Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventistu māja

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  87. Nodaļa—Jaunās Zemes Ainas

  [546]Nākotnes godības atklāsmes. Ar Jēzu priekšgalā mēs visi no-laidāmies no pilsētas uz šo zemi, uz liela un varena kalna, kas nevarēja panest Jēzu un sašķēlās, izveidojoties plašam līdzenumam. Tad mēs pa-skatījāmies uz augšu un redzējām lielo pilsētu ar divpadsmit pamatiem un divpadsmit vārtiem, trim katrā pusē, un eņģeli pie katriem vārtiem. Mēs izsaucāmies: “Pilsēta, lielā pilsēta, tā nāk no Dieva, no Debesīm!” Un tā nonāca tajā vietā, kur stāvējām. Tad mēs sākām aplūkot godības pilnās lietas ārpus pilsētas. Tur redzēju viskrāšņākās mājas, kas izskatījās no sudraba, balstītas uz četriem pīlāriem ar viskrāšņākajām pērlēm. Tās bija domātas svētajiem. Katrā no tām bija zelta plaukts. Es redzēju daudzus svētos ieejam mājās, novelkam mirdzošos kroņus un noliekam tos uz plaukta. Tad viņi devās ārā uz lauka, kas atradās pie mājām, lai darītu kaut ko ar zemi. Ne to, ko mēs tagad darām ar zemi šeit, - nē, nē! Krāšņā gaisma spīdēja pār viņu galvām, un viņi nepārtraukti gavilēja un izteica slavu Dievam.Am 485.1

  Es redzēju citu lauku, kas bija pilns ar dažādām puķēm, un, tās plūcot, es izsaucos: “Tās nekad nenovītīs!” Pēc tam es redzēju lauku ar garu zāli, kas bija krāšņa, to uzlūkojot. Tas bija dzīvs zaļums un atstaroja sudrabu un zeltu, lepni līgojoties par godu Ķēniņam Jēzum. Tad mēs nonācām uz lauka, kas bija pilns ar dažādiem zvēriem - tur bija lauvas, jēri, leopardi un vilki un visi bija kopā pilnīgā saskaņā. Mēs izgājām tiem pa vidu, un viņi miermīlīgi sekoja.Am 485.2

  [547]Tad mēs iegājām mežā, ne tādā tumšā, kādi ir šeit, - nē, nē! Tas bija gaišs un krāšņs, koku zari līgojās, un mēs izsaucāmies: “Mēs mājosim droši tuksnesī un gulēsim mežos.” 1Agrīnie raksti, 17, 18. Am 486.1

  Darbs turpināsies mūžībā. Vai domājat, ka mēs tur neko nemācī-simies? Mums nav pat ne vismazākā priekšstata, kas tad atvērsies mūsu priekšā. Ar Kristu mēs pastaigāsimies gar dzīviem ūdeņiem. Viņš mums atklās dabas skaistumu. Viņš atklās, kas Viņš ir mums un kas mēs esam Viņam. Patiesību, ko nevaram zināt tagad laicīgo ierobežojumu dēļ, mēs uzzināsim tad. 2Counsels to Teachers, Parents, and Students, 162.Am 486.2

  Kristīgai ģimenei ir jābūt skolai, kas bērniem ir jāpabeidz, lai iestātos augstākā skolā Dieva valstībā. 3The Review and Herald, March 30, 1897.Am 486.3

  Debesis ir skola. Tās studiju lauks ir Visums. Tās skolotājs ir Bezgalī-gais. Viena no šīs skolas nozarēm bija izveidota Ēdenē. Glābšanas plānu pabeidzot, izglītība atkal tiks īstenota Ēdenes skolā [..].Am 486.4

  Starp skolu, kas tika nodibināta Ēdenē sākumā, un skolu pēc tam ir visa šīs pasaules vēsture - cilvēces pārkāpumu un ciešanu, dievišķā upura, uzvaras pār nāvi un grēku vēsture. [..] Atjaunotu Viņa klātbūtnē, cilvēku atkal, tāpat kā iesākumā, mācīs Dievs. “Mani ļaudis zinās Manu vārdu: .. tajā dienā viņi zinās, Es tas esmu, kas runā: redzi, tas esmu Es.” [..]Am 486.5

  Kad priekškars, kas aptumšo mūsu skatu, tiks noņemts un mūsu acis ieraudzīs to skaistuma pasauli, par ko tagad varam [548] tikai nojaust kā caur mikroskopu, kad mēs raudzīsimies uz Debesu godību, kas tagad vērojama tikai tālumā caur teleskopu, kad grēka slimība tiks atņemta, visa zeme parādīsies “Kunga, mūsu Dieva skaistumā”,kāds lauks tad atvērsies mūsu izpētei! 4Audzināšana, 301-303. Am 486.6

  Debesīs gūtās zināšanas vairosies. Dieva izglābto studijām būs atvērtas visas Visuma bagātības. No nāves saitēm atraisīti, tie dosies nenogurstošos lidojumos uz tālām planētām - pasaulēm, kas skuma, redzot cilvēces ciešanas, un līksmojās dziesmās, saņemdamas vēsti par kādas dvēseles izglābšanu. Neizsakāmā sadraudzībā zemes bērni iepa-zīsies ar nekritušo būtņu priekiem un gudrību. Tās dalīsies atziņu un gudrības bagātībās, kas iegūtas laikmetu laikmetos, pārdomājot Dieva roku darbus. Ar neaptumšotu skatu viņi vēros radības godību - saules un zvaigznes to sistēmās, kad tās noteiktā kārtībā riņķo ap Dieva troni. Uz visām lietām, sākot no vissīkākās līdz vislielākajai, būs rakstīts Radītāja vārds, un visur atklāsies Viņa spēka varenība.Am 487.1

  Mūžības gadiem ritot, vēl vairāk atklāsies Dieva un Kristus godība. Zināšanām vairojoties, vairosies mīlestība, godbijība un laime. Jo vairāk cilvēki uzzina par Dievu, jo vairāk viņi apbrīno Viņa raksturu. 5Lielā cīņa, 677, 678.Am 487.2

  Sabiedriskā dzīve. Tur mēs atzīsim, kā mēs esam atzīti. Tur mīles-tība un līdzjūtība, ko Dievs iedēstījis dvēselē, atradīs vispatiesāko un jaukāko piepildījumu. Šķīstā savienība ar svētajām būtnēm, saskanīga sabiedriskā dzīve ar svētajiem eņģeļiem un visu laikmetu uzticīgajiem, svētā sadraudzība, kas saista kopā “visu ģimeni Debesīs un virs zemes”, - tie visi [549] būs mūžības piedzīvojumi. 6Audzināšana, 306.Am 487.3

  Nodarbošanās uz jaunās zemes. Uz zemes, kas būs radīta no jauna, atpestītie iesaistīties nodarbēs un izklaidēs, kas Ādamam un Ievai atnesa laimi sākumā. Tiks dzīvota Ēdenes dzīve, dzīve dārzā un uz lauka. “Tie namus cels un tajos dzīvos, vīnadārzus stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi, un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūžs būs manas tautas mūžs, mani izredzētie paši izmantos savu roku darbu.” (Jes. 65:21, 22) 7Pravieši un ķēniņi, 730, 731.Am 487.4

  Tur tiks attīstīti visi spēki, visas spējas vairosies. Tiks rīkoti visgran-diozākie pasākumi, tiks aizsniegti viscēlākie centieni, īstenotas visaugstākās ambīcijas. Tomēr vēl joprojām būs jauni augstumi, ko pārvarēt, jauni brīnumi, ko apbrīnot, jaunas patiesības, ko saprast, jaunas iespējas lietot miesas, prāta un dvēseles spēkus. 8Audzināšana, 307.Am 487.5

  Uz piepildīšanās robežas. Mēs dzīvojam zemes vēstures vissvinī-gākajā laika posmā. Nekad nav bijis laiks, lai grēkotu; turpināt dzīvot pārkāpumos vienmēr ir bijis bīstami, bet īpaši tā ir patiesība tagadējā laikā. Tagad mēs atrodamies pie pašas robežas ar mūžības pasauli, un attiecība starp laiku un mūžību ir svinīgāka nekā jebkad agrāk. Lai ikviens cilvēks tagad pārmeklē savu sirdi un lūdz Taisnības Saules spožos starus izraidīt visu garīgo tumsu un attīrīt no samaitātības. 9Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 147.Am 488.1

  Cik gan vēl dziļāku iespaidu un vēl dzīvāku interesi šīm gleznām vajadzētu izraisīt mūsos, kas stāv pie paša šo notikumu piepildīšanās sliekšņa, - notikumu, kurus Dieva bērni pastāvīgi gaidījuši, [550] pēc kuriem ilgojušies un par ko lūguši, kopš mūsu vecāki izgāja no Ēdenes!Am 488.2

  Draugi līdzceļotāji, mums vēl jāuzkavējas pasaules notikumu ēnā un nemierā, bet drīz parādīsies mūsu Pestītājs, lai gādātu par glābšanu un dusu. Raudzīsimies ticībā uz svētīgo nākotni, kādu to attēlojusi Dieva roka. 10Pravieši un ķēniņi, 731, 732.Am 488.3

  Aicinājums personīgi sagatavoties. Es aicinu jūs sagatavoties Kristus nākšanai debesu padebešos. Dienu no dienas izmetiet no savas sirds mīlestību uz pasauli. Jums ar piedzīvojumiem ir jāsaprot, ko nozīmē sadraudzība ar Kristu. Sagatavojieties tiesai, lai tad, kad nāks Kristus un Viņu apbrīnos visi, kas tic, jūs būtu starp tiem, kas satiek Viņu mierā. Tajā dienā atpestītie mirdzēs Tēva un Dēla godībā. Eņģeļi, aizskarot savas zelta arfas, priecīgi sagaidīs Kungu un Viņa uzvaras trofejas - tos, kas ir mazgāti un darīti balti Jēra asinīs. Atskanēs uzvaras dziesma, piepildot visas Debesis. Kristus ir uzvarējis. Viņš ieiet Debesu pagalmos, Viņa atpestīto pavadīts, kas liecina par to, ka Viņa ciešanas un upuris nebija veltīgs. 11Liecības draudzei 9, 285, 286. Am 488.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents