienaldzību pret Dievu un neļauj cilvēkiem būt tās patiesības ietekmētiem, kas vienīgā var viņus izglābt no gaidāmās iznīcības. 13Sentēvi un pravieši, 103.Am 464.5

  Sabata ievērotāji tiks pārbaudīti. Jaunie sabata ievērotāji, kuri ir pakļāvušies pasaules ietekmei, tiks pārbaudīti. Pēdējo dienu briesmas ir pār mums, un jauniešu priekšā ir pārbaudījums, ko daudzi nav gaidījuši. Viņi tiks ievesti satraucošā apjukumā, un tiks pārbaudīts viņu ticības patiesums. Viņi apliecina, ka raugās uz Cilvēka Dēlu, tomēr daži no viņiem ir nožēlojams paraugs neticīgajiem. Viņi nav bijuši labprātīgi atstāt pasauli, bet ir apvienojušies ar to, apmeklēdami piknikus [Piezīme. Šeit nav domātas vienkāršas ģimenes un draudzes locekļu [525] āra aktivitātes, bet gan tas, ka draudzes locekļi “apvienojas ar pasauli” karnevāla tipa pasākumos, kas tolaik notika bieži.] un citus izpriecu pasākumus, aizbildinādamies, ka iesaistās nevainīgās izklaidēs. Taču tieši tāda nodošanās nošķir viņus no Dieva un padara par pasaules bērniem. [.. ]Am 465.1

  Tie, kas meklē izpriecas, nav Viņa sekotāji. Tikai tie, kas ir pašaizlie-dzīgi un dzīvo šķīstu, pazemīgu un svētu dzīvi, ir patiesie Jēzus sekotāji. Viņi nevar baudīt pasaules mīļotāju vieglprātīgās un tukšās sarunas. 14Counsels to Teachers, Parents, and Students, 327, 328.Am 465.2

  Svarīgas pārdomas. Lai neviens nedomā, ka izklaides ir svarīgas un ka bezrūpīga Svētā Gara ignorēšana savtīgu izpriecu stundās tiek uzskatīta par sīkumu. Dievs neļaus sevi izsmiet. Lai ikviens jaunietis un jauniete pārdomā: “Vai es esmu gatavs tam, ka mana dzīve noslēgsies? Vai mana sirds ir tā sagatavota, ka varu darīt darbu, ko Kungs man ir uzticējis?” 15The Youth’s Instructor, August 14, 1906.Am 465.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents