Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی یکم—محبت و پور صبری مسیح

  کاشکی تو نیز اقلا در همین روزی خود می دانیست که کدام چیز ها سوی اسایشتگی تو می برند اما ، این حالا از چشمانی تو پنهان است زیرا روز های بر سرت می اید که ، دشمنانت به مقابلی تو سنگر ها خواهند ساخت، و تو را احاطه نموده ؛ از هر طرف به تنگ خواهد اورد و تو را و فرزندانت را در داخلی تو به خاک یکسان خواهندکرد و در تو سنگی بر سنگی نخواهد گذاشت از برای ان که تو وقتی را که خداوند به نزدن امده بود ندانیست . لوقا (۱۹:۴۲, ۴۴).MBDa 5.1

  در بلندی کوهی زیتونی استفاده مسیح به ایر سلیم نگاه می کرد، پیشی نظری او منظره ای زیبا و ارام قرار داشت، عیدی فیسح نزدیک میشد و فرزندانی یعقوب از تمامی سرزمین ها به این عیدی بزرگی ملی جمع می امدند، در میانی باغ ها و تاک زار ها دامنه های سر سبز که با خیمه های زیارت کننده گان فرا گرفته شده بودند تپه های زینه مانند قصر های با شکوه و دیوار های دور قوتی پایتختی اسراییل قامت افراخته بودند.MBDa 5.2

  به نظر چنین می نمود که ، دختری سییان با تکبور بیان می کند چون ملکه می شینم و غم و اندوه را نمی بینم، او از خود همان گونه به وجد می امد و به مهربانی اسمان باوری داشت چون ان زمانی که چندین سال ها پیش داود خطاب کرده بود.:MBDa 5.3

  تپه ای بسیار زیبا شادی تمامی زمین است کوهی سییان شهری پادشاهی معظم ، زبور (۴۷:۳).MBDa 5.4

  از بلندی کوه به امارت های بزرگی معبد نمودی دلربا گوشاده می شد، شعاع های آفتاب غروب کننده سفیدی برف مانندی دیوار های مرمرین انرا روشن می کردند و در دروازه برج و قنات ها انعکاس می یافتند این زیبایی کامل فخری یهودیان بود که از فرزندانی اسراییل می توانیست به احساساتی شادی و شوق و ذوق به این منظره نگاه کنید؟ اما مسیح را تماما دیگر فکر ها به اظطراب می اوردند.MBDa 5.5

  و هنگامی که او به شهر نزدیک امد، به ان نظر انداخته به حالی این گریان کرد. لوقا (۱۹:۴۱).MBDa 5.6

  در میانی شادی عمومی هزار ها ادمانی که اورا با شاخه های نخل دار پیشواز می گرفتند و اورا همچون پادشاه تبریک می کردند، در ان لحظه های که صدا های با تنتنه ای الحمدلله در کوه ها عکسی صدا می دادند؛ نجات دهنده ای جهان را غمی ناگهانی و اسرار انگیزی فرا گرفته بود ، او مسیحی وعده شده ان که قدرتش مرگ را مغلوب و اسیران را و این اشکی غم های مقرری نه بلکه اشک های عزاب و اذیت اور و بیان نشونده بودند.MBDa 5.7

  مسیح نه از برای خود گریه می کرد، گر چند خوب می دانیست که اورا در این جا چی انتظار است در پیشی اورا جتسمان انتظار بود در انجا او باید عذاب و شکنجه ای بیان نشونده اب روح را از سر می گذراند ، او دروازه ای گوسفند را می دید که در طولی صد ساله های دراز از ان حیوان های برای قربانی تعیین شده را می گذرانیده اند ؛و او نیز باید همچون بره ای قربانی برده از ان می گذشت . ایشعیا (۵۳:۷).MBDa 5.8

  نه چندان دو جالجالتا، جای میخکوب شویی نیز قامت افراخته بود ،به نزدیکی مسیح باید با این راه قدم می زد که با تاریکی دهشت انگیز فرا گرفته می شود وقتی که جانی او برای گناه قربانی می گردد لیکن نه این صحنه های خشین در قلبی او این قدر درد را پیدا کرده بودند نه احساساتی تلخی مشقت های غیری انسانی ارامی دلی پاک اورا ویران کرده بودند او برای ساکنانی محکوم شده ای ایرسلیم گریه می کرد ، برای قلب های نابینا انهایی که او برای نجات و برکت دادن شان امده بود.MBDa 5.9

  از پیشی نظری عیسی تاریخی یهودیان گذشت که بیشتر از هزار سال از افضلیت ها و برکت های قومی خدا استفاده بردند ؛ کوهی موریا، که پسری وعده شده، قربانی اطاعت کار ان جا همچون تیمسالی قربانی مسیح با دست و پای بسته در قربانگاه دراز کشیده بود در ان جا عهدی مرحمت با پدری همه ای ایمان داران تصدیق گردید و به او وعده ای پورشرف در موردی مسیح داده شده بود .هستی (۲۲:۹, ۱۶_۲۸).MBDa 6.1

  ان جا النگه ای از قربانگاه به اسمان بالا رونده در خرمنگاهی ارنان شمشیری فرشته ای حل کننده را باز داشت ، یک واقعه نامه ای بیست و یک که با خود رمزی قربانی نجات دهنده و شجاعتی او را برای انسانیتی گنهکار بیان می کرد ایرسلیم نظر به همه ای دیگر شهر های روی زمین از جانبی خداوند بالا برده شده بود ، خداوند سیان را انتخاب کرد ؛ او انرا برای نیشیمنگاهی خود خاسته است . زبور (۱۳۱:۱۳).MBDa 6.2

  در این جا در مدتی چندین صد سال ها پیامبران مژده ای اگاهی را به مردم می رساندند ، در این جا کاهن از بوخور دعا نیز به درگاهی خداوند بالا می رفت در این جا همه روزه خونی حیوان های قربانی شده را می ریختند؛ که به بره ای خداوند اشاره می کر جلال در بالای صندوقی عهد ظاهر می شد در این جا تو سندلی زینه پایه ای پور اسرار را که زمین را با اسمان می پیوست ارام گرفته بود. هستی (۲۸:۱۲). یوهنا (۱:۱۵).MBDa 6.3

  زینه ای که با ان فرشتگان رفت و امد می کردند، و به جهان راه را جانبی قدسی قدس ها می کشایند اگر قومی اسراییل به خداوند صادق می ماند، ایرسلیم تا ابد شهری انتخاب شده ای خداوند باقی می ماند . ایرمیا (۱۷:۲۱_۲۵).MBDa 6.4

  اما تاریخی این قومی یک زمانی انتخاب شده فقط حکایتی غم انگیز در موردی مسلک فروشی و عصیان باقی ماند اسماعیلیان با فیض های اسمان مقابلت نشان می دادند، از افضلیت های داده شده سو استفاده می کردند، و به امکانیت ،های خود بی احترامی ظاهر می کردند ،MBDa 6.5

  گرچندی انها رسولانی خدا را تمسخر می کردند و پیامبرانی او را خاری داده اند ؛ دو واقعه نامه باب سی و هشت ایه ای شانزده خداوند مثلی پیش برای انها خدای رحیم و کریم صابر و پور از احسان و وفا بود . خروج (۳۴:۶).MBDa 6.6

  به سنگ دلی انها نگاه نکرده مرحمتی او مثلی پیش به انها مراجعت می کرد، با محبتی از محبتی پدران بیشتر خداوند خدای پدرانی شان رسولانی خود را هر صبحدم گشت و برگشته روان می کرد زیرا که بر قومی خود و بر مسکنی خود شفقت نمود دو واقع نامه باب سی و شش ایه ای پانزده و بعدی ان که اگاهی ها خواهیش ها و نصیحت ها بی نتیجه ماندند او به انها با ارزشترین هدیه ای اسمان را فرستاد زیاده از این او تمامی برکت های اسمان را در این هدیه به انها عطا کرد.MBDa 6.7

  برای زاری و تولا شهری توبه نکرده خودی خداوند به زمین امد محض مسیح اسراییل را همچون نوده ای نیکی انگور از مصر کوچانیده بود زبور باب هفتاد و نه ایه ای نه دستانی او از پیشی نظری انها بت پرستان را دو رانده بودند و او تاکزاری خود را در بلندی کوهی پور قوت شاند، اطرافش را با مهر دیوار گرفت او پیامبرانی خود را برای پروردنی ان می فرستاد .MBDa 6.8

  چی کاری را برای تاکزاری من کردن لازم است اطلاع می دهد او چی کاری را من برای او نکردم؟ گرچن خداوند امید داشت که انگور خوب می اورد لیکن انگور بد اورد. ایشعیا (۵:۱_۴).MBDa 6.9

  با وجودی این از جمع اوری میوه ای نیک نا امید گشته او خود به تاک زار امد تا که به قدری امکان انرا از مرگی ابدی نجات دهد او اطرافش را شودیار می کرد می برد و پرورش می نمود او در کوشش های خود بحری نجاتی نهال زاری دوست داشته اش خیلی صبور بود.MBDa 7.1

  خداوند جلال و انگور در مدتی سه سال دیگه میانی قومی خود بود،او به همه جا رفته کارهای نیک می کرد ، و به همه انهای که در قیدی ابلیس بودند شفا می بخشید به دل شکسته گان شفا می بخشید پاک شویی را موعضه کرده به معیوبان شفا بخشید مردگان را زنده می کرد و انجیل را برای فقیران موعضه می کرد . اعمال (۱۰:۳۸). لوقا (۴:۱۸). متا (۱۱:۵).MBDa 7.2

  صدا مهربانانه‌ ای او به همه ای طبقه های جمعیت روانه شده بود نزدی من ایید، ای همه ای زحمت کشان و من به مشامتون ارامی خواهم بخشید . متا (۱۱:۲۸).MBDa 7.3

  صرفی نظر از ان که بر عوضی نیکی به او بدی و بر عوضی محبت با نفرت جواب داده بودند. زبور (۱۰۸:۵).MBDa 7.4

  او اعمالی شفقت و امرزش را دوام می داد کسانی، که به فیضی او محتاج بودند رد نمی کردند اواره گردی بی خانه ای، که یگانه قسمتی همه روزه اش تنها تحقیر و مشکلی بود زندگی می کرد، تا که به محتاجان کمک کن قسمتی تمام روزش تنها تحقیر و مملو از مشکلات بود زندگی می کرد ؛ تا که به محتاجان کمک کن قسمتی جفا کشیده گان را سیک وی کرد و انها را به قبول نمودنی هدیه ای حیات باور کنند موج های مهر، که به قلب های سنگینی ادمان بر می خورد باز به نزدی انها با قلبی پور از محبت بر می گشت لیکن اسراییل دوستی بهترین و مددگار ی یگانه ای خود را رد کرد دعوت ها و مصلحت های پور مهری او با نفرت رد و اگاهی های او مسخره کرده شد .MBDa 7.5

  ولی دوره ای امید و عفو زود می گذشت کاسه ای صبری خدا، که مدتی دور و دراز نگاه می داشت تقریبا لبریز گشته بود ابر های بد قهری مثبت و غم و کلفت، که در طولی صد سالی اخیر مسلک فروشی و عصیان جمع شده بودند، اکنون اماده بودند جون رعد و برق و لعنت ها بر سری خلقی گنهکار فرو بریزند و او یگانه ذاتی که می توانیست انها را از این بد بختی نزدیک شونده نجات دهد، اینکار و مسخره شده بود و صلبی شرم اور انتظارش بود با میخکوب شویی مسیح در جالجالتا دوره ای فیض و مرحمت برای قومی اسراییل همچون قومی انتخاب شده به اخیر می رسد اگر مرگی تنها یک جانی زنده طلفاتی بی انتها، زیادتر از همه گنج ها و ثروت های دنیا باشد، پس در ان جا پیشی نظری عیسای مسیح تمامی ایرسلیم پهن گردید بود، و او قسمتی غم انگیز را که این شهر و همه ای این ملتی را که، او یک زمان انرا همچون یک ثروتی بی بهای خود انتخاب کرده بود می دید.MBDa 7.6

  پیامبران مسلک فروشی و ان بد بختی های دهشت انگیز را که گناه های اسراییل به سرش اورده بودند گریه می کردند ایرمیا می خواست، که چشمانی او به چشمه ای اشک تبدیل یابند تا که او تواند شب و روز برای قومی خداوند و قتلی دخترانی خلقی خود که به اسیری برده شده بود، گریه کند. ایرمیا (۹:۱).MBDa 7.7

  ان که نگاهای پیش بینانه اش نه سال ها بلکه صد ساله ای اخیر را دربر می گرفت از برای چی غم می خوردن؟ او فرشته ای حلاک کننده را با شمشیر در بالای شهری می دید که تا این مدت مسکنی واجب الوجود بود، از نشیبی کوهی زیتون، که بعد از جانبی تیت و لشکری او ظبط شده بود. ،MBDa 7.8

  مسیح به ان طرفی وادی به حولی های مقدس و پیشتاک های عبادت خانه نگاه می کرد با چشمانی از اشک غبار الود گشته دیوار های شهری با قشون های دشمن احاطه شده و همه ای عاقبت های غم انگیزی این ظبط کاری را می دید او قدم زنی حربی قشون های را می شنید که به زدوخورد امادگی می دیدند به النگه ای اتش گرفتار شدنی معبدی بزرگی مقدس، قصر ها و مناره های به خرابه زاری دود کننده تبدیل ا یافته ای ایرسلیم می دید.MBDa 7.9

  به میانی عصر ها باز هم دورتر وارد گردید مسیح قومی احد را می دید، که در تمامی زمین به مانندی توته های قایقی شکسته در ساحلی بی کسی بحر پراکنده گردیده بود ؛ و در این قصاصی نا پوره که باید در سری فرزندانی اسراییل بیاید او تنها قطره های اولین را می دید که از کاسه ای غرب فرو می ریزند و یهودیان را لازم می اید در روزی داوری اخرین انرا تا تحت کاسه بی نوشد بیان شده اند ای ایرسلیم، پیامبران را می کشی و انهای که نزدی تو فرستاده شده است را سنگ سار می کنی چند بار خواستم فرزندانی تو را جمع کنم، مانندی ما کیانی که جوجه های خود را زیری بالش جمع می کند و شما نخواستید. متا (۲۳:۳۷).MBDa 7.10

  اگر تو قومی که من انتخاب کردم و از دیگر خلق ها بالا برداشتم وقتی زیارت و ان چیزی که برای ارامی تو منفعت اور بود می دانیستی من حالا هم دستی فرشته ای عدل را باز می دارم من تورا به توبه دعوت می کنم ، اما افسوس بیهوده است تو نه تنهاMBDa 8.1

  خدمت گران مژده رسان ها و پیامبرا را انکار کردی بلکه قدوسی اسراییل را، نجات دهنده ای خود را انکار و مسخره نمودی و در مرگت خودی تو گنهکاری و شما نمی خواهید ،نزدی من بیایید تا که حیات یابد . یوهنا (۵:۴۰).MBDa 8.2

  مسیح در ایرسلیم تیم سالی جهانی را می دید که در بی مانی و نفرت خود سنگ دل گشته بود و به استقبال داوری جذاب دهنده ای خداوند شتاب داشت ، او با تمامی وجودی خود مشقت های ادمی گناه کار را احساس می کرد ؛ و از زبانی او فریادی تلخ برامد او عاقبت های گناه، بد بختی انسان اشک ها و خون را می دید قلبی او نسبتا همه ای اندوه گینان و بد بخت تانی روی زمین سر شار از غم خواری بود، او به همه ای انها سبو کی اوردن می خواست لیکن حتا دستی او نتوانست سیلی غم های انسانی را باز دارد و به عقب بر گرداند زیرا که تنها شما ره ای کمی به یگانه سرچشمه ای مدد مراجعت می نمودند او جانی خود را برای نجاتی انها قربانی مرد لیکن تنها شماری کمی به نزدی او امدند تا که حیاتی جاودانه داشته باشد ،.MBDa 8.3

  جلالی اسمان اشک می ریخت!!!MBDa 8.4

  عیسیای مسیح در زیری باری اذیت اور ی اندوه قامت خمیده و روحش به اظطراب امده این صحنه تمامی اسمان را به حیرت اورد ان به ما نهایت پلیت بودنی گناه را اشکار می سازد و نشان می دهد که حتا برای قدرتی بی انتها از عاقبت های ویران کردنی شریعتی خدا نجات دادنی گناه کاران تا کدام اندازه مشکل بود به پیش بینی پیامبران به نسلی اخرین نظر انداخته عیسیای مسیح جهان را در همان حالتی فریفته ای می دید که در زمانی خود سببی مرکب ایرسلیم گردیده بود ، بزرگترین گناهی یهودیان اینکا کردنی مسیح بود و بزرگترین گناهی همه جهانی مسیحی اینکار کردنی شریعتی خداچون اساسی حکمرانی او در اسمان و در زمین است به قانون های واجب با نفرت مناسبت می کند و انها نفرت مناسبت می کنند و انها اینکار کرده می شوند .MBDa 8.5

  میلیون ها ادمانی با زنجیر های گناه بسته شده اسیرانی شیطان ادمانی به مرگی دوم محکوم شده از قبول کردنی حقیقت در روزی زیارت دست می کشد ، چی گونه گمراهی دهشت اور چی گونه نا بینایی تعجب اورMBDa 8.6

  در روزی پیش از عیدی فیسح مسیح مراتبه ای اخرین معبد را زیارت نمود و در ان جا دورویی پیشوایانی یهودی را اشکار ساخت از معبد بیرون برامده با همراهی شاگردانی خود به کوهی زیتون رفت و در نشیبی سبزه نشسته شهر را با دقت از نظر می گذراند او باز به دیوار ها، برج ها و قصر های ان نگاه کرده، دوم باره معبد را در با شکوهی چشمی خیره کننده اش دید که کوهی مقدس را چون تاجی زرین ارایش می داد.MBDa 8.7

  هزار سال پیش داود خود را برای ان ستایش کرده بود، که او این معبد را مسکنی خود انتخاب نموده بود؛ و در سلیم همه ای اوست و در سینای مسکنی او، او قبله ای یهودا را انتخاب نمودی یعنی کوهی سیان را که دوست می داشت و قدسگاهی خود را مثلی افراز ها بینا کرد . زبور (۷۵؛ ۳).MBDa 8.8

  معبدی یکم در دوره ای رونقی دولتی اسراییل بینا شده بود با این مقصد شاه داود ثروتی زیادی جمع اورد و در زیری رهبری رو حس خداوند همه چیز را برای بینا کردنی ان اماده ساخت .یک واقعه نامه (۲۸:۱۲_۱۹).سلیمان خردمند ترین شاهی اسراییل این کار را انجام داد این معبد یکی از با شکوه ترین امارت های روی زمین بود اما خداوند به واسطه ای پیامبر حجه ای نسبتی معبدی دوم گفته بود.MBDa 8.9

  شهرتی این معبدی اخرین نظر به اولینش بزرگتر خواهد بود .MBDa 9.1

  و همه ای خلق ها را به لرزه هواهم اورد و مطلوبی همه ای خلق ها خواهد امد و من این خانه را از جلال پور خواهم کرد می گوید :خداوندی لشکر ها حجه ای (۲:۹, ۷).MBDa 9.2

  بعدی از طرفه ای شاه نبوکدنسر ویران شدنی این معبد، ان مراتبه ای دوم پنج صد سال پیش از تولدی مسیح از جانبی قومی بینا شد که بعدی اسیری هفتاد ساله به سرزمینی تماما خرابه زار ولنگاری خود برگشت در ان جا پیر مردانی سال خورده بودند که جلالی معبدی سلیمان را دیده بودند و هنگامی گذشتنی خشتی اولین بینای جدید گریه ای اچ تلخ می کردند زیرا این بینا از بینای پیشینه کمی زیاد داشت پیامبر با یک روشنی مخصوص حالتی روحی انها را تصویر می کند کیست مه در میانی شما باقی مانده است و این خانه را در جلالی اولی ان می دانیست؟MBDa 9.3

  و ان فعلا در نظر شما چی گونه است ؟MBDa 9.4

  آیا ان در نظری شما نا چیز نیست؟ حاجه ای (۲:۳).MBDa 9.5

  وعده ای ان که جلالی این معبد در جلالی معبدی پیشینه برتری پیدا می کند همان وقت صدا داده بود.MBDa 9.6

  اما معبدی دوم در شکوه نمی توانیست با معبدی یکم برابر شود و با ان نشانه های چشم رسی حضوری خداوند که معبدی یکم با انها فرق می کرد سزاوار نگشته بود مقدس گردانی معبدی دوم با ظاهر شویی قوه ای طبیعی که در معبدی یکم روی داده بود، به قید گرفته نشد، ابری جلال پایان نه امد تا که قدس گاهی جدید را پور کن و آتش از اسمان قربانی را در قربانگاه نسوزاند دیگر ابری جلالی خداوند در میانی کروبیان در قدسی قدس ها ارام نمی گرفت در ان جا نه صندوق نه تختی فیض نه لوحه های احد نبودند دیگر از اسمان به دعا های کاهن مه اراده ای واجب می پرسید جوابی داده نمی شد.MBDa 9.7

  در طولی عصر ها یهودیان کوشش می کردند، اثبات نمایند که وعده ای به پیامبر حجه ای داده ای خداوند اجرا شده است لیکن همه اس بیهوده بود تکبور و بی ایمانی عقل های انها را تیره گردانیده بودند، و معنی اصلی سخنانی پیامبران برای انها معما مانده اند معبدی دوم نه با ابری جلالی واجب مقدس گردانیده شده بود بلکی با اشتراکی بی واسطه ای ان که تمامی کمالاتی الهی در او ساکن بود ان که خداوند در حسم بود مطلوبی همه ای خلق ها، در حقیقت به معبدی خود امد و چون مرد از ناصیره در حولی های ان دری می داد و شفا می بخشید به شرافتی حضوری بی واسطه ای مسیح و تنها با این معبدی دوم با جلالی خود از معبد ی یکم برتری پیدا کرد،MBDa 9.8

  اما اسراییل هدیه ای پیشنهاد نموده ای اسمان را رد کرد ، ان روز یکجا با استادی خاکسار که از دروازه های طلایی معبد بیرون برامد جلالی او نیز انرا به طوری ابدی ترک کرد در این حال سخنانی نجات دهنده اجرا شدند؛ اینک خانه ای شما به شما ویران گذاشته می شود. متا (۲۳:۳۸).MBDa 9.9

  وقتی که شاگردان پیشگویی های مسیح را در موردی ویران شویی معبد شنیدند انها را حیرت و لرزه مقدس فرا گرفت انها می خواستند ، به معنی سخنانی او دقیق تر فکر کند، و بفهمد ثروت زحمت و صنعتی معماران در مدتی زیاده از چهل سال این معبد را بیش از پیش با شکوه تر می گرداندند، هیرادوسی بزرگ با دستانی پور قوت برای معبد از هزینه ای روم و یهودیه مبلغ جدا می نمود و حتا امپراطوری روم با هدیه های خود انرا غنی می گرداند ؛MBDa 9.10

  از روم برای معبدی تخت سنگ های بزرگی مرمری سفید اورده شدند که چندی از انها در حجم بی نهایت بزرگ بودند؛ و شاگردان دقتی نجات دهنده ؛ را با انها روانه نمود چنین گفتند ای استاد، بیبین چی نوع سنگ ها پ چی نوع امارت هاست مر قوس (۱۳:۱).MBDa 9.11

  عیسای مسیح به این سخنان جوابی تاثیر بخش داد، که همه را به انتظار اورد، به داشتی به شما می گویم در این جا سنگی بر سنگی نخواهد ماند همه اش خراب خواهد شد .متا (۲۴:۲).MBDa 9.12

  شاگردان در اینده امدنی مسیح را با ویران شویی ایرسلیم علاقه مند می کردند ، که از روی تصوراتشان باید او در تختی امپراتوری عمومی جهانی می نشست و یهودیان ی توبه نکرده را جزا می داد و خلق را از زیری ظلمی رومی ها ازاد می کرد ، مسیح انهارا هنوز بر وقت تر اگاه کرده بود که او مراتبه ای دوم به زمین می اید بنابر این هنگامی ذکری داوری ها بر ایرسلیم انها پیش از همه در باره ای امدنی او فکر کردند و در کوهی زیتون در اطرافی او نشسته سوال کردند، این چی وقت واقع می شود؟ و علامتی امدنی تو و اخر زمانی چگونه است؟ متا (۲۴:۳).MBDa 10.1

  دستی پور مهری خداوند اینده را از انها پنهان کرد شاگردان به دهشت می افتادند اگر ان زمان این حادثه های اظطراب اور عذاب و مرگی فدیه گذار ویران شویی شهر و معبد را پوره درک می کردند، مسیح به انها یک قطار علامت های را که نشان داد، که در زمانی اخر به عمل می ایند ان زمان سخنانی او به عمل می ایند ان زمان سخنانی او به طوری پوره قابل فهم نبودند معنی انها باید به قومی او که به این نصیحت ها احتیاج داشت، اهسته اهسته آشکار می شدند پیشگویی مسیح در خود دو معنی داشت به ویران شویی ایرسلیم نشان داده؛ ان در عینی زمان دهشت های روزی اخرین و بزرگ را پیشگویی می کرد .MBDa 10.2

  عیسی به شاگردان در موردی جزا های سخن گفت، که باید به سری اسراییل مرتد بیایند و دقتی انها را مخصوصا به ان قصاصی روانه ساخت که از یهودیان ب ای رد و مصلوب کردنی مسیح ستانده می شود علامت های بحث نا پذیر باید پیشاپیش این انجامی دهشت اور می امدندند؛ ساعتی دهشت انگیز باید زود و بی خبر فرا می رسید و نجات دهنده ای پیروان را اگاه کرده بود پس چون قدیمی خرابی را که دانیال نبی به زبان اورده است در جای مقدس بر پا بیبیند هر که بخواند درک کند انگاه انهایی که در یهودا می باشند به کوهستان گریزند . متا (۲۴:۱۵_۱۶). ; لوقا (۲۱:۲۰_۲۱).MBDa 10.3

  وقتی که بیرق های بت پرستانی روم در زمینی مقدس که در مصافه ای صد ها متر در پسی دیوار های شهر ادمان پهن کرده است بلند می شود، پیروانی مسیح باید با گریختن نجات یابند با پیدا شویی علامت های اگاه کننده ؛ نجات یابی خود را موقوف گذاشتن لازم نیست به این علامت باید همه ساکنانی یهودا و خودی ایرسلیم نیز اطاعت کنند نفری شاید در این مورد در بالای بام باشد و او نباید موردی گرفتنی اشیا های قیمت بها به خانه دراید انهایی که در سحرا یا در تاک زار کا می کنند نباید برای گرفتنی لباسی بالای خود که هنگامی در زیری افتابی سوزان کار کردن از خود کشیده بودند ، بیروند اگر انها خواهند که از این قسمتی عمومی رها یابند نباید یگان لحظه را از دست دهند .MBDa 10.4

  در زمانی پادشاهی هیرادوی ایرسلیم نه تنها با زبانی خود بلکه با پور قوتی برج ها، دیوار ها و قصر ها که با شرافتی انها عموما دست نارس بود شهرت داشت و هر کسی که در ان زمان جرعت پیشگویی کردنی ویران شویی انرا می کرد چون نوح واهمه چی بی عقل شما ریده می شد .MBDa 10.5

  ولی مسیح گفته بود آسمان و زمین گذران است، لیکن کلامی من گذران نیست .متا (۲۴:۳۵).MBDa 10.6

  ایرسلیم باید کاسه ای غضبی خداوند را برای گناه های خود می نوشید بیمارانی اسرار کارانه ای ساکنانی این شهر قسمتی انرا قبلا معین کردMBDa 10.7

  خداوند به واسطه ای پیامبر میکا گفته بود، پس اینرا بشنوید ای سرو رانی خاندانی یعقوب و ای داورانی خاندانی اسراییل که از انصاف نفرا دارید و هر چیزی راست را کج می کند سیانرا با خون و ایرسلیم را با نا انصافی بینا می کند سرورانش به عوضی ریشوه داوری می نمایند و کاهی نانش به عوض مزد تعلیم می دهد و پیامبرانش به عوضی نقره فعال می بیند و به خداوند توکل نموده می گویند خداوند اخیر، در میانی ماست مثیبت بر ما نخواهد امد. میکا(۳:۹_۱۱).MBDa 10.8

  این سخنان به طوری عادلانه فلسفی و پارسایی ظاهری ساکنانی ایرسلیم را نشان می دهند، در موردی رعایه ای جدی شریعتی خداوند خود ستایانه حرف زده در موردی این همه ای پرینسیپ های انرا ویران می کردند ، مسیح را برای ان بد می دیدند که پاکی و مقدسی او گناه کاری شان به انها گرفتار شده بودند خوب می دانستید که او یگان کاری نامناسب نکرده است، با وجودی این با اسرار بیان می کردند که مرگی او برای تامینی بهتر ملی ضرور است اگر اورا چنین واگذاریم می گفتند ؛ سرو رانی یهودی همه به او ایمان خواهند اورد و رومیان امده، کشور و قومی مارا خواهند گرفت. یوهنا (۱۱:۴۸).MBDa 10.9

  اگر مسیح کشته شود، انگاه یهودیان می توانند از نو قومی پور قوت و متحد گردند چنین اندیشه رانده به فکری سرکاهینی یک دلی راضی شدند ، که بهتر است تا یک نفر بمیرد نظر به ان که تمامی ملت به مرگ داده شود. .MBDa 11.1

  به همین طریق سرو رانی یهودی سیان را با خون و ایرسلیم را با نا انصافی بینا کردند، خود فریبی انها انچنان بزرگ بود، که حتا نجات دهنده ای خود را برای اشکار کردنی گناه هایشان به مرگ داده خود را قومی برگزیده ای خداوند می شما ریدند و امید داشتند که خداوند انها را از دشمنان رها می سازد بنا بر این دوام می دهد ، پیامبرMBDa 11.2

  شما، سیان مثلی صحرا شدگار خواهد شد و ایرسلیم به خرابه ها و کوهی خانه به بلندی های جنگل زار ها مبدل خواهد گردید . میقا (۳:۱۲).MBDa 11.3

  از ان زمانی که مسیح قسمتی ایرسلیم پیشگویی کرده بود تخمینا چها سال گذشت ولی خداوند به جا ایرانی جزا های خود را نسبتی این شهر و این قوم به تاخیر می گذاشت چگونه تاثیر بخش بود پور صبری خداوند نسبتی کسانی که انجیل اورا رد کردند و عیسای مسیح را به قتل رساندند مثل در باره ای انجیری بی ثمر رمزی مناسبتی خداوند و قومی یهودیست فرمان داده شده بود ، انرا بیبور، برای چی زمین را بیهوده بند می کند؟ لوقا (۱۳:۷).MBDa 11.4

  لیکن خداوند با مرحمتی خود باز مدتی به شهر رحم کرد باز بسیار یهودیان باقی مانده بودند که در موردی مسیح و وظیفه ای او چیزی نمی دانستند حالا به کودکانی نورس نوری که انرا والدین شان رد کردند نازل نشده بود خداوند می خواست نوری خود را به این کودکان به واسطه ای شاگردانی خود و پیروانی انها برساند تا که این کودکان اجرای پیشگویی های پیامبران را نه تنها در تولد و زندگی مسیح بلکه در مرگ و احیا شویی او نیز بیبیند. .MBDa 11.5

  کودکان برای گناه والدین شان جزا داده نشدند ولی نسبتی نوری، که والدین شان و به خودی انها داده شده بود، بی احترامی نموده انها شریکی جنایت های والدین خود گشتند و کاسه ای گناه های خود را لبریز کردند.MBDa 11.6

  صبری خداوند نسبتی قومی اسراییل یهودیان را در مقابلیتی گردن ، شخانه ای شان بر ضدی مژده ای توبه و ارزشی گناه ها باز هم استوار تر گرداند با مناسبتی دشمنی و بی رحمی نسبتی شاگردان عیسای مسیح انها اخرین دعوتی فیض را رد کردند انگاه خداوند انها را ار حمایه ای خود محروم ساخت او نگاه داشتنی شیطان و فرشتگانش را بس کرد و تمامی ملت در زیری حکمرانی ان پیشوا ماندند که برای خود انتخاب کرده بودند فرزندانی ایرسلیم فیضی مسیح را که قابلیت دارد .خصلت ها و خواهش های بد را اطاعت سازد رد کردند، و اکنون بدی پوره بر انها حکمفرما بود شیطان در دلی ادم دهشت ناک ترین میل و رغبت را بر می انگیخت .MBDa 11.7

  ادمان دیگر از روی عقل سالم عمل نمی کردند، انها را جوش و خروشی اتشین و بد خشمی بی ملاحظه اداره می کردند ، انها در بی رحمی خود به شیطان مانند شده اند ، در در خانواده و در جمعیت در میانی دانشمندان و ادمانی عادی گمان بری نفرت بد بینی و غضب حکمفرما بودند کشتار ها صادر می شدند ، به نظر چنین می نمود، که گویا در هیج ها خود را در بی خطری احساس کردن امکان پذیر نیست دوستان و خویشاوندان به یکدیگر خیانت می کردند والدین فرزندان را می کشتند .و فرزندان والدین راMBDa 11.8

  پیشوایانی خلق از منصب سو استفاده می کردند ، میل و رغبت های خودسرانه انها را به ظالمان تبدیل داده بودند ، یهودیان در گذشته شهادتی دروغ را قبول نمودند و مسیح را به مرگ محکوم کردند ، اکنون تحمت های دروغین خودی انها را از اسایش محروم ساختند ،با اعمالی خود انها دیر باز تنها یک چیز را تکرار می کردند ،MBDa 11.9

  قدوسMBDa 11.10

  اسراییل را از پیشی ما دور کنید ایشعیا (۳۰:۱۱).MBDa 11.11

  اکنون خواهی شی انها اجرا شده بود تاثیری خداوند دیگر انها را به انتظار نمی اورد تمامی خلق به شیطان اطاعت کرد ،حاکمیتی سیاسی و دینی در زیری نظارتی او قرار داشت.MBDa 12.1

  هر چند وقت پیشوایانی حزب های با هم مخالف بوده برای غارت کردن ، و عذاب دادنی قربانی های بد بختی خود متحد می شدند، و بعد از زد و خورد های بینی خودی خونریزی را دوام می دادند حتا مقدسی معبد نیز بی رحمی سنگ الانه ای انها را باز داشته نمی توانیست دعا گوینده گان را در نزدی قربان گاه به قتل می رسانیدند، و قدسگاه از جسدی مردگان پلید می گشت با وجودی این تشبث کارانی این بد کردار های ابلیسانه در نابینایی و خود نمایی ها کفرانه اشکارا اظهار می داشتند که از هیج ویران شویی ایرسلیم نمی ترسیدند.MBDa 12.2

  زیرا که این شهر به خدا تعلق دارد و برای تصدیق سخنانی خود پیامبرانی ساختگی دعوت می کردند ، که حتا در لحظه ای از طرفی رومی ها محاصره شدنی معبد به ادمان امیدی نجات را از خداوند درخواست می کردند ، تا لحظه های اخرین بسیاری ها باور داشتند که خداوند به حفظی شهری خود بر می خیزد و قشون های دشمن را شکست می دهد، ولی اسراییل پشتیبانی الهی را رد کرد و بی حمایه ماند ایرسلیم بدبختی از جنگ های داخلی پاره شونده فرزندانت خونی یکدیگر را در کوچه های تو می ریزند قشون های بیگانه قصر های تو را ویران می کند ، و جنگ جویانی تو را به قتل می رساند.MBDa 12.3

  همه ای پیشگویی های مسیح نسبتی ویران شویی ایرسلیم عینا اجرا شده بود، یهودیان در تجربه ای تلخی خود حقیقتی سخنانی اگاهی کننده ای او را رد کردند، و به هر طریقی که اندازه کنید به همان طریق اندازه کرده خواهد شد . متا (۷:۲).MBDa 12.4

  معجزه از علامت ها ی به عمل می امدند، که از بدبختی و مرگ خبر می دادند ، شبانگاه در بالای معبد و قربانگاه نوری فوقالعاده طبیعی می درخشید هنگامی غروبی افتاب در بالای ابر ها موتر های حربی و عسکران اماده جنگ نمایان بودند روحانیان را که عبادتی شبانه را در معبد به جا می اوردند صدا های اسرار انگیز می ترساندند زمین می جوابی و بسیار صدا های گریه و فغان به گوش می رسید ، از این جا می رویم، دروازه های بزرگی شرقی که انقدر وزمین بودند که انها را بیست نفر به مشکلی باز می کردند و فردرین های اهنین اش در عمیقی دیوار های سنگی محکم می شدند در نیمی شب خودش گشاده می شد.MBDa 12.5

  در دوامی هفت سال یک مردی پیشبینی در تمامی کوچه های ایرسلیم قدم زده با اهوازی بلند در موردی بد بختی های خبر می داد که این شهر را انتظار بودند، روز و شب او تکراری سخنانی غم انگیز را قطع نمی کرد، صدا از جانبی شرق صدا از جانبی غرب صدا از چهار طرف صدا به مقابلی عروس و داماد صدا به مقابلی تمامی خلق این مردی مسافر را در زندان محکم کردند و سخت شکنجه دادند ، ولی از زبانی او یگان حرفی شکایت صدا نداد ،به همه تحقیر ها و مسخره ها او تنها با سخنانی وای بر ایرسلیم وای به جای ساکنانی ان جواب می داد و صدای اگاه کننده تنها ان وقت خاموش گشت ، که این مردی پیش بین را بی رحمانه به قتل رساندند.MBDa 12.6

  هنگامی ویران شویی ایرسلیم یگان مسیحی به حلاکت نرسید، مسیح شاگردانی خود را اگاه کرده بود و همه ای کسانی که به سخنانی او باور کردند پیدا شدنی علامتی وعده شده را نظارت می نمودند هر گاه بیبیند، که اکثر ایرسلیم را احاطه کرده اند گفت مسیح بدانید که خرابی ان نزدیک شده است انگاه انهای که در یهودا می باشند به کوهستان گریزد و هر که در شهر است ان براید . لوقا ۲۱:۲۰, ۲۱.MBDa 12.7

  وقتی که رومی ها در زیری فرماندهی سیستی شهر را احاطه کردند ، صرفی نظر از ان که همه چیز از هجومی فوری شهادت می داد ناگهان از محاصره دست کشیده شد .MBDa 12.8

  ساکنانی شهری احاطه شده که همه ای باوری را برای نجات یافتن از دست داده بودند، انها اماده بودند تسلیم شوند لیکن فرماندهی رومی بدونی یگان سببی عیان به قشون ها فرمانی از پایتختی یهودیان دور شدن را داد ،پیش بینی خداوند همه ای حادثه ها را به منفعتی قوم خود اداره می کرد به مسیحیان علامتی وعده شده داده شده بود ، و اکنون هر نفری به سخنانی مسیح اطاعت کار امکانیتی نجات یافته را داشت حادثه ها چنین صورت گرفتند ؛ که نه یهودیان و نه رومی به گریختند مسیحیانی مانع نشده اند .MBDa 12.9

  در ان وقتی که یهودیان در شهر مانده قشون های عقب نشینی کننده ای سیستی را تعقیب می کردند ، و هر دو قشون ها مشغول زدو خورد بودند مسیحیان امکانیتی از شهر بیرون برامدن را پیدا کردند ، هنگامی محاصره یهودیان در ایرسلیم در عیدی خیمه ها جمع امده بودند .MBDa 13.1

  بنابر این در تمامی مملکت کسی نبود که به گریختند مسیحیان مانع شود ،یگان لحظه را از دست نداده انها به جای بهتر به شهری پیله فرار کردند که در پیریه در ان سالهای اردوی جای گیر بودند.MBDa 13.2

  قشون های یهودی لشکری سیستی را تعقیب نموده ، به عقب گاهی دشمن با چنین غضبی ضربه زدند که به رومی ها تار و مار شویی پوره تحدید می کرد ، به انها با مشکل های زیاد از نو جمع ایرانی قشون ها میسر گردید .MBDa 13.3

  تقریبا بدونی کدام طلفاتی چشم رس با تنتنه با غنیمت های زیاد یهودیان به ایرسلیم برگشتند، اما این غلبه ای طاهری با انها شوخی بدی کرد این غلبه در قلبی انها روحی مقبالیتی یک روانه را بر ضدی روم ها باز هم بیشتر استوار گرداند، و این در اینده ای نزدیک به شهری محاصره شده مثیبت و فلاکتی بی شمار اورد.MBDa 13.4

  وقتی که تیت پایتخت را از نو محاصره کرد چی بدبختی های دهشت اور با ایرسلیم روی دادند ، وقتی عیدی فیسح بود، و در ایرسلیم زیاده از یک میلیون یهودیان جمع امده بودند ذخیره های غذایی در شهر بوده، در موردی عاقلانه تقسیم شدن به مدتی دور و دراز می رسیدند لیکن این ذخیره ها با سببی بد گمانی نسبتی یکدیگر و قصاص گری حزب های مخالف نیست و نابود کرده شدند و اکنون گرسنگی به میان امد یک اندازه گندم با یک تلنت سودا می شد ، عذاب های گرسنگی چنان دهشت انگیز بودند که ادمان تسمه ها پای افزار و دیگر اشیا های چرمی را می جویدند، در تاریکی شب بعضی ها از دروازه های شهر برای جمع اوری یگان نمود رستنی های خودروی بیرون می بر امدند.MBDa 13.5

  و بسیار از انها دستگیر شده به طوری وحشیانه کشته می شدند ، و تنهایی که موفق بر می گشتند ، به حمله ای هموطنان خود دچار می شدند ، که ان چیزی را که انها با خطری زیادی به جانی خود به دست اورده بودند کشیده می گرفتند حکومت داران به طوری وحشیانه رفتار نموده، از گرسنه گان اخرین تکه نان را کشیده می گرفتند و اکثری اوقات این بی رحمی ها نه تنها از جانبی کسانی صادر می شد که خوراک نداشتند بلکه از جانبی انهایی که ذخیره های غذایی خود را زیاد کردن می خواستند.MBDa 13.6

  هزار ها ادمان از گرسنگی و بیماری وفات کردند به نظر چنین می نمود که گویا حسیات طبیعی دلبستگی و محبت نیز مرده است شوهران از زن های خود می دزدیدند و زن ها از شوهران خود ، فرزندان غذا را از دهانی والدین سالخورده خود کشیده می گرفتند سوالی پیامبر آیا زن شیر ده خود را فراموش کرده به پسری بطنی خود رحمش نمی اید؟ ایشعیا (۴۹:۱۵).MBDa 13.7

  جوابش را در پسی دیوار های شهری محاصره شده پیدا کرد دست های زنانی رحم دل بچه های خود را پختند. تا که در وقتی شکسته ای دختری قوم من برای شان خوراک شود . نوحه های ایرمیا(۴:۱۰).MBDa 13.8

  پیشگویی اگاه کننده ای پیامبران که چهارده سال پیش داده شده بود باری دیگر اجرا شد ..MBDa 13.9

  زنی ناز پرور که در میانی تو به عیش و عشرت عادت کرده بود، باری دیگر اجرا شد زنی ناز پرور که در میانی تو به عیش و عشرت و ناز دروردگی جرعت نداشت کفی پایش را به زمین ماند، چشمش با شوهری هم اغوشت و پسرش و دخترش بو خواهد شد و به پسرانی که می سازد ، زیرا که او انها را به سببی کمی هر چیز در محاصره و تنگی که دشمنت در شهر های تو بر اورد به طوری پنهانی خواهد خورد .MBDa 13.10

  تکراری شریعتشریعت(۲۸:۵۷, ۵۸).MBDa 13.11

  سرو رانی رومی کوشش می کردند یهودیان را بترسانند و به همین راه انها را به تسلیم شدن مجبور سازند، اسیران را که هنگامی دستگیر کردن مقابلیت نشان می کردند عذاب می دادند قمچین کاری می نمودند ، و بعد در نزدی دیواری شهر میخکوب می کردند هر روز صد ها ادمان با این راه کشته می شدند و این کاری دهشت اور تا زمانی دوام کرد، که وادی یهوشافات و جالتجا با چنین شماری زیادی صلیب های پوشانیده شد که از میانی انها گذشتن ناممکن بود با چنین دهشت لعنت دهشت اوری اجرا شد، که، که یهودیان در نزدی محکمه ای پیلاتوس به سری خود اورده بودند، خونی او بر گردنی ما و فرزندانی ما باشد . متا (۲۷:۲۵).MBDa 13.12

  تیت تیار بود به این خونریزی دهشت انگیز خاطمه بخشد و به ویران شویی پوره ای ایرسلیم راه ندهید، وقتی که او شماره ای زیادی مرده ها را در دهشت و تپه ها دید، به دهشت امد او از بالای کوهی زیتون چون مفتون شده ، به معبدی زیبا نگاه نکرد و فرمان داد که به یگان سنگی ان دست نرسانند پیش از هجومی حلاک کننده ای او با خطابی صمیمانه به مرده گان مجبور نسازند او به انها تکلیفی از شهر بیرون برامدن و در دیگر جای زد و خورد برپا کردن را پیشنهاد نموده، ، وعده داد، که یگان جنگ اوری رومی مقدسی معبد را ویران نمی کند.MBDa 14.1

  ایاصف فولی با سخنانی تاثیر بخش از انها خواهش کرد، که تسلیم شوند تا که حیاتی خود، شهری خود و مکانی عبادتی خود را نجات دهند ، ولی در جوابی دعوت های او لعنت های تلخ بلند صدا دادند تیر ها مثلی ژاله به سری حمایتگری اخرینی انها فرو ریختند یهودیان پیشتر همه التجاهای مسیح را رد کردند و اکنون هر یک نصیحت درخواست جسارتی تا اخر مقابلیت نمودن را در وجودی انها باز هم استوارتر می گرداند همه کوشش های تیت بحری نجات دادنی معبد بیهوده بودند.MBDa 14.2

  ان که از سرلشکری رومی بزرگتر بود گفته ؛ بود که ان جا سنگی بر سنگی نمی ماند.MBDa 14.3

  گردن شخی کور کورانه ای پیشوایانی یهودی و جنایت های نفرت انگیز که در پسی دیوار های شهری محاصره شده ، اجرا می شدند ؛ دهشت و غضبی رومی ها را می اوردند ، و در اخر تیت قرار داد که معبد را با هجوم به دست اورد و البته همه کاری امکان پذیر اجرا نماید ، تا که انرا از ویران شویی نجات دهد ولی به فرمان های او هیج کس دقت نمی داد. ،MBDa 14.4

  شبانگاه وقتی که از معبد بیرون برامده به جنگجویان رومی حمله کردند ، در جنگی تن به تن یکی از جنگجویان چوب دست به واسطه پنجره ای پیشتاق به داخل معبد انداخت، و در یک مژه بر هم زدن حجره های با تختی جلغوزه روی پوشیده که در اطرافی مکانی مقدس جای گیر بودند، اتش گرفتند تیت با همراهی لشکران و لیگی انر های خود به این جا امد و به جنگجویان فرمان داد، که اتش را خاموش کنند ، لیکن هیج کس به سخنانی او دقت نمی داد.MBDa 14.5

  جنگجویان با خشم به معبد پیوست بوده می انداختند، و بعد انهایی را که در پسی دیوار های معبد پنهان شده بودند به قتل می رساندند، خون همچون اب به زینه های معبد جاری شد هزار ها یهودیان کشته شدند، از غضبی بلندی زدوخورد فریاد و فغانی ایخابود شرف اسراییل را ترک کرد شده نمی شد.MBDa 14.6

  تیت قدرتی نگاه داشتنی خشمی جنگجویان خود را نداشت با فرمان دهانی خود برای تماشای قسمی درونی مکانی مقدس به معبد وارد گردید او از زبانی ان در حیرت ماند و چون هنوز اتش این قسم را فرا نگرفته بود، او به بیرون برامده جهد نمود.MBDa 14.7

  جنگجویان به خاموش کردنی اتش وادار سازد سرداری سنتوریه لیبرلی کوشش نمود، با یاری چوب دستی سروری خود اطاعتی جنگجویان را به دست اورد ولی حتا احترام به امپراتوری جای خود را به غضبی اتشین ضدی یهودیان اوج گیری خشمی زدوخورد و تشنگی نا ارامی ثروتمند شویی عوض کرده بود.MBDa 14.8

  جنگجویان دیدند که در اطرافی همه چیز از طلا می درخشد که جلایش در النگه ای اتش باز هم درخشان تر می گردد انها فکر می کردند، که در قدسگاه ثروتی بی شمار نگاه داشته می شود ، ناگهان یکی از جنگجویان به دری که کم باز بود چون دستی اتش گرفته را انداخت و در همان لحظه بینا را اتش فرا گرفت دودی تیز و تند و اتش فرمانده دهان را به عقب نشینی مجبور نمودند، و بینای با شکوه به نابود شوی محکوم شد.MBDa 14.9

  اگر رومی ها را این صحنه به ترس اورده باشد پس یهودیان چی حسیات را از سر می گذراندند؟ تمامی بلندی تپه ای که در مرکزی شهر جای گیر بود به مانندی ولقان اتش می گرفت بینا ها با قرص و قرصی دهشت اور در ورته ای اتش نابود می شدند، بالا پوش های جلغوزه گی به مانندی متای اتش گرفته می سوختند نوک های که از طلا پوشیده بود مثلی مشعله ای سرخ می درخشیدند از برجی دروازه فواره ای اتش و دود بالا می برامد، در تپه های نزدیکی از پرتوی اتش روشن نشده سایه های تاریکی ادمان به چشم می رسیدند که با دهشت و انتظار به اتشی بینا ها را نابود کننده نگاه می کردند ، دیوار ها و منار های قسمی بالایی شهر نیز از ادمان پور بودندMBDa 14.10

  بعضی ها با چهره های از نا امیدی و عذاب رنگ شان پریده دیگران با غضبی بی تاثیر حادثه های اوج گرفته را نظارت می نمودند، فریادی جنگجویان به هر طرف دوو و تاز کننده ای رومی و فغانی عصیانگران در اتش و گلدوراسی کر کننده ای ستون های افتیده امیخته می شدند .MBDa 14.11

  فریادی گوش خراشی ادمان در کوه ها عکسی صدا می داد در بین بینی دیوار تنها اهو ناله به گوش می رسید، ادمانی از گرسنگی بی حال گشته در لحظه ای جان باختن باقی مانده قوه ای خود را جمع می نمودند، تا که ددر فریادی پیش از مرگ تمامی مایوسی و غم خود را بیان کنند .MBDa 15.1

  در داخلی دیوار های شهر نظر به بیرون کشتاری باز هم دهشت اوری روی می داد مردان و زنانی پیران سال و جوان و عصیانگران و روحانیون مبارزه برنده و ترحم را التجا کننده در کشتاری خونینی بی ترتیبانه جان دادند شماری کشته شده گان از شماری قتل کننده گان زیاد بود جنگجویان به بالای جسدی مرده گان می بر امدند، تا که کاری خونینی خود را دوام دهند .MBDa 15.2

  به زودی بعدی ویران شویی معبد تمامی شهر در زیری دستی رومیان قرار گرفت سرو رانی یهودی مناره های دست نارسی خود را ترک کردند و تیت انها را خالی دریافت با حیرت انها را از نظر گذرانده او شهادت داد ، که تنها خداوند همه ای این را به دستی او داد، زیرا هیج گونه ماشین های دیوار شکنی این دیوار های بزرگی دندانه دار ویران کرده نمی توانستند، هم شهر و هم معبد تا پای دیوار ویران شده بودند و مکانی مقدسی که یهودیان عبادت می کردند مثلی صحرا شودگار شده بود . ایرمیا(۲۶:۱۸).MBDa 15.3

  هنگامی محاصره ای شهر و کشتاری بعد به عمل امده زیاده از یک میلیون ادمان قربانی شدند باز مانده کان به اسیری برده شدند چون غلام فروخته شدند به روم برای دلخوشی غالب این فرستاده شدند به امفیتتر ها برای از طرفی حیوان های وحشی پاره پاره گردیدن انداختند دیگران همچون اوره گان بی خانه به تمامی جهان پریشان گردیدند ،MBDa 15.4

  یهودیان خود برای زولانه اماده کردند، خود شان کاسه ای غضب را لبریز کردند فلاکتی به سری این قوم امده و بدبختی که یهودیان در تمامی زمین پهن گشته از سر نی گذراندند تنها میوه های هستند، که تنها با دستی خود پروریده اند پیامبر می گوید خود را به حلاکترسانده ای ای اسراییل به سببی گناه های خود پیش پا خورده ای خوشع (۱۳:۹).MBDa 15.5

  مشقت های از سر گذرانده ای انها در بسیار مورد ها چون جزای راست از جانبی خداوند امده شرح داده می شود، شیطان با همین راه کوشش می کند ماری شخصی خود را نقاب پوش نماید یهودیان به محبت و فیضی الهی سخت مقابلیت نشان داده خود را از حمایتی خداوند محروم ساختند و شیطان امکان پیدا کرد، انها را با خواهی شیطان خود رهنمایی کند ، وحشیگری شیطان را نسبت به شخص های نشان می دهد که در زیری حکم رانی او قرار دارند.MBDa 15.6

  ما قدرتی درک کردن نداریم، که برای صلح اسایش به ما عطا شده تا مدام اندازه باید به مسیح سپاس گذار باشیم ، تنها قدرتی خداوند شیطان را نگاه می دارد و انسانیت را از حکمرانی مطلقی او حمایه می کند ادمایی نا شکر بی اطاعت سبب های زیادی دارند تا از خداوند برای مهربانی و صبری او که در پیشگیری کردنی قوه ای دهشت اور بدی شیطان ظاهر می گردد، منت دار باشند.MBDa 15.7

  اما وقتی که ادمان از حدی صبری خداوند بیرون می شوند، او انها را از حمایه ای خود محروم می سازد، عموما خداوند جلادی نیست که حکمی نسبتی شخصی گناه کار معین شده را اجرا می کندMBDa 15.8

  او انهایی را که مرحمت اش را رد می کنند به اختیاری خود شان می گذارد که ان چیزی را جمع اوری نمایند، که کاریده اند ، هر یک شعاعی رد شده ای نور، هر یک اگاهی قبول نا شده هر یک ویران کنی شریعتی خدا هر یک میلی بدی که نوازش یافته است تخمی کاریده شده است ، که البته میوه ای خود را می دهد.MBDa 15.9

  روحی خداوند که با قطعیت رد کرده می شود در اخر از شخصی گناه کار دور می گردد و انگاه دیگر قوه ای نمی ماند که حصه های گناه کارانه را نگاه دارد، و جانی انسان از همه گونه حمایه از بدی و نفرتی شیطان محروم می گردد ویران شویی ایرسلییم اگاهی پور دهشت و تاثیر بخش است برای همه ای بی احترامی می کند، و از فیضی الهی روی می گردانند این یکی از بزرگترین شهادت های نفرتی خدا نسبتی گناه و ناگزیری جزاستان که به سری شخصی گناه کار می اید .MBDa 15.10

  پیشگویی های نجات دهنده عایدی لحظه های که به سری ایرسلییم امده بودند، باید برای دیگر اجرا شوند خاک و توراب شویی دهشت اوری پایتختی یهودیان فقط سایه ای ضعیفی ان حادثه های است که به میان می ایند در قسمتی که بر سری شهری انتخاب شده امد ما تقدیری جهانی را دیده می توانیم که فیضی خدا را رد و شریعتی اورا زیری پا کرده است، در طولی صد ساله های دور و دراز جنایت های صورت می گیرد زمین شاهدی صحنه های بی حساب و غم انگیز عذاب و مشقت های انسانیت است وقتی که در موردی همه ای این بد بختی ها فکر می کنی دل با درد فشرده می شود چگونه دهشت اور بودند عاقبت های رد کردنی حاکمیتی اسمان ولی در وحی ها در موردی حادثه های اینده صحنه های باز هم تاریک تر تصویر می شوند.MBDa 15.11

  تاریخی گذشته این سلسله ای درازی عصیان ها مبارزه ها و غضب هاست وقتی مبارزه و لباسی اغشته ای خون ایشعیا 9:5استMBDa 16.1

  اما این همه هیچ است در مقایسه با دهشت های ان روزی که روحی خداوند گناه کاران را نگاه نمی کند ، وقتی که او دیگر اوج گیری رغبت ها و قهر و عصبی شیطان را پیشگیری نمی کند انگاه جهان عاقبت های حکمرانی شیطان را بیشتر می بیند.MBDa 16.2

  لیکن در ان روز چون در زمانی ویران شویی ایرسلییم قوم خدا ازاد کرده می شود، در هر که در کتابی حیات نامش ن. بسته شده است نجات می یابد .MBDa 16.3

  مسیح وعده داده است که مراتبه ای دوم می اید تا که بنده گانی صادق اش را با خود بگیرد ، ان گاه علامتی پسری ادم در اسمان نمودار خواهد شد و انگاه همه ای قبیله های روی زمین نوحه بخواند و پسری ادم را ببیند، که به قدرت و جلالی عظیم بر ابر ها می اید و فرشتگانی خود را با کرنی بلند اواز خواهد داد و انتخاب شده گان او را از چهار جانبی از یک کناره ای اسمان تا کناری دیگرش فراهم خواهد اورد . متا ۲۴:۳۱MBDa 16.4

  انگاه اشخاصی که به انجیل اطاعت نمی کنند با نصفی دهانی او کشته و با ظهوری امدنیوز او نیست و نابود کرده می شوند . دو نامه به تسلونیکیان ۲:۸MBDa 16.5

  گناه کاران به مثلی اسراییل قدیمه خود را نابود می کنند انها با سببی گناه های خود به حلاکت می رسند زندگی گناه کارانه انها را ان چنان از خداوند دور کرد و طبیعتی انها انچنان از گناه ویران شد که ظهوری جلالی او برای انها اتشی همه چیز را نیست می کنند،MBDa 16.6

  بنابر این ادمان باید به پند های مسیح که در سخنانی او جای گیرنده با دقت باشند ، به مانندی ان که او شاگردانی خود را از ویران شویی ایرسلییم اگاه کرده بود و نشانه های نزدیک شویی حلاکتی انرا به انها نشان داده بود تا که انها بتوانند از مرگی عمومی نجات یابند انچنان او جهان را از روزی حلاکتی پوره ای ان اگاه کرده است و به ادمان نشانه های نزدیک شویی انرا داده است تا که هر که خواهش دارد بتوانند از عصبی اینده نجات یابد مسیح می گوید و در آفتاب و ماه و ستاره گان علامت ها پیدا می شوند و بر زمین خلق ها به نا امیدی افتاده از خورشید بحر و علیانی موج ها مات و مبهوت خواهند شد،MBDa 16.7

  لوقا ۲۵:۲5اینچنین متا ۲۴:۲۹ مرقوس ۱۳:۲۴, ۲۶وحی ۶:۱۲, ۱۷MBDa 16.8

  و همه انهایی که پیدا شویی این علامت ها را می بیند باید بداند که نزدیک است . پس بیدار باشید .مرقوس۱۳:۳۵MBDa 16.9

  نصیحت می کند او مارا نفری که به این اگاهی های پیشکی صمیمانه مناسبت می کند در ظلمات نمی ماند و ان روز در غفلت نمی یابد اما برای انهای که هوشیاری نمی کنند روزی خداوند انچنان می اید چنانچه دزد در شب یک تسلونیکیان ۵:۲_۵MBDa 16.10

  جهانی معاصر به مژده ای اخرین اگاهی پیشکی نه بیشتر از ان باور دارد، که یهودیان در زمانی خود به اگاهی نجات دهنده ، نسبتی ایرسلییم باور داشتند و وقتی که روزی خداوند فرا می رسد گناه کاران به این حادثه ای بزرگ اماده نمی شود ، حیات به طوری مقرری خود می گذرد ادمان سرگرمی کار های خود سودا درامد ، دلخوشی های گوناگون مصروف می باشند پیش پایانی ستایش نموده، مردم را به احساساتی بهترین دروغ فریب می کند.MBDa 16.11

  همان وقت به مانندی دزدی که در نیمی شب به خانه ای پنهانی داخل می شوند به سری همه ای گناه کاران و بی پروایان مرگی ناگهانی می اید و انها تمام نخواهد شد یک تسلونیکیان ۵:۲_۵MBDa 17.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents