Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی یازدهم—اعتراض حاکمان

  یکی از بزرگترین شهادت های حمایه ای اصلاحات اعتراض حاکمانی جرمنی در سییم دولتی در شیپیری در سالی پانزده ای بیست و نه گردید مردانگی ایمان و دلیری این مردانی خدا ازادی اندیشه برای اینده تامین نمودند.MBDa 119.3

  بعدی این اعتراض کلیسای اصلاحات گر را نامی کلیسای پروتستان گرفت پرنسیپ های ان ماهیتی اساسی اعتراض گری را تشکیل می‌دهند.MBDa 119.4

  برای اصلاحات روز های غم انگیز و دهشت اور فرا رسیده اند سفری نظر از قراری در وارمس قبول شده که لیتر را غیر قانونی اعلان می کرد و تعلیماتی اورا منع نموده بود در مملکت طاقت پذیری دینی باز هم استوار تر می گرددMBDa 119.5

  پیشبینی الهی قوه های با حقیقت مبارزه برنده را نگاه می داشت .MBDa 119.6

  کرل یک چند مراتبه مقصدی به اصلاحات ضربه ای حلاکت اور رساندن را کردMBDa 119.7

  ولی به دست کشیدن از نیت های خود مجبور می شد که همه ای انهای را که جراتی به روم مقابلیت نشان دادن را می کنند .MBDa 119.8

  مرجی نا گذیر انتظار است ولی در لحظه ای خطر ناک در سرحدی شرقی قشون های ترکی یا شاهی فرانسیه یا خودی پاپا که به قدرتی افزاینده ای امپراتور با حسرت نگاه می کرد پیدا می شدند همین طور جنگ اغاز می یافت و در میانی اشوب و طلاطم ها اصلاحات قدرتمندتری می گشت و پهن می شد .MBDa 120.1

  عاقبت پادشاهانی جانب داری حاکمیتی پاپا ضدیت های بینی هم دیگری را یک طرف گذاشته متحد گردیدند تا که یکجا یه به مقابله اصلاحات چیان مبارزه برند .MBDa 120.2

  سییم دولتی که سالی هزار و پنج صدو بیست و شش در شیپیری برگزار گردیده بودMBDa 120.3

  به هر یک حاکمی جرمنی در مساله ای دین ازادی را تا دعوتی انجمن عمومی جهانی تامین نمودMBDa 120.4

  لیکن همه ای که خطری امپراتور را به این گذشت کنی مجبور نموده گذشت امپراتور سالی هزارو پنج صدو بیست و نه سییم دوم را برای شکست دادنی اصلاحات دعوت کرد .MBDa 120.5

  قرار داده شد که حاکمی کوشش می کند با راهی اسایشته به اصلاحات مقابلیت نشان دهند لیکن در حالتی ناکامی کرل اماده بود از قوه ای شمشیر استفاده برد .MBDa 120.6

  پیروانی پاپا خرسندی می کردند بی شپییر شماره ای زیادی نمایندگان را فرستاده حتا کوششی پنهان نمودند مناسبتی دشمنانه ای خود را به اصلاحات چیان و حمایت گرانی انها نمی کردند .MBDa 120.7

  میلنختان چنین نوشه بود ما قباحت و پرتاو های این جهان گشته ایم لیکن مسیح به قومی عاجزی خود رحم می کند و انرا نجات می دهند .MBDa 120.8

  به حاکمانی اعتراض کننده ای که برای اشتراک در سییم امده بودند حتا موعضه نمودند انجیل در خانه های که انها قرار گرفته بودند منع شده بود .MBDa 120.9

  لیکن ساکنانی شپییر تشنه ای شنیدنی کلامی خدا بودند و صرفی نظر از منع کنی هزاران ادمان برای شنیدنی موعضه که در کلیسای خردی حاکمی سکسانیه مس گذشت جمه می امدند .MBDa 120.10

  این بحرانی را تیزاند امپراتور ازادی دین داری را در بی ترتیبی های سیر شمار سبب گار شماریده به سییم مراجعت نموده طلب کرد که فرمان را در موردی ازادی دین داری بیکار کند .MBDa 120.11

  این خود سری قهر و دینداری بیکار کند این خود سری قهر و غضب و اضطراب کننده را به میان اورد یکی از انها چنین گفته بود مسیح باز به دستی پیلاتوس افتاد .MBDa 120.12

  نمایندگانی اهلی دینی روم باز هم سخت تر به غضب می امدند یکی از پیروانی پاپا چنین گفت ترک ها از پیروانی لیوتر بهتر اند .MBDa 120.13

  زیرا که انها روزه دارند لیوترنها باشند روزه ندارند .MBDa 120.14

  اگر انتخابی میانی کلامی خدا و گمراهی های کهنه ای کلیسا باشد ما باید کلامی خدا را رد کنیم .MBDa 120.15

  میلنختان چنین نوشته بود هر روز فریب بر سری ما موعضه کننده گانی انجیل سنگ های جدید می اندازند.MBDa 120.16

  اعترافی حقوق های ازادی دینی با راهی قانونی قبول شده بود و حاکمانی اعتراض کننده قرار دادند که به مقابلی چنین ویران شویی حقوق های خود مبارزه برندMBDa 120.17

  لیوتر که هنوز هم موافقی قراری وارمس در زیری غضبی دولت قرار داشت حقوقی در شپییر حضور داشتن را نداشت .MBDa 120.18

  لیکن به جای او همفکران شان و حاکمانی که انها را خداوند به حمایت ای کاری خود دعوت کرده بود به این شهر امدند فریدریک یکسانی عالی همت حمایت گری پیشینه ای لیوتر از دنیا در گذشتMBDa 120.19

  لیکن برادرش گیرتساگ ایاگن که به جای او به تخت نشسته بود اصلاحات را جانب داری کرد و کوششی تامین نمودند صلح و ارامی را نموده در حفظی منفعت های ایمانی حقیقی نیرو قدرتی زیاد نشاند داد .MBDa 120.20

  روحانیان طلب مث کردند که حاکمانی اصلاحات را قبول کرده بی گفت و گو به دایره ای حقوق های ریم اطاعت کنند.MBDa 120.21

  اصلاحات چیان باشند می خواستند ازادی پیش اعلان شده را به دست بیارند .MBDa 121.1

  انها با ان راضی شده نمی توانیستند که شهر و دهات های با چنین روح بلندی اصلاحات را قبول نموده از جدید در زیری حکمرانی روم قرار بیگیرند.MBDa 121.2

  عاقبت حلی سازش کارانه ای این مساله پیشنهاد کرده شد در ان جای که هنوز اصلاحات استوار نگفته است قراری وارمس قانونی حسابیده می شد و در ان جای که خلق به ان اطاعت نمی کرد و عملی نمودنی ان خوفی عصیان را به میان می اورد یگان اصلاحات گذرانده نشود و در موعضه ها مساله های بحث انگیز را بیان نکند به گذراندنی خدمتی میسه مانع نشوند و به کتالیک ها قبول نمودنی عقیده های لیوتر اجازت داده نشود .MBDa 121.3

  قبول نمودنی عقیده های لیوتر اجازت داده نشود قبولی این پیشنهاد از جانبی سییم به روحانیان و پرلیت های پاپا خوشحالی زیاد اورد.MBDa 121.4

  اگر این قرار در عمل به جا اورده می شد اصلاحات نمی توانیست در منطقه های دیگر پهن و در ان جای که عملی گشته بود استوار گردد .MBDa 121.5

  ازادی سخن منع کرده می شد قبول نمودنی ایمانی حقیقی ناممکن می گردد از پیروانی اصلاحات طلب نمودند که فورا به این محدودیت ها و منع کنی ها اطاعت کنند .MBDa 121.6

  . به نظر چنین می نمود که گویا برای این جهان امیدی نجات از گمراهی قریب نابود گشته استMBDa 121.7

  برقرار شویی حاکمیتی رومMBDa 121.8

  ها من به سو استفاده های پیشینه اورده می رساند .MBDa 121.9

  و در حال برای به واسطه ای تعصب و جنجال ها پوره نیست نمودنی اصلاحات که ضعیف گردیده بود بهانه ای مناسب پیدا می شود .MBDa 121.10

  نمایندگانی حزبی اعتراض گرا برای مشورت جمع امده با اضطراب و خجالت به یکدیگر نگاه می کردند در زبانی هر یکی از انها یک سوال بودMBDa 121.11

  چی باید کرد؟MBDa 121.12

  جواب به این سوال برای تمامی جهان اهمیتی بزرگ داشتMBDa 121.13

  ایا رهبرانی اصلاحات به قبول نمودنی فرمانی جدید راضی می شوند؟MBDa 121.14

  اصلاحات چیان در این ساعتی در حقیقت خلق کننده چی طور با اسانی می توانیستند خود را به اشغال نمودنی موقعی نادرست باور کناند انها چی قدر بهانه های خوب و دلیل های عادلانه می توانیستند پیدا کنند تا که اطاعت کاری خود را به سییم حق شمارد به حاکمانی جانبداری لیوتر ازادی ایمان کفالت داده می شد چنین امتیاز به ان نگرانی نیز داده می شد .MBDa 121.15

  که تا قبولی این فرمان جانب دارانی اصلاحات بودند که این هم برای انها کم خواهد بود؟MBDa 121.16

  اگر به فرمانی جدید اطاعت کنند از چی قدر خطر ها می توانند رها یابند .MBDa 121.17

  در حالتی اطاعت نکردن انها را چگونه طوفان ها و افت های نا معلوم منتظرندMBDa 121.18

  شاید در اینده امکانیتی خوبترین پیدا شود؟MBDa 121.19

  بیاید صلح را انتخاب کنیمMBDa 121.20

  شاخه ای زیتون پیشنهاد نموده ای روم را قبول می کنم و زخم های جرمنی را شفا می بخشمMBDa 121.21

  اصلاحات چیان چنین ملاحظه رانده می توانیستند قراری سازش کارانه ای از جانبی سییم پیشنهاد شده را قبول کنند که در کوتاه ترین مهلتی حرکتی انها را به شکست اورده می رساند .MBDa 121.22

  خوشبختانه هر یک عملی انها را ایمانی کامل رهبری می کرد و انها به پرنسیپی که اساسی این پیشنهاد را تشکیل می داد .MBDa 122.1

  توجهی جدی دادند ان از چی عبارت بود؟MBDa 122.2

  این حقوقی روم بود عایدی مجبور نمودنی وجدان و منع کردنی ازادی عقیده ها ولی مگر شخصا به انها و به زیر دستان انهاMBDa 122.3

  اصلاحات چیان ازادی ایمان داده شده است؟MBDa 122.4

  بلی داده شده است چون لطف و مرحمتی که در سازش نامه به طوری مخصوص پیشکی مصلحت شده است نه چون حقوقMBDa 122.5

  ان چیزی که به همه ای حقوق های از دایره ای این شرط نامه بیرون مانده دخل دارد .MBDa 122.6

  در این جا مثلی پیشینه حاکمیت پرستی نگاه داشته شدهMBDa 122.7

  وجدانی ادمان زیری پا کرده می شد روم باشد داوری بی اشتباه باقی می ماند .MBDa 122.8

  که به ان اطاعت کردن لازم بود قبولی سازش نامه ای پیشنهاد گردیده معنای اعتراف کردنی انرا داشت که ازادی دینداری تنها در سکسانیه ای اعتراض گرا اجازت داده می شود .MBDa 122.9

  و باقی در تمامی جهانی مسیحی ازادی فکر و پیروی از اصلاحات جنایت بوده به محبث و گلخنی اتش می برند ایا انها می توانیستند با ان راضی شوند که ازادی دینی در حدودی معینی محدود شود.MBDa 122.10

  و با ان چیز راضی شوند که هیج کس دیگری نمی تواند ایمانی جدید را قبول کند؟MBDa 122.11

  ایا انها اجازت داده می توانیستند تا که ان جای که حاکمیتی روم پهن می شد و حکمرانی ان ابدی گردانده شود؟MBDa 122.12

  ایا اصلاحات چیان می توانیستند خود را در خونس صد ها و هزاران اشخاصی که در نتیجه ای این سازش در مملکت های زیر دستی حاکمیتی پاپا جان دهند .MBDa 122.13

  گ بیگناه بشمارند؟MBDa 122.14

  این معنای در لحظه های مشکلی به انجیل و مقصد های عالی ازادی مسیحی خیانت کردن را داشت نه بهترش انها همه چیز را قربان می کنند هم موقع هم ثروت و هم حیاتی خود راMBDa 122.15

  ما این فرمان را رد می کنیم گفتند حاکمانMBDa 122.16

  در مساله های به وجدان دخل داشته فکری اکثریت اعتبار نداردMBDa 122.17

  وکیلان بیان کردند صلحی که امپراتور از ان حلاوت می برد نتیجه ای دیکریته سالی هزاروپنجصدو بیست و شش استMBDa 122.18

  بیکار سازی این قرار جرمنی را از عصیان ها و جنجال ها پور می گرداند سییم حقوقی به طوری دیگر رفتار کردن را نداردMBDa 122.19

  غیر از دستگیری کردنی ازادی دینی تا زمانی دعوت شدنی انجمنی نوبتیMBDa 122.20

  حمایه ای ازادی وجدان این قرضی دولت است حدی وکالتی ان در کار های دینی از همین جا می گذرد هر یک حاکمیتی که کوششی به ترتیب در اوردن حیاتی دین داری یا با یاری قانون های شهر وندی جاری نمودنی دین را می کند محض همان پرنسیپ های را قربان مس کند که از برای ان مسیحیان پرتستنت ها دلیرانه مبارزه برده بودند .MBDa 122.21

  پیروانی پاپا قرار دادند ان چیزی را که انها یکرویی گستاخانه می نامیدند پخش کنند انها کوششی در میانی حمایت گرانی اصلاحات نزاع انداختن و ترس دادنی نگرانی را به راه ماندند .MBDa 122.22

  که اشکارا اصلاحات را جانبداری نمی کردند عاقبت سییم نمایندگانی شهر های ازاد را دعوت نموده از انها جوابی اشکار به سوالی زیرین طلب نمود ایا انها به شرط های پیشنهاد شده راضی اند؟MBDa 122.23

  اصلاحات چیان برای جواب به سوال مهلت پرسیدند ولی بیهوده وقتی که از انها جواب را پرسید تقریبا نصفی نمایندگانی مجلسی شهری به اصلاحات چیان همراه گردیدند ؛.MBDa 123.1

  مردانی که از قربان کردنی ازادی وجدان و حقوق به عقیده های شخصی خود دست کشیدند .MBDa 123.2

  خوب می دانیستندکه انها را گناه گار کنی محکوم کنی و تعقیبات انتظار است .MBDa 123.3

  یکی از نمایندگان چنین گفت ما باید از کلامی خدا دست بکشید یا در گلخنی اتش بمیریم نماینده ای امپراتور در سییم شاه فیردینند خوب می فهمید که این فرمان مخالفتی جدی را به میان می اورد اگر حاکمان را به قبول و دستگیری ان باور نکنانند.MBDa 123.4

  بنا بر این تمامی مهارتی خود را استفاده برد تا که انها را باور کناند لیکن خود می دانیست که مجبور سازی به انها تنها جسارت می بخشد او از حاکمان قبول نمودنی این فرمان را التجا نموده انها را باور می کناند که این امپراتور را خیلی خوشحال می گرداند .MBDa 123.5

  ولی این مردانی وفادار به حاکمیتی اطاعت کردند .MBDa 123.6

  که از شاهانی این زمین بالاتر است و انها ارامانه جواب دادند .MBDa 123.7

  ما به امپراتور در همه ای ان چیزی که به پایداری ارامی و ستایشی خداوند مساعدت می کنند اطاعت می کنیمMBDa 123.8

  نهایت شاه در نزدی سییم به حاکمی سکسانیه و جانب دارانی او اعلان نمود .MBDa 123.9

  که این قرار به زودی در نمودی فرمانی امپراتور نشر می شود و به انها تنها به اکثریت اطاعت کردن لازم می اید این سخنان را گفته او جمع امد را ترک نمودMBDa 123.10

  و به اصلاحات چیان یگان امکانیتی برای فکر کردن یا جواب دادن ندادMBDa 123.11

  بیهوده انها به نزدی شاه نماینده فرستاده برگشتنی اورا التجا نمودند به همه درخواست علی انها او چنین جواب می داد مساله حل شده است اطاعتی شما ضرور استMBDa 123.12

  ججانبدارانی امپراتور شبهه نداشتند که حاکمانی مسیحی مثلی پیشینه کتابی مقدس را از همه ای تعلیمات ها و طلبات های انسانی بی اندازه بالا می گذارند .MBDa 123.13

  انها خوب می دانستند که در ان جای که این پرنسیپ را پیروی می کنند حاکمیتی پاپا عاقبت شکست می خورد ولی به مثلی هزاران هم زمانانی خود که تنها به چیز های عیان نظر می اندازنMBDa 123.14

  انها فریخته ای فکری بودند که پیروانی امپراتور و پاپا اصلاحات چیان پور قدرتمند و موقعی انها مستحکم‌تر است .MBDa 123.15

  اگر اصلاحات چیان تنها به یاری ادمان امید می بستند انگاه در حقیقت انچنان ضعیف می شدند که انها را دشمنان شان انام می حسابیدند.MBDa 123.16

  لیکن انها سفری نظر از کم شماری خود و نا مهربانی روم پور قدرت بودندMBDa 123.17

  انها از قراری سییم به کلامی خدا و از امپراتور کرل به عیسای مسیح شاهان و خداوندی حکم راننده گان رو اوردندMBDa 123.18

  از بس که فیردینند عقیده های دینی انها را به اعتبار گرفتن نخواست حاکمان قرار دادند که به حاضر نبودین او نگاه نکرده ،فورا اعتراض خود را به محاکمه ای شورای دولتی پیشنهاد نمایند انها بیاناتی با تن تنه ای نوشته انرا به سییم پیشنهاد کردند .MBDa 123.19

  ما در نزدی خداوند افریدگاری یگانه حامی فدیه گذار و نجات دهنده ای خود که او در روزی معین مارا داوری خواهد کرد .MBDa 123.20

  اعتراض می کنیم و اینچنین در نزدی همه ای ادمان با تن تنه بیان می کنیم که نه ما نه خلقی ما با هیج یک بندی این فرمان که به جاودانی پاک و نجات بی جانی ما مخالفت مسی کند راضی نیستیم چی طور ما می توانیم این فرمان را قبول کنیم؟MBDa 123.21

  چی طور با ان چیزی راضی شوییم که وقتی که خداوندی قادر هر یکی مارا برای درک نمودنی خود دعوت میکند. د انسان از حقوقی به دست اوردند دانش در موردی خداوند محروم است؟MBDa 124.1

  تنها تعلیماتی که با کلامی خدا موافقت می کند می تواند تعلیماتی حقیقی و درست اعتراف کرده شود .MBDa 124.2

  خداوند تعلیم دادنی چیزی دیگری را منع می کند .MBDa 124.3

  ایت های مبهم کلامی خدا باید با ایت های واضح ان بیان کرده شود این کتابی مقدس برای مسیحیان ضروری است برای فهمش دسترس و برای پراکنده نمودنی جاهلی دعوت شده است با فیضی خدا ما قرار می دهیم که تنها کلامی پاک و زیان ندیده ای اورا که در کتاب های عهدی قدیم و جدید جای گیر شده اند .MBDa 124.4

  موعضه نموده به ان هیج گونه فکر های انسانی را زم نکنیم .MBDa 124.5

  این کلام حقیقتی یگانه قاعده ای با اعتمادی زندگی و اساسی همه گونه تعلیمات است ان هیج گاه به ما خیانت نمی کند و مارا فریب نمی دهندMBDa 124.6

  شخصی که به این اساس با اعتماد تکیه می کند مجبور است با همه ای قوه ها دوزخ مقابلیت نشان دهد .ولی شهرت پرستی انسانی در نزدی خدا شکست می خوردMBDa 124.7

  از این سبب یوغی را که بر گردنی ما بار می کنند ما رد مس کنیم در برابری این ما امید داریم که جانبی امپراتور به ما طوری مناسبت می کند که مسیحی از همه چیز دیگر خداوند را بیشتر دوست داشته سزاواری ان است ما به او و به شما گنابادی مهربان محبت و اطاعت کاری خود را بیان مس کنیم زیرا این قرضی بی واسطه و قانونی ماستMBDa 124.8

  این بی سییم تاثیری دقیق رساند جسارتی مردانی که چنین اعتراض بیان نمودند بسیار ها را به حیرت و اضطراب اورد .MBDa 124.9

  در پیشی نظری انها منظره های دهشت اور و نا معلوم اینده نمایان می شدند .MBDa 124.10

  جنجال ها ضدیت پ خونریزی ها حتمی می نمودند لیکن اصلاحات چیان که به عادلانه بودنی کاری خود باوری داشتند و به دستی پر قدرتی خداوند تکیه می کردند .MBDa 124.11

  جسور و دلیر بودند .MBDa 124.12

  پرنسیپ های در این اعتراض مشهور بیان شده ماهیتی اصلی پروتستانیزم را تشکیل می دهند .MBDa 124.13

  این اعتراض به مقابلی دو جنایت در مساله ای ایمانداری روانه کرده شده است دخالتی حاکمیتی غیر دینی به حیاتی معنوی انسان و خودسری اهلی دینMBDa 124.14

  اعتراض گرای یا پروتستانیزم برتریتی وجدان را بر حاکیمیتی غیر دینی و بر غیرتی اعتبار کلامی خدا را بر اعتبار کلامی خدا را بر اعتباری کلیسا تصدیق میی کرد .MBDa 124.15

  اعتراض چیان حاکمیتی غیری دینی را در مساله های دینداری اعتراف نکرده در یکجایگی با حواریان چنین می گویندMBDa 124.16

  ما نظر به انسان باید به خداوند بیشتر اطاعت کنیم .MBDa 124.17

  اعتراض چیان تاجی خارداری عیسای مسیح را از تاجی کرل بالا برداشتند .MBDa 124.18

  همه ای تعلیمات های از جانبی انسان به میان امده باید به خدمتی حقیقتی خدا تابع گردانده شوند .MBDa 124.19

  اعتراض چیان اینچنین در موردی حقوقی خود عایدی اشکارا بیان نمودند عقیده های دینی اظهار می نمودندMBDa 124.20

  انها می خواستند به حقیقت های کلامی خداوند نه تنها اسمان اورند و اطاعت کنندMBDa 124.21

  بلکه امکانیتی دخالتی اهلی دین و حکومت داران را اینکار نمودهMBDa 124.22

  این حقیقت ها را موعضه کنند .MBDa 125.1

  اعتراض در شپییر که مراجعت نامه ای با تن تنه ای بود به مقابلی طاقت ناپذیری دینی حقوقی از روی وجدان به خداوند خدمت کردن را تصدیق می کرد .MBDa 125.2

  اعتراض انتشار کرده شد ان در خاطره ای هزاران ادمان باقی مانده در کتاب های اسمانی جای کرده شد .MBDa 125.3

  که از ان جا هیج دستی امرا نابود کرده نمی تواند تمامی جرمنی پروتستنتی این اعتراض را چون بیانی ایمانی خود قبول کرد در همه جا ادمان در این اظهارات اغاز دوره ای جدید و درخشان را می دیدندMBDa 125.4

  یکی از حاکمان به اعتراض چیانی شپییر چنین گفت :MBDa 125.5

  بگذار خداوندی قادر که شما با مهربانی او می توانید با غیرت ازادانه و جسورانه از ایمانی خود شهادت دهید دلیری مسیحانه ای شما را جاودانه نگاه دارد .MBDa 125.6

  اگر اصلاحات به موفقیت های معینی کامیاب گردیده به زمانه و وضعیت ها موافق شدن می گرفت ، تا که با این راه حسنی توجهی این جوانان را به دست بیارد.MBDa 125.7

  انگاه ان به خدا و به مقصد های عالی خود خیانت نموده خود را به گردابی مرگ می انداخت .MBDa 125.8

  تجربه ای این اصلاحات چیان با همت در خود برای همه ای نسل های اینده سبق داردMBDa 125.9

  واسطه های که شیطان انها را در مبارزه به مقابلی خدا و کلامی او استفاده می برد .MBDa 125.10

  چون در عصر XVIMBDa 125.11

  تغییر نیافتند او به مثلی پیشینه به مقابلی ان مبارزه می برد .MBDa 125.12

  تا که انسان در زندگی خود از کتابی مقدس چون دستور عمل استفاده نکندMBDa 125.13

  در زمانی ما دور شویی چشم رسی از پرنسیپ ها و احکام های کتابی مقدس به عمل می اید و ضروریت جدی برگشتن به پرنسیپ بزرگی پروتستنت ها کتابی مقدس و تنها کتابی مقدس معیار ی ایمان و قرض است .MBDa 125.14

  احساس می شود شیطان تمامی واسطه ها را استفاده برده کاری خود را دوام می دهد تا که ازادی دین را نابود سازد حاکمیتی ضدی مسیحیت که از جانبی پروتستنت ها در شپییر رد شده بود .MBDa 125.15

  اکنون با تمامی قوه کوششی برقرار نمودنی حکمرانی از دست رفته را می کند و برای پروتستنت های زمانی ما یگانه امید صداقت مندی استوارانه به کلامی خدا است .MBDa 125.16

  صداقتمندی که پروتستنت ها در زمانی بهرانی عصری XVIMBDa 125.17

  نشان داده بودند .MBDa 125.18

  وقتی که به پروتستنت ها خطر تهدید کرد خداوند قادر دستی خود را دراز کرد تا که فرزندانی صادقی خود را حمایه کند یکی از چنین مثال های روشنMBDa 125.19

  میلنختان با دوستی خود سیمان گرینوس در یکی از کوچه های شپییر با شتاب راه می رفت او دوستی خود را وادار می نمود تا که هرچی زودتر به ساحلی دیگری ریین گذردMBDa 125.20

  دوستش از چنین رفتاری او حیران شد به من مردی سالخورده ناشناس ظاهر شد .MBDa 125.21

  میلنختان خبر داد که بعدی چند مدتی فریدنند فرمانی به حبس گرفتنی گرینوس را می دهد ..MBDa 125.22

  الهیات شناسی مشهور پاپا فریب روزانه با موعضه ها برامد نموده به گرینوس حمله می کرد .MBDa 125.23

  گرینوس فریب را در ان گناهکار می کرد .MBDa 125.24

  که او گمراهی های نفرت انگیز زا حمایه می کند .MBDa 125.25

  فریب قهر و عصبی خود را پنهان نموده فورا به نزدی فیردینند رهسپار گردیده ، راضیگی او را عایدی به حبس گرفتنی پروفیسور گیدیل برگی به دست اورد .MBDa 125.26

  میلنختان در ساحلی ریین سخت شده انتظار ان بود که کی دریا گرینوس را از تعقیب کنندگانش نجات می دهد ..MBDa 126.1

  خیریت اسوده خاطر فریاد کرد میلنختان وقتی که اورا در ساحلی دیگر دید .MBDa 126.2

  خیریت که او از چنگال های اهنینی اشخاصی که تشنه ای خونی بی گناهش بودند رها یافتهMBDa 126.3

  وقتی که میلنختان به خانه برگشت به او خبر دادند که افسران در جستجوی گرینوس تمامی خانه را ویران کردند ..MBDa 126.4

  اصلاحات در نزدی بزرگانی این جهان بالا بردار کردن لازم بودMBDa 126.5

  فیردینند سخنی حاکمانی اعتراض کننده را شنیدن نخواست ..MBDa 126.6

  لیکن به انها امکانیتی در نزدی امپراتور و اعیان و اشرافی دولتی و دینی بیان نمودنی عقیده های خود داده شدMBDa 126.7

  کرل VMBDa 126.8

  کوششی به نزاع های امپراتور خراب کننده خاتمه بخشیدن را کرده با گذشتی یک سال از اعتراض شپییر جمع امد را در اوگسبورگ دعوت نمود خواهشی در ان جا پیشوایانی پروتستانیزم دعوت شده بودند .MBDa 126.9

  به اصلاحات خطری جدی تهدید می کرد لیکن پیروانی ان به مثلی پیشینه به خدا امی بسته وعده دادند که به انجیل صادق می مانند .MBDa 126.10

  نزدیکانی حاکمی سکسانیه اورا راضی می کناند که به جمع امد حاضر نشود .MBDa 126.11

  امپراتور حاکمان را فریب داده به دام افتادن با چنین دشمنی پور قدرت تنها و تنها در داخلی دیوار های شهر ماندن خیلی خطر دارد ولی دیگر مردانی دلیر بیان نمودند .MBDa 126.12

  بگذار دلیری حاکمان را ترک نکند و کاری خداوند نجات داده خواهد شد .MBDa 126.13

  خدا مارا تنها نمی گذارد .MBDa 126.14

  می گفت لیوتر حاکمی سکسانیه یکجا یه با ندیمانی خود به اوگسبورگ رهسپار شد .MBDa 126.15

  خطر های به او تهدید کننده به همه خوب معلوم بودند .MBDa 126.16

  و بسیاری ها اورا با دلی غمگین گسیل کردند .MBDa 126.17

  لیکن لیوتر که اورا تا کابروگ همراهی می کرد اسلامی ضعیف شونده ای انها را با اجرای سرودی محدود کننده ای که انرا به مناسبتی به سفر برامدنی انها نوشته بود دستگیری می کرد .MBDa 126.18

  خداوند سپری ماست .MBDa 126.19

  و این سرودی الهام بخش برای سنگینی احساسات ها و خوف و ترس را سبک گرداند .MBDa 126.20

  حاکمان پیروانی اصلاحات قرار دادند که عقیده های خود را به ترتیب درارند .MBDa 126.21

  انها را به طوری خطی بیان و با دلیل ها از کتابی مقدس اساس ناک نموده این حجت را به جمع امد پیشنهاد کنندMBDa 126.22

  ترتیب دادنی این حجت به لیوتر و میلنختان و یاورانی انها سپاریده شده بود .MBDa 126.23

  این بیانی اعتقاد از جانبی پروتستنت ها چون رمزی ایمانی قبول کرده شد و انها سرجمع امدند تا که با دستانی خود در این حجتی مهم امضا کنند .MBDa 126.24

  چگونه لحظه ای جدی و مسولیت ناکMBDa 126.25

  اصلاحات چیان کوشش می کردند از مساله های سیاسی دوری جویند انها خوب درک مس کردند که مقصدی اساسی اصلاحات به خلق موعضه کردنی کلامی خدا است وقتی که حاکمان پروتستنت ها برای امضا گذاشتن در این حجتی به ترتیب دراورده شده امادگی می دیدندMBDa 126.26

  میلنختان کوشش اگاه نمودنی انها را نموده چنین گفت بگذار این کار را الهیات شناسان و روحانیانی کلیسا کنند .MBDa 127.1

  شخصیت های با اعتبار را ما باید برای اجرای مساله های دیگر نگاه داریم خداوند تورا نگاه دارد تا مرا از روحیت بیرون نسازیMBDa 127.2

  ندا کرد ایوگنی سکسانیهMBDa 127.3

  من به اجرای تمامی کاری که انرا عدالت پروری طلب می کند اماده ام و از عاقبت هایش تماما تشویش نمی کنم ..MBDa 127.4

  من می خواهم در نزدی همه ایمانی خود را به خداوند بیان کنم .MBDa 127.5

  برای من صلیبی عیسای مسیح از همه گونه وکالت های داوری و لباسی حاکمی کمتر است .MBDa 127.6

  با این سخنانی او امضای خود را گذاشتMBDa 127.7

  حاکمی دیگری قلم به دست گرفته چنین گفت اگر اینرا نامی نیکی خداوند عیسای مسیح طلب کند .MBDa 127.8

  من اماده ام ثروت و حیاتی خود را بدهمMBDa 127.9

  من بهترش از مال و ملکی خود دست می کشم و با یک اعصا در دست زمینی پدرانی خود را ترک می کنمMBDa 127.10

  دوام داد او نظر به ان که با قبولی تعلیماتی راضی شومMBDa 127.11

  که به عقیده های در این حجتی بیان یافته جواب گو نیستند ؛MBDa 127.12

  چگونه بود ایمانی این مردانی دلیری خداMBDa 127.13

  لحظه ای به نزدی امپراتور حاضر شوی فرا رسید کرل VMBDa 127.14

  در تختی با حاکمان و میزان احاطه شده نشستهMBDa 127.15

  اصلاحات چیانی اعتراض کننده را به حضور پذیرفت .MBDa 127.16

  بند های رمزی ایمان و اعتقاد انها خوانده شدند در این جمع امدی عالی منصبان حقیقت هاس انجیل به طوری ازاد و روشن بیان یافتند .MBDa 127.17

  . و اینچنین گمراهی های حاکمیتی پاپا نیز اشکار گردیده اندMBDa 127.18

  این روز بیهوده یکی از بزرگترین روز های اصلاحات و بهترین روزها در تاریخی مسیحیت و انسانیت نامیده شده استMBDa 127.19

  از ان زمانی که رهبری ویتنبرگ تک و تنها در نزدی شعاری ملی در پاریس می ایستاد همگی یکچند سال گذشتMBDa 127.20

  اکنون در جای او حاکمانی با قدرت و عالی همتی امپراتور قرار داشتندMBDa 127.21

  به لیوتر اجازتی به اوگسبورگ امدن را نداده اندMBDa 127.22

  لیکن او در ان جا با سخنان و دعا های خود حاضر بود .MBDa 127.23

  من بی نهایت شادم نوشته بود او که تا به این ساعت زنده ماندم وقتی که نامی مسیح از جانبی چنین ایماندارانی مشهور به طوری اشکارا در نزدیکی چنین جمع امدی بزرگ شهادت داده شدMBDa 127.24

  سخنانی کتابی مقدس همین طور اجرا شدند .MBDa 127.25

  در موردی شهادتی تو پیشی پادشاهان سخن خواهم راند زبور 118:46MBDa 127.26

  در زمانی نو اوری پولوس انجیلی که او از برای ان در محبث اذیت می کشیدMBDa 127.27

  در نزدی پادشاهان و عالی منصبانی روم موعضه کرده شده بود .MBDa 127.28

  تاریخ تکرار یافت ان چیزی را که امپراتور موعضه اش را از منبر منع کرده بود در دربار موعضه کرده شد .MBDa 128.1

  ان چیزی را که بسیاری ها حتا برای غلامان ناراض اندMBDa 128.2

  و نامنصوب می شماریدند ؛MBDa 128.3

  به سری اشراف زادگان و عالی منصبان امپراتور فرو ریختMBDa 128.4

  شخصیت های تاج بر سر و عنوان دار شنوندگان بودند حاکمانی پور قدرت موعضه کنندگان موضوع موعضه باشد .MBDa 128.5

  حقیقتی شاهانه ای خداوند از زمان های حواریان می گوید ؛MBDa 128.6

  نویسنده چنین کاری بزرگ اجرا و چنین اظهاری اعتقاد بیان نشده بود .MBDa 128.7

  همه ای گفته های لیوترن ها حقیقت است ما نمی توانیم ان را اینکار کنیمMBDa 128.8

  بیان نمود اوسقوفی پاپاMBDa 128.9

  ایا شما قابلیتی با دلیل های اساس ناک اینکار نمودنی اعتقادی حاکمان را دارید؟MBDa 128.10

  پرسید دیگری از داکتار ایکMBDa 128.11

  از روی نوشته های حواریان و پیامبران نه جواب داد او لیکن با نوشته های پدرانی کلیسا با نوشته های پدرانی کلیسا و قرار های کلیسای جامع می توانمMBDa 128.12

  فهماند گفت شخصی که این سوال را داد .MBDa 128.13

  از روی سخنانی شما معلوم می شودMBDa 128.14

  که لیوترن ها اعتقادی خود را در اساسی نوشته های پیامبران است ناک می کنند ما باشم نهMBDa 128.15

  بعضی حاکمانی جرمنی عقیده ها و ایمانی اصلاحات چیان را قبول کردند .MBDa 128.16

  خودی امپراتور اعلان کرد .MBDa 128.17

  که اعتقادی اعتراض چیان حقیقتی اصلی است این رمزی ایمان که به زبان های زیاد ترجمه شده بود در تمامی حدودی اوروپا پهن گشتMBDa 128.18

  و میلیون ها ادمایی نسل های اینده ان را چون اساسی دینی خود قبول کردند .MBDa 128.19

  بندگانی صادقی خدا در تنهایی زحمت نمی کشیدند در ان وقتی که سروران حکومت داران و روحی شرارت که در افلاک است .MBDa 128.20

  برای مبارزه ای یکجایه بر ضدی انها متحد گردیده اندMBDa 128.21

  خداوند قومی خود را فراموش نکرد اگر چشمانی انها باز می شدند انها به مثلی پیامبرانی قدیمه دلیل های دقیقی حضوری خداوند را می دیدندMBDa 128.22

  وقتی که خدمت گرانی ایلیشا از قشون های انها را احاطه کرده دشمن ترسید و فکر کرد که وضعیتی بی علاج است .MBDa 128.23

  پیامبر دعا کرد ای خداوند لطفا چشمانی ویرا بکشا تا که بیبیند .4 پادشاهان 6:17MBDa 128.24

  و اینک خدمت گذار شماره ای زیادی عرب ها را با سوار ها و قوشونی اسمانی را که برای حمایه مردی خدا فرستاده شده بودند دیدMBDa 128.25

  عینا همین طور فرشته ها اصلاحات چیان را حمایه می کردند .MBDa 128.26

  یکی از پرنسیپ های که ان را لیوتر به طوری جدی جانبداری می کرد این استفاده نبردنی یراق برای حمایه ای اصلاحات و دست کشی از یاری حاکمیتی دولتی بودMBDa 128.27

  لیوتر از ان شاد بود که حاکمانی نیمیس به انجیل ایمان اوردند .MBDa 128.28

  لیکن وقتی که انها تشکیل نمودنی اتحادی مدافیه وی را پیشنهاد کردند .MBDa 129.1

  او چنین گفت :MBDa 129.2

  تعلیماتی انجیل را تنها خداوند باید حمایه کند .MBDa 129.3

  هر قدری که در این کار ادمان کمتر دخالت کنند همان قدر دخالتی خداوند عیان تر می گردد .MBDa 129.4

  همه ای چاره های سیاسی احتیاط کاری پیشنهاد شده را به فکری تنها به تنها به ترسی شرم اور و با اعتقادی گناه الود منصوب دانستن لازم است .MBDa 129.5

  وقتی که دشمنانی پر اقتدار متحید گردیده اند تا که اعتقادی اصلاحات چیان را شکست دهند .MBDa 129.6

  وقتی که به نظر چنین می نمود که هزاران شمشیر ها به مقابلی ان روانه شدند .MBDa 129.7

  لیوتر نوشته بود شیطان غضبی خود را نشان می دهد روحانیانی خدا بی خبر زبان یک نموده به ما با جنگ تهدید می کنند مردم را پند دهید که به ایمان و دعا در نزدی تختی خدا مبارزه برند تا دشمنانی ما که از روحی خدا مغلوب شدند برای با ما صلح بستا مجبور شوندMBDa 129.8

  احتیاجاتی اساسی ما زحمتی اساسی ما این دعا گفتن است .MBDa 129.9

  بگذارانها دعا بگویند :MBDa 129.10

  بعد لیوتر پیشنهادی حاکمانی اعتراض کننده را عایدی اتحادی مدافیوی به خاطر اورده گفته بود که در این جنگ تنها یک یراق شمشیری روح استفاده شده می توانید .MBDa 129.11

  او به حاکمانی سکسانیه چنین نوشته بود ما نمی توانیم که اتحاد را از روی وجدان جانبداری کنیم .MBDa 129.12

  ما اماده ایم بهترش نظر به ان که قطره خون را بیبینیم ما باید به مثلی بره های باشیم که به قربانی برده می شوند ما باید صلیبی مسیح را برداریم بگذار جنایی عالی حضرت خواطیر نشوند .MBDa 129.13

  ما با دعا های خود به کامیابی زیاد تر نایل می گردیمMBDa 129.14

  نظر به لاف زنی همه ای دشمنان مانMBDa 129.15

  بگذار تنها دستانی شما الوده ای خونی بردرانتان نشوند .MBDa 129.16

  اگر امپراتور در نزدی سود ظاهر شدنی ما را طلب کند .MBDa 129.17

  ما اماده ایم حاضر شویمMBDa 129.18

  شما نمی توانید ایمانی مارا حمایه کنید هر یک نفر باید حیاتی خود را زیری خوف و خطری گذاشته از ایمان خود شهادت دهد .MBDa 129.19

  از پناه گاهی مخفی که به درگاهی خدا دعا گفته می شد قوه ای بیرون می امد که با حرکتی بزرگی اصلاحات گری تمامی جهان را تکان داد .MBDa 129.20

  بندگانی خدا با ارامی مقدساته به کوه پاره ای وعده های او تکیه می کردند .MBDa 129.21

  در اوگسبورگ در زمانی این مبارزه ها لیوتر همه روزه سه ساعت وقت را به دعا می بخشید علاوه بر این این بهترین مدتی وقتی بود که او برای فعالیت جدا می کرد .MBDa 129.22

  در کونجی حجره ای خود او قلبی خویش را در نزدی خدا با سخنانی پور از عزت و احترام ترس و امید می گشاد او به خدا چون به دوستی خود مراجعت می کرد .MBDa 129.23

  من می دانم که تو پدری ما و خدای ما هستی دعا می گفت او تو تعقیب کننده گانی فرزندانی خود را پراکنده می سازیMBDa 129.24

  زیرا که تو خود در میانی خوف و ترس ما را همراهی می نمایی این کاری توستMBDa 129.25

  و تنها از برای ان که به ان اراده ای تو بود ما به اجرای ان کمتر بستیم مارا حمایه نما پدر به میلنختانی از باری سنگینی اضطراب و ترس غمزده مراجعت نموده او چنین نوشته بود برکت و ارامی در مسیح است .MBDa 129.26

  در مسیح من می گویم نه در جهان امینMBDa 130.1

  به من نا ارامی از حد زیاد تو که تو را به دامی مرگ اندازند .MBDa 130.2

  نهایت نفرت انگیز است.MBDa 130.3

  اگر این کاری نا حق باشد از ان دست بکشیم لیکن اگر ان حق باشد پس برای چی ما باید وعده های خدا را که به ما امری بی ترس خواب رفتن را می دهد دروغ شماریم؟MBDa 130.4

  مسیح قدرت دارد کاری عادلانه و حق را انجام دهد او زنده است و در تختی خود سلطنت می راند پس برای چی ما باید بترسیم؟MBDa 130.5

  خدا ناله و فریاد بندگانی خود را شنید او به حاکمان و روحانیان که حقیقیت را حمایه مس کردند به مقابلی حاکمانی شریری این جهانMBDa 130.6

  برکت و مردانگی اعطا کرد.MBDa 130.7

  خداوند چنین مس گوید اینک من در سیان سنگی اساس را می گذارم که برگزیده و گران بهاست و کسی که به ان ایمان اورده خیجیل نخواهد شد یک پتروس 2:6MBDa 130.8

  اصلاحات چیانی اعتراض کننده ایمانی خود را در مسیح اساس ناک می کردند و دروازه های دوزخ انها را شکست داده نتوانستند .MBDa 130.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents