Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی دهم—موفقیتی اصلاحات

  غیب زنی پور اسراری لیوتر تمامی جرمنی را به اضطراب اوردMBDa 110.9

  در همه جا در موردی او می پرسیدند:MBDa 110.10

  اوازه های گوناگون پهن می شدند و بسیاری ها باوری داشتند ،MBDa 110.11

  که او کشته شده است .MBDa 110.12

  نه تنها دوستانی او بلکه هزاران نگرانی دیگری که هنوز جرعتی اشکارا جانب داری نمودنی اصلاحات را نمی کردند از این حادثه غمگین بودند .MBDa 110.13

  بسیاری ها صدقم قسم می خوردند که برای مرگی او قصاص می گیرند .MBDa 110.14

  شخصیت های عالی منصبی حاکمیتی پاپا با دهشت درک کردند که خلق از انها نفرت دارد .MBDa 110.15

  گر چندی که در ابتدا انها از مرگی لیوتر اندیشه کرده خرسند می شدند لیکن دیری نگذشته انها تنها یک خواهش داشتند از فضلی خلق پنهان شدنMBDa 110.16

  دشمنانی لیوتر نظر به رفتار های دلیرانه و قطعی او که در ازادی اجرا می کرد .MBDa 110.17

  بیشتر از عمل های مخفی او خوف داشتند .MBDa 111.1

  اشخاصی که در غربی خود مرگی این اصلاحات چی جسور را می جستند .MBDa 111.2

  اکنون از او از اسیری نا توان به هراس می امدند یگانه واسطه ای نجات یافتن گفته بود نفری از انها با اتش در دست لیوتر را در تمامی جهان جستجو نموده به خلق برگرداندن استMBDa 111.3

  فرمانی امپراتور هیج اعتبار نداشتMBDa 111.4

  وقتی نماینده گانی پاپا دیدند که تقدیری لیوتر نظر به این امر خلق را بیشتر به تشویش می اورد سخت به غضب امدند .MBDa 111.5

  خبر های خوش در موردی ان که او در قلعه ای دست نارسی در بی خطری قرار دارد و زنده است .MBDa 111.6

  نه تنها خلق را ارام گرداندMBDa 111.7

  بلکه حسنی توجهی زیادی را نسبتی او به میان اورد اکنون اثر های اورا نظر به پیش با جد و جهدی زیاد تر می خواندند .MBDa 111.8

  اهسته اهسته شماره ای ادمایی جانب دارانی این مردی قهرمانی که با چنین دلیری کامل خدا را حمایه می کرد .MBDa 111.9

  زیاد می شد .MBDa 111.10

  اصلاحات هر چی بیشتر وسعتی زیاد پیدا می کردMBDa 111.11

  حاضر نبودنی او به عملی نمودنی کار های امکان داد .MBDa 111.12

  که هنگامی حضور داشتنش اجرایش شان ناممکن بود وقتی که پیشوای برجسته غیب زدMBDa 111.13

  ادمایی دیگر مسولیت را درک کردند با ایمانی تازه و فدا کاری پوره انها به پیش برامده تمامی کار های امکان ناپذیر به جا می اوردند .MBDa 111.14

  تا که اغازی پور شرف مین بعد نیز بی ممانعت وسعت می یابدMBDa 111.15

  اما شیطان نیز بیکار نمی ایستادMBDa 111.16

  اکنون او کوشش عملی نمودنی ان چی را می کرد که همیشه هنگامی دلخواه بیدار شوی های معنوی یا حرکت های اصلاحات گرایی اجرا می کرد یعنی حقیقت را به دروغ عوض نموده ادمان را فریب می داد و به حلاکت می رساند .MBDa 111.17

  به مانندی ان که در صد ساله ای اول در کلیسای مسیحی مسیحیانی دروغی پیدا شده بودندMBDa 111.18

  اکنون در عصری چهارده نیز چنین پیامبر پیدا شد .MBDa 111.19

  یکچند نفر از روح بلندی دینی در دنیا مسیحی دلگرم گردیده خیال کردند که به انها واهمه های مخصوصی اسمانی داده شدند و اعلان نمودند که خداوند به انها انجام دادنی کاری اصلاحات را که لیوتر اغاز کرده بود امر کرده استMBDa 111.20

  در اصل انها همه ای کار های اغاز نموده ای لیوتر را نیست و نابود می کردند یکی از پرنسیپ های اساسی اصلاحات را که کلامی خدا را یگانه معیاری ایمان و زندگی می شمارید رد کرد .MBDa 111.21

  به جای این راه بلدی بی اشتباه انها به معیاری تغییر یابنده و با اعتماد به احساسات ها و تصورات های خود رو اوردندMBDa 111.22

  معیاری بزرگی ایمان و گمراهی را یک طرف گذاشته انها به شیطان امکانی اداره ای رویشی فکر های خود را دادند .MBDa 111.23

  یکی از این پیامبران با اسرار بیان می کرد که اورا فرشته جبریل راهبری می کند به او دانشجوی همراه شد که از دانش اموزی دست کشیده اظهار می نمودMBDa 111.24

  که خداوند به او خردی ضروری را برای تفسیر ی کلامی خود اعطا کرده است .MBDa 111.25

  به انها در نوبتی خود ادمای دیگری همراه شدند که به تعصب میلی طبیعی داشتند .MBDa 111.26

  فعالیتی این ادمای غیرت مند غوغای زیادی را به میان اوردMBDa 111.27

  موعضه های لیوتر به ادمان در درک نمودنی ضرورتی اصلاحات کمک می کند .MBDa 111.28

  اکنون بعضی از این ادمانی صمیمی از جانبی این پیامبر دروغی به گمراهی می کشاند رهبرانی حرکتی جدید به ویتنبرگ به نزدی میلنتختان و همکارانی او سفر نموده حقوق های خود را بیان کردند انها چنین می گفتند .MBDa 112.1

  ما از جانبی خداوند برای پند دادنی مردم فرستاده شده ایم ما با او مناسبتی نزدیک ترین داریم اینده به ما معلوم است خلاصه همین که ما پیامبران و حواریانی هستیم که به داکتار لیوتر مراجعت داریم همه ای این اصلاحات چیان را به اضطراب و حیرانی اورد تا اکنون انها هنوز با چیزی به این مانند رو به رو نشده بودند و چی کار کردن را نمی دانستند میلنتختان گفت این ادمان در حقیقت در زیری قدرتی روح های غیری عادی قرار دارند لیکن چگونه روح اند؟MBDa 112.2

  از یک طرف احتیاط باید کرد تا که روحی خداوند را دور نسازیم از جانبی دیگر هوشیار بودن لازم است تا که روحی شیطان مارا فریب ندهد دیری نگذشته میوه های این تعلیمات پخته رسیدند ادمان به کتابی مقدس بی احترامی نشان دادند .MBDa 112.3

  و دیری نگذشته انرا پوره از خود دور کردند در موسسه های تعلیمی بی ترتیبی ها اغاز یافتند دانشجویان از خود همه ای محدودیت ها را دور نموده از دانش اموزی دست کشیدند و دانشگاه ها را ترک کردند.MBDa 112.4

  ادمانی که خود را برای کاری اصلاحات مسوول می شماریدندMBDa 112.5

  نزدیک بود که انرا با به شکستی پوره اوره رسانند جانبدارانه روم با تنت نه ندا می کردند .MBDa 112.6

  باز یک کوششی اخرین و همه اش از نو به دستی ما بر می گردد،MBDa 112.7

  وقتی که اواز ها در این خصوص به ویتنبرگ رسیدند لیوتر با اندوهی زیاد چنین گفت من همیشه انتظار بودم که شیطان با مه چنین بد بختی می فرستد ؛MBDa 112.8

  او ماهیتی اصلی این پیغمبر تراشان و ان خطری را که به کاری حقیقت تهدید می کرد روشن می دید حمله های پاپا و امپراتور اورا به چنین اضطراب و نا امیدی گرفتار نمی کردندMBDa 112.9

  چون این بدبختی دوستانی قلبکی اصلاحات به دشمنانی اشدی ان تبدیل یافتند .MBDa 112.10

  خودی همان حقیقت های که به قلبی عذاب دهنده ای او خرسندی و ارامی زیاد اورده بودند اکنون سببی جنجال ها و بی ترتیبی ها در کلیسا گشتندMBDa 112.11

  در عمل سازی اصلاحات ها لیوتر را روحی خدا رهبری می کرد و در زیری رهبری ان اپ نظر به ان که انسان عموما اجرا کرده می توانیست.MBDa 112.12

  کاری بیشتر را به جا اورد او مقصدی با چنین قطعیت چنانی که در حقیقت روی داده عمل کردن را نداشت به جا اور نی چنین تغییرات های قطعی به مقصد های او راست نمی امد او تنهااصلحه ای بود در دستی قدرتی بی انتها از نتیجه های کاری خود اندیشه کرده او به لرزه می امد و باری قید کرده بودMBDa 112.13

  من دقیق ترش به ده مراتبه مردن راضی می شدم .MBDa 112.14

  نظر به ان که خبر می گرفتم که تعلیماتی من به یک نفری هم بگذار حتا به عادی ترین و بی سوادترین شخص ضرر رسانده باشد لیکن این ناممکن است زیرا که تعلیماتی من اصل و ماهیتی خودی انجیل استMBDa 112.15

  ویتنبرگ مرکزی اصلاحات یکی از اولین شهر های بود که به دامی تعصب و بد کرداری ها افتاد در این وضعیتی غم انگیز تعلیماتی لیوتر هیج گناه نداشت لیکن دشمنانی ان در تمامی جرمنی محض همین را تصدیق می کردند .MBDa 112.16

  با اندوهی قلب او اگاه از خود سوال می کرد کاری اصلاحات با چنین بدنامی انجام می یابد؟MBDa 113.1

  و از نو بعدی دعا گویی ها با خدا قلبش ارام می گرفت این کاری من نه بلکه کاری توست خداوندا دعا می گفت ؛ او تو نمی گذاری تا که انرا بدعت و تعصب بدنام کنند .MBDa 113.2

  لیکن او در این وضعیتی خطرناک از میدانی مبارزه دور مانده نمی توانیست و به طوری قطعی قرار داد که به ویتنبرگ برگردد .MBDa 113.3

  لیوتر زود به این سفری خطرناک رهسپار گشت در حدودی امپراتور حضور داشتنی او غیر قانونی دانسته می شد دشمنانش مثلی پیشینه حقوقی کشتنی اورا داشتند به دوستانش رساندنی یاری و حتا مهمان داری او منع شده بود حاکمیتی امپراتور به مقابلی به پیروانی او چاره های قطعی اندیشیده بود ولی او می دید که به کاری انجیل خطر تهدید می کند و به نامی خداوند جسورانه حقیقت مبارزه بردMBDa 113.4

  در مکتوبی خود به حاکمی سبب های را که اورا به ترک نمودنی ورتبرگ وادار کرده بودند بیان نموده لیوتر نوشته بود به شما جنابی حاکم معلوم باد که من به ویتنبرگ بر می گردم من به ان جا در زیری حمایه دل پورتری نظر به حمایه ای شما می رومMBDa 113.5

  من در موردی ان اندیشه نمی کنم که از شما جنابی عالی پیشتبانی و حمایه را طلب کنمMBDa 113.6

  لیکن فکر می کنم که من می توانیستم شما را خوبتر حمایه کنم نظر به ان که شما مرا حمایه کرده می توانید .MBDa 113.7

  بی شبهه اگر من می دانستم که شما جنابی عالی مقصدی حمایه کردنی مرا دارید ان گاه به هیج وجه به ویتنبرگ نمی رفتمMBDa 113.8

  این کار را نباید با شمشیر پیش برد خدا باید همه را بی یاری و راضیگی ادمان عملی سازد .MBDa 113.9

  بنابر این شخصی که از همه بیشتر باور می کند او از همه خوبتر حمایه کرده می شود.MBDa 113.10

  در مکتوب دوم در راه به ویتنبرگ نوشته شده لیوتر علاوه نمود من اماده ام به ناراضیگی شما جنابی عالی و غربی تمامی جهان گرفتار شومMBDa 113.11

  مگر ساکنان ویتنبرگ قومی من نیستند؟MBDa 113.12

  مگر خداوند انها را به من وظیفه دار نیستم که اگر ضرور باشد از برای انها جام سپارم؟MBDa 113.13

  غیر از این من از ان سخت ترس دارم که در جرمنی نا راضیگی عمومی خلقی به میان نیاید که با این طلاطم ها خداوند می تواند خلقی مارا جزا دهد .MBDa 113.14

  لیوتر با احتیاط کاری و خاکساری بزرگ و در برابری این دلیرانه و جدی به کاری خود شروع نمود با سخن گفت او ما باید هم ان چی را که با جبر و ظلم جاری کرده شده است ..MBDa 113.15

  ویران و نیست و نابود سازم من مقصد ندارم که بدعت و با اعتقادی را با زوری قوه نیست کنمMBDa 113.16

  هیج کس را مجبور کردن لازم نیست ازادی این ماهیتی اصلی ایمان است .MBDa 113.17

  به زودی او از در باره ای به ویتنبرگ امدنیوز لیوتر و در موردی موعضه نمودنی او پهن گردیدMBDa 113.18

  خلق از تمامی کناره های شهر جمع می امد و دیری نگذشته کلیسا از شنوندگان پور شدMBDa 113.19

  لیوتر به مینبر برامده با خرد مندی غیری عادی و خاکساری تعلیم و پند می داد و خطا ها را اشکار می کردMBDa 113.20

  انهای را که کوششی با زوری قوه منع نمودنی میسه را می کردندMBDa 113.21

  نام گرفته او چنین گفت :MBDa 113.22

  میسه مراسمی نالازمی است که بر مخالفی خواستی خداوند به جا اورده می شود و باید منع کرده شود .MBDa 114.1

  من می خواستم که در تمامی جهان به جای ان شامی خداوند که ان ان انجیل مقرر نموده است به جا اورده شود ولی ما نباید نفری را به اجرای ان مجبور سازیمMBDa 114.2

  همه چیز در دستی خداوند است و باید کلامی او عمل کند نه ماMBDa 114.3

  برای چی؟MBDa 114.4

  می پرسید شما برای ان که من در دست های خود قلب های ادمان را نگاهی نمی دارم چی طوری که چوپان گله را نگاه می دارد ما حقی سخن گفتن داریم لیکن حقوقی عمل کردن نداریم ؛MBDa 114.5

  ما باید موعضه کنیم و همه اش را به دستی خداوند سپاریمMBDa 114.6

  اگر من قوه را استفاده برمMBDa 114.7

  این به چی اورده می رساند؟MBDa 114.8

  تنها به ساخته کاری تقلید کاری ظاهر پرستی دورویی و پیدا شویی فرمان های گوناگونMBDa 114.9

  لیکن در همه ای این صمیمیت قلبی ایمان و محبت نخواهد بودMBDa 114.10

  در ان جای که این سه نیکو کاری وجود ندارد در ان جا هیج چیز نیست و من برای چنین نتیجه ای کار یک پولی سیاه هم نمی دادم .MBDa 114.11

  خداوند با کلامی خود نظر به شما من و تمامی اهلی جهان کاری بیشتری را اجرا می کند خدا قلب ها را به دست می اورد و وقتی که قلب به دست امد ان زمان همه چیز به دست امده استMBDa 114.12

  من موعضه و مناظره می کنم می نویسم لیکن هیج کس را مجبور نمی کنم زیرا که ایمان می تواند تنها اختیاری باشد .MBDa 114.13

  از رفتار های من اندیشه کنیدMBDa 114.14

  من به مقابلی پاپا ایندولیگینسیه و پیروان پاپا برامد کرده بودم لیکن هیج گاه به زور اوری دعوت نکردم و خلق را به ایغوا نه انداخته امMBDa 114.15

  من تنها کلامی موعضه کردم موعضه می کردم و می نویشتم تمام و حتا وقتی که من خواب بودم موعضه من استحکامی حاکمیتی پاپا را ویران می کردMBDa 114.16

  که هیج امپراتور و حاکمی که قدرت را نداشتMBDa 114.17

  لیکن به هر حال من هیج کاری نکرده امMBDa 114.18

  همه کار با کلام اجرا کرده شده استMBDa 114.19

  اگر من به زور اوری رو می اوردم .MBDa 114.20

  ان گاه تمامی جرمنی فرقی خون می شد این به چی اورده می رساند؟MBDa 114.21

  به مرگی جسم و جان بنابر این من ارامی را نگاه می دارم بگذار تنها کلام دنیا را به دست بیارد .MBDa 114.22

  در دوامی یک هفته لیوتر همه روزه به اذدهامی تشنه ای حقیقت موعضه گفت و کلامی خداوند سهر و افسونی تعصب را شکست قوه ای انجیل گمراه شدگان را به راهی حق برگرداندMBDa 114.23

  لیوتر هیج خواهشی با متعصیبان ملاقات را نداشت که با عمل های خود به کاری اصلاحات چنین ضرر رسانده بودندMBDa 114.24

  او خوب می دانست که این ادمان خودسر با عقل های نا سالیم که دعوای وحی های مخصوص اسمان را می کردند طاقتی شنیدنی اعتراضی خوردترین و حتا فاش سازی و مصلحت های خاک یارانه ای را ندارندMBDa 114.25

  انها دعوای حاکمیتی های را نموده از هر یک نفر اعترافی بی چون و چرای حقوق های خود را طلب می کردند لیکن وقتی که انها ملاقات را با لیوتر سخت سخت طلبگار شدند او راضی شد و با چنین موفقیتی انهای را فاش کرد که این نام دزدان در حال ویتنبرگ ترک کردند .MBDa 114.26

  تا یک مدتی این حرکت خاموش گشت لیکن خاموش گشت لیکن با گذشتی یک چند سال تعصب با جبر و ظلمی بیشتر از نو پیدا ضد و عاقبت های باز هم دهشت اور را به میان اورد در موردی رهبران این حرکت لیوتر چنین نوشته بود ؛MBDa 115.1

  برای انها کتابی مقدس تنها نفری مرده است بنابر این انها روح روحMBDa 115.2

  فریاد می زنند .MBDa 115.3

  من نیت ندارم به ان جای بروم که این روح ندارم به ان جا روان می کند بگذار خداوندی مهربان مرا از رفتن به ان کلیسای که در ان همه مقدسان نگاه داردMBDa 115.4

  من می خواهم با همه ای ضعیفان بیماران و مسکینان بمانمMBDa 115.5

  با انهای که گناه های خود را درک می کنند .MBDa 115.6

  کسانی که دایم از تختی قلب به خداوند مراجعت نموده از او ارامی و مدد می پرسند .MBDa 115.7

  یکی از جانبدارانی فعال تعصب تماس میونتسیر شخصی با استعداد بود که در صورتی با راهی راست رفتن می توانیست منفعتی زیادی بیارد ولی او پرنده های اساسی دینی حق را قبول نکرد .MBDa 115.8

  او گرفتاری رغبتی زیادی دیگرگون سازی جهان بود .MBDa 115.9

  لیکن چی طوری که این در بسیار مورد ها با ادمایی سیر غیرت روی می دهد .MBDa 115.10

  او فراموش کرد که پیش از همه دیگر گون سازی باید از خودی او اغاز یابد ،MBDa 115.11

  او کوشش در جمعیت اشغال نمودنی موقعی نمایان را می کرد تا به هم زمانانی خود تاثیر رساند .MBDa 115.12

  و حتا خواهشی بعد از لیوتر دومین بودن را نداشت او بیان کرد که اصلاحات چیانی به اعتبار و نفوذی کتابی مقدس تکیه کننده با این عمل خود باز یک نمودی دیگری حاکمیتی پاپا را تشکیل کردن می خواهند.MBDa 115.13

  از روی سخنانش خداوند محض به او عملی نمودنی اصلاحات حقیقی را سفارش داده است.MBDa 115.14

  ان نفری که این روح را دار است می گفت میونتسیر صاحبی ایمانی حقیقی است حتا اگر او هیج گاه در حیاتی خود کلامی خداوند را ندیده باشد همMBDa 115.15

  این معلمان متعصیبان پوره در زیری حکمرانی احساسات ها قرار داشتند و دلخواه فکر و عملی قلبی خود را چون صدای خداوند قبول می کردند .MBDa 115.16

  که این به افتراحی غیری عادی اورده می رساند حتا بعضی از انها کتابی مقدس خود را سوزانده چنین می گفتندMBDa 115.17

  حرف می کشد روح جان می بخشد .MBDa 115.18

  تعلیماتی میونتسیر ادمان را برای جانبی یگان چیزی غیری عادی جهد کردن وادار نموده .MBDa 115.19

  مغروری انها را کمک می کرد اخر عقیده ها و فکر های انسانی انها از کلامی خداوند بالا می ایستادندMBDa 115.20

  هزار ها ادمان تعلیماتی اورا پیروی کردند دیری نگذشته او همه گونه ترتیبات ها را هنگامی عبادت های عامه وی محکوم نموده بیان ک در که به حاکمان اطاعت کردن معنای کوششی هم به خداوند و هم به شیطان خدمت کردن را دارد .MBDa 115.21

  ادمان که اکنون زیری ظلمی حاکمیتی پاپا ازاد می شدند با ظلم و ستمی حاکمیتی دولتی رضا شدن نمی خواستندMBDa 115.22

  تعلیماتی انقلابی میونتسیر که گویا از جانبی خداوند می اند به پیروانی او اجازت می داد تا خود را از همه گونه حاکمیت ازاد شمارند و به خرافات ها و میل و رغبت ها اختیار می دادMBDa 115.23

  و دیری نگذشته میوه های این تعلیمات پخته پرسیدند :MBDa 115.24

  زدو خورد ها و عصیان ها اغاز یافتند و جرمنی غرقی خون گشت .MBDa 115.25

  لیوتر نتیجه های تعصب را که به اصلاحات نسبت داده می شدند .MBDa 116.1

  دیده باری دیگر ان عذاب های دهشت اوری روحی زا از سر گذراند که زمانی در ایرفورت چشیده بود .MBDa 116.2

  نمایندگانی پاپا بیان می کردند که عصیان نتیجه ای مقرری تعلیماتی لیوتر است و بسیاری ها این فکر را جانبداری می کردندMBDa 116.3

  گر چندی که برای این عیب دار کنی یگان اساسی نداشتند ان اصلاحات چی را به نا امیدی گرفتار کرد لیوتر قوتی دیدنی انرا نداشت که چی طور حقیقت را به تعصبی غیری جدی برابر نموده با این عمل انرا بدنام می کنند .MBDa 116.4

  از جانبی دیگر تشبث کارانی عصیان لیوتر را از ان سبب بد می دیدند که او نه تنها اشکا ا به مقابلی عقیده های انها مبارزه می برد و الهامی بر دروغی انها را رد می کردMBDa 116.5

  بلکه انها را عصیان گران ضدی دولتی اعلان کرده بود در جواب انها او را دورویه نامیدندMBDa 116.6

  به نظر چنین می رسد که او به سری خود عصبی حاکمان و خلق زل اورده است .MBDa 116.7

  پپیست های شاد کننده ای انتظار بودند که اصلاحات به زودی شکست می خورد انها لیوتر را حتا برای ان اشتباهاتش سرزنش می کردند .MBDa 116.8

  که او صمیمانه کوشش اصلاح نمودن شان را می کرد .MBDa 116.9

  پیروانی اصلاحاتی ساخته اثبات می کردندMBDa 116.10

  که نسبتی انها خیلی بی عدالتانه رفتار کردند .MBDa 116.11

  و چی طوری که این در بسیار مورد ها با ساخته کاران میسر می گردد به ان موافق شدند که بسیاری ها به انها چون به عذاب دیده گان نگاه می کردند با این راه انهای را که با تمامی قوه به مقابلی اصلاحات مبارزه می بردند قربانی ها بی رحمی ها و اذیت شماریده نسبتی انها همدردی و احترام بیان می نمودند .MBDa 116.12

  این کاری شیطان بود که اورا همان روحی خشم و غضبی رهبری می نمود .MBDa 116.13

  که با ان در اسمان به مقابلی خدا عصیان برداشته بود .MBDa 116.14

  شیطان دایما به ان مشغول است تا که ادمان را فریب داده انها را مجبور نماید که گناه را پارسایی و پارسی را گناه نامند .MBDa 116.15

  به چگونه موفقیتی برجسته کامیاب گشت.MBDa 116.16

  بندگانی وفاداری خدا به کدام سرزنیش ها و عیب دار کنی های سیر شمار گرفتار می شوند تنها از برای ان که حقیقت را دلیرانه حمایه می کنند ادمانی که شریانی شیطان اند ،MBDa 116.17

  صاحب احترام اند انها زل تعریف و توصیف می کنن خوش امد می گویند و حتا به انها چون به عذاب دیده گان نگاه می کنند در حالی که نگرانی ارزنده ای را که در حقیقت باید برای صداقت شان به خداوند احترام و کمک یابند .MBDa 116.18

  همه ترک کردند انها را بد می بیند و در نیت های پست ترین گمان بر می کنندMBDa 116.19

  پاکی دروغی مقدسی قلبکی هنوز هم ادمان را به گمراهی می اندازندMBDa 116.20

  همه گونه شکل ها را قبول نموده انها چون در زمان های لیوتر عمل مس کنند و ادمان را از کتابی مقدس دور نموده مجبور می سازد که نظر به اطاعت به شریعتی خدا بیشتر به حیات های خود گوش اندازندMBDa 116.21

  شیطان کوشش شرمنده نمودنی پاکی و حقیقت را کرده همیشه همین طور عمل می کند و به موفقیت نایل می گردد.MBDa 116.22

  لیوتر دلیرانه انجیل را از حمله ها از حمله ها از هر جانب حمایه می کرد کلامی خداوند در این جا نیز خود را اصلحه ای پر قدرتی ضعف اور نشان داد لیوتر با کلام به حاکمیتی غاسبانه ای پاپا و با فلسفه ای رسیونلیستی عالمان مبارزه می بردMBDa 116.23

  در موردی این به مانندی کوه پاره استوارانه حمله های تعصب را که کوشش به اصلاحات همراه شدن را می کردند زده برمی گرداند.MBDa 116.24

  هر یکی از این قوه های مبارزه برنده کتابی مقدس را به طوری خود رد نموده خردی انسانی را سرچشمه ای معنویت می شماریدMBDa 117.1

  رسیونالیزم در نزدی عقل سجده نموده انزل معیاری حقیقت می شمارد کلیسای روم که دعوای الهامی الهی داشتنی پاپا را می کند و از زمانی حواریان ابتدا می گیرد و در طولی عصر ها بی تغییر می ماند امکانی در زیری لباسی مقدسی خدمت گذاری حواری پنهان نمودنی دلخواه فاسقی و وجدان فروشی را می دهد دعوا های میونتسیر و جانب دارانی او هایدی الهامی الهی داشتن شان فقط محصولی خیالات بودند که هم به .حاکمیتی دولتی و هم به کلیسا تاثیری یک قسمی مرگ اور رساندند مسیحیتی حقیقی کلامی خدا را چون گنجی بزرگترین حقیقتی الهی و چون معیاری دلخواه عقیده قبول می کند .MBDa 117.2

  بعدی بازگشت به ویتنبرگ لیوتر ترجمه ای عهدی جدید را به انجام رساند و دیری نگذشته خلقی جرمنی امکاناتی با زبانی مادری خود خواندنی انجیل را پیدا کرد همه ای اشخاصی حقیقت را دوست داشته این ترجمه ای انجیل را با شادی بزرگ قبول کردند .MBDa 117.3

  ولی انهای که عرف و عادت ها و قانون های انسانی را رعایت می کردند با نفرت انرا رد نمودندMBDa 117.4

  روحانیان از ان به اضطراب امده بودند انها در خلقی عادی امکانی برابری انها در موردش کلامی خدا اندیشه راندن را پیدا کرد و اکنون جاهلی انها اشکار می گردد خردی زمینی انها در مقابلی شمشیری روح نا توان بود روم تمامی قدرتی خود را جمع اورده کوشش می کرد به پهن شویی نوشته جات مانع شود ولی همه ای فرمان ها لعنت خوانی ها و عذاب ها بی فایده بودند .MBDa 117.5

  هر قدری که روم کتابی مقدس را محکوم و منع می کرد خواهشی مردم عایدی دانستنی حقیقتی اصلی همان قدر سخت تر بود .MBDa 117.6

  همه ای ادمانی با سواد کوششی با کلامی خداوند شناس شدن را می کردند انجیل را به دست گرفته گشته و برگشته می خواندند .MBDa 117.7

  تا وقتی که قسم های بزرگی انرا تز یاد می کردند با شوق و ذوقی زیاد استقبال نمودنی انجیل را دیده لیوتر درحال به ترجمه تی عهدی قدیم شروع کرد و انرا با اندازه ای اجرایشی کاری خود قسم قسم چاپ کردن گرفت اثر های لیوتر با شوق و ذوقی یک قسمی هم در شهر ها و هم در دهات استقبال گرفته می شدند .MBDa 117.8

  ان چیزی که لیوتر و دوستانی او می نویشتند از جانبی دیگران پهن کرده می شدند راهبانی که بی معنی بودنی عهدی راهبانی خود را فهمیده بعدی زندگی بی فعالیتانه خواهشی به کار مشغول شدن را پیدا کرده بودند و اما برای موعضه ای کلامی خداوند معلوماتی نداشتند کتاب های بیشتر و دوستانی اورا در شهر و دهه ها پهن می کردند دیری نگذشته این کتاب فروشانی جسور در تمامی جرمنی به پهن نمودند این عصر ها شروع نمودند .MBDa 117.9

  این اثر ها شوق و ذوقی جدی را در میانی ثروتمندان و مسکنان دانشمندان و بی سوادان به میان اوردند .MBDa 117.10

  معلمانی مکتب های دهاتی این اثر ها را برای گروهی نه چندان زیادی شنوندگانی در اطرافیان اتش دان جمع امده با صدای بلند می خواندند هر دفعه یکچند نفر به حقیقت ایمان اورده در نوبتی خود خبری خوش را به دیگران می رساندند .MBDa 117.11

  سخنانی کتابی مقدس اجرا شدند درکی کلامی تو نور می پاشد .MBDa 117.12

  ساده دلان را فهم می بخشد زبور ۱۱۸:۳۰MBDa 117.13

  اموزشی کتابی مقدس در قلب ها و عقل های ادمایی که تا این زمان در زنجیری اسارتی حاکمیتی پاپا بند بودند دیگرگونی جدی را به میان اورد ایمان داران همه ای عرف و عادت ها را با ترسی خرافی دقیقانه اجرا می کردند .MBDa 117.14

  ولی عقل ها و قلب های انها بی سمر می ماندند .MBDa 118.1

  حقیقت های روشنی کلامی خدا که لیونل در موعضه های خود در مورد انها سخن می گفت و بعد خودی کلام که به دستی خلقی عادی رسیده بودMBDa 118.2

  نیرو های خواب رفته را بیدار نموده طبیعتی معنوی انسان را نه تنها پاک و خوش اخلاق می گرداندندMBDa 118.3

  بلکه به انکشافی عقلانی نیز مساعدت می کردند .MBDa 118.4

  در همه جا ادمایی طبقه های گوناگون را ملاقات کردن ممکن بود که با کتابی مقدس در دست تعلیماتی اصلاحات را حمایت می کردند .MBDa 118.5

  پیروانی پاپا که در زمانی خود اموزشی نوشته جاتی مقدس را کاری روحانیان و راهبان می شما ریدند اکنون با قطیعت انها را برای با رد سازی تعلیماتی جدید برامد نمودن دعوت می کردند .MBDa 118.6

  ولی روحانیانی که برای شان نوشته جاتی مقدس و قدرتی خداوند کاملا نا معلوم بودند از جانبی اشخاصی که انها را نادان ها و بدعت کاران می شماریدند شکستی حلاکت اور کردند افسوس که نوشته بود یک کتالیک بیشتر به پیروانی خود غیر از کتابی مقدس به هیج کس چیزی دیگر باور نکردن را تلقین کرده استMBDa 118.7

  اقدام های خلق جمع می امدند تا بیشنود که چطور ادمایی کم معلومات در مناظره ها با دانشمندان و الهیات شناسانی سخن پرداز حقیقت را حمایت می کنند .MBDa 118.8

  جاهلی شرم اوری ان وقت اشکار می گردید .MBDa 118.9

  که دلیل های انها با حقیقت های عادی کلامی خدا رو به رو می شدند کاسبان سربازان زنان و حتا کودکان نظر به روحانیان و عالمانی الهیات شناس به تعلیماتی کتابی مقدس بیشتر شناس بودندMBDa 118.10

  فرق میانی پیروانی انجیل و پیروانی خرافات های پاپا در مبانی عالمان نه کمتر از میانی خلقی عادی نمایان بود.MBDa 118.11

  به حمایت گرانی بزرگ سالان حاکمیتی پاپا که زبان ها و ادبیات را نمی دا نیستند.MBDa 118.12

  جوانانی عالی همتی اعتراض کننده ای مقابلت نشان می دادند که سرگرمی اموزشی کتابی مقدس گردیده با شاه عصر های قدیم شناس می شدند .MBDa 118.13

  صاحبی عقلی زنده روحی عالی و قلبی جسور بوده این جوانان به زودی چنین دانش های پیدا کرده اند که مدتی دراز هیج کس قابلیتی با انها مناظره کردن را نداشت .MBDa 118.14

  وقتی که حمایت گرانی جوانی اصلاحات با الهیات شناسانی کتالیکی ملاقات کردند با چنین سبکی و باوری دلیل های انها را رد می کردند .MBDa 118.15

  که این جاهلان نا امید شده خود را گم می کردند و سزاواری نفرتی خلق می شدند ؛MBDa 118.16

  وقتی روحانیانی کتالیک دیدند که کلیسا های انها خالی می شوند از حاکمیتی دولتی یا وی طلب نمودند و با استفاده از تمامی واسطه های دسترس کوشش برگرداندنیقومی از دست رفته را کردند .MBDa 118.17

  ولی خلق در تعلیماتی جدید ان چیزی را پیدا کرد که طلبات های معنوی ان را قانع می گرداندMBDa 118.18

  و از اشخاصی روی گرداند که مدتی دراز انها را پوش های بی غذای عرف و عادت های خرافی و عن عنه های انسانی غذا می دادند.MBDa 118.19

  وقتی که تعقیبات های بد خشمانه ای معلمانی حقیقت اغاز یافتند انها سخنانی مسیح را به خاطر اوردند.MBDa 118.20

  اگر در شهری شا را تعقیب کنند به دیگری بیگریزید.MBDa 118.21

  متا ۱۰:۲۳MBDa 118.22

  نوری حقیقت در همه جا پهن می شد فراریانی تعقیب شونده در ان جای که پناه گاهی مهمان نواز پیدا می نمودند .MBDa 118.23

  ان جا از مسیح موعضه می کردند گاه این در کلیسا به عمل می امد لیکن وقتی که چنین امکانات نبود انها در خانه ها دشت ها یا در بیشه زار ها موعضه می کردند .MBDa 119.1

  دلخواه مکانی که در ان جا اقلا یک شنونده پیدا می شد به معبدی مقدس تبدیل می یافت و حقیقتی که با چنین نیرو و قطیعت موعضه کرده می شد هر چی بیشتر قلب ها را به دست می اوردندMBDa 119.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents