Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی دوازدهم—معرفت ناک شویی در فرانسه

  بعدی اعتراض در شپییر و قبولی بیان نامه ای اعتقاد در اوگسبورگ که از غلبه ای اصلاحات در جرمنی شادت می دادندMBDa 130.10

  سال های تعقیبات و تیره و تار حکمفرما گشتند .MBDa 130.11

  اصلاحات که از نزاع های بینی هم دیگری پیروانی خود ضعیف و مبتلای حمله های منظم از جانبی دشمنانی پور اقتدار گردیده بود گویا لحظه های اخرین را از سر می گذراند .MBDa 130.12

  هزاران ادمان صداقتی خود را به حقیقت با ریختنی خون نشان دادند جنگی شهروندی اغاز یافت .MBDa 130.13

  به حرکتی پروتستنی ها یکی از سسرورانی ان خیانت کرد .MBDa 130.14

  حاکمانی اصیل زاده ای اعتراض کننده به دشتی امپراتور افتادند و انها را چون اسیر از یک شهر به شهری دیگر غلبه ای ظاهری امپراتور شکست خورد او دید .MBDa 130.15

  که صید را در دست نگاه داشته نمی توانند و عاقبت مجبور شد که طاقت نا پذیری خود را نسبتی تعلیماتی که نابود سازی ان مقصدی زندگیی او گردیده بود اعلان نماید .MBDa 130.16

  او با جان و دل امپراتور خود را قشاق خزینه را خالی مس کرد و حیاتی خود را برای نیست کردنی تعلیماتی جدید زیری خطر می ماند .MBDa 130.17

  اکنون او دریافت که قشون هایش در زدو خورد های شدید شکست خوردند .MBDa 130.18

  مبلغ ها صرف شدند به بسیار ملک های او شورش ها تهدید می کنند در ان زمانی که او بی نتیجه کوششی نیست نمودنی ایمان را مس کرد که هرچی بیشتر پهن می گشت کرل VMBDa 130.19

  بر ضدی نیروی مقتدیر مبارزه می برد خدا چنین گفته بود بگذار روشنای شود ولی امپراتور نمی خواست این تاریکی پراکنده شود نقشه های او برباد رفتند .MBDa 131.1

  پیش از وقت پیر شده و از مبارزه ای دور و دراز سخت خسته گردیده از تخت دست کشید و سال های اخری زندگی خود را در دییر گذراند .MBDa 131.2

  برای اصلاحات در شویرسیه چون در جرمنی روز های پور دهشت فرا رسیدند در وقتی که بسیاری از قسم های معموری ایمانی اصلاحات چیان را قبول کردند . دیگران کورکورانه به روم اعتقاد داشتند .MBDa 131.3

  تعلیماتی نفراتی که می خواستند حقیقت را حمایه کنند عاقبت به جنگی شهروندی تبدیل یافت تسوینگلی و بسیاری از پیروانی او در زد و خوردی خونی در کپیله کشته شدند ایکالمپدیوس از این بدبخت های دهشت اور سخت به اضطراب امده دیری نگذشته از عالم درگذشتMBDa 131.4

  روم تن تنه می کرد و به نظر چنین می نمود که در بسیار ولایت ها حکمرانی از دست رفته را برقرار نماید.MBDa 131.5

  لیکن ان که نقشه هایش جاودان اند کاریی خود و قومی خود را فراموش نکرده بود دستی او ازادی را اماده می کرد ..MBDa 131.6

  در دیگر مملکت ها او نفراتی را روح بلند مس کرد که مس توانیستند کاری اصلاحات گری را دوام دهندMBDa 131.7

  در فرانسیه نوری حقیقت پیش از به این جا رسیدنی خبر در موردی لیوتر شعله افشان گردیده بود یکی از اولین شخصیت های که نوری حقیقت را قبول کرد شخصی دارای دایره ای وسیع ترینی نظرMBDa 131.8

  پروفسوری دانشگاهی پاریس از روی عقیده های خود جانبداری صمیمی حاکمیتی پاپا لیفیوری سالخورده بود .MBDa 131.9

  به اموزشی ادبیاتی قدیمه مشغول گردیده او به کتابی مقدس توجه کرده انرا چون فنی تعلیمی در میانی دانشجویان جاری نمود .MBDa 131.10

  لیفیوری اعتماد کننده ای صمیمی شخصیت های مقدس بود و در اساسی روایت های کلیسا خواست تاریخی مقدسان و عذاب دیده گان را بنویسد.MBDa 131.11

  این اثری بزرگ قریب به انجام رسیده بود وقتی که او دریافت که کتابی مقدس می تواند دستیاری بزرگی گردد .MBDa 131.12

  و به اموزشی ان پرداخت او در این کتاب در حقیقت ترجمه ای حالی مقدسان را پیدا کردMBDa 131.13

  لیکن نه مقدسانی را که در تقویمی کلیسای کتالیکی جای داده شده بودندMBDa 131.14

  سیلی نوری خدا عقلی اورا روشن گرداند سخت به تعجب امده و نسبت به خود نفرت پیدا نموده او از مقصدی پیشینه ای خود دست کشید و خود را به اموزشی کلامی خدا بخشید ؛MBDa 131.15

  دیری نگذشته او به موعضه ای حقیقت های مهمی اغاز نمود که به او اشکار گردیده بودند .MBDa 131.16

  سالی هزار و پنج صدو دوازده اغاز فعالیتی اصلاحات گرایانی لیوتر و تسوینگلی لیفیوری چنین نوشته بود خدا مارا به واسطه ای ایمان سفید می کند .MBDa 131.17

  تنها ان پرهیزگاری مارا برای حیاتی جاودانه سفید می کند .MBDa 131.18

  که ما انرا با فیضی خدا به دست اورده ایم ،MBDa 131.19

  در باره ای اسراری فدیگذاری اندیشه رانده او چنین گفته بود .MBDa 131.20

  بزرگی بیان شونده ای حقیقت بیگناه محکوم کرده شد گناه کار باشد سفید مقدس لعنت کرده شد .MBDa 131.21

  لعنت کرده شده برکت داده شد .MBDa 131.22

  حیات می میرد مرده احیا می شود .MBDa 132.1

  جلال را تاریکی به کامی خود کشید شرمنده باشد صاحبی جلال گردید .MBDa 132.2

  گرچندی او تعلیم می داد که جلالی نجات بخشی تنها به خداوند تعلق دارد در برابری این او اظهار می کند که قرضی انسان اطاعت کاری به افریدگاری است ،MBDa 132.3

  اگر تو عضوی کلیسای مسیحی می گفت او ان گاه تو یک قسمی بدنی او هستی اگر تو یک قسمی بدنی او هستی انگاه تو در خود مکملی طبیعتی خدا را داریMBDa 132.4

  اگر ادمان تنها این افضلی را درک می کردند چی قدر پاک با عفت و عالی می شد زندگی انها با کدام نفرت از تمامی جلالی این جهان که در مقایسه با جلالی باطنی به چشم نا عیان هیج است روی می گرداندندMBDa 132.5

  در میانی دانشجویانی لیفیوری نفراتی یافت شدند که با شوق و ذوقی زیاد سخنانی اورا گوش می کردند و بعدی ان که صدای استاد به طوری ابدی ان که صدای استاد به طوری ابدی خاموش گشت ،MBDa 132.6

  سال های زیاد موعضه ای حقیقت را دوام می دادندMBDa 132.7

  اویلیم فریل به گروهی چنین موعضه کننده گان داخل می شد .MBDa 132.8

  او که فرزندی ولدینی پرهیز گار بود و تمامی تعلیماتی کلیسا را کور کورانه قبول می کرد .MBDa 132.9

  می توانیست با همراهی حواری پولوس چنین بگویند .MBDa 132.10

  من موافقی پارساترین طریقتی مذهبی ما فریسی شده رفتار می کردم .اعمال ۲۶:۵MBDa 132.11

  فریل که کتالیکی با همت بود خواهشی سختی نیست کردنی ان نفری را داشت .MBDa 132.12

  که جرعتی به مقابلی کلیسا مقابلیت نشان دادن را می کردMBDa 132.13

  من چون گرگی درنده با دندان هایم غیجیراس می زدمMBDa 132.14

  این دوره ای حیاتی خود را به خاطر اورده نوشته بود او وقتی می شنیدم که نفری به مقابلی پاپا برامد می کنند ..MBDa 132.15

  او در پرستیشی مقدسان در یکجایگی با لیفیوری مانند شونده بود از زیارتی تمامی کلیسا های پاریس خسته نشده در مهراب ها دعا مس گفت و به قبر های مقدسان هدیه ها می گذشتن لیکن همه ای این به قلبی او ارامی اوردهMBDa 132.16

  نتوانیست درکی گناه گاری حتا بعدی اجرای مراسم های سیر شماری پاک شوی از گناه ها باز هم شدت ناک تر می گردید سخنانی اصلاحات چی به مانندی صدای اسمانی به گوشی او رسیدندMBDa 132.17

  نجات با فیضی الهی به جا اورده می شود جنایت کار باشد سفیدMBDa 132.18

  تنها صلیبی مسیح درواز های اسمان را می کشاید و دروازه های دوزخ را می بنددMBDa 132.19

  فریل حقیقت را با خشنودی قبول کرد او به مثلی پولوس ایمان اورده باری سنگینی رسم و ایین ها را یک خدا را به دست اورد.MBDa 132.20

  بر عوضی قلبی خون خواری گوری درنده به او قلبی نرمی بره ای فروتن داده شد .MBDa 132.21

  او پوره از پاپا رو گردانده تمامی هستی خود را به عیسای مسیح بخشید .MBDa 132.22

  در ان وقتی که لیفیوری پهن نمودنی نوری حقیقت را در میانی دانشجویان دوام می داد فریل که به خدمتی مسیح با ان جد و جهدی کمری همت بسته بود .MBDa 132.23

  مه پیش با ان به پاپا خدمت می کرد موعضه ای اشکارا اغاز نمود .MBDa 132.24

  دیری نگذشته به او اوسقوفی شهری ما یکی از روحانیانی عالی رتبه کلیسای کتالیکی همراه شد معلمانی دیگری نیز پیدا شدند که به شرافتی دانشمندی و با استعدادی شان صاحبی احترام زیاد بودند .MBDa 132.25

  انها منظم خبری خوش را موعضه می کردند .MBDa 133.1

  و دیری نگذشته انجیل در قلب های ایمانی زیادی از هنرمندان و دهقانان تا شخصیت های عالی مرتبه جای گرفتMBDa 133.2

  خواهری شاه فرانسیسکی ان زمان حکم راننده ای ایمانی اصلاحات گرایان را قبول کردMBDa 133.3

  خودی شاه و مادرش ملی که یک مدتی به عقیده های جدید مناسبتی خیر خواهانه داشتند .MBDa 133.4

  و اصلاحات چیان امید داشتند که تمامی فرانسیه به زودی انجیل را قبول می کند .MBDa 133.5

  لیکن این ارزو های انها جامه ای عمل نپوشیدند:MBDa 133.6

  پیروانی مسیح را سنجش ها و تعقیبات ها انتظار بودند .MBDa 133.7

  ولی با مهربانی مسیح این تز انها پنهان کرده شده بودMBDa 133.8

  مدتی وقتی ارامی برای انها جدا شده بود .MBDa 133.9

  بحری ان ضرور بود تا که قوه جمع نمایند و وسوسه های و سنجش های در پیش ایستاده را مردانه وار پیشواز گیرندMBDa 133.10

  اصلاحات با موفقیت پهن می شد .MBDa 133.11

  اوسقوفی شهری ما در ولایت تابعی خود هم شخصیت های روحانی و هم خلق را با نوری حقیقت تعلیم می داد روحانیانی جاهل و بی حیا را از وظیفه ازاد می کردندMBDa 133.12

  و به جای انها شخصیت های پرهیزگار را تعیین می نمودند .MBDa 133.13

  این اوسقوف بسیار می خواست که کلامی خدا دسترسی خلق گردد .MBDa 133.14

  و دیری نگذشته این ارزوی او جامه ای عمل پوشید :MBDa 133.15

  لیفیور به ترجمه ای انجیل شروع کرد و در خودی همان وقتی که کتابی مقدسی از جانبی لیتر ترجمه شده در ویتنبرگ پیدا شد .MBDa 133.16

  در شهری ما انجیل به زبانی فرانسوی از نشر برامد .MBDa 133.17

  اوسقوف زحمت و مبلغ را دریغ نداشته انرا در میانی شنوندگان خود پهن می کرد و دیری نگذشته همه ای دهقانانی اطرف صاحبی انجیل شدندMBDa 133.18

  به مانندی ان که رهگذرانش از تشنگی در حال مردن را سوی چشمه ای حیات بخشی اب می شتابند این ادمان نیز همین طور خبری اسمانی را قبول کردندMBDa 133.19

  ادمایی در سحرا یا در استوخانه کار کرده ایستاده از حقیقت های بی نظیر کتابی مقدس صحبت می کردند .MBDa 133.20

  بسیاری ها بی گاهی ها نه به میخانه و نه به فساد خانه می رفتند بلکه در خانه ای نفری جمع می امدند .MBDa 133.21

  تا که یکجا یه خداوند را ستایش نموده کلامی اورا بی اموز اند در این جمعیت ها به زودی تغییرات های جدی به میان امدند خلقی زحمت کشیده عادی و بی سواد از طبقه های پست ترین که به معنای طاقت فرسا ها تو کرده بودندMBDa 133.22

  با نیروی فیضی الهی خوش اخلاق و روح بلند می گردیدند .MBDa 133.23

  انها شخصیت های فروتن مهربان و پرهیزگار بوده نمونه ای زنده ای ان عملی بودند که انجیل در قلب های نگرانی به جا اورده می تواند که ان را صدقا قبول می کنند .MBDa 133.24

  نوری که در شهری ما افروخته شده بود به دیگر شهر ها نیز پهن می شدMBDa 133.25

  شماره ای ایمان داران هر روز می افزودMBDa 133.26

  قهر و غضبی اهلی دین یک چند مدت از جانبی پادشاه که به محدودیت ها و تعصبی راهبان با نفرت می نگریست نگاه داشتنی پاپا غالب امدند .MBDa 133.27

  گلخن ها اتش گرفتند .MBDa 134.1

  اوسقوف شهری ما که به انتخاب نمودند گلخن یا دستکشی از عقیده هایش مجبور شده بود دستکشی را بهتر شمارید لیکن به دستکشی روحانی خود نگاه نکرده قوم استوار ماند .MBDa 134.2

  بسیاری ها در اتشی گلخن از وفاداری خود به حقیقت شهادت دادند .MBDa 134.3

  مردانگی این مسیحیانی فروتن در لحظه ای قتل و وفاداری انها به حقیقت مونده ای تاثیر بخش و باوری بخش بودMBDa 134.4

  نظر به دلخواه سخنی در وضعیتی صلح و ارامی بیان شده .MBDa 134.5

  نه تنها خلقی عادی و فقیران در میانی عذاب و شکنجه ها از مسیح شهادت می دادند .MBDa 134.6

  در قصر های پور شکوه شخصیت های اصیل زاده ای یافت شدندMBDa 134.7

  که حقیقت را از ثروت موقع و حتا حیاتی خود بالا می دانیستند.MBDa 134.8

  سر و لباسی شاهانه نظر به لباس و کولاهی اوسقوف روحی عالی تر و استوار تر در خود نگاه می داشتند .MBDa 134.9

  لوی دی برکین از خانواده ای اصیل زاده گان بود .MBDa 134.10

  پهلوانی دلیر و با ادب شخصی از علم های زمانه ای خود به خبر و دارای رفتار و کرداری عالی بوده با اخلاق و اداری بلند فرق می کردMBDa 134.11

  او می گوید یک نویسنده .MBDa 134.12

  پیروی صادقی حاکمیتی پاپا بوده با جد و جهد در همه ای میسه ها اشتراک و مونده ها را با شوق و خوشی زیاد گوش می کردMBDa 134.13

  نیکو کاری های او با نفرتی مخصوص نسبتی تمامی تعلیماتی لیوتیرانی انجام می یافتند .MBDa 134.14

  لیکن به مانندی بسیار دیگر شخصیت های که به شرافتی غمخواری مخصوص پیشبینی خدا با کتابی مقدس شناس گردیده بودند .MBDa 134.15

  او با تعجب در ان جا نه داکترینه های روم بلکه داکترینه های بیشتر را پیدا کرد ؛MBDa 134.16

  از ان لحظه اغاز نمود او خود را پوره به کاری انجیل بخشید .MBDa 134.17

  از میانی اصیل زاده گان فرانسه شخصی از همه دانشمند ناطقی برجسته بیرکینی دلیر صاحبی احترام خاص در دربار پسندیده ای شاه از جانبی بسیاری ها شخصیتی شما ریده می شدMBDa 134.18

  که باید اصلاحات چی ارزنده ای وطنی خود گردد بعضی در موردی او چنین گفته است بیرکین لیستی دوم می شد اگر در سیمای فرانسیوی دوم حاکمی سکسانیه را چون حمایت گری خود پیدا می کرد .MBDa 134.19

  او از بیشتر هم بد تر است فریاد می زدند نمایندگانی پاپا پیروانی پاپا روم که در فرانسه زندگی می کردند از او از همه بیشتر می ترسیدند بیرکین را در بدعت کاری گناه کار نموده به محبت انداختند .MBDa 134.20

  لیکن شاه اورا ازاد کرد این مبارزه سال های طولانی دوام کرد فرانسیسکی یک در میانی روم و اصلاحات دو دله ماندهMBDa 134.21

  گاهی به حسودی راهبان بی پروایی می کرد .MBDa 134.22

  گاهی پیشی راهی انرا می گرفت سه مراتبه نمایندگانی حاکمیتی پاپا بیکینرا به زندان انداختند لیکن هر مراتبه شاه اورا ازاد می کرد .MBDa 134.23

  شاه مفتونی عقل و ذکاوت و عالی همتی او گردیده نخواست اورا قربانی روحانیانی بد خشم گرداند .MBDa 134.24

  بیرکین را منظم از خطر های به او در فرانسه تهدید کننده اگاه نموده با قطعیت از او طلب می کردند .MBDa 134.25

  که به مانندی اشخاصی رفتار نماید که برای خود در خارج پناه گاه پیدا کردند .MBDa 135.1

  ایرزمی بی جرعت و با زمان و وضعیت ها مطابق شونده که با وجودی تمامی جلای دانشمندی اش برایش بزرگی معنوی نمی رسید .MBDa 135.2

  تا که حقیقت ها را با قیمتی جان و شرفی خود حمایه کند به بیرکین چنین نوشته بود .MBDa 135.3

  درخواست نما تا که تورا به یگان مملکتی اروپا چون سفیر روان کنند یا برای تماشای جرمنی به سفر براMBDa 135.4

  تو به او مانند ها را خوب می دانیMBDa 135.5

  این اژدری هزار سری است که زهر می اندازدMBDa 135.6

  نامی دشمنانی تو لیگیان است .MBDa 135.7

  و اگر کاری تو از کا ی عیسای مسیح هم خوبتر می بود پس ان زمان نیز انها ارام نمی گرفتند :MBDa 135.8

  تا دمی که تورا نابود نکنند .MBDa 135.9

  به حمایت گری شاه بسیار باور نکنMBDa 135.10

  به هر حال ابروی مرا در فاکولته ای الهیات شناسی پست نزنMBDa 135.11

  خطر می افزود لیکن این تنها دلیلی و جدی و جهدی بیرکین را قوت می بخشید او که از قبول نمودنی مصلحتی زیرکانه و خود پرستانه ای ایرزم دور بود قرار داد که باز هم دلیرانه تر عمل نموده نه تنها حقیقت اینه حمایه کند .MBDa 135.12

  بلکه گمراهی را نیز فاش نماید گناه های را که نمایندگانی پاپا در بدعت کاری اورا عیب دار می کردند او به مقابلی خودی انها روانه کرد .MBDa 135.13

  دشمنانی اشدی و اشتی ناپذیری او عالمان و راهبان از شعبه ای الهیات شناسی دانشگاهی مشهوری پاریس بودند .MBDa 135.14

  که در تمامی مملکت در مساله های دینی از همه ابرومند به شمار می رفتند بیرکین از اثر های این الهیات شناسان دوازده قاعده را گرفته انها را به طوری اشکارا به کتابی مقدس مخالفت کننده و بدعت کارانه اعلان نموده به شاه مراجعت کرده از او درخواست نمود که در این بحث داوری کند .MBDa 135.15

  پادشاه خواهشی مقایسه کردنی قوه و خردی جانب های با هم مبارزه برنده را نموده و از فرصتی مغلوب ساختنی راهبانی مغرور حوا بلند خشنود گردیده طلب کرد که کتالیک ها دلیل های خود را در اساسی کتابی مقدس پشنهاد نمایند انها خوب می فهمدیدند که این اسلحه به انها موفقیت نمی اورد .MBDa 135.16

  با چنین واسطه ها چون محبث عذاب و شکنجه و گلخن ها انها بهتر عمل کرده می توانند.MBDa 135.17

  اکنون نقشه های انها عوض شدند و انها خود را در کناری جریان گردیدند .MBDa 135.18

  که می خواستند به ان جا برکین را افکنند .MBDa 135.19

  انها در عجله پوره به جستجوی راهی خلاصی از وضعیتی به عمل امده شروع کردند .MBDa 135.20

  محض در همان وقت هیکلی مریم که در اخری یکی از کوچه های شهر جایگیر بود تحقیر کرده شد .MBDa 135.21

  این تلاتمی کلان را در میانی ساکنانی شهر به میان اورد .MBDa 135.22

  به جای واقعه اذدهام های ادمانی رنجیده و به غضب امده جمع می امدند برای دشمنانی بیرکین لحظه استفاده برده .MBDa 135.23

  و از این فرصت استفاده برده انها اظهار نمودند که ثمری تعلیماتی بیرکین همه چیز به زودی از جانبی این سوی قصدانه لیوتیرانی سرنگون خواهد شد هم دین هم قانون ها و هم تختMBDa 135.24

  و بیرکین باری دیگر باز داشته شد محض در همین وقت شاه در پاریس حضور نداشت .MBDa 135.25

  و راهبان امکانیتی ازادانه عمل کردن را پیدا کردند اصلاحات چی را عیبدار کرده به مرگ محکوم نمودند و برای ان که به فرانسیسکی امکانیتی نجات ادنی اورا ندهند قرار دادند که حکمرانی فورا به جا بیارند در همه روزه محکوم شده را جای قتل اوردند .MBDa 135.26

  اژدهام بزرگی ادمان جمع امدند بسیاری ها با اضطراب و حیرانی قید مس کردند که یکی از بهترین و عالی همت ترین نماینده های خانواده های فرانسیه طعمه ای حاکمیتی پاپا گردید .MBDa 136.1

  چهره های حضور داشته گان را حیرانی غضب نفرت و عدالتی تلخ تیره مس گرداند و تنها یک نفر با تمکین و ارام می ماند .MBDa 136.2

  اندیشه های بیرکین از این مغل ها دور بودند او تنها حضوری خداوند را احساس می کرد .MBDa 136.3

  بیرکین نه به غیجیر راسی عاجزانه ای عربای را مس داد نه به چهره های بد جنسی جلادانMBDa 136.4

  او در موردی مرگی دهشت اوری که انتظار اش بود فکر نمی کرد .MBDa 136.5

  ان که مرده بود اکنون تا ابد زنده است ان که در دستانی خود کلید های دوزخ و مرگ را دار در پهلویش بود .MBDa 136.6

  نور و ارامی اسمانی در چهره ای بیرکین انعکاس می یافتند .MBDa 136.7

  مناسب به اصل و نصبی خود او در تن جامه ای بخملین کمزولی سرخ اتلسی و شیمی طلایی داشتMBDa 136.8

  ساعتی فرا رسید که اکنون باید از اسمانی خود در نزدی شاهی شاهان و تمامی کاینات شهادت می داد و یگان سایه ای غم شادی اورا تیره نگرداند .MBDa 136.9

  مراسم اهسته اهسته در کوچه های سیر ادم پیش می رفت ارام و پور از خوشبختی اسمانی او نگاه می کردند .MBDa 136.10

  او به شخصی مانند است می گفتند ادمان در اعدام که در معبد در موردش چیز های مقدس اندیشه می راند .MBDa 136.11

  بیرکین به ستون بسته شده خواست سخنی چند به خلق بگویند لیکن راهبان از نتیجه ای این سخنرانی به ترس امده غوغا برداشتند سربازان باشند با یراق جرنگاس زدند .MBDa 136.12

  و اهوازی او در غوغا غیب زد .MBDa 136.13

  سخنانی پیش از مرگی جفا دیده ای مرده ایستاده را پخش نموده حاکمیتی عالی دینی پاریس که چون شهری با مدنیت مشهور بود .MBDa 136.14

  هنوز سالی هزار و پنج صد و بیست و نه اییرببعلبابنتی زشتی امامی فرانسوی سالی هزار و هفت صد و نود و سه را نشان داده بودMBDa 136.15

  بیرکین را بوی نموده جسمش را به اتش انداختند .MBDa 136.16

  خبری مرگی او در میانی خیر خواهانی اصلاحات در فرانسیه اندوهی بزرگ را به میان اوردMBDa 136.17

  ولی او بیهوده جان نداد ما نیز اماده ایمMBDa 136.18

  می گفتند شاهدانی حقیقت تا نگاهی خود را سوی اسمان روانه نموده مرگ را با خوشنودی پیشواز گیریم .MBDa 136.19

  هنگامی تعقیبات ها در شهری ما به معلمانی اصلاحات گرا موعضه کردن منع شده بودMBDa 136.20

  و انها به دیگر منطقه ها سفر کردند .MBDa 136.21

  با گذشتی چند وقت لیفیور به جرمنی رفت فریل به زادگاهی خود در شرقی فرانسه برگشت تا که در ان جا نوری حقیقت را پهن کند .MBDa 136.22

  بعدی چندی به ان اوازه ها در موردی واقعه های شهری ما رسیدند و حقیقت های که او با چنین دلیری موعضه می کرد .MBDa 136.23

  پیروانی خود را پیدا نمودند لیکن حکومت داران به زودی اورا به خاموش ماندن مجبور نموده بعدی چندی از شهر پیش کردند .MBDa 136.24

  فعالیتی اشکارا ناممکن گردید .MBDa 136.25

  و انگاه او به موعضه نمودنی دهقانان شروع نموده به گوشه های دور دست سفر می کرد از یک خانه به خانه ای دیگر از یک دهه به دهه ای دیگر رفته منظم در جنگل زار ها و غار ها که او در ایامی خورد سالی اش پنهان می شد .MBDa 137.1

  پناه گاه می یافت خداوند اورا برای سنجش های بزرگ اماده می کرد صلیب تعقیبات و نیرنگ های شیطان می گفت او که مرا از انها اگاه کرده بودند .MBDa 137.2

  معلوم شد که نهایت سنگین و از اقتداری من بیرون اند .MBDa 137.3

  لیکن خداوند پدری من است او به من قوه بخشید و من باوری دارم که او هیج گاه مرا تنها نمی گذاردMBDa 137.4

  چون در روز های حواریان تعقیبات ها باعثی پیشرفتی زیاد تری بشارت گردیدند .فلیپیان۱:۱۲MBDa 137.5

  از پاریس ما رانده شده پراکنده شده به هر جای که می رفتند از کلامی بشارت می دانند اعمال 8:4MBDa 137.6

  و با همین راه نوری حقیقت در بسیار مضافات های فرانسه پهن گردید .MBDa 137.7

  خداوند غم خواری دوام می داد تا که ادمانی زیاد مژده ای خوش را موعضه کنند .MBDa 137.8

  در یکی از دانشگاه های پاریس جوانی با اندیشه و با تمکین تحصیل می کرد .MBDa 137.9

  او نه تنها با عقلی رسا و غیری عادی بلکه با پاکی باطنی و جد و جهدی دین داری خود فرق می کرد .MBDa 137.10

  قابلیت های برجسته و کوشش و غیرت به زودی اورا افتخاری کالج گرداندند ، و همه باوری داشتند که ژنکلوین یکی از حمایت گرانی با استعداد و صاحب احترامی کلیسای کتالیکی می گردد .MBDa 137.11

  ولی شعله ای نوری الهی از میانی دیواری سخالستیکه و خرافاتی نیز گذشت که کلوین را احاطه کرده بودند .MBDa 137.12

  تعلیمات های جدید اورا به دهشت می اوردند و او کمی هم شبهه نمی کرد که این پیروانی عقیده هاس جدید پوره سزاواری گلخنی اتش اند ولی اینک کاملا غیری چشم داشت او با تعلیماتی جدید رو به رو امده غیری اختیار مجبور شد .MBDa 137.13

  قوه ای علمی الهیاتی کلیسای کتالیکی را در مبارزه با تعلیماتی پروتستنت ها بسنجد .MBDa 137.14

  پسر عموی کلوین پیروی اصلاحات در پاریس زندگی می کرد برادران منظم ملاقات کرده مساله های را محاکمه می نمودند.که همه ای مسیحیان را به تشویش می اوردند .MBDa 137.15

  در دنیا دو دین هست می گفت اصلاحات چی عالیویتن یک دین را ادمان فکر کرده بر اوردند.MBDa 137.16

  در ان انسان کوشش می کند نجات را به واسطه ای رسم و ایین ها و عمل های نیک به دست بیارد دینی دیگر این دینی کتابی مقدس است و ان به انسان تعلیم می دهد که نجات را تنها به واسطه ای هدیه ای فیضی خدا بجوید ..MBDa 137.17

  من با تعلیماتی جدید تو هیج چیزی عمومی داشتن نمی خواهمMBDa 137.18

  فریاد زد کلوین یا تو فکر می کنی که من تمامی حیات گمراه بودم؟MBDa 137.19

  اهسته اهسته بر خلافی خواهش ها و اراده اش کلوین را فکر های ناگهانی به خجالت می اوردند .MBDa 137.20

  هنگامی تنها ماندن در موردی سخنانی پسر عموی خود اندیشه می کرد درکی گناه کار بودن ترکش نمی کردMBDa 137.21

  او خود را در حضوری داوری پاک و عادل بی شفاعت گر تنها می دید .MBDa 137.22

  حمایت گری مقدسان کار های نیک مراسم و ایین های کلیسا همه اش برای امرزشی گناه ها بی قدرت بودندMBDa 137.23

  در پیش غیر از دهشتی نا امیدی ابدی چیزی دیگر نبود .MBDa 137.24

  الهیات شناسان بیهوده کوششی به او یاری رساندن را می کردند نه توبه کنی ها نه مراسم های امرزشی گناه ها هیج چیز اورا با خدا اشتی داده نتوانیست،MBDa 137.25

  در وضعیتی چنین مبارزه های باطنی کلوین باری به میدانی افتاده ماند .MBDa 137.26

  که شاهدی در اتش سوزاندنی بدعت کاری گردید او از ارامی که در چهره ای شخصی به مرگ محکوم شده دیده می شد سخت به اضطراب امده بود .MBDa 138.1

  این مردی در بندی چنین مرگی دهشت اور قرار داشته از کلیسا رانده شده این از عذاب های جسمانی دهشت اور بود .MBDa 138.2

  ایمان و مردانگی را نگاه می داشت که اینرا دانشجو جوان با نا امیدی و بی علاجی خود مقایسه می نمود .MBDa 138.3

  گر چندی که او به طوری جدی به تعلیماتی کلیسا اطاعت می کرد او می دانست که این بدعت کاران ایمان خود را در کتابی مقدس اساس ناک می کنند و قرار داد که کتابی مقدس را بی اموزش تا که اسراری خشنودی انها را اشکار سازدMBDa 138.4

  او در کتابی مقدس عیسای مسیح را پیدا کرد .MBDa 138.5

  پدر دعا می گفت او قربانی او غضبی تورا نرم گرداند .MBDa 138.6

  خونی او نا پاکی مرا شست در صلیب او لعنتی مرا به دوشی خود گرفت مرگی او گناه های مرا بخشید .MBDa 138.7

  ما در بی عقلی خود غرق می شویم ولی تو به من کلامی خود را همچون مشعل هدیه نمودی و به قلبی من دست رساندی تا که من به همه چیز نفرت پیدا کنم به جز خدمت های مسیحMBDa 138.8

  کلوین را برای قبول نمودنی منصبی روحانی اماده می کردند .MBDa 138.9

  وقتی که دوازده ساله بود او در کلیسای نه چندان بزرگ کپیلن تعیین گردید و اوسقوف از روی قاعده ای کلیسا سرش را تراشید به او دعا نداده بودند و او یگان وظیفه ای کاهن را اجرا نمی کرد ولی کلیریک تعیین شده معاشی مناسب می گرفت .MBDa 138.10

  اکنون وقتی درک می کرد که هیج گاه نیتی روحانی شدن را نمی کند او به اموزشی حقوق اغاز نمود ولی به زودی از این مقصد نیز با امیدی به موعضه ای انجیل بخشیدنی حیاتی خود دست کشید .MBDa 138.11

  اما فعالیتی موعضه کننده ای انجیل اورا به ترس می اورد او طبیعتا شرمگین بوده مسولیت ناکی این کار را خوب می فهمید در برابری این او می خواست تحقیقات های عایم را دوام دهد .MBDa 138.12

  عاقبت به تاکید های دوستان گذشت نموده راضی شد تعجب اور است می گفت او که شخصی به چنین اصل و نصبی پست سزاواری چنین احترام گردیده است .MBDa 138.13

  کلوین فعالیتی خود را ارامانه اغاز نمود و سخنانی او به مانندی شبنمی تراوت بخشی بودند که به زمین می افتد او پاریس را ترک نموده در زیری شهری نه چندان بزرگ مزافاتی در زیری حمایه ای ملکه مرگریته که به انجیل صادق بود و شاگردانی اورا حمایه می کرد .MBDa 138.14

  مسکن گزید کلوین در ان زمان جوانی بود دارای عادت های نرم و خاکسارانهMBDa 138.15

  در ابتدا از او از یک خانه به خانه ای دیگر رفته حقیقت را موعضه می کرد با خانواده اس خود کتابی مقدس را می خواند .و به ادمان حقیقت را عایدی نجات یابی اشکا می کرد نگرانی که این حقیقت ها را می شنویدند و دیری نگذشته او دهه های اطرافیان شهر را برای موعضه ای حقیقت زیارت مس کرد او هم به قصر ها و هم به کلبه های فقیران راه می یافت و ب ای کلیسا های اینده که بای دلیرانه حقیقت را موعضه می کردند زمین اماده نموده استوارانه پیش می رفت .MBDa 138.16

  بعدی چند ماه او باز به پاریس برگشت در میانی دانشمندان اضطرابی غیری عادی حکمفرما بود .MBDa 138.17

  اموزشی زبان های قدیمه ادمان را غیری اختیاری به کتابی مقدس اورد .MBDa 138.18

  و حتا انهای که حقیقت های این کتاب به قلبهای شان تاثیری نرسانده بود این مساله ها را با شوقی زیاد محاکمه نمود .MBDa 138.19

  گر چندی که کلوین در بحث های الهیات شناسی دانشی زیاد داشت ولی اورا نظر به این عالمانی سیر مغل اجرای وظیفه ای باز هم های تر در پیش بود .MBDa 138.20

  عقل های ادمان بیدار شدند و این از همه لحظه ای مساعد بود برای یا حقیقت شناس نمودنی انها در ان زمانی که در تالار های دانشگاها بحث های سختی الهیات شناسی برپا می شدند کلوین از یک خانه به خانه ای دیگر رفته کتابی مقدس را به ادمان می اموزاند و از مسیحی میخکوب شده حمایه می کرد .MBDa 138.21

  خواستی خدا بود تا که در پاریس باری دیگر مژده ای خوش موعضه کرده شود دعوت های لیفویر و فریل رد کرده شده بودند لیکن هر یک شهروندی این شهری بزرگ باید باری دیگر مژده ای خوش را می شنوید .MBDa 139.1

  از روی مقصد های سیاسی شاه در مبارزه به مقابلی اصلاحات هنوز روم را جانبداری نمی کرد .MBDa 139.2

  ملکه مارگریتا مثلی پیشینه در دل ارزوی انرا می پروریدندMBDa 139.3

  که پروتستنتیزم در فرانسه تن تنه می کند و او با قطعیت قرار داد که ایمانی اصلاحات گرایانه باید در پاریس موعضه کرده شود هنگامی در پاریس حضور نداشتنی شاه او به روحانی اصلاحات گرل فرمان داد که در کلیسا های شهر موعضه کند .MBDa 139.4

  وقتی که موعضه ای کلامی مقدس در کلیسا ها از جانبی نمایندگانی پاپا منع کرده شد .MBDa 139.5

  ملکه ب ای موعضه ای حقیقت قصری خود را پیشنهاد کرد تالار را در حال به کلیسا تبدیل دادند و اعلان نمودند که همه روزه در وقتی معین در این جا عبادت گذرانده می شود که به ان ادمانی همه ای طبقه ها دعوت کرده می شوند .MBDa 139.6

  اذدهام های زیادی ادمان همه روزه به این تالار می امدند .MBDa 139.7

  در میانی انها کارمندانی دولتی حقوق شناسان تاجران و کارگران بودند .MBDa 139.8

  غیر از درباری به کلیسا تبدیل داده شده انها حجره های در اطراف بوده را نیز پور مس کردند شاه به جای ان که این جمع امد ها را منع کند فرمان داد که برای گذراندنی انها در پاریس باز دو کلیسا کشیده شود .MBDa 139.9

  هیج گاه کلامی خدا به قلبهای ادمان چنین تاثیر می نمود .MBDa 139.10

  که روحی حیاتی اسمانی به ادمان از نو جان می بخداMBDa 139.11

  مستی فسق و فساد دشمنی و کار گریزی با قوه ای خود داری پاکی ترتیبات و مهندسی دوستی از جمعیت رانده شدند .MBDa 139.12

  لیکن اهلی دین خواب نرفته بود .MBDa 139.13

  وقتی که شاه از منع کردنی موعضه دست کشید نمایند گانی پاپا به طبقه های پستی شهری رو اورده از هیج چیز دست نمی کشیدند .MBDa 139.14

  تا که ترس و وهم و تعصبی اذدهامی جاهل و خرافات پرست را به میان بیارند پاریس به این پیش پایانی جاهل کورکورانه اطاعت نموده .MBDa 139.15

  به مانندی ایرسلیم در زمانی قدیم وقتی زیارتی خود و ان چی را که به ارامی و منفعتی ان خدمت می کرد ندانیست.MBDa 139.16

  در مدتی دو سال کلامی خدا در پایتخت موعضه کرده شد .MBDa 139.17

  و گر چندی که بسیاری ها انجیل را قبول کردند اکثریت نوری حقیقت را رد نمودند فرنسیسکی اعتراف نمودنی ازادی هر کدام دین را ظاهرا نشان می داد لیکن اینرا با مقصد های طمع جویانه عملی می کرد و پپیست ها توانیستند حاکمیتی از دست رفته را برقرار سازند .MBDa 139.18

  از نو در های کلیسا ها بسته و قتلگاه ها بر پا شدند .MBDa 139.19

  کلوین هنوز هم در پاریس بود به اموزش اندیشه رانی و دعا گویی مشغول گردیده او به خدمتی در پیش استاده و پهن نمودنی نوری حقیقت بند بود عاقبت او نیز گمان بر دانسته شد .MBDa 139.20

  حکومت دارانی شهر قرار دادند .MBDa 139.21

  که او را به مامی اتش اندازند باری به خلوت گاهی کلوین که از خطر گمانی نداشت دوستانی به اضطراب افتاده اش دویده درامدند و خبر رساندند که همین حالا باید اورا به حبس گیرند .MBDa 139.22

  در همین لحظه صدای تق تقی در شنیده شد هر لحظه غنیمت بود .MBDa 139.23

  چند نفر از دوستان برای نگاه داشتنی افسران رفتند دیگران به کولین برای از کلکین پایان فرامدن کمک رساندند و او به زودی در کناری شهر پنهان شد .MBDa 139.24

  در خانه ای یک مردی هنرمندی جانبداری اصلاحات پناه گاه یافته او لباسی صاحب خانه را پوشیده و کلند را به دست گرفته به راه برامد .MBDa 140.1

  مدتی درازی وقت به جنوب راه رفته او از نو در قلمروی ملکه مارگریتا پناه گاه پیدا کرد .MBDa 140.2

  در این جا او یکچند ماه در زیری حمایه ای دوستانی پور قدرتی خود زندگی کرده چون همیشه به اموزشی کلامی خدا مشغول شد لیکن اورا فکر عایدی پهن نمودنی حقیقت در فرانسه ترک نمی کرد .MBDa 140.3

  و او نتوانیست مدتی دراز بی فعالیت بماند همین که طوفان کمی ارام گرفت او برای خود در پواتی که در ان جا دانشگاه وجود داشت و تعلیماتی جدید خیر خواهانه قبول کرده شده بود .MBDa 140.4

  میدانی جدید فعالیت را پیدا کرد ادمانی طبقه های گوناگون با خشنودی حقیقتی انجیل را قبول می کردند کلوین در ان جا نه اشکارا بلکه در خانه ای سودیه ای بزرگ که ان جا زندگی می کرد موعضه می گفت و بعضا در باغی جمیعیتی سخنانی حیاتی بادی را به نفراتی می گفت که تشنه ای شنیدنی انها بودند .MBDa 140.5

  بعد تر وقتی که شماره ای شنوندگان افزود قرار دادند که برای بی خطری بیرون از شهر جمع شوند .MBDa 140.6

  برای این غاری را جستجو کردند که با درختان و خر سنگ های بزرگ احاطه شده باشدMBDa 140.7

  به این جا با گروه های نه چندان بزرگ از شهر با راه های گوناگون بیرون امده کوشش می کردند تا معلوم بمانند .MBDa 140.8

  و در این خلوت های بیرون از شهری ادمان کتابی مقدس را خوانده دانشی ضروری را از خود می کردند .MBDa 140.9

  در ان جا پراتیتنت های فرانسه مراتبه ای اول در شامی خداوند اشتراک کردندMBDa 140.10

  و از این کلیسای خورد چند نفر موعضه کننده گانی صادقی انجیل بیرون امدند .MBDa 140.11

  کلوین از نو به پاریس برگشت اورا امیدی ان که تمامی فرانسه عقیده های اصلاحات را قبول می کند ترک نمی کرد .MBDa 140.12

  لیکن دیری نگذشته او باوری حاصل کرد که در ان جا هیج امکانیتی فعالیت کردن نیست .MBDa 140.13

  انجیل را موعضه کردن معنای فورا به قتلگاه افتادن را داشت و اخرین او قرار داد که به جرمنی سفر کند .MBDa 140.14

  همین که او فرانسه را ترک کرد از نو تتعقیباتی سختی اعتراض چیان اغاز یافت .MBDa 140.15

  و اگر او در فرانسه می ماند طعمه ای اتشی تعقیبات چیان می گردید .MBDa 140.16

  اصلاحات چیان فرانسه کوشش از برادرانی المانی خود عجیب نماندن را کرد قرار دادند .MBDa 140.17

  که به خرافات پرستی روم ضربه ای دلیرانه زده تمامی ملت را به جنبش بیارند .MBDa 140.18

  در یک شب در تمامی فرانسه ورق های اویخته شدند که میسه را سخت تنقید می کردند ..MBDa 140.19

  لیکن به جای موفقیت های دلخواه این قدمی دلیرانه و خوب اندیشیده نشده نه تنها برای نفراتی انرا به جا اورده بلکه برای همه ای خیرخواهانی اصلاحات در فرانسه مرگ اور بود .MBDa 140.20

  پپیست ها ان چی را که دیر باز انتظارش بودند به دست اوردند .MBDa 140.21

  بهانه را که انرا برای پوره نیست کردنی بدعت کاران چون تشویقات چیانی خطر نامی ضدی تخت و وحدتی ملی استفاده بردن ممکن بود .MBDa 140.22

  دستی یک نفری شاید دوستی بی خردی اصلاحات بود شاید دشمنی حیله گری این همین طور نا معلوم ماند .MBDa 140.23

  یک ورق را در دری اتاقی کاری شاه چسباند شاه به دهشت امد این ورق به خرافات های که در طولی عصر های زیاد به انها با چنین عزت و احترام مناسبت می کردند .MBDa 140.24

  ضربه ای بی رحمانه زد .MBDa 140.25

  جسارتی بی مانندی نفراتی که جرعت نمودند چنین سخنانی دغل و تند را به جانبی شاه فرستند .MBDa 140.26

  شاه را به غضب اوردند به مدتی یکچند وقت او از هیجان به لرزه امده از سخن گویی بازماند لیکن بعد غضبی او در سخنانی دهشت اوری زیرین بیان یافتند .MBDa 141.1

  بگذار هر نفری را که در جانبداری عقیده های لیوترانی گمان بر دانسته می شود .MBDa 141.2

  نا وابسته از منصبش دستگیر کنند من همه ای انها را نابود می کنم .MBDa 141.3

  قرعه کشی شد شاه قراری پوره و بی بازگشت جانبداری کردنی روم را قبول کرد .MBDa 141.4

  فورا همه ای چاره ها برای دستگیر نمودنی لیوترن ها در پاریس به راه مانده شدند .MBDa 141.5

  پپیست ها هنرمندی بیچاره جانبداری ایمانی اصلاحات گرایان را که عادتا ایمان داران را برای جمع امد های پنهان دعوت می کرد دستگیر نمودند و با تهدیدی مرگی نا گذیر مجبور نمودند .MBDa 141.6

  که به انها مکانی زیستی همه ای پروتستنت های به او معلوم را از ایمیسری پاپا نشان دهد .MBDa 141.7

  در اول این مردی بدبخت با دهشت چنین پرستی را رد کرد لیکن در اخر ترسی مرگی پور مشقت اورا مجبور نمود که خانه ای ب ایرانی خود گردد .MBDa 141.8

  مارین گماشته ای شاه با همراهی سربازان روحانیان راهبان و این مردی بد بختی به مقابلی وجدانی خود عمل نموده در کوچه های شهر اهسته اهسته قدم می زد این مراسم گویا به مناسبتی فرض های مقدس چون فدیه برای تحقیر رسانده ای اعتراض چیان بر میسه به جا اورده می شد لیکن همه ای این ساخته کاری نقشه های رذیلانه را در خود پنهان می کرد .MBDa 141.9

  و خانه ای شخصانی جانبداری عقیده های لیوترنی نزدیک امده ؛MBDa 141.10

  خایین با دست اشاره می کرد مراسیم باز می ایستد افسران به خانه درامد همرا پی هم دستگیر نموده در زنجیر می بستند و مراسم دهشت اور در جستجوی قربانی های جدید یه پیش حرکت می کرد .MBDa 141.11

  انها هر یک خانه را از نظر می گذراندند هم به کلبه های ویرانه هم به بینای دانشگاه می درامدند .MBDa 141.12

  تمامی شهر از ترسی مارین به لرزه امده بود در همه جا ترس و دهشت حکمفرما بود .MBDa 141.13

  حبس شده گان را بعدی عذاب و شکنجه ای سخت به قتل می رساندند با فرمانی مخصوص گلخن ها را نه چندان بزرگ در روشن می کردند تا که عذاب و شکنجه های انها را دراز گرداند لیکن عذاب دیده گان چون غالبان با دلیری استوار و ارامی هیجان نا پذیر جان می دادند .MBDa 141.14

  تعقیب کننده گان که در شکست دادنی مردانگی با ثباتی انها بی قدرت بودند .MBDa 141.15

  خود را مغلوب شده حس می کردند در همه ای محله های پاریس میدان های قتل بنیاد کرده شدند .MBDa 141.16

  و هر روز در پیشی نظری مردم قربانی های جدید زا در اتش می سوزاندند .MBDa 141.17

  تا که در دلی ادمان ترس زا جا نموده با این نشان دهد که بدعت ماران را چگونه مرگ انتظار است لیکن در این مبارزه عاقبت انجیل غالب امد .MBDa 141.18

  تمامی پاریس باوری حاصل کرد که تعلیماتی جدید چگونه ادمان را تربیه می کند بهترین منبع را ستون های بودند که به انها اعتراض چیان را می بستند .MBDa 141.19

  خرسندی هیجان نا پذیری چهره های مردانی به میدان قتل رفته ایستاده را منور کنندهMBDa 141.20

  قهرمانی دلیرانه که انها را در اتشی النگه زده ترک نمی کردMBDa 141.21

  نرم دلی های هم بخشنده ای که نه یک مراتبه غضب را با مرحمت و نفرت را به محبت تبدیل داده اند همه ای این با قوه ای مقاومت ناپذیر روشن و واضح به جانبداری انجیل شهادت می دادند .MBDa 141.22

  روحانیان کوشش پست نگردیدنی غضبی خلق را نمود ه در موردی اعتراض چیان اوار های از عقلی بیرون را پهن می کردند انها را در سوی قصد های خونی به ضدی کتالیک ها در مقصدی بر هم زدنی حکومت و قتل نمودنی شاه عیب دار می کردند لیکن در برابری این یگان دلیلی اثباتی چنین عیب نامه ها را نمی اوردند این پیشگویی های دهشت اور اجرا شدند .MBDa 141.23

  لیکن کاملا در وضعیتی دیگر بعد از یکچند صد ساله در فرانسه طوفانی سر زد که انها پیشگویی کرده بودند شاه اهلی پیشگویی کرده بودند شاه اهلی دربار و زیر دستانی او بد بختی دهشت اور را از سر گذراندند .MBDa 142.1

  ولی از دستی خدا بی خبران نه پهن شویی پروتستنتیزم بلکه ریشه کن کنی ان به ان اورده رساند .MBDa 142.2

  که با گذشتی سه صد ساله فرانسه را بد بختی های دهشت اوری انقلابی ضدی دینی فرا گرفتMBDa 142.3

  تمامی طبقه های جمعیت را شبهه نا باوری و ترس فرا گرفت در میانی اضطرابی عموم اشکار گردید در عقل های ادمایی که پایه های معرفت و مدینیت بشمار می رفتند و با عالی همتی خصلت های خود به ملت تاثیری خوب می رساندند .MBDa 142.4

  تعلیماتی لیوترنی چی قدر عمیق جای گرفته است وظیفه های مهم ترین و پور مسولیت ناگهان اشغال شده ماندند از شهر هنرمندان نشر کننده گان عالمانMBDa 142.5

  پروفیسور های دانشگاه ها نویسنده گان و حتا اهلی دربار غیب زدند .MBDa 142.6

  صد ها ادمان پاریس را ترک کرده خود را اختیارا محکوم به دروغ نمودند و با این پیروی خود را از تعلیماتی اصلاحات گرایانه نشان دادند دویست ها حادثه های به عمل امده ایستاده را سر در گمانه نظارت می کردند .MBDa 142.7

  تنها گمان نداشتند که در اطراف چنین شماره ای زیادی بدعت کارانی پنهانی زندگی می کنند و با بد خشمی دو چند به سری نگرانی حمله اوردند که در زیری دست شان قرار داشتند .MBDa 142.8

  محبث ها پور شدند از حوا باشد بوی دودی گلخن های سخته ایستاده ای می امد که در انها شاهدانی انجیل را می سوزاندند .MBDa 142.9

  فرانسیسکی مغرورانه خود را پیشوای حرکتی بزرگ بحری تجدودی علم که ابتدایی صد ساله ای XVIMBDa 142.10

  با ان شهرت یافته بود تصور می ساختMBDa 142.11

  او با میل زیاد عالمان را از تمامی گوشه های عالم دعوت می کرد .MBDa 142.12

  طاقت پذیری او نسبتی اصلاحات قسما با محبتش نسبتی معرفت ناکی شویی و نفرت به جاهلی و خرافات پرستی راهبان فرمانده می شد .MBDa 142.13

  لیکن کوشیشی زیادی نیست نمودند بدعت را نموده این جانبداری معرفت ناک شویی فرمانی براوردMBDa 142.14

  در موردی منع نمودند کاری نشر در فرانسه تاریخ مثال های زیادی را می دادند که چی گونه مدنیتی عقلانی با طاقت ناپذیری دینی پیوست شده استMBDa 142.15

  و فرانسیسکی نیز به همین روی خط داخل می شود .MBDa 142.16

  فرانسه مقصدی قطعی خود را عایدی نیست کردنی پروتستنتیزیم با جزا دهی اشکارا تصدیق نمود .MBDa 142.17

  روحانیان طلب می کردند تا تحقیری با محکوم کنی میسه به اسمان رسانیده شده با خون جبران کرده شود و شاه از نامی خلق به طوری اشکارا راضیگی خود را برای گذراندنی این عملی دهشت اور بدهد .MBDa 142.18

  مراسمی دهشت انگیز بیست و یک جنوری سالی هزار و پنج صد و سی و پنج عمی گشت تا ان زمان تمامی چاره ها اندیشیده شدند تا که بر ضدی اعتراض چیان ترسی دروغی و نفرتی کورکورانه ای تمامی ملت را بر انگیزد .MBDa 142.19

  تمامی کوچه های پاریس با اذدهامی ادمان بند کرده شده بودند .MBDa 142.20

  مراسم بزرگ مهتشم امده کرده می شد در خانه های که مراسم از نزدی انها می گذشت متاع های ماتمی اویزان و در همه جا قربانگاه ها برپا کرده شده بودند .MBDa 142.21

  در نزدی هر یک در به مناسبتی فرض های مقدس مشعل افروخته شده بود . اشتراک چیانی مراسم در نزدی قصری شاه پیش از صبح دم جمع امده اند .MBDa 142.22

  در صف های پیش پرچم ها و صلیب کلیسا های گوناگون را می بردند بعد شهروندان با مشعله های فروزان در دست جفت جفت قدم می زدند .MBDa 143.1

  از پسی انها راهبانی چار اتحاد با لباس های خود می رفتند .MBDa 143.2

  بعدی انها مرده های قاق شده ای مقدسانی مشهور را می بردند و مراسم را کردینل های مغرور با لباس های سرخی بلندی با اشیا های گران بها اورده شده می پیوستند .MBDa 143.3

  مراسم اوسقوف پاریس رهبری می کرد چار حاکمی مشهور در بالای سری او شامیانه ای با شکوه را می برداشتند .MBDa 143.4

  در اخری این اذدهام شاه قدم می زد ان روز او نه تاج سر کرده بود نه لباسی مناسب در تنMBDa 143.5

  با سری لوج خمیده و با شمعی فروزان در دست شاهی فرانسه چون گنهگار توبه کننده قدم می زد .MBDa 143.6

  در نزدی هر یک قربانگاه او با فروتنی به زانو زده بخشیش می پرسید نه برای عیب و گناه های قلبش را فساد گردانده نه برای جانی بی گناهان که دستانی او را خون الود کرده بودند .MBDa 143.7

  نه او برای گناهی نفرت انگیزی زیر دستانی خود که جرعتی تحقیر نمودند میسه را کرده بودندMBDa 143.8

  توبه می کرد .MBDa 143.9

  اورا ملکه و منصب دارانی دولت که در دست مشعله های فروزان داشتند و مفت جفت می رفتندMBDa 143.10

  همراهی می کردند .MBDa 143.11

  در ان روز در تالاری بزرگی قصر اوسقوف شاه با سخن به اشراف زادگان عالی منصب مراجعت کرد .MBDa 143.12

  او به نزدی انها با چهره ای غم زده برامده با فکر های تاثیر بخش از جنایت کفر گویی شرمندگی و غمMBDa 143.13

  که برای خلقی فرانسه لعنت گردیده بودند سخن گفته افسوس می خوردMBDa 143.14

  و بعد او همه ای زیر دستانی صادقی خود را برای نیست کردنی بدعتی مرگ اوری مه به فرانسه با مرگ تهدید می کنند ،دعوت نمودMBDa 143.15

  جنابانی عالی چی طوری که شاه بودنی من برای شما حق است گفت او انچنان حق است ان چیز که مگر به دست یا پای من این مرضی پلید می چسبیدMBDa 143.16

  من به شما اجازت می دادم تا که ان را برده پرتاییدMBDa 143.17

  غیر از این اگر من می فهمیدم که نفری از فرزندانی من با این تعلیماتی نفرت انگیز بدنام گردیده استMBDa 143.18

  من به او رحم نمی کردمMBDa 143.19

  من خودم اورا به سودی عدالت پرور می سپاریدم و به خدا قربان می کردم اشک گلوگیرش می کرد و همه ای جمع امده گان گریه کرده یکجایه ندا می کردند ما اماده ایم برای مذهبی کتالیکی جان سپاریمMBDa 143.20

  خلقی را که نوری حقیقت را رد کرد چی گونه تاریکی ظلمات پیچانده بود برای فرانسه فیضی نجات بخشMBDa 143.21

  ظاهر گشت مملکت قوه و مقدسی ان را دید که چی طور هزاران ادمان با کمالاتی الهی ان جلب می گردند چی طور شهر ودهات از نوری ان منور می گردند .MBDa 143.22

  حقیقت را دیده و دانسته اینکار نموده به جای نور تاریکی را انتخاب نمود هدیه ای پیشنهاد شده ای اسمانی را رد کردMBDa 143.23

  بدی را نیکی و نیکی را بدی نامید تا دمی که عاقبت قربانی خود فریبی گردید شاید در حقیقت باوری داشت که با تعقیب نمودنی قومی خدا به او خدمت می کنند ولی این گناه را از گردنش ازاد نمی کرد .MBDa 143.24

  با نفرت نوری را رد کرد که می توانیست از گمراهی نجاتش دهد و از خونریزی نگاه دارد .MBDa 143.25

  قسمی با تن تنه ای ریشه کن کردنی بدعت در تالاری بزرگی کلیسای جامعه ای صدا داد که در این جا با گذشتی سه صد سال خلقی خدا را تماما فراموش نموده خدای عقل را تاج گذاری کرده بود .MBDa 144.1

  بعد مراسمی دهشت اور از نو در کوچه های پاریس به حرکت درامد .MBDa 144.2

  و ادمان که با خود فرانسه را تجسم می کردند به عملی نمودنی کار های دست زدند .MBDa 144.3

  که برای اجرا نمودن شان قسم یاد کرده بودند .MBDa 144.4

  در مسافه ای نه چندان از یکدیگر دور صحنه ها برای زنده سوزاندنی اعتراض چیان اماده کرده شده بودندMBDa 144.5

  گلخن های زنده باید با نزدیک شویی شاه اتش می گرفتند اشتراک چیان مراسم باز می ایستادند تا که عذاب و مشقتی انها را ببینند بی دهشت تصویر نمودنی عذاب و مشقتی از سر گذرانیدنی این شاهدانی مسیح غیر امکان استMBDa 144.6

  تنها گفتن ممکن است که انها جانی خود را بی یگان شبهه و دو دلی نسار کردندMBDa 144.7

  وقتی که خواستند یک اعتراض چی را راضی کنند او چنین جواب داد .MBDa 144.8

  من تنها با ان چیزی ایمان دارم که پیامبران و شاگردان مسیح موعضه کردند .MBDa 144.9

  همه مقدسان نیز به همین ایمان دارم که تمامی قوه های دوزخ را مغلوب می کندMBDa 144.10

  مراسم تکرار به تکرار در نزدی این گلخن های زنده باز می ایستاد .MBDa 144.11

  در اخر خلق به قصری شاه نزدیک امده پراکنده شد .MBDa 144.12

  شاه و روحانیان باشند از حادثه های روز قانع گردیده یکدیگر را با اغازی با موفقیتی ریشه کن کنی بدعت تبریک گفته یه منزل های خود برگشتند .MBDa 144.13

  انجیلی اسایشتگی که از جانبی فرانسه رد گردیده بود دیری نگذشته ریشه کن کرده شد .MBDa 144.14

  عاقبت های این عمل دهشت اور بودند بیست و یک جنوری سالی هزار و هفت صد و نود و سه با گذشتی دپ صد و پنجاه و هشت سال از ان روزی که فرانسه قسمی ریشه کن نمودنی اصلاحات چیان را خورد در کوچه های پاریس مراسمی دیگر با مقصد های کاملا دیگر حرکت می کرد .MBDa 144.15

  چهره ای اساسی ایت مراسم باز شاه بود و باز غوغا های بلند می شدند باز اذدهامی سیر مغل قربانی طلب می کرد و باز قتل گاه ها برپا کرده شدند .MBDa 144.16

  و باز روی با عذاب و شکنجه های دهشت انگیز انجام یافت .MBDa 144.17

  لیوداوکی XVIMBDa 144.18

  را که مایوسانه به قاتلانی خود مقابلیت نشان می داد زورا به نزدی کنده ای سر بوری اوردند و اورا در ان جا تا ان دمی نگاه داشتند که جلاد سرش را از تن جدا کردهMBDa 144.19

  نه تنها شاه کشته شد در ان روز های خونین حکمرانی تیره را در پهلوی او در مشینی سر بوری دو هزار و هشتصد نفر کشته شدند .MBDa 144.20

  اصلاحات به جهان کتابی مقدس را پیشنهاد می کرد و طلبات های شریعتی خدا را فهمانده کوششی در وجدان هر یک نفر جای نمودنی انرا کرد .MBDa 144.21

  محبتی بی انتها و پرنسیپ های اسمان را باز کرد خداوند گفته است .MBDa 144.22

  پس انها را رعایت نموده به عمل اورید زیرا که این حکمت و خردی شما پیشی نظری قوم هاست که اینها تمامی این فرایض را شنیده خواهند گفت ؛MBDa 144.23

  به یقین این خلقی بزرگ قوم حکیم و خرد مند اند ،MBDa 144.24

  تکراری شریعت ۴:۶MBDa 144.25

  وقتی که فرانسه این هدیه ای اسمانی را رد کرد او تخمی با حکمتی و ویران را کاشت که هتما میوه های انقلاب و تیره را اوردند .MBDa 145.1

  خیلی پیشتر از تعقیبات های که با سببی پیدا شویی ورق های محکوم کننده ای نیست به میان امده بودند فریلی دلیر و سیر غیرت مجبور شد از وطنی خود فرار کند .MBDa 145.2

  او به شویرسیه سفر کرد و در ان جا به تسوینگلی یاری رساندهMBDa 145.3

  توانیستند افکار ی عمومی را به جانبی اصلاحات روانه سازد .MBDa 145.4

  او تا اخری حیات در شویرسیه ماند .MBDa 145.5

  لیکن منظم رساندنی تاثیری جدی را به اصلاحات در فرانسه دوام می داد .MBDa 145.6

  در سال های اولی بدرغه او اساسا عایدی پهن شویی انجیل در وطن خود غمخواری می کرد .MBDa 145.7

  او در میانی هموطنانی خود که نه چندان دور از سر حد زندگی می کردند موعضه می کرد و با توجهی ضعیف نشونده به رفتی مبارزه نظارت نموده با سخنانی روح بلند کننده و مصلحت ها کمک می رساند .MBDa 145.8

  با کمک دیگر شخصیت های بدرغه شده اثر های اصلاحات چیانی المان به زبانی فرانسوی ترجمه شده بودند .MBDa 145.9

  دربا همراهی کتابی مقدس انها با شماره ای زیاد به زبانی فرانسوی نشر شدند این کتاب ها در تمامی فرانسه پهن شدند انها را به پهن کننده گان کتاب ها با نرخی ارزان می دادند .MBDa 145.10

  مبلغ های به دست امده را باشد به انها برای حوس مند کنی هدیه می کردند تا که انها کاری خود را دوام دهد .MBDa 145.11

  فریل در شویرسیه به وظیفه ای معلمی عادی مکتب به کار اغاز نمود در کلیسای نه چندان بزرگ برای خود خلوت گاه پیدا کرده او خود را به تعلیم کودکان بخشید .MBDa 145.12

  به غیر از فن های مقرری مکتبی او با احتیاط کودکان را با حقیقت های کتابی مقدس شناس نموده امید داشت بعد والدینی انها را جلب نماید بعضی از انها ایمان اوردن لیکن روحانیان به فعالیتی او مانع گردیدهMBDa 145.13

  ساکنانی خرافاپرستی دهاتی را به فریل ضد گرداندند .MBDa 145.14

  این نمی تواند انجیلی مسیح باشد با قطعیت تکرار می کردند انها زیرا که موعضه ای ان نه صلح بلکه جنگ می اورد .MBDa 145.15

  به مانندی مسیحیانی اولین رفتار نموده هنگامی تعقیب شدن از یک شهر به شهری دیگر می رفت .MBDa 145.16

  او اواره گردیده از یک دهه به دهه ای دیگر و از یک شهر به شهری دیگر رفته گرسنگی سردی خستگی و خطر های دایمی را از سر می گذراند او در میدان های نزدی بازار ها در کلیسا ها و در بعضی مورد ها در کلیسای جامع موعضه می کردMBDa 145.17

  گاها او کلیسا را کاملا خالی می یافت .MBDa 145.18

  گاهی موعضه ای او با مغل و مسخره ها بریده می شدMBDa 145.19

  گاهی اورا از منبر کشاله کرده بیرون می کردند چندین مراتبه خلقی عوام را به ضدی او اغوا انداختندMBDa 145.20

  که اورا تا دمی مرگ لت و کوب کرده شدند لیکن او باز هم به پیش حرکت می کرد اکثر وقت مغلوب گردیده ،MBDa 145.21

  با استواری ضعیف نشونده حمله را از نچ اغاز می کر د.MBDa 145.22

  و دیری نگذشته دهاتی که پیش پشتیبانی حاکمیتی پاپا بودند دروازه های خود را برای قبولی انجیل باز کردندMBDa 145.23

  ان کلیسای نه چندان بزرگی که او فعالیتش را باری اول از ان اغاز نموده بود .MBDa 145.24

  دیری نگذشته ایمانی اصلاحات گرایان را قبول کرد چنین شهر ها به مانندی مارت و نایختیل نیز از مراسم های کتالیکی دست کشیده از کلیسا های خود رسم های بت ها را بیرون انداختند .MBDa 145.25

  فریل مدتی دراز در دلی خود خواهش در ژینیوه بلند برداشتنی برقی پروتستانیزم را می پرورید .MBDa 145.26

  اگر این ارزوی او جامه ای عمل می پوشید این شهر می توانیستند مرکزی اصلاحات ب ای فرانسه شویرسیه و ایتالیا گردد .MBDa 146.1

  او این مقصد را در نزدی خود گذاشته با جد و جهدی زیاد زحمت می کشیدMBDa 146.2

  تا زمانی که شهر ها و دهاتی اطرافیان ژینیوه تعلیماتی اصلاحات گرایان را قبول کردند و تنها ان زمان او با همراهی دوستی یگانه اش به ژینیوه وارد شد .MBDa 146.3

  لیکن در ان جا او تنها دو موعضه گفته توانست .MBDa 146.4

  روحانیانی که محکوم کنی اورا از جانبی حاکمیتی دولتی به دست اورده نتوانستند .MBDa 146.5

  فریل را به شورای کلیسا دعوت نموده خود با یراقی های در زیر لباس حاضر گردیده قراری قطعی کسانی اورا داشتند .MBDa 146.6

  بینا با اذدهامی به غضب داشت .MBDa 146.7

  احاطه شده بود اگر او از بینا جامی خود را رها کرده بیرون می شدMBDa 146.8

  ان گاه به دستی اذدهامی خشمگین نی افتادMBDa 146.9

  اورا حضوری نمایندگانی حاکمیتی دولتی و سربازانی مسلح نجات دادندMBDa 146.10

  صبحی روزی دیگر فریل با همراهی دوستانی خود به ان طرفی کل یه جای بهتر فرستاده شد .MBDa 146.11

  کوششی اولین او عایدی موعضه کردنی انجیل در ژینیوه همین طور انجام یافت .MBDa 146.12

  باری کوششی نوبتی اصلحه ای بسیار عادی جوانی قیافه اش انچنان نظران گیر انتخاب گردید.MBDa 146.13

  که حتا دوستانی اصلاحات اورا خنک نظرانه پیشواز گرفتندMBDa 146.14

  چی کاری کرده می توانیست این جوان در ان جای که خودی فریل مغلوب گشت؟MBDa 146.15

  چی طور او جوانی بی جرعت و کم تجربه در نزدی فشاری طوفانی که از ان چنین مردانی دلیر و پور زور به فرار نمودنی مجبور شدند ایستاد گری می کنند؟MBDa 146.16

  نه با جسارت و نه با قوت بلکه با رو حی من می گوید خداوندی لشکر ها ذکریا 4:6MBDa 146.17

  چونکه حالتی خدا از حکمتی ادمان پور همت تر است و ناتوانی خدا از قوتی ادمان توانا تر استMBDa 146.18

  لیکن خداوند جاهلانی را جهان را برگزید تا که حکیمان را شرمنده کند قورنتیان 1:25، 27MBDa 146.19

  فرمنت کاری خدا چون معلمی مکتب اغاز کردMBDa 146.20

  حقیقت های را که او به کودکان تعلیم می داد انها در خانه تکرار می کردند و دیری نگذشته والدینی انها برای شنیدنی تفسیری کتابی مقدس امدند و اهسته اهسته صنف خانه از شنوندگانی با دقت پور شدMBDa 146.21

  به ان نفراتی مه جراتی امدن و شنیدنی تعلیماتی نو را نمی کردند .MBDa 146.22

  خواندنی انجیل و رساله ها را پیشنهاد می نمودند .MBDa 146.23

  که کتاب ها برای همه دسترس بودند .MBDa 146.24

  بعدی چند این جوان نیز به فرار نمودن مجبور شدMBDa 146.25

  لیکن حقیقت های مونده کردنی او در مفکوره ای ادمان جای گرفته بودند تخم های اصلاحات کاشته شدند .MBDa 146.26

  این جریان استوار و پهن می گشتMBDa 146.27

  مژده رسان ها برگشتند .MBDa 146.28

  و به رابطه ای زحمت های انها عبادتی پروتستنتی عاقبت در ژینیوه پایدار گردید وقتی که بعدی اواره گردی های دور و دراز و نا استواری های در این جا کلوین پیدا شد ژینیوه اصلاحات را اشکارا اعتراف می کرد .MBDa 146.29

  کلوین به دیاری خود به بزل بر می گشت لیکن معلوم شد که راه از جانبی قشون های کرد.VMBDa 147.1

  بسته شده است و او محبور شد راهی دراورده را به واسطه ای ژینیوه انتخاب کندMBDa 147.2

  در امدنی کلوین فریل دستی خداوند را دید گرچندی که ژینیوه ایمانی اصلاحات گرایانه را قبول کرده بودMBDa 147.3

  در این جا انجام دادنی کار های زیاد در پیش بود .MBDa 147.4

  ایمان اوری خداوند با تمامی جماعت به عمل نمایدMBDa 147.5

  بلکه هر یک نفر در علاهیده گی ایمان می اوردMBDa 147.6

  قلب و وجدان نه با فرمان های کلیسای جامع بلکه با روحی مقدس تجدید می شوند .MBDa 147.7

  گرچندی که ساکنانی ژینیوه جبر و ظلم روم را رد کرده بودند انها هنوز برای برطرف نمودنی فسق فسادی که در دوره ای حکمرانی ان رواج یافته بودند اماده نبودند معلوم شد .MBDa 147.8

  که به ادمان تلقین نمودنی ضروریتی از روی پرنسیپ های پاکی انجیل زندگی کردن تا که انها سزاواری موقعی پیشکی معین نموده ای پیشبینی خداوند باشند .MBDa 147.9

  وظیفه ی اسان نبوده است .MBDa 147.10

  فریل باوری داشت که کلوین محض همین گونه شخصی است که با او در این کار همکاری کردن ممکن استMBDa 147.11

  فریل به نامی خداوند موعضه چی جوان را برای در این جا خدمت کردن زاری و التجا می کرد این پیشنهاد کلوین را به هراس اورد .MBDa 147.12

  او که شخصی طبیعتا بی جرعت و صلح جوی بود از ساکنانی جسور صاحب اختیار و تند مزاجی ژینیوه دوری می جست ،MBDa 147.13

  سلامتی ضعیف و میل و رغبت به مشغولیت های علمی اورا به جستجوی خلوت گاه وادار می نمودند .MBDa 147.14

  او فکر می کرد که اثر هایش به اصلاحات خدمتی بهتر می کنند و می خواست خلوت گاهی پیدا کند تا که با قلمی خود کلیسا را دستیگری کند و پند دهند لیکن التماسی تاثیر بخشی فریل در گوشی اپ چون ندایی اسمان صدا داد .MBDa 147.15

  و او جرعتی نه گفتن را نکرد به نظری او چین نمود که گویا خدا دستی خود را از اسمان را دراز کرده انرا به سری او مان و به هیج گونه مقابلیت نگاه نکرده اورا به جای گذاشت که کلوین زود تر می خواست انرا ترک کندMBDa 147.16

  ان زمان به پروتستنت ها خطری جدی تهدید می کرد ژینیوه گرفتاری لعنت های پاپا گردید و دولت های پور اقتدار تهدید نیست .MBDa 147.17

  نمودنی انرا می کردند چی طور این شهری نه چندان بزرگ توانیست حاکمیتی با نفوذی که اکثر وقت پادشاهان و امپراتور ها به ان اطاعت می کردندMBDa 147.18

  مقابلیت نشان دهد؟MBDa 147.19

  چی طور ان توانیست در نزدی قشون های اصطلاح گرانی قدرت مند ایستاده گی کند؟MBDa 147.20

  در تمامی عالمی مسیحی به پروتستنتیزم دشمنانی دهشت اور تهدید می کردندMBDa 147.21

  دوره ای مظفریت های اول برای اصلاحات گذشتMBDa 147.22

  روم با امیدی نیست کردنی ان قوه های نو جمع کرد ؛MBDa 147.23

  در این دوره اتحادی ایوزویت ها جانبدارانی بی رحم بیپرینسیل و پور قوت ترین حاکمیتی پاپا سازمان داده شد .MBDa 147.24

  از همه گونه شوق و حوس و دلبستگی های زمین دست کشیده و در خود حسیات های طبیعی و میل و رغبت را پخش و صدای وجدان و خرد را خاموش نموده ؛MBDa 148.1

  تنها هیج گونه قاعده ها هیج گونه مسولی را غیر از خدمت به اتهادی خود اعتراف نمی کردند و پهن نمودنی اعتراف و نفوذی این اتحاد را یگانه ای قرضی خود می شماریدند.MBDa 148.2

  انجیلی مسیح پروانه خود را صاحبی قابلیتی سزاوار پیشواز گرفتنی دلخواه خطر ها از سال گذراندنی عذاب و مشقت سردی گرسنگی محرومیت احتیاجات ها گردانده به انها در بلند برداشتنی پرچمی حقیقت در رو به روس عذاب ها محبث و این قوه تعصبی را مقابلی گذاشتند که به انها برای از سر گذراندنی که به انها برای از سر گذرانیدنی مشکل ها و خطر های به این مانند و در مبارزه بر ضدی حقیقت از همه گونه واسطه ها استفاده نمودن ،MBDa 148.3

  یاری می رساند .MBDa 148.4

  چنین جنایتی وجود نداشت که انها انرا اجرا کرده نتوانند چنین فریبی وجود نداشت که انها انرا نهایت رذیلانه شمارند .MBDa 148.5

  چنین حیله و نیرنگی وجود نداشت که انها به ان دست نزنند سوگندی اطاعت کاری و بی نوای ابدی را خورده انها در نزدی خود مقصدی ثروت مندگردانی و استوار سازی اتحادی خود بر هم زنی پروتستنتیزم و برقرار سازی حاکمیتی پاپا را گذاشتند .MBDa 148.6

  اعضایانی اتحاد در زیری نقابی مقدسی محبث ها و بیمار خانه ها را زیارت کرده و به فقیران و بیماران خدمت نموده دنیا بیزاری خود را نشان می دادند و از ان یادرس می شدند که سزاواری نامی مقدسی مسیح اند که به هر کجای که می رفت کاری نیک می کرد .MBDa 148.7

  لیکن در زیری این نقابی شایسته اکثر وقت بدترین مقصد های جنایت کارانه و دهشت اور نهان بودندMBDa 148.8

  پرنسپی اساسی اتحاد چنین بود مقصد واسطه ها را جبران می کنند موافقی این عقیده دروغ غارت گری احد شکنی کشتار نه تنها سفید کرده می شدند بلکه دستگیری می یافتند .MBDa 148.9

  اگر تنها به منفعتی کلیسا به جا اورده می شدند .MBDa 148.10

  ایزوییت ها مقصد های اصلی خود را پنهان نموده به منصب های بلندی دولتی راه می یافتندMBDa 148.11

  عنوانی مشورت چی شاه را به دست اورده به سیاستی بسیار دولت ها تاثیر می رساندند .MBDa 148.12

  انها خدمت گار می شدند تا که از پسی خجین های خود جاسوسی کنند برای پسرانی حاکمان کالج ها و برای خلقی فقیران مکتب ها باز شده کودکان را از خانواده های اعتراض چیان به اجرای مراسم های کتالیکی جلب می کردند تمامی کروفری رویکی و تیاتر کشانیده شده ای عبادت گذاری های کتالیکی برای ان استفاده برده می شدMBDa 148.13

  تا که عقلی انسان را برهم زده به تصوراتی او تاثیر رساند .MBDa 148.14

  در نتیجه کودکان به مقصد های عالی ازادی خیانت می نمودند .MBDa 148.15

  که پدرانی انها برای این مقصد ها مبارزه برده جانی خود را نسار می کردند این اتحاد در تمامی اروپا با سرعت پهن گردیده در همه جا به برقرار شویی حاکمیتی پاپا مساعدت می کردMBDa 148.16

  برای در زیری حکمرانی این اتحاد تابع کنانیدنی حاکمیتی بیشتر با فرمانی مخصوص پاپا اینکویزیسیه از نو بر قرار کرده شد .MBDa 148.17

  صرفی نظر از نفرتی عموم نسبتی ان این تریبونلی دهشت انگیز حتا در مملکت های کتالیکی از نو برقرار کرده شدMBDa 148.18

  وحشی گری های نهایت دهشت اوری که انرا روشنایی روز تحمل کرده نمی توانیست در محبث های مخفی ان به جا اورده می شدند .MBDa 148.19

  در بسیار مملکت ها صد ها هزاران ادمانی که نوری ملت را تشکیل می دادندMBDa 148.20

  شخصیت های پاک وجدان و نامدار دانشمندان و صاحب استعداد ها موعضه چیانی پرهیزگار و به خدا صادق شهروندانی وطن دوست و زحمت کش عالمانی مشهور رسامانی با استعداد هنرمندانی ماهر کشته یا بدرغه کرده شدند .MBDa 148.21

  روم چنین واسطه ها را استفاده می برد تا که نوری اصلاحات را خاموش نموده .MBDa 149.1

  خلق را از کتابی مقدس محروم سازد و انرا به جهالت و خرافاتی تاریکی عصری میانه ای برگرداند .MBDa 149.2

  لیکن با خواستی خداوند با زحمتی مردانی عالی همتی که او به جای لیوتر دعوت کرده بودMBDa 149.3

  پروتستنتیزم نیست و نابود کرده نشد این تعلیمات برای قوه ای زنده دلان خود از مهربانی و از اصلحه ای حاکمان سپاسگذار نبود .MBDa 149.4

  مملکت های از همه خورد ترین و ملت های فروتن و ضعیف تکیه گاهی پروتستنتیزم می گردیدند .MBDa 149.5

  مثلا ژینیوه خردی با دشمنانی قدرتمند احاطه گردیده که اندیشه نیست کردنش را می کردند .MBDa 149.6

  گالندیه در ساحل های ریگزاری بحری شامل که بر ضدی ظلم و استبدادی هسپانیه که ان زمان یکی از دولت های بزرگ و ثروتمندی دنیا بودMBDa 149.7

  دلیرانه مبارزه می برد شیوبدیسیه سرد با زمین های کم حاصل که ان جا اصلاحات غلبه کرد .MBDa 149.8

  کلوین در ژینیوه تقریبا سی سال کار کرد در ابتدا برای بنیادی کلیسای که تنها از روی پاکی تعلیماتی معنوی کتابی مقدس عمل کند و بعد برای پهن کنی اصلاحات در تمامی اروپاMBDa 149.9

  در فعالیتی جمعیتی خود او به خطا ها راه می داد و داکترین های او از در پهن شویی حقیقت های برای ان زمان مخصوصا مهم نقشی برجسته بازید .MBDa 149.10

  در حمایه پروتستنتیزم به مقابلی قدرتی زود برقرار شونده ای حاکمیتی پاپا او به کلیسا های اصلاحات گرا برای به راهی زندگی عادی و پاک قدیم نهادان یاری رسانده به ان مغروری و رسوایی را مقابلی می گذاشت .MBDa 149.11

  که هنگامی حکمرانی حاکمیتی پاپا انکشاف می یافتند .MBDa 149.12

  ژینیوه برای پهن نمودنی کتاب ها و تعلیماتی اصلاحات گرایانه معلمان را می فرستاد.MBDa 149.13

  تعقیب شنوندگان همه ای مملکت ها برای روح بلند شویی و پند گیری نگاهی خود را سوی این شهر روانه می کردندMBDa 149.14

  شهری کلوین برای اصلاحات چیانی تعقیب شونده ای تمامی اروپا غربی پناه گاه گردید از تعقیبات های دهشت اوری که صد ساله های دراز دوام می کردند .MBDa 149.15

  رها یافته نفرانی رانده شده به نزدی دروازه های ژینیوه می امدند .MBDa 149.16

  گرسنه و تحقیر شده از وطن و خانواده ها محروم گردیده انها در این جا استقبالی گرم و غمخواری تاثیر بخش را پیدا می کردند در این جا برای خود وطنی دوم را پیدا نمود و برای شهری انها را قبول کرده منبع ای برکت گردیدهMBDa 149.17

  به ان دانش هنر و پرهیز گاری خود را می بخشیدند .MBDa 149.18

  بسیاری ها در این جا برای خود پناه گاه پیدا کرده بعد به وطنی خود برمی گشتند تا که در ان جا بر ضدی ظلم و استبدادی روم مبارزه برند .MBDa 149.19

  جان ناکس اصلاحات چی دلیری شاتلندی پوری تن ها اصلاحات چیانی انگلیس اعتراض چیانی گالندی و ایسپنی گوگینت ها اعتراض چیانی فرانسوی همه ای انها از ژینیوه مشعله ای حقیقت را برای پراکنده نمودنی ظلماتی بیرون می بردند که کشور های انها را فرا گرفته بود .MBDa 149.20

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents