Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی هشت—حامی حقیقت

  و تختی جرمنی امپراتور کرلی نشست و نماینده گانی روم با شتاب به ترکیبش امده اورا به ریشه کن نمودنی اصلاحات باور می کناندMBDa 81.1

  لیکن حاکمی سکسانیه که کرلی VMBDa 81.2

  به رابطه ای دستگیری او به بسیار چیز ها کامیاب شده بود از او درخواست نمود که نسبتی لیوتر یگان چاره نه اندیشد .MBDa 81.3

  پیش از ان که سخنی او شنیده شود .MBDa 81.4

  این امپراتور را در وضعیتی نا گوار ماند تنها حکمی قتلی نسبتی اصلاحات چی نمایندگانی پاپا را قناعت مند می گرداند .MBDa 81.5

  ولی حاکمی دعوت کرده بود تا که داکتار لیوتر پزشکی با نامه ای حمایه وی تامین گردیده،MBDa 81.6

  در نزدیکی داورانی پر هیز گار و بی غرض برامد نماید زیرا که نه جنایی امپراتور و هیج کسی دیگری نوشته ؛های لیوتر را رد نکردند .MBDa 81.7

  اکنون توجهی همه به سیمی در پیش ایستاده ای خحاکمیانی جرمنی در وارمس جلب شده بود .MBDa 81.8

  که دیری نگذشته بعدی به تخت نشیتنی کرلی دعوت شده بود .MBDa 82.1

  این جمع امدی عمومی دولتی باید مهمترین مساله های سیاسی زل حل می کرد .MBDa 82.2

  در ان جا حاکمانی جرمنی را ملاقات اولین با شاهی جوان انتظار بود .MBDa 82.3

  به این جمع امد دولتی از تمامی گوشه و کناری امپراتور عمل دارانی دولتی دینی جمع امدند ؛MBDa 82.4

  در وارمس اشراف زاده گانی با امتیاز های میراثی و موقعی بلندی خود افتخار کننده؛MBDa 82.5

  نماینده گانی دین که با موقع و قدرتی داشته ای خود حوا بلندی می کردند .MBDa 82.6

  سپاهیانی در باره ای با همراهی یراقه بردارانی خود سلیمانی مملکت های دور دست جمع امدند به گوناگونی مساله های در نزدی سییم ایستاد نگاه نکرده شوق و ذوقی بی حدی این جمع امدی بزرگ را اصلاحات چی سکسانسیگی به خود جلب می کرد .MBDa 82.7

  چندی پیش از اهالی مجلسی عمومی کرلی به حاکمی سکسانیه بی سییم اوردن لیوتر را فرمان داده به اصلاحات چی پشتی بانی را وعده و امکاناتی محاکمه های اش کارای همه ای مساله های بحث طلب را با شخصیت های صلاحیت دار کفالت داد .MBDa 82.8

  لیوتر با بی صبری ان روزی را انتظار بود که در نزدی امپراتور حاضر می شود ان زمانی سلامتی است ضعیف گردیده بود ولی او به حاکمی سکسانیه چنین نوشت ؛MBDa 82.9

  اگر من به ان جا سالم حاضر شده نتوانم انگاه خواهش می کنم مرا بیمار به ان جا برسانید .MBDa 82.10

  زیرا که اگر امپراتور مرا دعوت کند انگاه من هیج شبهه ای ندارم که این خواستی خداوند است .MBDa 82.11

  اگر انها زوری را استفاده برند .MBDa 82.12

  اینرا باشد انتظار شدن ممکن است زیرا که مرا به ان جا نه از پند های مرا قبول کنند من همه اش را به دستی خدا میسپارمMBDa 82.13

  خداوندی که سه جوان را از النگه ای اتش نگاه داشت هنوز هم در تختی خود حکمران است اگر او مرا نجات ندهد پس معلوم می شود .MBDa 82.14

  که زندگی من معنا ندارد تنها در خصوصی ان غم خواری می کنم که انجیل به مصخری گناه کاران داده نشود ،و برا حمایه ای ان به ریختنی خونی خود اماده می شومMBDa 82.15

  مگر من حکم نجاتی ادمان سودمند است ،حیاتی من یا مرگی من؟MBDa 82.16

  شما می تواند از من همه چیز را انتظار باشد لیکن تنها نه گریختن و از عقیده های خود دست کشیدن را گریخته نمی توانم خصوصا از عقیده های خود دست نمی کشم ،MBDa 82.17

  خبری بی سییم امدند لیوتر طلاطمی زیاد را به میان اورد .MBDa 82.18

  الیندر نماینده ای پاپا که این کار به عهدی او سپاریده شده بود .MBDa 82.19

  او خوب می فهمد که نتیجه ها برای پاپا فلاکت اور می کردند از نو دیده برامدنی کاری که پاپا نسبتی ان حکم لحظه را براورده بود معنای زیری شبهه ماندنی حاکمیتی سر روحانی پر قدرت را داشت ،MBDa 82.20

  غیر از این الیندر از ان ترس داشت که دلیل های روشن و رد ناپذیری لیوتر می تواند بسیار حاکمان را به روی گردانی از حاکمیتی پاپا مجبور نمایند .MBDa 82.21

  بنابر این او به کرلی اعتراض خود را به مقابلی به سییم در وارمس ظاهر شدنی لیوتر به طوری قطعی بیان کرد .MBDa 82.22

  در همین وقت یرلیق در باره ای از کلیسا خارج کردنی لیوتر انتشار کرده شد و امپراتور در زیری فشاری فرمانی پاپا و اعتراضی نماینده ای او راضی شد او به حاکمی سکسانیه نامه نوشته گفت که اگر لیوتر از عقیده های خود دست نکشد پس بگذار او در ویتینبرگ بیماند.MBDa 82.23

  الیندر از این غلبه ای خود قناعت مند نگردیده تمامی مقاری و حقوق های خود را استفاده برد، تا که محکوم کنی لیوتر را به دست بیارد .MBDa 83.1

  با ثبات کاری غیری عادی که ارزنده ای استفاده ای بهتری بود او این مساله را به حاکمان پرلیت ها و دیگر اعضایانی سییم پیشنهاد نموده اصلاحات چی را در اغوا اندازی به عصیان بی احترامی قانون ویران کنی و کفر گوییMBDa 83.2

  . گناه کار می کردMBDa 83.3

  لیکن غذا ناکی و تند اجازی پرلیت از ان شهادت می داد که او با کدام مقصد ها عمل می کند اورا دقیق ترش حسی نفرت و قصاص گیری به این عمل ها وادار می کردند نه حسی دین داریMBDa 83.4

  چنین بود خلاصه ای اهلی جمع امد قسمی زیادی ادمانی در سییم حضور داشته میلی به لیوتر مناسبتی خیر خواهانه ای بی مثل کردن را داشتند .MBDa 83.5

  الیندر با نیروی دو چند در انجا ایستادگی می کرد تا که امپراتور فرمانی پاپا را به جا بیارد لیکن از روی قانون های جرمنی بی رضاگی حاکمان این عمل را اجرا کردن ممکن نبود ..MBDa 83.6

  و در اخر کرلی به نماینده ای خیره پاپا راضی شده به او فرمانی به سییم پیشنهاد کردنی این مساله را دادMBDa 83.7

  برای نماینده ای پاپا این روز روزی تن تنه بود .MBDa 83.8

  شخصیت های بغایت معتبر جمع امده بودند ولی مساله ای به محاکمه ای انها پیشنهاد گردیده باز هم مهمتر بود .MBDa 83.9

  الیندر باید قدرت و اعتبار و نفوذی رومMBDa 83.10

  مادر و ملکه ای همه ای کلیسا ها را حمایه می کرد.MBDa 83.11

  او باید اثبات می کرد که پاپا این حقوق ها را در نزدی عالی ترین شخصیت های جهانی مسیحی از پیتروس گرفته است او صاحبی استعدادی سخن پردازی بوده .MBDa 83.12

  از خود تصوراتی خوب گذاشت پیشبینی خدا روانه دامیست تا که در حضوری داورانی عالی درجه یکی از ناطقانی برجسته ای روم برای حمایه ای کلیسا ب امد کند .MBDa 83.13

  نفرانی که نسبتی اصلاحات چی نگاهی خیر خواهانه ای داشتند سخنانی الیندر را با اندک نظر گوش می کردند .MBDa 83.14

  حاکمی سکسانیه در سییم حضور نداشت به مشاورانی خود فرمان داده بود ،که برای او نطقی نماینده ای پاپا را بنویسند .MBDa 83.15

  الیندر کوششی به حقیقت ضربه زدن را نموده تمامی عقل و سخن پردازی خود را به یاری دعوت کرد او به سری لیوتر گناه کار پسی هم فرو ریخته اورا دشمنی کلیسا و دولت زنده ها و مرده ها اهلی دین و خلایق همه ای ایماندارانی یکجایه و هر یک مسیحی در علاهیده گی تصویر نمود .MBDa 83.16

  گمراهی لیوتر کفایه است بیان کرد او تا که صدها هزار بدعت کاران در اتش سوزانده شوند .MBDa 83.17

  در انجام او کوششی بد نام نمودند پیروانی عقیده های اصلاحات چیان را کرد .MBDa 83.18

  کیستند همه ای این پیروانی بیشتر؟MBDa 83.19

  اژدهام معلمانی دغل و جاهل روحانیانی مسلک فروش راهبانی گمراه حقوق شناسانی اشراف زادگان و توده ای خلقی عادی که انها فریب نموده گمراه کردند .MBDa 83.20

  مگر انها را با کتالیک های که این قدر سیر شمار صاحب استعداد و پور زور اند مقایسه کردن ممکن است؟.MBDa 83.21

  بگذار قراری یکدلانه ای این سودی عالی با شکوه برای بی خردان چون اگاه نامه خدمت کند ساده دلان را با معرفت ضعیفان را استوار و به شبهه افتاده گان را با اعتماد گرداند .MBDa 83.22

  در همه عصر ها چنین اصلحه به مقابلی حامیانی حقیقت استفاده برده می شد خودی همان دلیل ها تا به امروز به مقابلی نفرانی روانه کرده می شوند .MBDa 83.23

  که بر خلافی گمراهی عمومی برای مونده نمودند حقیقت های روشنی کلامی خداوند جرعت می کنند .MBDa 83.24

  کیستند موعضه کننده گانی تعلیمات های جدید؟MBDa 84.1

  ندا می کنند طرفدارانی دین های رسم گردیده انها خلقی عادی بی معرفت و کم شماری اند چی طور جرعت می کنند دعوای صاحبی قومی انتخاب شده ای خدا بودن را کنن انها جاهل اند و خود را فریب می دهن به کلیسای ما که سیر شمار و با نفوذ است نگاه کنید .MBDa 84.2

  در میانی ما ادمانی مشهور دانشمند چی قدر زیاد اند .MBDa 84.3

  ما از انها قدرتمند تریم و البته این دلیل ها به جهان تاثیری می رسانه ولی انها امروز هم به مثلی زمانی لیوتر باوری بخش نیستند .MBDa 84.4

  اصلاحات با مرگی لیوتر انجام نیافتند چی طوری که بسیاری ها گمان می کنند ان باید تا به انجام یافتنی تاریخی جهان دوام کند .MBDa 84.5

  لیوتر نوری از جانبی خدا به او داده شده را پهن نموده کاری بزرگ را عملی نمود .MBDa 84.6

  لیکن این همه ای ان نوری نبود که جهان به ان احتیاج داشت .MBDa 84.7

  از ان زمام تا به روز های ما از صحفه های کتابی مقدس نوری منظم بیرون می اید .MBDa 84.8

  که در اشکار نمودند حقیقت کمک می رساند .MBDa 84.9

  نطقی نماینده ای پاپا به اشتراک کننده گانی سییم تاثیری سخت رساند در ان جا لیوتر که می توانیست با حقیقت های روشن و باور بخشی کلامی خدا به حمایت گرانی حاکمیتی پاپا ضربه زند حضور نداشت .MBDa 84.10

  حتا هیج کس گوشیش از حمله ها حماسه نمودند اصلاحات چی را نکرد به نظر چنین می نمود که همه نه تنها برای محکوم نمودند تعلیماتی او بلکه برای ان را به طوری پوره چون بدعت ریشه کن کردن امدند .MBDa 84.11

  روم امکاناتی مساعد را ب ای حمایه ای خود استفاده برد همه ای ان چی زیرا که برای حمایت ای ان گفتن ممکن بود بیان مرده شد لیکن این غالبیتی ظاهری علامتی شکست بود دو قوه ای بزرگ باید با هم در مبارزه ای اشکاری سر می خوردند .MBDa 84.12

  که در ان فرقیتی روشنی میانی حقیقت و گمراهی باید عیان می شد .MBDa 84.13

  بعدی این زد و خوردی اشکارا روم دیگر هیج گاه خود را در چنین بی خطری چون در زمان های پیش حس نکرد .MBDa 84.14

  گر چندی که اکثریتی اعضایانی سییم برای به جزای روم سپاریدنی لیوتر اماده بودند بسیاری ها ویران شوی معنویتی کلیسا را دیده و سرزنش نموده به همه ای جنایت های روحانیانی فاسد از دستی انها خلقی حرمتی عذاب می کشید انجام بخشیدن می خواستند .MBDa 84.15

  الیندر حاکمیتی پاپا را به دقت جلب کننده ترین و خوبترین رنگ ها تصویر نمود انگاه خداوند یکی از اعضایانی سییم را وادار نمود .MBDa 84.16

  تا که به نتیجه های بیداد گری حاکمیتی پاپا بهای عادلانه دهد .MBDa 84.17

  از میانی جمع امد های حاکمان گیرتساگ گیورگی سکسانی برخواست و با مردانگی نجیبانه با حیرت به دروغ و پلیدی حاکمیتی پاپا به همه ای عاقبت های دهشت اوری حکمرانی او در جرمنی اشاره کرد در انجام او چنین گفت ؛ این تنها یک قسمی ان جنایت های هستند که به مقابلی روم صدا بلند کردند روحیانیان همه گونه شرم را فراموش کرده اند .مقصد یگانه ای انها پول است.MBDa 84.18

  انهای که باید خلق را جانبی حقیقت هدایت کنن به او دروغی تعلیم می دهند و انها را نه تنها جزا نمی دهند.بلکه برای این عمل مکافات می دهند زیرا که هرچی بیشتر پول به دست می اورند .MBDa 84.19

  محض از همین سرچشمه ای نفرت انگیز ابی زهر الودی جاری می شود فسق و فساد با هم شرمسارانه اهلی دین بسیار جان های بد بخت را به مرگی ابدی محکوم می کند اصلاحاتی عمومی ضرور است..MBDa 85.1

  شاید خودی لیوتر جنایت های پاپا را با استعداد و مکمل تر تصویر کرده نمی توانیست و ان دلیل که گیرتساگ دشمنی اصلاحات چی بود به سخنانی او اعتماد ناکی باز هم بیشتر بخشید .MBDa 85.2

  اگر چشمانی جمع امده گان باز می شدند انگاه انها در اطرافی خود فرشته های خداوند را می دیدند .MBDa 85.3

  که تاریکی گمراهی را پریشان نموده عقل ها و قلب ها را برای قبول نمودند حقیقت می کشادند.MBDa 85.4

  خداوندی حق و خردمند حتا به دشمنانی اصلاحات تاثیر رسانده همین طور راه را برای انجام دادنی کاری بزرگ اماده نمود .MBDa 85.5

  مارتین لیوتر در این جمع امد حضور نداشت لیکن در ان جا اوازی ذاتی صدا داد که از لیوتر بزرگ بود .MBDa 85.6

  و سییم در حال شعاری تاسیس داده ان را وظیفه دار نمود که فکت های سو استفاده ای حاکمیتی پاپا را مه چون باری سنگین بر دوشی خلقی جرمنی گذاشته بودند .MBDa 85.7

  پیشنهاد نمایند این روحیت که از یک صد و یک بندی عیب نامه های گوناگون عبارت بود با درخواستی اندیشیدنی چاره های فوری عایدی اصلاح سازی وضعیتی به عمل امده به امپراتور پیشنهاد کرده شد .MBDa 85.8

  چگونه تلفاتی بزرگی جان های مسیحی نوشته بودند پیشنهاد کننده گان این درخواست چگونه غارت گری و چگونه طمع جویی از جانبی نزدیکانی پیشوای مسیحیان وظیفه ای ما پیشگیری نمودند خانه ویران کنی و بد نام سازی خلق است .MBDa 85.9

  از این سبب ما با اطاعت کاری و قطعیت از شما التجا می کنم که اصلاحات عمومی را تصدیق و به عملی نمودند ان شروع کنید .MBDa 85.10

  اکنون سییم حضور اصلاحات چی را طلب می کرد به درخواست ها و تهدید های الیندر نگاه نکرده امپراتور در اخر راضی شد و لیوتر به سییم دعوت کرده شد با همراهی دعوت نامه به او نامه ای حمایه را نیز روان کردند .MBDa 85.11

  که کفالتی بازگشتی با موفقیت بود .MBDa 85.12

  همه ای اینرا به ویتنبرگ قاصدی رساند که به او فرمانی لیوتر را تا وارد همراهی نمودن داده شده بود .MBDa 85.13

  دوستانی لیوتر به ترس امده بودند از مناسباتی دشمنانه و بد گمانه ای نسبتی اصلاحات چی اگاه بوده انها از ان ترس داشتند که حتا نامه ای حمایه ای نیز اورا محافظت کرده نمی تواند و از لیوتر التجا می کردند که جانی خود را زیری خطر نگذارد لو به این چنین جواب داد .MBDa 85.14

  پیروانی پاپا نمی خواهند که من به وارمس حاضر شوم انها تنها تشنه ای محکوم کنی و مرگی من هستند همه ای این اهمیتی ندارد برای من نه برای کلامی خدا دعا گوید .MBDa 85.15

  مسیح مرا با روحی خود استوار می گرداند تا که بر این خدمتگذارانی دروغ غالب برایم .MBDa 85.16

  تا ان زمانی که من زنده ام نسبتی انها تن تنه می کنم .MBDa 85.17

  انها در وارمس در تردودی ان خواهند بود که چطور مرا به دستکشی عقیده هایم مجبور سازند و این است ،دست کشی من پیش من گفته بودم که پاپا نایبی مسیح است اکنون بیان می کنم که او دشمنی خداوند ما و پیروی شیطان است .MBDa 85.18

  لیوتر به این سفر پور خطر تنها بر راه نبرامد .MBDa 85.19

  غیر از قاصدی امپراتور سه دوستی صادقش اماده بودند اورا همراهی کنند .MBDa 85.20

  میلنختان نیز خواهشی زیادی با انها سفر کردن را داشت او انچنان به لیوتر مهر بسته بود که برای از پسی او هم به زندان و هم به مرگ رفتن اماده بود ولی همه زاری و التجا او بیهوده بودند .MBDa 85.21

  میلنختان در ویتنبرگ ماندند .MBDa 85.22

  در موردی مرگی لیوتر او باید کاری اصلاحات را دوام می داد .MBDa 86.1

  به میخینتان خیر باد نموده اصلاحات چی به او چنین گفت :MBDa 86.2

  اگر من بر نگردم اگر دشمنان مرا به قتل رسانند موعضه کردنی حقیقت را قطع نکن دلیر باش به جای من عذاب بکش اگر تو زنده بمانی مرگی من اهمیتی بزرگ ندارد .MBDa 86.3

  دانشجویان و ساکنان شهر که برای گسیل کردنی لیوتر امده بودند در اضطراب سخت قرار داشتند قسمی زیادی نفرانی که حقیقت در قلب های انها جای گرفته بود.MBDa 86.4

  با او خیر و خوش نموده زار زار می گریستند .MBDa 86.5

  همین طور اصلاحات چی با دوستانی خود ویتنبرگ را ترک کرد.MBDa 86.6

  انها هنگامی سفر در ره دیدند که ادمان را حیات های تیره عذاب می دهند .MBDa 86.7

  در بعضی شهر ها به انها توجهی خاص نشان ندادند .MBDa 86.8

  روحانی که انها ب ای گذران نی شب در خانه اش قرار گرفتند اندیشه های خود را با دلسوزی به لیوتر بیان نموده به او صورتی یک اصلاحات چی ایتالیایی را که با مرگی پور مشقت کشته شده بود نشان داد .MBDa 86.9

  روزی دیگر به انها معلوم شد که اثر های لیوتر در وارمس محکوم کرده شدند .MBDa 86.10

  قاصدانی امپراتور این فرمان را در تمامی جا ها پهن می کردند و از خلق دعوت می نمودند .MBDa 86.11

  که همه ای اثر های اصلاحات چی را به حکومت های محلی سپارند قاصدی که لیوتر را همراهی می کرد از بی خطری او در سییم خواطیر کشیده گنمان نم داره که شاید او دیگر خواهشی رفتن نداشته باشد و از او پرسید ؛که ایا او سفر را دوام دادن می خواهد لیوتر جواب داد .MBDa 86.12

  بگذار در هر یک شهر در موردی از کلیسا خارج کردنی من اعلام کنند من برای دوام دادنی سفر اماده ام در میدان هوایی لیوتر را با احترام زیاد پیشواز گرفتند او در انتهایی اذدهامی به شوق امده در کوچه های شهری که یک زمان در انها با کیسه ای گدایانه می گشت اهسته اهسته قدم می زد او به حجره ای راهبانی خود درامد ،به خاطرش همه ای عذاب ها همه ای مبارزه های باطنی امدند .MBDa 86.13

  که او از سر گذرانده بود پیش از ان که جانش را نوری منور گرداند که اکنون در تمامی جرمنی پهن می گردد در این جا از او موعضه گرفتن را با اسرار طلب نمودند او حقوق موعضه کردن را نداشت ولی قاصدی شاه اجازت داد و راهبی که یک زمان در دیر افلاسترین کار را به جا می اورد به منبر برامد .MBDa 86.14

  او به همه ای جمع امده گان با سخنانی مسیح مراجعت کرد سلام بر شما فیلیوسوفان الهیات شناسان و نویسنده گان گفت او بی نتیجه به ادمان چطور به دست ایرانی حیاتی جاودان را تعلیم می دهد من به شما چنین می گویم خدا یک مرد را از میانی مرده هاMBDa 86.15

  خداوند ما عیسای مسیح را احیا کرد تا که او مرگ را نیست گناه را نابود ،و دروازه های دوزخ را محکم کند این کا ی نجات دهی است مسیح غالب امد شنیدنی این خبر خوش است و ما با خدمت های او نجات یافته ایم نه با عمل های خود خداوندی ما عیسای مسیح گفته است .MBDa 86.16

  سلام بر شما به دستانی من بنگرید.MBDa 86.17

  با عباره ای دیگر ای انسان بینگر ای من تنها من گناهی تورا بخشیدم و تو را فدیه گذاری اسایشتگی را به دست بیاری می گوید خداوند در دوامی موعضه ای خود او از ان سخن گفت که ایمانی حقیقی باید در زندگی پارسایانه نمایان گردد .MBDa 86.18

  خداوند ما را نجات داده است تا که عمل های ما به اراده ای او موافق باشد .MBDa 86.19

  تو ثروتمندی؟MBDa 86.20

  پس بگذار ثروتی تو به احتیاج مندان کمک رساند تو فقیری؟MBDa 87.1

  پس بگذار خدمت های تو به ثروت مندان خوش ایند اگر تو تنها ب ای خود زحمت می کشی انگاه خدمتی تو که خودت انرا مغلوب خداوند می شماری هیج چیزی دیگری جز دروغ نیست.MBDa 87.2

  خلق به سخنانی لیوتر چون مفتون شده گان گوش می کرد این جان های گرسنه مانده نانی حیات را به دست اوردند مسیح در چشمی انها شهرت یافت او از پاپا لیگت ها امپراتور ها و پادشاهان بالا برداشته بود .MBDa 87.3

  لیوتر در موردی وضعیتی سنگینی خود چیزی نگفت او مقصدی خود را مایه ای رحم و شفقت گرداندن رل نداشت به مسیح نظر افکنده خود را فراموش کرد او در سایه ای مردی عذاب دیده قرار گرفته خواهش دلست که ادمان تنها عیسی را چون فدیه گذاری گناه کاران بیبیند.MBDa 87.4

  سفری انها دوام می کرد و اصلاحات چی را در همه جا با شوقی زیاد پیشواز می گرفتند اذدهامی ادمانی کنجکاو در نزدی او جمع می امدند و صدا های خیر خواه اورا از مقصد های جانب دارانی روم اگاه می کردند .MBDa 87.5

  انها شما را در اتش می سوزانند .MBDa 87.6

  می گفتند بعضی ها و خاکستری شما را پراکنده می کنند به خاطر بیارید که با ینگوس چطور رفتار کردند ،لیوتر اتشی گریان کرد .MBDa 87.7

  که النگه ای انها در تمامی راه از ویتینبرگ تا به وارمس به اسمان برسد .MBDa 87.8

  ان وقت هم من با نامی خداوند از میانی ان می گذشتم من باید به نزدی دشمن حاضر شوم من به نزدی این دیو سیرت دندانش را می شکنم و از عیسای مسیح شهادت می دهمMBDa 87.9

  خبری به وارمس نزدیک امدند لیوتر تلاتمی زیادی را به میان اورد دوستانش خواطر می شدند دشمنانش از خوب انجام یافتنی این کار به منفعتی او می ترسیدند ؛MBDa 87.10

  اورا با جد و جهدی زیاد باور می کنند که به شهر وارد نشود زر خریدانی پاپا اورا راضی می کناند که در قلعه ای سپاهی نسبتی او خیر خواه پنهان شود انگاه همه ای مشکل ها دوستانه برطرف کرده می شوند .MBDa 87.11

  دوستانش خطر های به او تحدید کننده زا رنگارنگ تصویر نموده کوششی ترساندنی اصلاحات وی را گردند لیکن هم دوستان و هم دشمنانش کوشش های بی نتیجه می کردند .MBDa 87.12

  لیوتر به مثلی پیشینه استوار مانده چنین بیان نمود حتا اگر در وارمس دیو ها به مانندی سفال های بام پوشی زیاد باشند.MBDa 87.13

  ان وقت هم من به ان وارید می شومMBDa 87.14

  هنگامی به وارمس رسیدن لیوتر را اذدهامی بزرگ خلق پیشواز گرفت که در نزدی دروازه ای شهر جمع امده بود .MBDa 87.15

  چنین مقداری زیادی ادمان حتا برای ملاقات با امپراتور جمع نه امده بود .MBDa 87.16

  طلاطمی غیری عادی بود ناگهان از میانی خلق صدای گوش خراشی سراییده لیوتر را از قسمتی که اورا انتظار بود .MBDa 87.17

  اگاه کرد خداوند مرا حمایه می کند گفت اپ هنگامی از فایتون برا مدن،MBDa 87.18

  پیروانی پاپا باوری نداشتند که لیوتر در حقیقت جرعتی در وارمس پیدا شدن را می کند و حاضر شویی او انها را به دهشتی کرخت کننده گرفتار کردMBDa 87.19

  امپراتور فورا مشاورانی خود را دعوت کرد تا که نقشه های عملیاتی مین بعد را ترتیب دهد .MBDa 87.20

  یکی از اوسقوف ها پیروی ثابت قدم پاپا چنین اظهار کرد ما این مساله را خیلی اخر محاکمه می کنمMBDa 87.21

  ولی اخر جنابی امپراتور می تواند با یک اشاره ای دست از این شخص خلاص شوند مگر سیگیزموند ینگوس زا به سوزاندن نداده بود؟MBDa 87.22

  ما وظیفه دار نیستم که نامه ای حمایه ای وی به این بدعت کار داده شده را احترام کنم .MBDa 87.23

  نه گفت امپراتور ما باید وعده داده ای خود را نگاه داریم و قراری شنیدنی سخنی اصلاحات چی قبول شد.MBDa 87.24

  تمامی شهر کوششی دیدنی این شخصی نجیب را می کرد و به زودی مردمی سیرشمار خانه ای را که او در ان جا جای گرفته بود پور کردند .MBDa 88.1

  لیوتر چندی پیش از این بیماری سنگین را از سر گذرانده بود علاوه بر این او از سفری دو هفته ای نه سخت خسته شده بود دو باید برای ملاقات با اعضایانی سییم امادگی می گرفت؛MBDa 88.2

  وبی شبهه به ارامی و استراحت احتیاج داشت .MBDa 88.3

  لیکن ادمان انچنان خواهشی زیادی دیدنش را داشتند .MBDa 88.4

  که او همگی تنها یکچند ساعت استراحت می کرد و اکنون اورا اشراف زاده گان سپاهیان روحانیان پ دیگر تعقیبات های به وجد و هیجان امده احاطه کردند .MBDa 88.5

  در میانی انها اشراف زاده گان بودند .MBDa 88.6

  که جنایت های کلیسا را دیده از امپراتور اصلاحاتب فوری را دلیرانه طلب می کردند و به گفته ای لیوتر به انجیلی او ازاد شده بودند.MBDa 88.7

  همراهی دوستان دشمنان نیز به دیداری راهبی جسور می امدند ولی او انها را با ارامی خلل ناپذیر قبول می کرد و به پرس و جو های انها با اعتبارانه و خرد مندانه جواب می داد .MBDa 88.8

  رفتاری او استوار و مردانه بود چهره ای رنگ پریده و خرابی او با نقشی بیماری و خستگی به نزدیکی از سر گذرانیدنش نیکی و حتا خرسندی را افاده می کردMBDa 88.9

  تن تنه ناکی و صمیمیتی حقیقی سخنانش به او نیروی می بخشیدند که حتا دشمنانش به ان مقابلیت نشان داده نمی توانستند همه از دیداری او در حیرت می ماندند .MBDa 88.10

  بعضی باوری داشتند که او قوه ای الهی را داراست دیگران به مانندی فریسیانی که مسیح را گناه کار می کردند ،بیان می کردند که او جن دارد .MBDa 88.11

  روزی دیگر لیوتر را به سیم دعوت کردند .MBDa 88.12

  عمل داری دولتی اورا به تالاری قبول گاهی رسمی راه بلدی می کرد ولی او با مشکلی زیاد تنها به نزدی بینا رسیده توانیست ،MBDa 88.13

  تمامی کوچه ها با اذدهامی ادمانی بند بودند که کوششی دیداری راهب را می کردند که جرعت نمود به مقابلی خوده پاپا برامد کند .MBDa 88.14

  پیش از ان که او باید در نزدی داورانی خود ظاهر می شد جنرالی سالخورده قهرمانی زدو خورد های زیاد به او دوستان چنین سخن گفت بیچاره راهب من در بسیار زدو خورد ها اشتراک کردم،MBDa 88.15

  و می دانم که تو برای زده گرداندنی یکی از حمله های شدید ترین میرویMBDa 88.16

  لیکن اگر حقیقت به جانبی تو باشد و تو به این باوری داشته باش به نامی خداوند به پیش قدم گذار و از هیج چیز نترس خداوند تو را تنها نمی گذارد .MBDa 88.17

  نهایت لیوتر در نزدی سییم قرار گرفت امپراتور به تخت نشست اورا شخصیت های عالی مرتبه ای امپراتوری احاطه کرده بودند هیج گاه ادمی عادی در چنین جمع امدی با نفوذی حاضر نشده بود که لیوتر باید در نزدی ان ایمانی خود را حمایه می کرد .MBDa 88.18

  حضوری او معنای غلبه ای برجسته را بر حاکمیتی پاپا داشت .MBDa 88.19

  پاپا این شخص را گنهگار اعلان کرده بود اولی او اکنون در نزدی سود قرار داشت .MBDa 88.20

  که با این عمل خود را از پاپا بالاتر گذاشته بود.MBDa 88.21

  پاپا لیوتر را از کلیسا خارج و وجودی این او با احترامی مخصوص به یکی از با نفوذ ترین جمع امد ها دعوت کرده شد . پاپا اورا به خاموشی ابدی محکوم کرد لیکن به او امکانیت دادند که در نزدی هزاران شنوندگان با دقت که به این جا از دور دست ترین گوشه های جهانی مسیحی جمع امده بودند .MBDa 88.22

  برامد کند لیوتر به انقلابی بزرگ ابتدا گذاشت قدرتی روم تکان خورد و اعتراضی راهبی خاکسار تختی انرا به لرزه در اورد ،MBDa 89.1

  در میانی چنین جمع امدی با نفوذ و با اعتبار قرار گرفته لیوتر که از طبقه ای پست بود .MBDa 89.2

  خود را چون کرخت شده حس کرد .MBDa 89.3

  بعضی حاکمان حالتی او را فهمیده لیوتر را روح بلند می کردند و یکی از انها در گوشش اهسته چنین گفت ؛MBDa 89.4

  از کشنده گانی جسم که به کوشتنی روح قادر نیستند نترسید ؛MBDa 89.5

  دیگری به او گفت وقتی به خاطری من شما را نزدی حاکمان و پادشاهان می برند .MBDa 89.6

  روحی پدری شما در شما سخن خواهد گفت ؛MBDa 89.7

  متا ۱۰:۲۸MBDa 89.8

  همین طور در لحظه ای سنجش به بنده ای خدا سخنانی مسیح را خاطر رسان نموده ایمانی اورا استوار گرداندند.MBDa 89.9

  به لیوتر در رو به روی تختی امپراتور ایستادن را پیشنهاد کردند .MBDa 89.10

  ، در تالار پور از ادم سکوتی پوره حکمفرما گشتMBDa 89.11

  عمل داری امپراتور از جای برخواست و به اثر های لیوتر نشان داده ،MBDa 89.12

  طلب نمود که اصلاحات چی به دو سوال جواب دهد .MBDa 89.13

  ایا او این اثر ها را از انی خود می شمارد و ایا او نیت دارد که از عقیده های در انها بیان یافته دست کشد بعدی ان که نام گویی کتاب ها را با صدای بلند خواندند .MBDa 89.14

  لیوتر جواب داد که او مولفی این کتاب هاستMBDa 89.15

  ان چیزی که به سوالی دوم دخل دارد .MBDa 89.16

  دوام داد اصلاحات چی ان به ایمان و نجات یابی تعلق داشته به کلامی خداوند یکی از گنج های بزرگترین و قمت بها هم در اسمان و هم در زمین دخل دارد .MBDa 89.17

  و از جانبی من بی خردی می شد اگر پیشکی اندیشه نکرده جواب می دادم .MBDa 89.18

  در عکسی حال من نمی توانم همه ای ان چیز را که حقیقت طلب می کند .MBDa 89.19

  بیان کنم و ان گاه سخنانی یک زمان گفته ای مسیح لیکن هر کی مرا در نزدی مردم اینکار کند .MBDa 89.20

  من نیز اورا در نزدی پدری خود که در اسمان است اینکار خواهم کردMBDa 89.21

  پوره به من دخل خواهند داشت بنابر این از شما جنا جنابی عالی عاجزانه خواهش میکنم ،MBDa 89.22

  که به من برای اندیشه رانی وقت دهد تا که من جوابی بدهم که به کلامی خدا مخالفت نکند .MBDa 89.23

  لیوتر با چنین درخواست به امپراتور مراجعت نموده خرمندانه رفتار کرد رفتاری او همه ای جمع امده گان را باور کناند .MBDa 89.24

  که در عمل های او به شتاب کاری و بی اندیشه ای جای نیست ترامب و خود داری که هیج کس در این شخصی دلیر و گذشت کننده انتظاری دیدار شان را نداشت، بهMBDa 89.25

  سخنانی او باوری زنانی نمودند و در نوبتی دیگر او با چنین نیک اندیشی دلیری خردمندی و اعتباری بلند جواب داد که دشمنانش را حیران و نا امید گرداند مغروری و خود پسندی انها را زخم دار کرد .MBDa 89.26

  روزی دیگر او باید جوابی اخرینی خود را می داد لیوتر از درکی ان که کدام قوه ها به مقابلی حقیقت متحید گردیده اند ترسی کوتاه مدت لیکن سخت را از سر گذراند ایمانی او تکان خورد روحش را دهشت فرا گرفت او همه ای خطر های افزایش یابنده را روشن دید به نظر چنین می نمود .MBDa 90.1

  که دشمنان اماده اند غلبه را تن تنه کنند و قوه های بد غالب امدند ابر های غوث و تاریک بیشتر او را پیچانده گویا که او را از خدا جدا می کرده باشند .MBDa 90.2

  لیوتر تشنه ای به دست اوردنی باوری بود که خداوند او زا ترک نمی کند با دردی جانکاه او رو به زمین افتاد و از قلبی عذاب دیده ای او فریاد های دل خراش بیرون امدند که تنها به خداوند مهربان و همه بین عیانند.MBDa 90.3

  خداوندی قادر و جاوید دعا می کرد اوچگونه دهشت اور است این جوانان ان دهانی خود را کشاده است تا که مرا فرو برد من باشم به تو این قدر کم امید می بندمMBDa 90.4

  اگر به من تنها به قدرتی این جهان امید بستن مانده باشد پس همیشه برباد رفت .MBDa 90.5

  ان گاه ساعتی اخرینی من فرا رسید و حکمی جزا براورده شد .MBDa 90.6

  خدایا !MBDa 90.7

  به من کمک نما تا که به همه ای خردی این جهان مقابلیت کنم ،MBDa 90.8

  اینرا اجرا نما تو یگانه ای زیرا که این نه کاری من بلکه کاری توست من به مقابلی انها به مقابلی بزرگانی این جهان ضدیت ندارم لیکن این کاری توست و این کاری عادلانه و جاودانه است خداوندا به من کمک نماMBDa 90.9

  خداوندی صادق و تغییر ناپذیر من به یگان ادم امید بسته نمی توانم همه چیزی انسانی نا استوار و نا پایدار است .MBDa 90.10

  تو مرا برای این کار انتخاب کرده ای به اسمی عیسای مسیح که حمایت گر سپر و قوتی من است با من بمان .MBDa 90.11

  روحی خرمند و پیشبینی خدا روا دانیست تا که لیوتر خطری به او تهدید کننده را درک کند و به قوه ای خود امید نبندد و به سری خود بدبختی ها را نیاردMBDa 90.12

  لیکن دهشتی که ناگهان اورا نا امید گرداند نه از ترس در نزدی عذاب ها و مرگ که در ان لحظه خیلی نزدیک بودند به میان امد .MBDa 90.13

  نهMBDa 90.14

  در زندگی او لحظه ای حلاک کننده ای فرا رسید و او خود را کاملا ناتوان احساس می کرد .MBDa 90.15

  لیوتر از ان ترس داشت که از ضعیفی او کاری حقیقت شکست می خورد .MBDa 90.16

  لیوتر با خدا نه از برای بی خطری شخصی خود بلکه از برای تن تنه ای انجیل مبارزه می برد .MBDa 90.17

  در قلبی عذاب دهنده ای او مبارزه ای می گذشت به مانندی ان مبارزه ای این اسراییل در ساحلی دریای یبوک از سر گذرانده بود و او به مانندی اسراییل غالب امد.MBDa 90.18

  با عاجزی پوره او با ایمان به عیسیای مسیح نجات دهنده ای توانا مراجعت کرد .MBDa 90.19

  و در قلبش باوری پیدا شد که او در سییم تنها نخواهد ماند در قلبی او ارامی حکم فرما گشت ،MBDa 90.20

  و او از ان شادی می کرد که به او اجازت داده شده است تا که در نزدی شخصیت های عنوان دار کلامی خدا را بالا برداردMBDa 90.21

  لیوتر با قطعیت به خدا امید بسته به مبارزه ای در پیش ایستاده اماده می دید .MBDa 90.22

  او نطقی خود را پوره اقتباس ها را قید و دلیل های لازم را از کتابی مقدس برای اثبات سخنانی خود انتخاب نمود .MBDa 90.23

  بعد دستی چپی خود را به کتابی مقدسی در نزدی او کشاده گذاشت .MBDa 90.24

  و دستی راستی خود را بالا برداشته سوگند خورد که به انجیل صادق می ماند و ایمانی خود را اشکارا اعتراف می کند حتا اگر به او لازم اید که شهادتی خود را نقش بودند .MBDa 91.1

  وقتی که او مراتبه ای دیگر به سییم حاضر شد در چهره ای او اثری ترس یا اضطراب جا نداشت او ارامانه و صلح جویانه با مردانگی و عالی همتی در ان جا می ایستاد .MBDa 91.2

  شاهدی خدا در نزدی بزرگانی این جهانMBDa 91.3

  عمل داری عالی مقامی امپراتور او او جواب قطعی را طلب نمود که ایا او مقصدی از تعلیماتی خود دست کشیدن را دارد .MBDa 91.4

  لیوتر با فروتنی و خاکساری جواب داد در صدای او اشاره ای به هیجان یا تند مجازی نبود او با احترامانه و حتا با شرمگینی می ایستاد .MBDa 91.5

  لیکن در برابری این دلپوری و قیافه ای شادی او تمامی جمع امده گان را به حیرت می اوردند .MBDa 91.6

  امپراتور عالی مقام حاکمانی عالی منصب و جنابانی عالی به سخن اغاز نمود او من امروز در نزدی شما موافقی فرمانی دیروزه ایستاده ام و با لطف و مرحمتی خدا از شما اعلی حضرت و جنابانی عالی التجا می کنم ماهیت کاری را که من باوری دارمMBDa 91.7

  عادلانه و حق است با مهربانی بیشنود اجر من در یگان عملی اداری معاشرت و رسم و عادتی در بار را ویران کنم .MBDa 91.8

  از شما عذر می خواهم .MBDa 91.9

  زیرا که من نه در قصری شاه بلکه در خلوت کده ای دیر تربیه یافتمMBDa 91.10

  بعد او قید مرد که همه ای اثر های نشر شده ای او از روی خصوصیت های شان فرق می کنند در بعضی از انها که حتا چون اثر های بی ضرر بلکه منفعت اور اعتراف شدند .MBDa 91.11

  او در برای ایمان و نیکو کاری نوشته استMBDa 91.12

  از انها دست کشیدن معنای مزمت کردنی حقیقتی از جانبی همه اعتراف شده را دارد در دیگر کتاب ها فسق و فساد و سو استفاده های حاکمیتی پاپا اشکار کرده شدند .MBDa 91.13

  این اثر ها را ناشایم اعتراف نمودن معنای دستگیری کردنی زولو استبدادی روم و وسیع کشادنی دری جنایت های سیر شماری دهشت ناک را دارد .MBDa 91.14

  و نهایت یک قسم این کتاب ها را او به تنقیدی شخصیت های علاهیده بخشیده است .MBDa 91.15

  که فسق و فسادی در جمعیت حکمران برده را حمایه می کردند .MBDa 91.16

  نسبتی این کتاب های اخرین او اشکارا اقرار شد که در بسیار مورد ها با دغلی سخن گفته است و خود را از خط ها ازاد نمی شماریدند.MBDa 91.17

  لیکن به هر حال قید کرد که حتا از این کتاب ها نیز دست کشیده نمی تواند زیرا که این به دشمنانی حقیقت قوه ای نو می بخشد و انها از این استفاده می کند تا که قومی خدا را باز هم سخت تر عذاب دهند ..MBDa 91.18

  من فقط انسانی خاکی ام بنا بر این خود را انچنان حمایه می کنم که مسیح حمایه کرده بود .MBDa 91.19

  اگر من بد گفته باشم بد را نشان ده .MBDa 91.20

  با لطف و مرحمتی خدا من از شما جنایی عالی امپراتور حاکمانی عالی مقام و از همه ای شخصیت های منصب دار التجا می کنم .MBDa 91.21

  که در اساسی کتابی مقدس خطا های مرا نشان دهید .MBDa 91.22

  و همین که من به این باوری حاصل کردمMBDa 91.23

  گمراهی های خود را اعتراف نموده اولین شده کتاب هایم را به اتش می اندازم سخنانی من روشن نشان می دهند که من همه را خوب فکر کرده برامده بودم و به من همه ای ان خطر های که من خود را به انها گرفتار می کنم خوب عیان اند .MBDa 91.24

  لیکن در قلبی من ترس جای ندارد .MBDa 92.1

  برعکس من از ان شادم که انجیل در روز های ما چون زمان های پیش زد و خوردی عقیده ها را به میان می اورد و موضوع مبارزه می گردد .MBDa 92.2

  زیرا که کلامی خدا هیج کس را بی پروا نمی گذارد گمان نکنید که امدم تا که اسایشتگی بر زمین بیارم نه امدم که اسایشتگی بیارم بلکه شمشیر گفته بود عیسای مسیحMBDa 92.3

  خداوند هم در اگاه کنی های خود و هم در داوری های خود و هشمت و سختگیر استMBDa 92.4

  پست با احتیاط باشد تا که تا که کوششی به مخالفت ها خاطمه دادن را نموده .MBDa 92.5

  شما تعقیب کننده گانی کلامی مقدسی خداوند نگردید و با این بر سری خود سیلی مرگ اوری بدبختی ها و خرابی های رفع ناپذیر و مرگی ابدی را نیارید .MBDa 92.6

  من می توانم از کلامی خداوند مثال های زیاد بیارم من می توانم در موردی فرعون پادشاهانی بابلی و اسراییلی حکایت کنم که خود مرگی خود را تیزانند وقتی که کوششی مستحکم نمودنی دولت های خود را نموده مصلحت های را اجرا می کردند که کاملا خرد مندانه و عاقلانه می نمودند .MBDa 92.7

  خداوند انها را می کچاند و انها در این خصوص نمی دانند .MBDa 92.8

  لیوتر به زبانی نیمیسی سخن گفت بعد از او خواهش کردند که نقطه ای خود را به زبانی لاتینی تکرار کند .MBDa 92.9

  او که خیلی خسته شده بود به هر حال راضی شد و باری دیگر نطقی خود را با روشنی و قوه ای پیشینه تکرار کرد .MBDa 92.10

  به همه ای ان چیزی که در این تالار می گذشت ،MBDa 92.11

  بی شبهه روحی پیش بیننده ای خدا راهبری می کرد بسیار حاکمان با عقیده های دروغی خود انان گمراه گردیده ،بودند که هنگامی نطقی یکمی لیوتر منطقی دلیل های اورا نفهمیدند و ان برایشان فقط ان زمانی پوره اشکار شد که نطقی خود را تکرار کرد .MBDa 92.12

  انهای که با قطعیت از روشنایی دور می شدند و به هیج وجه حقیقت را قبول کردن نمی خواستند .MBDa 92.13

  از با اعتمادی سخنانی لیوتر سخت به غضب امده بودند وقتی که او نطقی خود را تمام کرد ریسی سییم با آلم به او چنین گفت تو به سوالی داده شده جواب ندادیMBDa 92.14

  تو باید جوابی دقیق و رو راست بدهی تو دست می کشی یا نه؟.MBDa 92.15

  اصلاحات چی جواب داد از سببی ان که شما جنابی عالی امپراتور و شما حاکمان از من جوابی دقیق عادی و رو راست را طلب می کنید .MBDa 92.16

  من این جواب را می دهم ،MBDa 92.17

  اگر من در اساسی شهادت های کتابی مقدس و دلیل های روشنی خرد باوری حاصل نکنم دست نمی کشمMBDa 92.18

  زیرا که من نمی توانم به پاپا یا کلیسای جامع باور کنم چونکی اشکار است .MBDa 92.19

  که بسیار وقت انها خدا می کردند وبه خود مخالفت کردند زیرا که برای مسیحی به مقابلی وجدانی خود رفتار کردن خطرناک است در همین ایستاده ام و به طوری دیگری نمی توانم بگذار خدا به من کمک کند ،امینMBDa 92.20

  این مردی پرهیزگار به تحصیل کرسی استواری کلامی خدا تکیه نموده همین طور مبارزه ای برد نوری اسمانی چهره ای اورا منور کرده بود .MBDa 92.21

  وقتی که او گمراهی ها را فاش کرد و از افضلیتی ایمانی جهان را مغلوب کننده شهادت داد پاکی و همت بلندی ارامی خرسندانی او به همه عیان بودند .MBDa 93.1

  جمع امده گان یک مدت از حیرت ناکی کرخت شدند .MBDa 93.2

  در ابتدا لیوتر انچنان پست و با احترامانه سخن گفت ؛MBDa 93.3

  که این چون اطاعت کاری بها داده شد .MBDa 93.4

  نماینده گانی پاپا فکر کردند که جسوری او تکان خوردMBDa 93.5

  درخواستی لیوتر های ی جدا نمودنی وقت برای اندیشه از جانبی انها انها چون نشانه ای دستکشی از عقیده های شهر داده شد .MBDa 93.6

  خودی کرل قیافه ای لاغر لباسی عادی و نطقی بی پردازی اورا با نفرت قید نموده چنین گفت این راهب هیج گاه مرا بدعت کار نمی کند .MBDa 93.7

  لیکن بعد جسوری لیوتر رفتاری دلیرانه او قوه و روشنی دلیل های او همه را به تعجب اوردند امپراتور به شوق امده چنین ندا کرد چی طور این راهب با دلیری و با مردانگی قوی سخن می گوید ؛MBDa 93.8

  بسیار حاکمانی جرمنی به هموطنی خود با افتخار می نگریستند و از موفقیت او شاد بودند .MBDa 93.9

  پیروانی روم مغلوب شدند عمل های انها در نمودی چندان خوب اشکار گردیدند انها کوشش می کردند که قدرتی خود را نه با اقتباس از کلامی خدا بلکه به تهدید ها با این دلیل های تغییر نا پذیری روم نگاه دارند .MBDa 93.10

  ریسی سییم به لیوتر مراجعت نموده گفت اگر تو از عقیده های خود دست نکشی انگاه امپراتور و منصب دارانی دولتی مشورت می کنند .MBDa 93.11

  تا که به مقابلی تو برین بدعت کاری اصلاح شونده چگونه جزا بردارند .MBDa 93.12

  دوستانی لیوتر که نطقی عالی همتانه اورا با روح بلندی گوش کرده بودند هنگامی شنیدنی این سخنان به لرزه در امدند ولی اصلاحات چی ارامنه جواب داد از عقیده هایم دست کشیده نمی توانم بگذار به من خدا کمک کندMBDa 93.13

  وقتی که حاکمان میانی خود به مشورتی گذشتند .MBDa 93.14

  به لیوتر امری ترک نمودنی سییم داده شد.MBDa 93.15

  احساس کرده می شد .MBDa 93.16

  که لحظه ای حل کننده فرا رسیده است به کلیسای جامع اطاعت نمودن زا قطعینا رد کردنی لیوتر می توانیست به تاریخی اینده ای کلیسا تاثیری بزرگ رساند .MBDa 93.17

  بنا بر این همه ضرور شماریدند .MBDa 93.18

  که به او برای دست کشیده از عقیده های شان باز یک امکانیتی دیگر دهند مراتبه ای اخرین اورا به سییم اوردند برای دیگر سوالی که ایا او از تعلیماتی خود دست می کشد صدا داد .MBDa 93.19

  من به شما جواب دادم ندا کرد او هیج چیزی دیگر را شما از من نمی شنوید عیان بود که نه وعده ها و نه تهدید ها اورا برای به طلبات های روم گذشت نمودنی مجبور کرده نمی توانند .MBDa 93.20

  نمایندگانی حاکمیتی پاپا از ان سخت رنجیده که به قدرتی انها که در نزدش پادشاهان و اعیان و اشراف زاده گان به لرزه می ایند .MBDa 93.21

  راهبی عادی با نفرت مناسبت کرد .MBDa 93.22

  غضبی را که در انها وجودی جوش میزد تنها مرگی پور عذابی او قانع گردانده، می توانیست .MBDa 93.23

  ولی لیوتر خطری به او تهدید کننده ، را پوره درک نموده با شان و اعتبار و ارامی حقیقی مسیحی ایستاده گری می کرد او را نه در هوا بلندی و در تند مزاجی و نه در قصدا حقیقت ها گناه کار کردن، نا ممکن بود .MBDa 93.24

  او از خود و از اشراف زادگان او را احاطه کرده کاملا فراموش کرد و تنها حضوری ذاتی را حس می کردMBDa 94.1

  که از پاپا ها پرینت ها پادشاهان و امپراتور ها بی اندازه بلند بود ..MBDa 94.2

  خودی مسیح با زبانی لیوتر سخن می گفت و با چنین قوه و بزرگی سخن می گفت، که هم دوستانش و هم دشمنانی اصلاحات سر شار از احترام و تعجب شدند .MBDa 94.3

  روحی خدا که نا عیان در میانی جمع امده گان حضور ،MBDa 94.4

  به قلب های شخصیت های عالی مقامی امپراتور تاثیر رساند. ،MBDa 94.5

  بعضی از حاکمان حق بودنی فکر های لیوتر را دلیرانه اعتراف کردند. ،MBDa 94.6

  بسیاری ها به حقیقت باور کردند دیگران که در ابتدا مراق پیدا کرده بودند. ،MBDa 94.7

  به زودی به عقیده های پیشینه خود برگشتند ادمانی نیز بودند، که ان زمان هنوز عقیده های کامل نداشتند ، لیکن بعد انها کتابی مقدس را اموخته پیروانی دلیری اصلاحات گردیده اند.MBDa 94.8

  کورفیستور فریدریگ که حاضر شویی لیوتر را در سییم با اضطراب زیاد انتظار بود. ،MBDa 94.9

  نطقی اورا با هیجان بزرگ گوش کرد او با خشنودی و افتخار دلیری متانت و خود داری زیر دستی خود را قید کرد و در جسارتی حمایه کنی لیوتر استوار گردید جانب های مبارزه برنده مقایسه نموده حاکم دید که خردی پاپا ها پرلیت ها و پادشاهان در نزدی قدرتی حقیقت به خاکستر تبدیل می یابد. ،MBDa 94.10

  حاکمیتی پاپا شکست خورد که عکسی صدای ان در طولی اثر های اینده در میانی خلق ها صدا می داد .MBDa 94.11

  وقتی نماینده ای پاپا دید که برامدی لیوتر چگونه تصوراتی گذاشت او اولین مراتبه از استواری حاکمیتی پاپا ترسیده قرار داد، که با هر راهی که باشد مقابلیتی اصلاحات چی را به دست بیاریدMBDa 94.12

  تمامی مهارتی سخن پردازی و زیرکی خود را که با ان شهرت یافته بود ، به کار بردهMBDa 94.13

  نماینده ای پاپا به امپراتور جوان خطر های زیادی را تصویر نمود ،که تهدیدی از دست دادنی دوستی و حمایت گری تختی پور قدرتی روم را از برای کدام یک راهبی حقیر به میان می اوردند .MBDa 94.14

  سخنانی او بی تاثیر نماندند ،MBDa 94.15

  در روزی دیگر بعدی برامدی لیوتر کرل قرار را عایدی در اینده نیز دوام دادنی سیاستی گذاشتنی خود حمایه ای و دستگیری دینی کتالیکی بیان نمود ،MBDa 94.16

  و از سببی ان که لیوتر از گمراهی های خود دست نکشیده است .MBDa 94.17

  پس به مقابلی او و پیروانش تمامی چاره های قطعی عملی کرده می شوند. ،MBDa 94.18

  راهبی تنها از بی عقلی خود احمق گردید جراحی به مقابلی تمامی عالمی مسیحی مقابلی برامون را نمود ،MBDa 94.19

  من ملک و خزینه ای خود دوستان و خودم را تمامی حیاتم را قربان می کنم. ،MBDa 94.20

  لیکن به این بد بختی خاتمه می بخشم بگذار این راهبی اوگوستین به خانه برگردد و جراحی به شعور ایرانی مردم را نکند .MBDa 94.21

  و من به مقابلی او و پیروانی متینش مبارزه ای قطعی را اغاز می کنم از جمعیت می را نمی با تمامی واسطه ها با انها مبارزه می برم با تمامی واسطه ها با انها مبارزه می برم ، تا زمانی که انها را نیست کنم من از نمایندگانی تمامی ملک ها خواهش می کنم .MBDa 94.22

  که خود را چون مسیحیانی صادق و حقیقی نشان دهند ، با وجودی این امپراتور قید کرد .MBDa 94.23

  که نامه ای حمایه وی به لیوتر داده شده دخل ناپذیر است و پیش از ان که دلخواه چاره ها با مقابلی او عملی کرده شوند او باید بر بی خطری پوره به خانه برگردد.MBDa 94.24

  اکنون سییم به دو گروهی با هم مقابلی جدا شد .MBDa 95.1

  نماینده جانب پاپا طلب می کردند ، که لیوتر از نامه ای حمایه وی محروم کرده شود .MBDa 95.2

  ریبن می گفتند انها باید خاکستری اورا نیز قبول کند ،MBDa 95.3

  چی طوری که خاکستری ین گوس را صد سال پیش قبول کرده بود ،MBDa 95.4

  ولی حاکمانی جرمنی که خود پیروانی پاپا و دشمنانی اشکاری لیوتر بودند به مقابلی چنین وعده خلافی که شرف و ناموس خلق را تحقیر می کرد ،MBDa 95.5

  اعتراض کردند، به بدبختی های بعدی مرگی گوس روی داده اشاره کرده .MBDa 95.6

  بیان نمودند ، که مراتبه ای دیگر بر جرمنی و بر سری امپراتوری جوانی انها اوردنی چنین دهشت ها را راه نمی دهند ،MBDa 95.7

  خودی کرل این پیشنهادی رذیلانه را رد کرد اگر ناموس و ایمان از تمامی این جهان رانده شوند، پس باید پناه گاه را در قلبهای حاکمان پیدا کنند ،MBDa 95.8

  دشمنانی اشدی لیوتر امپراتور را راضی می کنانند، که با اصلاحات چی طوری رفتار کند، که سیگیزموند با گوس رفتار کرده بود ،MBDa 95.9

  یعنی اورا به لطف و مرحمتی کلیسا سپارد ولی کرل سخنانی گوس را در جمع امدی کشاده که دست های زنجیر بسته شده ای خود را به امپراتور نشان داده ،MBDa 95.10

  قولی داده شده را یادرس شد به خاطر اورد و چنین گفت ،من به مثلی سیگیزموند سرخ شدن نمی خواهمMBDa 95.11

  و با وجودی این کرل حقیقت های را که لیوتر انها را موعضه می کرد، کاملا بر قصد اینکار می نمود. ،MBDa 95.12

  من نیتی قطعی دارم که از گذشته گانی خود پیروی کنم نوشته بود ، اوMBDa 95.13

  کرل قرار داد که حتا از برای حقیقت و عدالت از عرف و عادت های کهنه دست نمی کشد، مادامی که پدرانی او چنین عمل کرده ان پس او نیز برای دستگیری حاکمیتی پاپا با تمامی ظالمی و عیب و گناه های ان امده بود .،MBDa 95.14

  همین طور او قرار داد به مثلی پدرانی خود کور کورانه رفتار نماید و نخواست نوری جدید را قبول کند، یا عهده داری های را اجرا نماید ، که گذشته گانش دیده و دانسته یا از روی جاهلی قدر نکرده بودند،MBDa 95.15

  در روز های ما نیز ادمانی زیادی هستند ، که به عرف و عادت های پدرانی خود با قطعیت پیروی می کنند، وقتی که خداوند نوری نورا می فرستادMBDa 95.16

  ان را تنها از برای ان قبول نمی کنند، که پدرانی شان از روی جاهلی خود این نور را قبول نکرده بودند ،MBDa 95.17

  لیکن ما نظر به پدرانی خود در وضعیتی دیگر قرار داریم .MBDa 95.18

  بنا بر این عهده داری و وظیفه ای ما کاملا دیگر است خداوند مارا معقول خود نمی داند ،MBDa 95.19

  اگر به جای مستقیلانه درک نمودنی کلامی حقیقت و به واسطه ای ان معین کردنی وظیفه و مسوولیت مان ما به پدرانی خود نگاه می کنیم ، نظر به گذشتگانی به دوشی ما مسوولیتی بیشتر گذاشته شده است .MBDa 95.20

  اخر قلب های مارا هم نوری که مارا از صحیفه های کلامی خدا منور می گرداند ..MBDa 95.21

  مسیح در موردی یهودیان بی ایمان چنین گفته بود، اگر من نمی امدم و به انها سخن نمی گفتم گناهی نداشتند. ،MBDa 95.22

  لیکن اکنون برای گناهی خود عضری ندارند .MBDa 95.23

  یوهنا ۱۵:۲۲MBDa 95.24

  همان قوه ای جرمنی الهی با زبانی لیوتر به سییم جرمنی سخن گفته بود و وقتی که نوری حقیقتی کلامی خدا قلب های جمع امده گان را منور گرداند .MBDa 95.25

  روحی خدا مراتبه ای اخرین بسیار از انها را برای ایمان اوردن التجا نمود .MBDa 95.26

  کرلی نیز نوری حقیقت را از بحری عزت و اکرامی زمینی رد نموده به مانندی پیلاتوس که یکچند عصر ها پیش اجازه داد .MBDa 96.1

  تا غرور و خواهشی شهرت مند شویی دری قلبی اورا در نزدی فدیه گذاری جهان بند کنند .MBDa 96.2

  به مانندی فیلکسی به هراس افتاده ،MBDa 96.3

  که قاصدی حقیقت را با سخنانی الحال بیرون و هر گاه که فرصت یابم باز تو را دعوت می کنم ،MBDa 96.4

  پیشواز گرفته بود به مانندی اغریپاسی خود پسند که اعتراف کرد . کهMBDa 96.5

  کم مانده است مرا ترغیب نامه ای تا مسیحی شومMBDa 96.6

  اعمال ۲۴:۲۵MBDa 96.7

  ولی با وجودی این نوری از اسمان به او فرستاده شده را قبول نکرد رفتار نمود .MBDa 96.8

  او از ها در موردی خطر های به لیوتر تهدید کننده در شهر طلاطمی عمومی را به میان اوردند .MBDa 96.9

  اصلاحات چی دوستانی زیادی داشت که از وعده خلافی و ظالمی روم نسبتی همه ای ان نفرانی که جرعتی فاش نمودنی فسق و فسادش را می کنند .MBDa 96.10

  اگاه بوده قرار دادند اورا نجات دهند .MBDa 96.11

  صد ها مردانی اشراف زاده حمایه ای خود را به لیوتر پشنهاد می کردند.MBDa 96.12

  بسیاری ها اشکار قراری امپراتور را خوش امد گویی در نزدی روم نامیدند .MBDa 96.13

  در دری خانه ها در امپراتور های جمعیتی نوشته ها پیدا شدند .MBDa 96.14

  یکی ها لیوتر را دستگیری می کردند .MBDa 96.15

  دیگران محکوم در بعضی جا های سخنانی عادی اما پور معنای سلیمانی خردمندانه را خواندن ممکن بود .MBDa 96.16

  او بر حالی تو ای زمین وقتی که پادشاهی تو جوان است .MBDa 96.17

  غولغوله ای عمومی همدردی نسبتی لیوتر که تمامی جرمنی را فرا گرفته بود هم امپراتور و هم سییم را به ان باور کناند که کمترین بی عدالتی نسبتی اصلاحات چی نه تنها ارامی امپراتور بلکه مستحکم تخت را نیز زیری خطر می گذراد.MBDa 96.18

  فریدیخی سکسانی بی نهایت با احتیاط عمل نموده مناسبت های حقیقی خود را نسبت به اصلاحات چی پنهان می کرد و در برابری این اورا با هوشیاری زیرکانه حمایه نموده،MBDa 96.19

  جا عوض کنی او و رفتار های دشمنانش را نظارت می کرد، ولی ادمانی زیادی یافت شدند .MBDa 96.20

  که حسنی توجهی خود را نسبتی لیوتر پنهان نمی کردند .MBDa 96.21

  حاکمان گرفها برانها منصب دارانی دولتی و دینی به دیدار بینی او می امدند .MBDa 96.22

  حجره ای نه چندان بزرگی داکتار نوشته بود سپلنتی همه ای ادمانی به دیدار بینی او امده را غنجانیده نمی توانست.MBDa 96.23

  خلق به او چون به ادمی غیری عادی نگاه می کرد .MBDa 96.24

  حتا انهای که جانب داری عقیده های او نبودند از پرهیزگاری و عالی همتش که از رفتار به مقابلی وجدانی خود دیده دقیق ترش به قبولی مرگ وادارش می کردند به شوق می امدند .MBDa 96.25

  دشمنانی لیوتر با قطعیت کوشش می کردند تو اورا برای با روم سازش نمودن مجبور سازند .MBDa 96.26

  اشراف زادگان اورا سرزنش می کردند .MBDa 96.27

  که به مقابلی کلیسا و سییم برامد نموده او تنها از مملکت رانده شدن را به دست می اورد و بی حمایه ای می ماند.MBDa 96.28

  لیوتر به این چنین جواب داد .MBDa 97.1

  انجیلی مسیح همه اش نفری را ناراحت می سازد و مقابلیت را به میان می اورد .MBDa 97.2

  برای چی ترس و خوف باید مرا از خداوند و کلامی الهی او که فقط حقیقت است جدا سازند؟MBDa 97.3

  نه من بهترش جانم را قربان می کنم،MBDa 97.4

  و باری دیگر کوشش نمودند اورا راضی کناندند که به امپراتور اطاعت کند و باوری داشته باشد که به او چیزی تهدید نمی کند.MBDa 97.5

  من با تمامی قلبم راضی هستم جواب داد لیوتر تا که هر یک نفر از امپراتور تا عادی ترین مسیحی اثر های مرا بخواند و تنقید کند لیکن با یک شرطMBDa 97.6

  این عمل را در اساسی کلامی خدا به جا بیارندMBDa 97.7

  به ادمان چیزی دیگری نمی امدند جزعی اطاعت کاری به کتابی مقدس من کاملا به ان صادقم و وجدانی مرا مجبور نمودن بیهوده است ،MBDa 97.8

  کمی بعد تر هنگامی صحبتی به این مانند او چنین گفت ؛MBDa 97.9

  من راضی ام از نامه ای حمایه وی دست کشم و حیاتی خود را به دستی امپراتور بسپارم ،MBDa 97.10

  لیکن از کلامی خدا دست نمی کشم،MBDa 97.11

  لیوتر امادگی را به اطاعت نمودن به قراری سییم بیان کرد لیکن با شرطی که ان به کتابی مقدس موافقت کند .MBDa 97.12

  ان چی به کلامی خدا و ایمان دخل دارد .MBDa 97.13

  گفت او پس هر یک مسیحی کی تواند در باره ای این چیز ها در برابری پاپا و جمع امد های بی شماری او اندیشه رساند .MBDa 97.14

  و به زودی همه هم دوستان و هم دشمنانش به خلاصه ای امدند که کوشش های نوبتی اتش سازی لیوتر با روم بیهوده اند .MBDa 97.15

  اگر لیوتر حتا در یک بند هم از فکری خود دست می کشید انگاه شیطان با همه ای لشکرش غلبه را تن تنه می کردند .MBDa 97.16

  ولی مردانگی قویی او کفایتی ازاد شویی کلیسا گردید، و به اغاز دوره ای جدید بهتر ابتدا گذاشتMBDa 97.17

  تاثیری این یک نفری که جراتی در چنین یک ساحه چون دین مستقیلانه اندیشه و عمل نمودن را کرد نمی توانست به کلیسا و جهان تاثیر نرساند .MBDa 97.18

  علاوه بر این این تاثیرات با زمان و محدود نشده است ،MBDa 97.19

  بلکه به همه ای نسل های اینده پهن گردیده است تا اخری جهان مردانگی و صداقتی لیوتر همه ای نفرانی را دستگیری خواهند کرد که در چنین وضعیت می افتند قوه و بزرگی خدا از قانون های که ادمان قبول می کنند، و از قدرتی شیطان بالاترندMBDa 97.20

  دیری نگذشته با فرمانی امپراتور به لیوتر امری به خانه برگشتن را داده اند و او می دانیست، که از پسی این اورا محکوم شویی انتظار است.MBDa 97.21

  ابر های سیاه بر سرش پهن گردیده اند .MBDa 97.22

  ؛ لیکن او وارمس را با دلی شاد خیر باد گفتMBDa 97.23

  خودی شیطان گفته بود او قصری پاپا زا حمایت می کرد .MBDa 97.24

  ولی مسیح دیوار را رخنه کرد و شیطان مجبور بود اقرار شود که خداوند از او پور قوت تر است ،MBDa 97.25

  لیوتر که نمی خواست استواری او نا درست معنی داد کرده شود .MBDa 97.26

  بعدی رفتنی خود به امپراتور مکتوب نوشت ؛ بگذار خداوند که قلبی همه ادمان را می بیند .MBDa 97.27

  شاهدی من باشد و تصدیق نماید.MBDa 98.1

  که من اماده ام با فرمان برداری تمام در شرف و ناموس و بدنامی در حیات و مرگ به شما جنابی عالی اطاعت کنم ،MBDa 98.2

  ولی به هیج وجه به مقابلی کلامی خدا که انسان با ان زنده است مقابلی برامده نمی توانمMBDa 98.3

  در همه ای ان چیزی که به زندگی دنیوی علاقه مند دارد .MBDa 98.4

  صداقتی من به شما تغییر نا پذیر می ماند زیرا که من به چیزی در این دنیا کامیاب می شوم یا چیزی را از دست می دهم ،MBDa 98.5

  اما وقتی که سخن در موردی حیاتی جاودانه می رود خدا نمی خواهد که یک شخص به شخصی دیگری اطاعت کند .MBDa 98.6

  زیرا چنین اطاعت در مساله های دین داری سجده ای حقیقی به شمار می رود حال ان که ما باید تنها افرید گار را سجده کنیم.MBDa 98.7

  هنگامی بازگشت از وارمس لیوتر را با مهربانی و صمیمیت باز هم زیاد تر پیشواز گرفتند .MBDa 98.8

  منصب دارانی والا مقامی دین راهبی از کلیسا رانده شده را خیری مقدم می گفتند و حاکمیتی شهر داری شخصی از جانبی امپراتور محکوم شده را با افتخار پیشواز می گرفتند از او موعضه کردن را خواهش کردند .MBDa 98.9

  و او منع کنی امپراتور را قطعی نظر نمود به منبر برامد من هیج گاه زنجیر بند نمودنی کلامی خدا را وعده ندادم گفت او و این کار را نمی کنم .MBDa 98.10

  همین که لیوتر وارمس را ترک کرد نمایندگی پاپا امپراتور را برای به مقابلی او فرمان بر اوردن مجبور کردند .MBDa 98.11

  در این قرار لیوتر را شیطان در سیمای انسانی که لباسی راهبی در تن دارد .MBDa 98.12

  نام گذاشتند فرمان داده می شد که بعدی تمام شدنی مهلتی نامه ای حمایه وی برای خاتمه بخشیدن به فعالیتی او چاره های قطعی اندیشیده شوند .MBDa 98.13

  هیج کس حق نداشت که اورا مهمانداری کند به او غذا یا اب دهند هیج کس حق نداشت که به او همدردی خود را با سخن و با عمل بیان کند در هر جای که قرار می گرفت اورا باید دستگیر می کردند .MBDa 98.14

  و به دستی حکومت می سپاریدند .MBDa 98.15

  پیروانی او نیز به حبس شویی محکوم شده بودند مال و ملکشان به مسادیرهMBDa 98.16

  اکثر های او به نیست کنی محکوم کرده شدند و هر نفری که جرعتی ویران نمودنی این فرمان را می کرد .MBDa 98.17

  چنین جزا ها به او تهدید می کردند .MBDa 98.18

  حاکمی سکسانیه و دیگر حاکمان از وارمس رفتند و سییم همان ساعت فرمانی امپراتور را تصدیق کرد .MBDa 98.19

  پیروانی روم تن تنه می کردند اکنون چی طور که انها فکر می کردند اصلاحات به شکست محکوم شده بود .MBDa 98.20

  . لیکن خداوند از خطر رها سازی بنده ای خود را پیشبینی کرده بودMBDa 98.21

  چشمی پرستار هر یک حرکتی لیوتر را نظارت می کرد و در قلبی عالی همتی جسارتی نجات دادنی او پخته می رسید عیان می گردید که روم تنها با مرگی اصلاحات چی قناعت مند می گردید .MBDa 98.22

  و از مرگ تنها با پناه شویی در پناه گاهی مخفی نجات یافتن ممکن بود .MBDa 98.23

  خداوند به فریدریگ سکسانی خرد اعطا نمود و او نقشه ای نجاتی لیوتر را فکر کرد با کمکی ادمانی صادق و وفادار نیتی فریدریگ عملی کرده شد و اصلاحات چی را هم از دوستان و هم از دشمنانش پنهان کردند .MBDa 98.24

  لیوتر به خانه برگشته ایستاده را ناگهان دستگیر نموده از همسفرش جدا کردند .MBDa 99.1

  و با شتاب کاری با راهی میانی جنگل به قصری ورتمبرگ قصری دست نارسی کوهی بردند ..MBDa 99.2

  دزدیدنی لیوتر چنان سیری پوشیده ای بود که حتا خودی فریدریگ نیز مدتی دراز در موردی مکانی جایگیری شویی او چیزی نمی دانستMBDa 99.3

  مفصلیتی حادثه را دیده و دانسته به او خبر نمی دادند .MBDa 99.4

  نفری که چیزی را نمی داند سیر را خوب نگاه می دارد .MBDa 99.5

  فریدریگ از خبر در موردی ان که اصلاحات چی در بهتری قرار دارد .MBDa 99.6

  قناعت مند بود .MBDa 99.7

  بهار تابستان تیرماه گذشتند و زمستان فرا رسید .MBDa 99.8

  ولی لیوتر به مثلی پیشینه اسیر بود .MBDa 99.9

  الیندر و پیروانی او از اندیشه ای ان که نوری انجیل به زودی خاموش می گردد .MBDa 99.10

  شادی می کردند .MBDa 99.11

  ولی بر خلافی انتظار های انها اصلاحات چی چراغی خود را از گنجی حقیقت پور می کرد و نوری او باید باز هم روشن تر می درخشیدMBDa 99.12

  لیوتر در محیطی دوستانه ای ورتمبرگ بعدی اضطراب ها و مبارزه ای شدید یک مدت استراحت کرد .MBDa 99.13

  ولی او مدتی دراز از ارامی و خاموشی حلاوت برده نتوانیست او که به زندگی فعال و مبارزه ای سخت عادت کرده بودMBDa 99.14

  بی فعالیتی مجبور را با مشکلی از سر می گذراند در تنهایی قرار گرفته در موردی وضعیتی کلیسا پیوسته فکر می کرد و از نا امیدی ندا می بر اورد .MBDa 99.15

  اهای در این روز های اخرینی غضبی او یک ادم نیست که چون دیوار در نزدی خداوند بی ایستد تا که اسراییل را نجات دهد .MBDa 99.16

  بعضا به نظری لیوتر چنین می نمود که اورا که میدانی حرب را ترک کرده است می توانند در ترسانچکی گمانبر کنند .MBDa 99.17

  خود را در بی عملی و خاطر جمعی سر زنیش نموده در موردی این همه روزه کاری زیادی را به جا می اورد که انسان عموما قابلیتی اجرا نبودنش را صاحب استMBDa 99.18

  قلمی او هیج گاه بیکار نمانده بود .MBDa 99.19

  دشمنانی لیوتر که امید وار بودند که اورا به خاموش ماندن مجبور نمودند به زودی از دلیل های روشنی فعالیتی دوام کننده ای او به اضطراب امدند .MBDa 99.20

  و در تعجب ماندند شماره ای زیادی رساله ها که از زیری دستی او برامده بودند در تمامی جرمنی پهن گردیدند .MBDa 99.21

  خدمتی لیوتر در نزدی هموطنانش بی بهاست محض او انجیل را به زبانی نیمیسی ترجمه کرد از پتموسی سیر خرسنگی خود در دوامی یک سالی پوره موعضه ای انجیل را دوام دادهMBDa 99.22

  گناه ها و گمراهی های همه زمانش را فاش می کرد .MBDa 99.23

  خدا بنده ای خود را از صحنه ای حیاتی جمعیتی نه تنها از برای ان دور کرد تا که حیاتی اورا نجات دهد و به او امکانیتی به دیگر کار های مهم مشغول شدن را دهد .MBDa 99.24

  نه خداوند مقصد های خیلی عالی و پیشبینانه داشت .MBDa 99.25

  در تنهای و ارامی پناه گاهی کوهی خود لیوتر از سپاسگذاری و خوش امد گویی ادمان محروم بود .MBDa 99.26

  او از خود پسندی مه کامیابی در بسیاری مورد ها به انها اورده می رساند رها کرده شد .MBDa 100.1

  عذاب و کلفت ها و فروتنی باری دیگر اورا به سفر به ان بلندی های گیج کننده ای اماده کردند که او به انجا این قدر یکباره برداشته شده بود .MBDa 100.2

  وقتی ادمان از ازادی شادی می کنند که ان را حقیقت اعطا می کند انها به مشهور گرداندنی اشخاصی مایل می گردند که خداوند با دستانی انها زولانه های گمراهی و خرافات را شکسته است شیطان کوشش می کند فکر ها و حسیات های ادمان را از خدا دور نماید و توجهی انها را به اصلحه های ادمان و میانه روی ها روانه سازد شیطان ادمان را وادار نی سازد تا تنها اصلحه را ستایش کنند .MBDa 100.3

  و دستی را که همه ای حادثه ها را اداره می کنند بی حرمتی نمایند .MBDa 100.4

  در بسیاری مورد ها پیشوایانی دین از مدح و ستایش و پرستش از جانبی ادمان دلگیر گردیده از خدا وابسته بودنی خود را فراموش می کنند و خود باور می کردند و انگاه کوشش نی کنند ادمان را مجبور سازند که نه به کلامی خدا بلکه به انها بیشتر اعتماد کنند .MBDa 100.5

  اصلاحات در کلیسا اکثر وقت باز داشته می شد زیرا که پیروانی ان در قلبی خود روحی در نزدی ادم سجده کردن را می پروراندند.MBDa 100.6

  خداوند کاری اصلاحات را از چنین خطر نگاه داشتن می خواست او می خواست که این کار نه با مهری ادمی بلکه با مهری الهی تصدیق کرده شود .MBDa 100.7

  ادمان در لیوتر تفسیر کننده ای حقیقت را می دیدند و انگاه او از صحنه دور کرده شد تا که نگاهی همه جانبی مولفی ابدی حقیقت روان کرده شود .MBDa 100.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents