Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی هفدهم—قاصدانی صبح

  یکی از حقیقت های با تن تنه ترین و بزرگ ترینی که کتابی مقدس به ما اشکار می سازد این حقیقت در موردی دومباره امدنیوز مسیح است که کاری بزرگی نجات بخشی با ان انجام می یابد برای قومی مسافری خداوند که این قدر وقت در وادی ظلمات و سایه ای مرگ اواره گردی می کرد وعده ای دوم باره امدنیوز مسیح داده شده ، است که او حیات و احیا است مسیحی که فرزندانی رانده شده ای خود را باز سر جمع می اورد این وعده ای قیمت بهاست تعلیمات در موردی دوم یاره امدنی مسیح فکری اساسی کتابی مقدس است ،MBDa 188.10

  از ان روزی که جفتی نخستین با سری خمیده باغی ادن را ترک کردند ایمان داران به انتظاری امدنی وعده شده ؛ ای شروع نمودند .MBDa 189.1

  که باید حکمرانی شیطان را بر هم می زد و بهشتی از دست رفته را بر می گرداند امدنی مسیح در جلال مرکزی همه ای امید های مردانی مقدس قدیم بود هنوز که بعد از ادم نسلی هفتم بود و سه صد سال در روی زمین در پیشی خدا راه مس رفت سزاواری شرفی از دور به نجات دهنده ای اینده نظر انداختن گردانده شد اینک خداوند با بیور های مقدسانی هود امد تا که بر همه داوری کند .MBDa 189.2

  یهودا۱:۱۴, ۱۵MBDa 189.3

  حضرت ایوب در شبی عذاب و مشقت های خود با امیدی قوی ندا می کند من می دانم که فدیه گذاری من زنده است و در زمانی اخر بر زمین قیلم خواهد کرد ولی اگر چند پوستی من پوسیده گردد من در جسم خود خدا را می بینم اورا من برای خود می بینم و چشمانم به او می نیگرد و نه چشمی بیگانه ایMBDa 189.4

  ایوب۱۹:۲۵, ۲۶MBDa 189.5

  امدنی مسیح که علامتی ابتدای سلطنتی حقیقت است مولفانی کتاب های مقدس را برای بیانی پند و حکمت های اتشین و عالی الهام می بخشد .MBDa 189.6

  پیامبران و شاعران کتابی مقدس کلمه های را پیدا مس کردند که با امشب اسمانی النگه می زدند داود در موردی قوه و بزرگی شاهی اسراییل چنین می سراید .MBDa 189.7

  از سینای که کلامی زیباست خدا تجلی می نماید خدای ما می اید و خاموش نخواهد بود از بالا اسمان و زمین را می خواند تا که قومی خود را داوری کند . زبور۴۹:۲,۵.MBDa 189.8

  بگذار اسمان خرسندی کند و زمین به وجد اید بحر و هر ان چس در ان است خروش بردارد پیشی خداوند زیرا که می اسد تا زمانی را داوری نماید او دنیا را از روی عدالت داوری خواهد کرد و قوم ها را از روی راستی خود زبور ۹۵:۱۱_۱۳MBDa 189.9

  پیامبر ایشعیا چنین می گوید مردگانی تو زنده می شود میت ها بر می خیزند ای ساکنانی خاک بیدار شوید و ترنم نماید زیرا که شبنمی تو شبنمی نباتات است و زمین مرده گان را بیرون خواهد افکندMBDa 189.10

  مرگ را به سرعتی ابدی محو خواهد نمود و خداوند خدا اشک ها را از همه ای چه ه ها پاک خواهد کرد و ننگی قومی خود را از روس تمامی زمین دور خواهد ساختMBDa 189.11

  زیرا که خداوند گفته است و در ان روز خواهد گفت اینک خدای ما که به او امید بسته ایم و او مارا نجات داد ،این است خداوندی که به او امید بسته ایم پس در نجاتی او شادی و خرسندی خواهم کرد . ایشعیا ۲۶:۱۹_۱۵MBDa 189.12

  پیامبر حبقوق که از دیدنی رویای مقدس به شوق امده بود امدنی اورا مشاهده نمود خدا از تیمان می اید و قدوس از فران شکوهی او اسمان را فرا گرفته است و جلالی او زمین را پور کرده است و درخشی او میلی نییر است .MBDa 189.13

  چون بی ایستد زمین را به جنبش می اورد چون نظر افکند خلق ها را به لرزه می اندازد و کوه های اذلی می ترکد پشت های ابدی پست می شود طریقه های او جاودانیست تو بر اسپانی خود بر ارابه های نجات بخشی خود سزاوار شده ای کوه ها تورا دیده به لرزه امد سیلاب ها جاری شده ورطه اوازش را براورد موج هایش را بالا برداشت .MBDa 189.14

  افتاب و ماه از نوری تیرهای پرانی تو از درخشی نیزه های براقی تو در مسکن های خود ایستاده اند برای نجات دادنی قومی خود برای نجات دادنی مسیحی خود بیرون امد . حبقوق۳:۳_۱۳MBDa 189.15

  پیش از جدا شدن از شاگردانی خود نجات دهنده انها را در اندوه شان دلبرداری نموده به دومباره امدنی خود باور کناند دلی شما مضطرب نشودMBDa 189.16

  در خانه ای پدری من اقامت گاه بسیار است می روم تا که برای شما جای اماده کنم و هنگامی رفتنم و برای شما جا اماده کنم باز امده شما زل با خود می برم یوهنا ۱۴:۱_۳MBDa 189.17

  پسری ادم در جلالی خود با همه ای فرشته گانی مقدس می اید ان گاه بر تختی جلالی خود خواهد نشست و همه ای خلق ها در نزدیکی او جمع خواهند شد . متا ۳۵:۳۱_۳۲MBDa 190.1

  فرشته های که بعدی به اسمان بالا برده شدنی مسیح در موردی کوهی زیتون مانده بودند به شاگردان وعده ای بازگشتی اورا تکرار کردند همین عیسی که از پیشی شما به اسمان بالا برده شد چی طوری که اورا سوی اسمان روانه دیده اید باز همان طور خواهد برگشت . اعمال ۱:۱۱MBDa 190.2

  حواری پولوس نیز که از روحی مقدس الهام گرفته بود چنین شهادت می داد چون که خودی خداوند با بانگی دعوت با صدای فرشته ای مقرب و گرنه ای خدا از اسمان نزول خواهد کرد . یک تسلونیکیان ۴:۱۶MBDa 190.3

  و پیامبر از جزیره ای پتموس چنین می گوید اینک او با ابر ها می اید و اورا هر چشم خواهد دید .وحی ۱:۷MBDa 190.4

  تمدنی او از زمانی اجرای همه ای ان چیزی که خدا با زبانی انبیای مقدسی خود از اذل گفته است .۳:۲۱MBDa 190.5

  شهادت می دهد ان گاه به سلطنتی بدی خاتمه داده خواهد شد سلطنتی جهان سلطنتی خداوندی ما و مسیحی او می گردد و تو تا ابد سلطنت خواهد راند .وحی ۱۱:۱۵MBDa 190.6

  و جلالی خداوند ظاهر خواهد شد و هر جسم یکباره انرا خواهد دید .ایشعیا ۶۱:۱۱MBDa 190.7

  خداوندی لشکر ها افسری زینت و تاجی شوکت برای بقیه ای قومی خود خواهد بود .MBDa 190.8

  ایشعیا ۲۸:۵MBDa 190.9

  ان گاه در تمامی روی زمین سلطنتی صلح و اسایش مسیح که دیر باز انتظارش بودند فرا می رسد به یقین خداوند سیان را تسلی خواهد داد تمامی خرابه زاری ها ان را تسلی خواهد داد و بیابانی ان را مثلی ادن و صحرای ان را مثلی باغی خداوند خواهد گرداند .ایشعیا ۵۱:۳MBDa 190.10

  جلالی لبنان و شوکتی کرمیل و شارون به او اعطا خواهد شد، ایشعیا 35:2MBDa 190.11

  تورا دیگر متروک یعنی ترک شده نخواهند نامید، و زمینی تو را دیگر ویرانه نخواهند .MBDa 190.12

  گفت بلکه تورا دلخواه و زمینی تورا شوهر دار خواهند نامید و چنان که داماد از عروس شاد می گردد انچنان خدای تو از تو شاد خواهد شد .MBDa 190.13

  ایشعیا ۶۲:۴_۵MBDa 190.14

  امدنی عیسای مسیح در همه ای عصر ها پیروانی حقیقی اورا با امید روح بلند می گرداند در بالای کوهی زیتون با شاگردانی خود خیر باد نموده نجات دهنده وعده ای بازگشتن را داد و این اینده ای شاگردانی او را با شادی و امید منور گرداند که هیج گونه غم و اندوهی و سنجش ها نتوانیستند انها را از قلبهای شان بیرون سازند در میانی عذاب و مشقت های شان بیرون سازندMBDa 190.15

  در میانی عذاب و مشقت ها و تعقیبات ها ظهوری جلالی خدا و نجات دهنده ای ما عیسای مسیح برای انها امیدی مبارک بود .MBDa 190.16

  وقتی که مسیحیانی تسلونیکی با غم و اندوه نزدیکانی خود انهای را که با باوری قطعی امیدی زنده پیشواز گرفتنی بازگشتی مسیح را داشتند به خاک می سپاریدند حواری پولوس استاد شان به انها احیای مرده گان را خاطر رسان نمود که هنگامی امدنی نجات دهنده به عمل می اید ان گاه انهای که در ایمان به مسیح مرده اند احیا می شوند و با همراهی زنده ها بر ابر ها برده خواهد شد تا که خداوند را در اسمان پیشواز گیرند .MBDa 190.17

  و همین می گوید او طور همیشه با خداوند خواهیم بود پس همدیگر را با این سخنان تسلی دهید .MBDa 191.1

  یک تسلونیکیان ۴:۱۶_۱۸MBDa 191.2

  در جزیره ای سیر خرسنگی پتموس شاگردی دوست داشته ای مسیح چنین وعده را شنید اری به زودی می ایم و جوابی عجایبی او دعا و خواهش کلیسا های همه ای عصر ها را بیان می کند اری بیا ای عیسای خداوند .وحی ۲۲:۲۰MBDa 191.3

  از زندان ها از میانی اتشی گلخن ها و از میدان های قتل که مقدسان و عذاب دهنده گان از حقیقت شهادت داده ، بودند در دوامی همه ای قرن ها صدای ایمان و امیدواری های انها به گوش می رسید به احیا او و اینچنین به احیای خود در زمانی امدنی او باوری قطعی داشته می گوید یکی از این مسیحیان انها به مرگ با نفرت نگاه نموده از ان بالا بودند انها برای جان دادن اماده بودند تا که بعد چون ادمایی از دامی مرگ رها یافته از قبر بیرون شوند .MBDa 191.4

  انها مسیح را در بالای ابرها با جلالی پدر انتظار بودند که سلطنتی خود را برای پارسایان برقرار می کند ولدینس ها همین گونه ایمان داشتند اویکلیف ظهور فدیگذاری را چون امیدی کلیسا انتظار بودMBDa 191.5

  لیتر چنین گفته بود من باوری دارد که روزی قیامت نه دیر تر از سه صد سال فرا می رسد خدا نمی خواهد و نمی تواند دیگر این جهانی گناه گار را تحمل کن روزی بزرگی نزدیک می شود که این سلطنتی پلید های زمینی سرنگون کرده می شود .MBDa 191.6

  این جهانی پیر شده از انجامی خود دور نیست گفته بود میلنختان کلوین ایمان داران را باور می کناند که شبهه نکنید بلکه با امید امدنی مسیح را چون خوب ترین حادثه های بزرگ انتظار شوید و قید نمود که تمامی مسیحیان باید این روز رل انتظار باشند .MBDa 191.7

  ما باید گرسنگی را به مسیح احساس کنیم باید اورا جوسازی شویم در موردی او اندیشه کنیم تا زمانی که شفقی ان روزی بزرگ پیدا شود وقتی که خداوندی ما با تمامی کمالاتی خود جلالی سلطنتی خود را نشان می دهدMBDa 191.8

  مگر خداوندی ما مسیح در جسمی ادمی به اسمان بالا برده نشد؟MBDa 191.9

  می گفت ناکس اصلاحات چی شاتلندی و مگر او از نو بر نمی گردد؟ ما می دانیم که او بر می گردد و این به زودی اجرا می شود .MBDa 191.10

  ریدلی و لتیمر که حانی خود را برای حقیقت قربان کرده بودن با ایمان ام نی مسیح ا انتظاری می کشیدند ،ریدلی نوشته بود من باوری دارم و هیج شبهه ای در ان نیست که جهان به انجامی خود نزدیک می شود بنا بر این با همراهی یوهنا مردی خدا بیاید از تختی دل به نجات دهنده ای خود عیسای مسیح مراجعت کنیم بیا ای عیسای خداوند بیا !MBDa 191.11

  اندیشه ها برای امدنی خداوند گفته بود بکستیر برای من از همه گوارا و خرسندی اورندMBDa 191.12

  ایمان و خصلتی پارسایانی خداوند در ان اشکار می کردند که انها با محبت و امید واری مبارک امدنی او را انتظار باشند اگر هنگامی احیای مرده گان اخرین دشمن مرگ نیست کرده می شود ،MBDa 191.13

  این باید ایمانداران را به دعا گویی جدی و تشنه ای دوم باره امدنی مسیح بودن وقتی که غلبه ای پوره و اخرین به دست اورده می شود وادار کند به زودی فرا رسیدنی این روز را همه اس پارسایان باید با ایمان انتظار باشند در این روز کاری فدیه گذاری انها انجام داده می شود و همه ای خواهش ها و کوشش های قلب های انها عملی کرده می شوند خداوندا شتاب نما این روزی مبارک را نزدیک گردان امیدی کلیسای حواریان کلیسا در بیابان و اصلاحات چیان چنین بود .MBDa 191.14

  پیشگویی های پیامبرانه نه تنها مقصدی امدنی مسیح و چی طور عملی شدنی ان را پیشگویی می کنند بلکی به علامت های اشاره می کنند که ادمان از روس انها مس توانند نزدیک شویی ان روز را بدانند عیسای مسیح چنین می گوید و در افتاب و ماه و ستاره گان علامت ها ظهور خواهند یافت ..لوقا ۲۱:۲۵MBDa 191.15

  افتاب خیره شود و ماه روشنایی خود را ندهد و ستاره گان از اسمان فرو ریزند و قوه های افلاک متزلزل شوند ان گاه پسری ادم رل بینند که با قدرت و جلالی عظیم بر ابر ها می اید .مرقوس ۱۳:۲۴, ۲۶MBDa 191.16

  یوهنای الهیات شناس اولین علامت ها مژده رسانی های دوم باره امدنی مسیح را چنین تصویر می کندMBDa 191.17

  زلزله ای عظیمی به وقوع امد و افتاب مثلی پلاسی پشمین سیاه شد و ماهتاب مثلی خون گشت .وحی ۶:۱۲MBDa 191.18

  این علامت ها تا اجازه عصری نوزده به میان امده بودند سالی هزارو هفتصد و پنجاه و پنج یکی از زلزله های خراب اوری در تاریخی انسانیت به عمل امد گر چندی که ان چون زلزله ای لیسبانی معلوم گشت تاثیری ان به قسمی زیادی اروپا افریقا و امریکا پهن می شد .MBDa 192.1

  ان در گریلیندیه ویست اندیه در جزیره ای مدییره در شویدیسه و ناروی بریتانیای کبیر و ایرلندیه احساس می شد ان حدودی نه کمتر از چهار میلیون ملی مربع را فرا گرفت در افریقا تکان ها چون در اروپا سخت بودند ،قسمی زیادی الجزایر ویران گردید .MBDa 192.2

  کمی دورتر از مراکش ورطه ای زمینی دهه ای را با هشت یا ده هزار اهالی ان به کامل مرگ فرو برد در ساحل های هسپانیه و افریقا موجی بزرگی فرو ریخت که شهر ها را شسته ولایت های بزرگ را به خرابه زار تبدیل داد ،MBDa 192.3

  در هیسپانیا و پارتوگیلیه تکان های پورقوتی غیری عادی احساس می شدند نقل می کردند که به سوی کدیس موجی حرکت می کر که بلندی اش به بیست متر می رسید کوه های از همه بلند در پارتوگلیه تا به اساسی خود به جنبش امدنی قله های بعضی از انها باز شده تنوری ولقان ها را تاسیس داده اند که از انها اتش فوراره زده بیرون می برامد کوه پاره های بزرگ به دهه های در نزدیکی جا گرفته فرو ریختند،MBDa 192.4

  در لیسبان اول گولدراسی رعد مانندی زیر زمینی شنیده شد و در حال تکانی سخت ترین قسمی زیادی شهر را ویران کرد در مدتی شش دقیقه تقریبا شصت هزار ادم به حلاکت رسید بحر در اول عقب گشته و پستابی ریدگار را لوج نموده بعد به بلندی شانزده تا هژده متر از سطحی مقرری خود بالا برامد ،MBDa 192.5

  از دیگر حادثه های غیری عادی هنگامی فلاکتی در لیسبان به عمل امده دیواری ساحلی را نو از سنگی مرمری خالص ساخته شده را قید کرده ممکن است که با طوفان نیست کرده شده بود ساختمانی ان با خراجاتی مبلغی زیادی به انجام رسیده بود .MBDa 192.6

  با امیدی از پاره های فرو ریزنده پناه شدن در ان جا شماره ای زیادی ادمان جمع امده بودند لیکن فرو کشیده شد و هیج نفری از غرق شده گان در بالای اب نمایان نشد .MBDa 192.7

  تکانی زیرزمینی در یک لحظه همه ای کلیسا ها و دیر ها قریب همه ای امارت های بزرگ و چاریکی خانه های استقامتی را ویران کرد تقریبا دو ساعت بعد از تکان در بعضی محله ها ساختار به عمل امده و در دوامی سه روز در شهر اتش دهشت اوری تلاتم می کرد که شهر را به طوری پوره به خرابه زار تبدیل داد زلزله ها در روزی عید وقتی رخ داد که تمامی کلیسا ها و دیر ها پور از ادمان بودند و تنها شماره ای کمی ادمان نجات یافتندMBDa 192.8

  دهشتی را که شهر را فرا گرفت تصویر کردن ناممکن است هیج کس گریه نمی کرد زیرا در چشمان اشک نبود ادمان خود را از یک طرف به طرفی دیگر می انداختند از دهشت و حیرانی از عقل بیگانه گشته و به سینه لی خود مشت کفته فریاد می زدند .MBDa 192.9

  اخری جهان فرا رسید مردان طولانی خود را فراموش کرده با صلیب در دست دوو و تاز می کردند بدبختانه بسیار ادمان در جستجوی نجات با شتاب به کلیسا می درامدند تا که پناه گاه یابند ولی مراسمی خوردنی نان و شربتی انگور بیهوده به جا اورده می شد بیهوده ادمان بدخت خود را به زمین می پرتافتند و دستان شان را سوی مهراب دراز می کردند ایکانه ها روحانیان و خلق در زیری شکست پاره ها گورانیده شدندMBDa 192.10

  چی طوری که بعد معلوم کردند در ام روزی فلاکت اور تقریبا نود هزار نفر جان دادندMBDa 192.11

  با گذشتی بیست و پنج سال دیگری ظاهر گشت که در پیشگویی پیامبرانه ذکر گردیده بود افتاب و ماه تیره شدن از همه جالب ان بود که این حادثه در وقتی یک زمان پیشگویی پشه به عمل امد در بالای کوهی زیتون با شاگردان صحبت نموده عیسای مسیح دوره ای غم و اندوهی کلیسا هزار و دوصد و شصت سالی تعقیبات های پاپا را تصویر کرده گفت که این روز ها کوتاه کرده می شوند مسیح اینچنین بعضی حادثه های را نامبر کرد که پیش از امدنی او به عمل می ایند و زمانی اجرا شدنی اولین انها را نشان داد لیکن در ان ایام پس از ان مصیبتی افتاب خیره شود و ماه روشنای خود را ندهید .مرقوس ۱۳:۲۴MBDa 192.12

  دوره ای هزار و دوصد و شصت روز یا سال سالی هزار و هفتصد و نود و هشت انجام یافت چاریکی قرن پیش از این صحنه تعقیبات ها از روی سخنانی مسیح باید خیره شویی افتاب به عمل می امد نوزدهم می سالی هزارو هفتصد و هشتاد وقتی که تاریکی عجیبی تمامی فضای انگلستان جدید را یعنی امریکا فرا گرفت حادثه ای یگانه و در درجه ای عالی اسرار انگیز و نا معلوم باقی می ماندMBDa 192.13

  نفری از شاهدان در ایالاتی مسجوسیتس این حادثه را چنین تصویر می کند .MBDa 192.14

  در اسمانی پاکی صبحگاهی افتاب طلوع کرده ولی دیری نگذشته در پشتی ابر های غیب شد که هرچند بیشتر پایان می شدند این ابر های تاریک و شوم خبر را گاه گاهی دورخشی رعد و برق می بریدند .MBDa 192.15

  رعد گلدراس زد و کمی باران بارید تا ساعتی نوهی صبح ابر ها تنک شده تابیشی برنجی زرد تاب یا صبح تاب را گرفتند که زمین خرسنگی ها درختان بینا ها اب و ادمان همه به نظر کاملا در این رنگی اسرار انگیز تغییر یافته می نمودند بعدی یکچند دقیقه ابری بزرگی سیاه غیر از خطی باریکی در افقی تمامی اسمان را فرا گرفت و انچنان تاریک شد که عادتا تابستان در ساعتی نوحی بیگاه تاریک می شودMBDa 193.1

  دهشت اضطراب لرزه ای با احترام اهسته اهسته ادمان را فرا گرفت زنان در نزدیکی درهای خانه های خود ایستاد ارامانه به تاریکی نگاه می کردند دوری دیگران اسباب و الاتی خود را جمع می نمودند اهنگران دکان های ااهنگری خود را ترک و سوداگران دکان های خود را محکم می کردند .MBDa 193.2

  از مکتب ها کودکانی از ترس به لرزه درامده را جواب می دادند مسافران در نزدیک ترین حولی های فیرمیر ها ق ار می گرفتند در لب لرزان و رنگ پریده و قلب های ادمان یک سوال بود چی می شود؟MBDa 193.3

  به نظر چنین می نمود که طوفانی قوه اش بی مثال مقصدی با شدت بر بالای شهر وزیدن را دارد و اخری جهان فرا رسیده است .MBDa 193.4

  شمع ها روشن شدند و اتش در اتش دانی دیواری چون در شبی بی مهتابی تیرماه فروزان می سوختMBDa 193.5

  مرغ ها در خادچی کتک جای گرفته خواب می رفتند حیوان ها خود را به دیوار های چوبینی چراگاه ها می چسپاندندو غمگینانه بعاس می زدندMBDa 193.6

  قورباغه ها وق وق می کردند پرنده ها سرود های شامی خود را می سراییدند و در همه جا کور شب پرک ها پرواز مس کردند ولی ادمان می دانیستند که تا فرا رسیدنی شب حالا بر وقت استMBDa 193.7

  داکتار نه فینل اویتیکر روحانی کلیسای خیمه ها در سلیم عبادت گذرانده در مونده گفت که این تاریکی فوقوتبی است عبادت ها در دیگر جا های نیز مس گذاشتند در مونده های بی امادگی اماده شده در موردش ان است های کتابی مقدس سخن می گفتند که به این حادثه اشاره می کردندMBDa 193.8

  در ساعتی دهی روز به به طوری مخصوص تاریک شد در بسیار منطقه های مملکت در نیمه روز انچنان تاریک بود که بی شمع نه به لوحه ای ساعت نگاه کردن که بدون شمع نه به لوحه ای ساعت نگاه کردن نه غذای ظهر را خوردن نه کار های خانه را اجرا کردن ممکن بود .MBDa 193.9

  منطقه ای بزرگ از فلموت در شرق تا سرحد های علاهیده ای غربی کانیکتیکوت و البن با تاریکی فرا گرفته شد ، در جنوب تاریکی در تمامی ساحلی بحر در شمال باشد به نقطه های دور دستی اهالی نشین امریکای پهن می شد .MBDa 193.10

  یک یا دو ساعت پیش از غروبی افتاب تاریکی پراکنده شد اسمان قسما پاک و افتاب نمودار گشت گر چندی که ابری غوث و سیاه مثلی پیش ان را پوشانده بود بعدی غروبی افتاب اسمان را از جدید ابر ها پوشاندند و زود تاریک شد تاریکی شب انچنان غیری عادی و بی منگیز بود چون تاریکی روز به پوره گی ماه نگاه نکرده هیج چیز را بی روشنی چراغ که روشنای ان با دشواری از تاریکی غوث می گذشت و به تاریکی ظلماتی مصری مانندی داشت .MBDa 193.11

  و از خانه های نزدیک دیده نمی شد فرق کردن ممکن نبود یکی از شاهدان چنین نقل می کند من از احساسات خلاص شده نمی توانیستم که حتا اگر هر یک جیرمی اسمانی در پسی پرده ای غوث تاریکی پنهان یا پوره خاموش می شد ان گاه نیز ظلماتی زمین را پیچانده این قدر تاریک نمی بود ساعتی نوهی بیگاه مهتاب برامد لیکن ان این ظلمات تاریکی به مرگ مانند را پراکنده نکرده بعدی نیمه شب تاریکی پراکنده شد و دیدن ممکن بود که ماه رنگی خون را گرفته است .MBDa 193.12

  این روز نوزدهم می سالی هزار و هفتصد و هشتاد به تاریخ چون روزی ظلمات وارد شد از زمان های پیامبر موسی حادثه ای نبود که این قدر تاریکی غوث در چنین حدودی وسیع و به این مدتی درازی وقت پهن شده باشد تصویری این حادثه از جانبی شاهدان سخنانی خداوند را تکرار مس کنند که تنها را یول پیغمبر بیست و پنج صد سال پیش از روی دادن شان نوشته بود افتاب به تاریکی و ماه به خون تبدیل خواهد یافت پیش از ان که روزی عظیم و سهمگینی خداوند فرا رسد .یویل ۲:۳۱MBDa 193.13

  مسیح به قومی خود امر کرده بود که علامت های بازگشتی اورا مشاهده و از مژده رسانی های شاهی اینده شادی کنند وقتی که به عمل امدنیوز این چیز ها اغاز شود برخاسته سر های خود را بلند کنید چونکه خلاصی شما نزدیک می اید او به پیروانی خود درختانی در بهار برگ کننده را نشان داد وقتی که شکفتنی انها را می بینید می دانید که تابستان نزدیک است همچنین وقتی که شما به عمل امدنیوز این چیز ها را می بینید بدانید که ملکوتی خدا نزدیک است .MBDa 193.14

  لوقا ۲۱:۲۸MBDa 193.15

  لیکن از سببی ان که روحی فروتنی و صداقت مندی به خدا در کلیسا جای خود را به هوا بلندی و رسمیت پرستی سپرد ان گاه محبت به مسیح و ایمان به امدنیوز او در قلب های ادمان سرد گشتند سرگرمی کار های زمینی و دنبال گری عیش و عشرت گردیده ادمان که خود را قومی خدا می شماریدند به پند های نجات دهنده در موردی علامت های امدنیوز او خنک نظری کردند .MBDa 194.1

  تعلیمات در موردی دوم باره امدنی مسیح از دایره ای توجهی بیرون ماند ان ایت های کتابی مقدس که به این مساله دخل دارند نا درست معنی داد و فهمیده می شدند که در نتیجه ای ان حقیقت در موردی دومباره امدنی مسیح تقریبا فراموش شده بود این مخصوصا به کلیسا های امریکا تعلق داشت ازادی و شرایط های خوبی زندگی که به همه ای تعقیبات های جمعیت دسترس بودند کوشش های شهرت پرستانه ای ثروتمند شویی و شکوه حشمت تشنگی پور زوری فریاد یابی خواهشی بلندی مشهور شوی و قدرت که به نظر چنین می نمود ، که به همه دسترس اند .MBDa 194.2

  همه ای این ادمان را به ان وادار می کردند که فکر ها و امید های خود را به چیز های زمینی جلب کنند و ان روزی پور تن تنه را وقتی که ترتیبی حاظره ای زمین انجام می یابد به اینده ای دور موقوف گذراندMBDa 194.3

  به شاگردان علامت های بازگشتی خود را نشان داده نجات دهنده مسلک فروشی را پزشکی دید که در عرفه ای دوم باره امدنی او به عمل می اید .MBDa 194.4

  ان زمان جهان در ان وضعیتی قرار خواهد داشت که در زمانی نوه حکمران بود ادمان کاملا سرگرمی کار های زمینی عیش و عشرت ها می شوند خدا و حیاتی جاودانه را فراموش کرده انها می خرند می فروشند نهال می نشاند امارت می سازند زن می گیرند و شوهر می کردندMBDa 194.5

  عیسای مسیح همه ای هم زمانانی ما را اگاه می کند پس با خب باشید از خود تان که مبادا دلهای شما از پورخوری و مستی و غمخواری زندگی سخت می شود و ان روز بر شما ناگهان اید پس همه وقت بیدار باشید و دعا گویید تا که سزاوار باشید از همه ای این مصیبت های اینده رها شوید و در پیشی پسری ادم بی ایستید .لوقا ۲۱:۳۴, ۳۶MBDa 194.6

  نجات دهنده حالتی کلیسای این زمان را چنین تصویر می کند اگر چی تو نام داری که زنده هستی لیکن تو نام داری که زنده هستی لیکن مرده هستی وحی 3:1MBDa 194.7

  و به انهای که از حالتی بی پروایی بیرون شدن نمی خواهند سخنانی با تن تنه را اگاه کننده ای زیرین روانه شدند ، و اگر بیدار نباشی من مثلی دزد بر سری تو خواهم امد و تو نخواهی دانیست، که در کدام ساعت به سری تو می ایم .وحی ۳:۳MBDa 194.8

  ضرور است تا که ادمان وضعیتی خطر ناکی خود را درک کنند و به حادثه های مدهیشی به سنجش های اخرین علاقه مند اماده شوند پیامبری خدا چنین می گوید زیرا که روزی خداوند بزرگ و بغایت سهمگین است و کیست که به ان تاب اورده تواند یویل ۲:۱۱MBDa 194.9

  که تاب اورده می تواند در روزی امدنی ان که در خصوصش چنین گفته شده است چشمانی تو ان قدر پاک است ،که نمی توانی شرارت را بیبینی .حبقوق ۱:۱۳MBDa 194.10

  برای انهای که فریاد می زنند ای خدای مهربان ما تورا میشناسم ولی عهدی اورا ویران می کنند و خدایاینی دیگر را پیروی می نمایند .هوشع ۸:۲, ۱.نیگ زبور ۱۵:۴MBDa 194.11

  در دلی خود گناه را پنهان می کنند و فسق و فساد را دوست می دارند روزی خداوند تیرگیست و درخشی در ان نیست .اموس۵:۲۰MBDa 194.12

  و در ان وقت چنین واقع خواهد شد می گوید خداوند که من ایرسلیم را با چراغ ها تفتیش خواهم کرد و شخصانی را که بر دوردی خود نشسته در دلی خود می گویند خداوند نه نیکی می کند و نه بدی جزا خواهم داد.سفنیا ۱:۱۲MBDa 194.13

  من دنیا را برای شرارت و شریران را برای گناه های شان به جزا گرفتار خواهم کرد و کیبری بد قصدان خاتمه خواهم داد و غروری مستبیدان را به زلالت خواهم انداخت .ایشعیا ۱۳:۱۴MBDa 195.1

  نه نقره ای انها نه طلای انها در روزی غضبی خداوند انها را نمی توانند نجات دهد و دارای تنها به غنیمت گرفته و خانه های انها ولنگار خواهم شد .سفنیا ۱:۱۸, ۱۳MBDa 195.2

  پیامبر ایرمیا ایت دوره ای مودهیش را پیش بینی نموده خطاب کرده بود دیلم اندرونی من به هیجان امده است نمی توانم خاموش باشم زیرا که تو ای جامی من اوایل شاه و نداهای جنگ را شنیدنی تهلوقه به تهلایه.ایرمیا ۴:۱۹, ۲۰MBDa 195.3

  ان روزی غضب است روزی تنگی و مصیبت روزی ویرانی و خرابی روزی تاریکی و ظلم روزی ابر و میغ روزی شاه و ندا ها بر شهر های حصار دار و بر برج های بلند .سفنیا ۱:۱۵, ۱۶MBDa 195.4

  اینک روزی خداوند می اید تا که زمین را خرابه زار گرداند و گناه گارانی ان را محو نماید.ایشعیا ۱۳:۹MBDa 195.5

  کلامی خدا دقت را به این روزی بزرگ جلب نموده به طوری جدی و با قطعیت قومی اورا برای برطرف نمودنی کرختی روحانی و با توبه و فروتنی پیدا نمودنی خدا دعوت می کند در سینای شاه نوازید و در کوهی مقدسی من گلبانگ زنید تا که همه ای ساکنانی این زمین به لرزه ایند چونکه روزی خداوند می اید زیرا که نزدیک روزه اعلان کنید مجلس دعوت نماید .MBDa 195.6

  قوم را جمع کنید جماعت را دعوت نماید پیران رل فراهم اورید کودکان را جمع کنید .MBDa 195.7

  بگذار داماد از حجره ای خود و عروس حجره ای خود بیرون اید بگذار کاهنان خدمت گذاران خداوند در میانی رواغ و قربانگاه گریه کنند با تمامی قلبی خود با روزه و گریه و نوحه سوی من رجوع نمایید و دل های خود را چاک کنید و نه لباس های خود را و سوی خداوند خدا خود رجوع نمایید زیرا که ازاو کریم و رحیم صابر و پور از احسان است .یویل۲:۱-۱۵_۱۶MBDa 195.8

  برای ان که قومی خدا به روزی خداوند تاب اورده تواند دیگر گونی های بزرگ را عملی کردن لازم بود، خدا دید که شماره ای زیادی پیروانی او برای اسمان ثروت جمع نمی کنند ان گاه در مهربانی خود او به ادمان مژده ای اگاه کننده را فرستاد تا به انها یاری رساند که از کرختی انها را فرا گرفته بیرون برایند و به امدنی خداوند اماده شوید .MBDa 195.9

  این اگاهی پیشکی در بابی چهاردهم کتابی وحی جایگیری است ما می بینیم که چی طور بعد از اعلام شدنی مژده از جانبی سه فرشته عیسای مسیح می اید تا که زمین را درو کند قسمی یکم در موردی فرا رسیدن داوری سخن می گوید ؛MBDa 195.10

  پیامبر فرشته ای را دید که در میانی اسمان پرواز می کند و انجیلی ابدی دارد تا که به ساکنانی زمین و به هر قبیله و سیبت و زبان و قوم بشارت دهد و او با اهوازی بلند می گفت از خدا بترسید و اورل جلال دهید زیرا که ساعتی داوری او فرا رسیده است و به افریدگاری اسمان و زمین و بحر و چشمه های اب سجده کنید .MBDa 195.11

  وحی ۱۴:۶, ۷MBDa 195.12

  این مژده یک قسمی انجیلی ابدی را تشکیل می دهد مونده ای انجیل نه به فرشته ها بلکه به ادمان سپرده شده بود به فرشته ها امری به این کار رهبری کردن الهام بخشنده گانی حرکت هاس دینی بودن داده شده است، ولی کاری مونده ای انجیل در روی زمین از جانبی خدمت گذارانی خدا به جا اورده می شودMBDa 195.13

  این مژده را به جهان مردانی صادقی موعضه می کردند که به صدای روحی خدا و تعلیماتی کلامی او اطاعت کار بودند .MBDa 195.14

  انهای که به صحیح ترین کلامی نبوت همچون به چراغی که در جای تاریک نور می پاشد تا دمی که چشمی روز کشاده شده ستاره ای صبح طلوع نماید.دو پتروس ۱:۱۹MBDa 195.15

  مراجعت مس کردند انها دانش را در موردی خدا بیشتر از همه ای دیگر ثروت ها جستجو مس کردند زیرا می فهمیدند که فایده ای خرد از فایده ای نقره و حاصلی ان از زری خالص بهتر است مساله ها.۳:۱۱, ۱۴MBDa 196.1

  و خداوند به انها حقیقت های بزرگی سلطنتی خود را اشکار کرد سیری خداوند با ترسگارانی اوست و عهدی خود را به انها معلوم می کند .زبور ۲۴:۱۴MBDa 196.2

  نه عالمانی الهیات شناس دانش را در موردی حقیقت به دست اوردند و ان را موعضه کردند، اگر این مردانی دانشمند حامیانی صادق می بودند و کتابی مقدس را با دعا و جد و جهد مس امواتنا ان گاه انها نیز می دانیستند که شب فرا رسیده است پیشگویی های پیامبرانه حادثه های اینده را به انها اشکار می کردند ولی انها هوشیاری نکردند و مژده ای انجیل به ادمانی عادی سپاریده شد عیسای مسیح چنین می گوید تا دمی که نور با شماست راه روید تا که تاریکی شما را فرا نگیرد .یوهنا ۱۲:۳۵MBDa 196.3

  شخصی که نوری از جانبی خدا فرستاده شده را قبول نمی کند یا این که ان را جستجو کردن نمی خواهد وقتی که ان نزدیک است در تاریکی می ماند نجات دهنده باور مس کناندMBDa 196.4

  هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید بلکه نوری حیات را یابد.یوهنا ۸:۱۲MBDa 196.5

  نفری که با استواری قوی کوششی اجرا نمودنی اراده ای خدا را می کنند، و به نوری داده شده جدی مناسبت می نماید باز هم دانا تر مس گردد برای او ستاره ای اسمانی می درخشد تا که تمامی حقیقت را به او اشکار سازدMBDa 196.6

  در زمانی مراتبه ای یکم به زمین امدنی عیسای مسیح روحانیان و کتاب شناسانی که حقیقت های خدا به انها باور کرده شده بودند می توانستند علامت های زمان را سر فهم برود و در موردی امدنی وعده شده موعضه کنند پیشگویی پیامبر میکا به جای تولدی او اشاره می کرد پیامبر دانیال وقتی امدنی اورا معین کرد .نیگ میکا ۵:۲.دانیال ۹:۲۵MBDa 196.7

  این پیشگویی های پیامبرانه را خدا به پیشوایانی قومی یهودی باور کرد که هیج عوضری ندارند زیرا که انها نتوانیستند معین کنند که امدنی مسیح نزدیک است و خلق را از این اگاه نکردند چنین نادانی نتیجه خنک نظری عف نشونده ای انها نسبتی پیشگویی های پیامبرانه است .MBDa 196.8

  یهودیان به پیامبرانی کشته شده ای خدا مجسمه می گذاشتند و در برابری این بزرگانی این جهان را احترام نموده بندگانی شیطان را عزت و اکرام می کردند به طوری پوره سرگرمی مبارزه ای منصب پرستانه ای خود برای جای اول نفوذ از بالای ادمان و موقع در جمعیت گردیده برکت های الهی را که از جانبی پادشاهی اسمان پیشنهاد شده بودند از دست دادند .MBDa 196.9

  پیرانی اسراییل همه ای ان چیزی را که به مکان وقت و وضعیتی این حادثه های بزرگی تاریخی جهان امدنی عیسای مسیح بحری فدیگذاری انسان علاقه مندی داشت باید جدا و با شوق و ذوقی صمیمانه می اموختند ، تمامی خلق باید هوشیاری می کرد و این حادثه ای پور شرف را انتظار بودندMBDa 196.10

  تا که در شماره ای اولین ها فدیه گذاری جهان را استقبال بگیرد ،MBDa 196.11

  لیکن افسوس دو نفر مسافرانی خسته شده ای که از پشتی جلیل امده بودند ، در جستجو های بی نتیجه ای جای برای شب گذرانی دری همه ای خانه ها رل در کوچه ای تنگ و اساسی بیتالحم تا کناری شرقی شهر می کوبند .MBDa 196.12

  یک در هم برای انها کشاده نشد در اخر انها برای خود در کلبه ای حقیرانه ای جا پیدا کردند که برای چارپا چون اغیل خدمت می کرد و نجات دهنده ای جهان ان جا تولد می یابدMBDa 196.13

  فرشته های اسمانی جلالی را دیدند که عیسای مسیح و خدا پیش از افرینش جهان ان را صاحب بودند و اکنون انها با توجهی جدی به تولد یابی او در زمین به حادثه ای نظارت می کردند که باید به همه ای ادمان خوشبختی بزرگترین را می اورد به فرشته ها امر شده بود .MBDa 196.14

  که این مژده ای خوش را به همه ای نفرانی برسانند که برای قبولی ان و برای با شادی به دیگران رسانیدنی ان اماده بودند مسیح خود را ان قدر پست زد که طبیعتی انسانی را قبول کرد او برای گناه قربانی گردیده باید برای سنگینی تصویر ناپذیری لعنت را به دوشی خود می گرفت، لیکن فرشته ها خواهانی ان بودند که عیسای مسیح حتا در موقعی پستی خود در میانی ادمان با شان و اعتبار و جلال چی طوری که لایقی شاهی کاینات است حاضر شود شاید بزرگانی این جهان در پایتختی اسراییل جمع می ایند تا که تولدی اورا استقبال گیرند؟ شاید شماره ای زیادی فرشته ها اورا به اتهام های به هیجان امده شناس کنند؟MBDa 197.1

  فرشته ای به زمین فرود امد تا ببینید که برای استقبالی عیسای مسیح که اماده شده است لیکن در هیج جا علامت های انتظاری را ندید به گوشی او یگان صدای مدح و ستایش که از امد امدی مسیح خبر دهد نرسید فرشته مدتی در بالای شهری انتخاب گردیده و معبدی که در طولی عصر ها جلالی خداوند ظاهر می شد پرواز کرد ولی در این جا نیز همان بی پروای را ملاقات کرد روحانیانی خود پسند و پور غرور در معبد قربانی های پلید را تقدیم می نمودند فریصیان به مردم با صدای بلند مراجعت می کردند یا در چاره ها دعا گویی های خود ستایانه را به جا می اوردند در دربار های شاهان در جمع امد های فلیوسوفان در مکتب های رروحانیانی یهودی هیج کس برای قبول کردنی این مژده ای خوش که تمامی ایمان را از خرسندی و ستایش پور کرده بود اماده نبود هیج کس احساس نکرد که لحظه ای ف امید رسیده است که باید در روی زمین فدیه گذاری جهان تولد می شد. ،MBDa 197.2

  در هیج جا هیج گونه علامت های انتظاری مسیح هیج گونه امادگی ها برای استقبالی حاکمی حیات به چشم نمی رسید نا امید و حیرت زده قاصدی اسمانی مقصدی ترک نمودند زمین و با چنین خبری شرم اور به اسمان برگشتن را داشت که نا گهان گروهی چوپان های را دید که رمه های بانی می کردند انها به اسمانی با ستاره ها فرا گرفته شده نگاه می کردند و در خصوصی پیشگویی های پیامبرانه در موردی مسیح که بای به زمین می امد ، اندیشه می راندند و معلوم بود که با تمامی هستی خود ام نی فدیه گذاری جهان را خواهان بودندMBDa 197.3

  محض همین ادمان برای قبول نمودنی مژده ای اسمانی اماده بودند و ناگهان در نزدیکی انها فرشته ای خداوند پیدا شده در خصوصی شادی بزرگ خبر داد وادی را جلالی اسمانی فرا گرفت شماری بی حسابی فرشته ها پیدا شدند زیرا شادی انها خیلی بزرگ بود تا که تنها یک فرشته انرا از اسمانی به ساکنان زمین برساند و صدا های زیاد در سرودی با تن تنه ای جور شدند که انرا زمانی همه ای نجات دهنده ای خواهند سراییدMBDa 197.4

  خدا را جلال در ارشی اعلی و اسایشتگی بر زمین و حسنی توجهی در میانی مردم باد .لوقا ۲:۱۴MBDa 197.5

  در این سرگذشتی در بیت الحم روی داده چی گونه درسی شایانی دقت جای گیر است ان بی ایمانی حوابلندی و خود پسندی مارا چگونه سرزنش می کند چس گونه از بی پروایی جنایت کارانه ای اگاه می سازد که می تواند به ان اورده رساند که ما نیز علامت های زمان را نمی بینم و روزی نجاتی خود را نمی دانیمMBDa 197.6

  ولی فرشته ها ادمایی را که امدنی مسیح را انتظار بودند نه تنها در تپه های یهودا و در میانی چوپان های عادی پیدا کردند در مملکت های بت پرست نیز ادمایی بودند امدنی اورل انتظار می کشیدند خردمندانه ثروتمندان و فلیوسفان مشهور شرق به اموزشی طبیعت دست زده در اعمال افریدیم خدا را می دیدند .MBDa 197.7

  از نوشته های یهودیان در موردی ستاره ای از نسلی یعقوب طلوع کننده معلومات پیدا کردند و با بی صبری امدنی انی رل انتظار بودند که نه تنها تسلی اسراییل می شود بلکی نوری که چشمی خلق ها را باز کند و تا اقصای زمین وسیله ای نجات باشد .لوقا ۲:۳۵, ۳۲MBDa 197.8

  2اعمال۱۳:۴۷MBDa 197.9

  تنها در جستجوی نور بودند و نوری از تختی خدا درخشنده راهی انها را منور گرداند در ان زمانی که روحانیانی و دانشمندانی ایرسلیم حامیانی قانونی و پاسبان های حقیقت را ظلمات احاطه کرده بود مسافران بت پرستان را به مکانی تولدی شاه ستاره ای از اسمان فرستاده شده رهنمایی می کرد ،MBDa 197.10

  برای انهای که اورا انتظار اند مسیح برای دوم ظاهر خواهد شد تا نجات یابند، ایبریان 9:28MBDa 197.11

  مژده در موردی دومباره امدنی مسیح نیز به مثلی خبری تولدی او به پیشوایانی دین باور کرده نشد، انها از خدا دور بودند و نوری از اسمان فرستاده شده را رد کردند،MBDa 197.12

  بنابر این در در شماره ای نگرانی دیده نمی شوند که حواری پولیس در خصوص شان چنین نوشته است لیکن شما ای برادران در ظلمات نیستید که ان روز بر شما چون دزد اید زیرا که همه ای شما پسرانی نور و پسرانی روز هستید ما نه پسرانی شب هستیم و نه پسرانی ظلمات.یکتسلونیکیان ۵:۴, ۵MBDa 197.13

  پاسبانی در بالای دیوار های سیان باید اولین شده مژده را در برای امدنی نجات دهنده قبول می کردند اولین شده اوازی خود را بلند نموده از نزدیک بودنی او اگاه می کردند اولین شده خلق را برای به امدنی او امادگی دیدن باور می کناندند لیکن انها برای عیش و اشارتی خود زندگی می کردند ارزوی ارامی و بی خطری را می نمودند خلق باشد هرچی بیشتر در گناه ها غرق می شد مسیح می دید که کلیسای او به انجیری مانند است که از سیر برگی خود حوابلندی می کرد ولی میوه های پور ارزش نمی دادMBDa 198.1

  کلیسا از اجرای رسم و ایین های دینی فخر می کرد ولی روحی فروتنی صمیمی و توبه و ایمان را نداشت محض ان چیزی را که خواستی خدا است به جای نیکو کاری های روح هوابلندی رسمیت پرستی خود پسندی شهرت پرستی و مجبور سازی انکشاف می یافتندMBDa 198.2

  کلیسای مسلک فروشی علامت های زمان را نمی دید خدا ان را فراموش نکرد صداقتی خدا نسبتی کلیسا تغییر نام پذیر بود ولی کلیسا از او و از محبتی او دور شد اعضایانی کلیسا از اجرا نمودند شرط های او دست کشیده ، اند و وعده های خدا در زندگی انها عملی نشدند،MBDa 198.3

  چنین اند نتیجه های ناگذیری بی احترامی نسبتی نور و ان افضلیت های که خدا می فرستد اگر کلیسا به راهی نشان داده ای خدا نرود و هر یک شعاعی نور را قبول و در همه چیز وظیفه ای خود را اجرا نکند ان گاه دین هتمن به اجرای رسمیت پرستی خشک و خالی تبدیل می یابدMBDa 198.4

  و روحی پرهیزگاری عملی نیست می گردد این حقیقت نه یک مراتبه در تاریخی کلیسا تصدیق شده بودMBDa 198.5

  موافق به برکت ها و افضلیت های اعطا شده خدا از قومی خود اعمالی ایمان و اطاعت کاری را طلب می کند اطاعت کاری باشد قربانی جان فدای را در نظر دارد از این سبب بسیار نگرانی که خود را پیروانی مسیح می نامند .MBDa 198.6

  از قبول نمودنی نوری اسمانی دست کشیدند و به مانندی یهودیانی پیشینه وقتی توقودی خود را ندانیستند..لوقا۱۹:۴۴MBDa 198.7

  خداوند از پهلوی انها هوابلندان و بی ایمان ها گذشت و حقیقتی خودرا به نفرانی اشکار کرد که به مانندی چوپان های بیتالحم و خرد مندانی شرق به نوری به انها فرستاده شده مناسبتی جدی کردند.MBDa 198.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents