Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی بیست و دوم—پیشگویی های پیامبران اجرا شده ؛

  برای سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار وقتی که زمانی تمدنی مسیح تخمین کرده می شد، گذشت و نفرانی که تمدنی اورا با ایمان انتظار بودند یک مدت شبهه و ناباوری را از سر گذراندند جهان این ادمان را قربانی فریب نامید ولی کلامی خدا مثلی پیش برای انها منبه ای دلبرداری بود بسیاری ها ارزشی کتابی مقدس را دوام داده .MBDa 237.1

  اساس های ایمانی خود را می سنجیدند و پیشگویی های پیامبران را با کوشش پیدا نمودنی نوری منورتر از نو می خواندند شهادتی کتابی مقدس که انها در ان استوار می گشتند ؛MBDa 237.2

  برای شان دقیق و باوری بخش بود علامت ها به نزدیک بودنی بازگشتی مسیح بی خطا نشان می دادند. برکت های مخصوص خدا که در ایمان اوری گناه کاران و روحا از نو زنده شویی مسیحیان اشکار کی شدند .MBDa 237.3

  تصدیق می کردند که این مژده از جانبی خداوند فرستاده شده است و گرچندی که در ان زمان ایمان داران نا امیدی به سرشان امده را فهمانده نمی توانیستند با وجودی این انها حس می کردند که خدا در این مدت انها را رهنمایی کرده بودMBDa 237.4

  به پیشگویی های پیامبران که به زمانی دومباره تمدنی مسیح دخل دارن پندی از کتابی مقدس علاقه مند است که در کلامی خدا مخصوص برای انهای نوشته شده است که در حالتی بی جرعتی و نا معینی می ماند ، این پند انها را روح بلند می گرداند تا با پور صبری و ایمان ان چی را انتظار شوند که در همین لحظه برای فهمش درک نشونده بود ولی در اینده می توانیست می توانیست روشن گرددMBDa 237.5

  این پارچه از کتابی پیامبر حبقوق . ۲:۱_۴MBDa 237.6

  است .MBDa 237.7

  در دیده بانگ های خود بر می خیزیم و در برج می ایستیم و انتظار می کشم تا بیبینم که او به من چی خواهد گفت و من در موردش شکایت خود چی جواب خواهم داد و خداوند به من جواب گرداند ،MBDa 237.8

  گفت رویا را بینوس و بر لوحه ها حک نما تا که خواننده ان را به تیزی بخواند زیرا که رویا برای مهلتی معین است و از فرجام شهادت می دهد .MBDa 237.9

  و دروغ نمی گوید اگر تاخیر کند ان را منتظر شود زیرا که هتمن به عمل خواهد امد تاخیر نخواهد کرد اینک کج دل مغرور شده است لیکن پرهیزگار با ایمانی خود خواهد زیستMBDa 237.10

  امری خداوند رویا را بنویس و بر لوحه ها حق نما تا که خواننده ان را به تیزی بخواند هنوز سالی هزار و هشتصد و چهل و دو چارلز فجرا وادار نموده بود که نقشه ای پیشگویی های پیامبرانی را برای تصویری رویا های دانیال و کتابی وحی اماده نماید نشری این نقشه ای چون اجرای امری به واسطه ای پیامبر حبقوق داده شده دانسته می شد ولی هیج کس پی برده نتوانیست که در خودی همین پیشگویی در موردی دیرمانی در اجرا شویی رویا وقتی تاخیر نمودن سخن می رود ،MBDa 237.11

  بعدی نا امیدی عمومی این ایتی کتابی مقدس معنا و اهمیتی مخصوص پیدا کرد رویا برای مهلتی معین است ، و از فرجام شهادت می دهد و دروغ نمی گوید اگر دیر ماند ان را منتظر شود زیرا که هتمن به عمل خواهد امد پرهیزگار با ایمانی خود خواهد زیست .MBDa 237.12

  از پیشگویی های پیامبر حیضقیال نیز برای ایمانداران منبع ای قوت و تسلی بودند و کلامی خداوند به من نازل شده گفت ای پسری ادم شمارا در زمینی اسراییل این ضرب المثل چیست که می گوید ایام طول می کشد و هر رویا نیست می شود؟MBDa 237.13

  بنابر این به انها بگویی خداوند خدا چنین می گوید ایام نزدیک است و اجرای هر رویا قریب زیرا من که خداوند هستم سخن خواهم گفت و سخنی که من بگویم به عمل خواهد امد و دیگر دیر نخواهد کرد اینک خاندانی اسراییل می گوید رویا که او می بیند بعدی روز های زیاد اجرا می شو و او برای زمان های دور نبوت می کندMBDa 238.1

  بنابر این به انها بگویی خداوند خدا چنین می گوید هیج کلامی من دیگر دیر نخواهد کرد، سخنی که من بگویم به عمل خواهد امد می گوید ، خداوند خدا . حیضقیال ۱۲:۲۱_۲۵، ۲۷,۲۸MBDa 238.2

  انهای که مسیح را انتظار بودند انجام را از اغاز می داند چندین عصر ها پیش نا امیدی انها را پیشبینی کرده ، بود و به انها سخنی روح بلند کننده و امید بخش را فرستادMBDa 238.3

  اگر این ایت های کتابی مقدس که انها را به پور صبرانه منتظر شدن و به کلامی خدا باور نمودن دعوت می کردند، نمی بودند ان گاه ایمانی انها در ان ساعتی دهشت اوری سنجش به لرزه می درامد .MBDa 238.4

  مثل در موردی ده باکره از بابی بیست و پنجمی انجیلی متا نیز به ادوینتست ها علاقه ای زیج دارد در بابی بیست و چهارم متا حکایت کرده می شود که چی گونه به سوال های شاگردان در موردی علامت های امدنیوز خود و اخری جهان جواب داده ایستاده مسیح به مهمترین حادثه های تاریخی جهان و کلیسا اشاره کرد که در دوره ای میانی مراتبه ای یکم و دوم امدنیوز او به عمل می ایند، محض ویران شویی ایرسلیمMBDa 238.5

  تعقیبات بزرگی کلیسا از جانبی بت پرستان و پیروانی پاپا و غم و اندوهی که کلیسا در علاقه مندی با این از سر می گذارند .MBDa 238.6

  خیره شوی افتاب و مهتاب و فرو ریختنی ستاره ها بعدی این او در موردی امدنی خود و برقرار کنی ، پادشاهی سخن گفت و مثل را در موردی دو گروهی غلامانی که تمدنی اورا انتظار بودند، حکایت کرد بابی بیست و پنجم با سخنانی زیرین اغاز می یابد، در ان زمان ملکوتی امام مانندی ده باکره خواهد بودMBDa 238.7

  در این جا سخن در موردی کلیسای زمانی اخر می رود خودی همان کلیسا که در اخری بابی بیست و چهارم خاطر رسان می گردد در این مثل ان چی که قومی خدا از سر گذراند در مثالی طوی شرقی نشان داده شده است .MBDa 238.8

  تمدنی مسیح که در مژده ای فرشته ای یکم در موردی ان سخن می رود ، در این جا با تمدنی داماد تصویر شده است اصلاحاتی بزرگ که با موعضه ای به نزدیکی برگشتنی مسیح همراهی کرده می شد، با پیدا شویی باکره ها تصویر شده است در این مثل چون در بابی بیست و چهارم انجیل متا دو گروه ادمان نشان داده شدندMBDa 238.9

  همه چراغ های خود کتابی مقدس را گرفتند و در نوری ان بیرون امدند تا که داماد پیشواز گیرند لیکن نادان ها چراغ های خود را گرفتند، ولی با خود روغن نگرفتند .MBDa 238.10

  دانایان با چراغ های خود در ظرف ها نیز روغن گرفتند و این ادمان فیضی خدا را یعنی قوه ای تجدید سازنده ای روح القدوس را که کلامی اورا چراغ برای پای ها و نور برای راه های انها گرداند به دست اوردند ، انها کتابی مقدس را با ترسی خدا می اموختند تا که حقیقت را بدانند و صمیمانه کوشش پاکی حیات و قلب را می کردند در تجربه ای شخصی خود بسیار چیز را از سر گذراندند و نا امید و دیرمانی ایمانی رنج دیده شان را به خدا و به کلامی او تکان داده نمی توانیستند .MBDa 238.11

  دیگران باشند چراغ های خود را گرفتند ولی با خود روغن نگرفتند، این ادمان در زیری تاثیری جوش و خروشی یک لحظه عمل می کردند مژده ای با تن تنه در قلب های انها ترس را به میان اورد ولی انها به ایمانی برادرانی خود امید بسته از روشنایی ملت ملت کننده ای احساسات قناعت مند می شدند و در اصل دانشی مکملی حقیقت را نداشتند .MBDa 238.12

  و تاثیری دیگر سازنده ای فیض را به قلب درک نکردند انها با قلب های پور از امید واری های خرسند بخش برای به دست اوردند مکافات به پیشوازی خداوند برا مند و برای از سر گذراندنی نا امیدی و تاخیر تماما اماده نبودند وقت که زمانی سنجش فرا رسید ، ایمانی انها ضعیف گردید و چراغ ها خاموش گشتند ،MBDa 238.13

  چون داماد دیر ماند همه پینک رفته خوفتند دیرمانی داماد وقتی منتظر شویی مسیح نا امیدی تاخیری به نظر می نمودگی را تجسم می کند در ان زمانی نا معین نفرانی که پوره ایمان ناورده بودند ادمانی رویه کی شوق و حوس را به مژده ای ادوینتستی از دست می دادند، و از مبارزه دست می کشیدند ، ولی انهای که ایمان شان در دانشی شخصی کتابی مقدس اساس می یافت در موردی خر سنگ استوار می ایستادند و هیج گونه موج های نا امیدی انها را تکان داده نمی توانیستند همه پینک رفته خفتند یکی ها کاملا بی غم و ایمانی خود را از دست داده دیگران باشند نوری باز هم روشن تر را پور صبرانه انتظارMBDa 238.14

  لیکن در شبی ازمایش به نظر چنین می نمود که انها نیز تا یک درجه جد و جهد و صداقت مندی را به کار از دست دادند ادمانی پوره ایمان نه اورده و رویکی دیگر نمی توانیستند ، به ایمانی برادرانی خود تکیه کنند، هر یک نفر در تنهای یا راست می ایستد یا می افتد .MBDa 238.15

  در این زمان تعصب نیز پیدا شد، بعضی ها که خود را پیش پیروانی با احتمامی این مژده می شما ریدند، اکنون کلامی خدا را چون یگانه دستور عملی بی خطا در زندگی رد کرده و دعوای رهنمایی روح را نموده خود را به اختیاری احساسات ها تصورات ها و خیالات های خود سپاریدندMBDa 239.1

  بعضی ها با سعی و کوشش بی خردان را و کورکورانه همه ای نفرانی را سرزنش می نمودند که به انها پیروی نمی کردند اکثریتی ادوینتست ها نقطه ای نظری تعصب کارانه ای این ادمان را دستگیری نمی کردند ولی اکنون ادمان به حقیقت با شبهه نگاه می کردندMBDa 239.2

  شیطان با این راه کوشش می کرد، به کاری خدا مانعه گذارد و ان را نیست کند عقیده های ادوینتستان خلق را به هیجان اوردند هزار ها گناه گاران به خدا رو می اوردند، ادمانی به این کار صادق باشند حتا ر وقتی دیرمانی حقیقت را فداکارانه موعضه می کردند .MBDa 239.3

  حاکمی تاریکی طلفات های زیاد می داد و برای ان که کاری خدا را بدنام کند او کوشش می کرد نفرانی را که به دومباره امدنی مسیح ایمانی کامل داشتند و وسوسه اندازد و به افراط کاری ها تیله دهد ،MBDa 239.4

  خدمت گذارانی او اماده بودند دلخواه اشتباهی دلخواه غلط یا رفتاری ناشایسته را استفاده برند تا که همه ای اینرا با مهابات به ادمان پیشنهاد نموده ، نفرت را به ایمانی ادوینتستی به انها تلقین کند ،MBDa 239.5

  همین طور هر قدری که شماره ای نفرانی که به دومباره تمدنی مسیح باور داشتند و در برابر ی این در زیری دستی شیطان قرار داشتند زیاد می شد شیطان انها را نمایندگانی همه ای کلیسا نشان داده می توانیست همان قدر منفعتی زیاد به دست بیارد .MBDa 239.6

  شیطان تهمتچی برادران است او ادمان را به وسوسه می اندازد تا که اشتباهات و نقصانی های فرزندانی خدا را جستجو نموده به این خطا ها و نقصان ها توجهی مخصوص دهند ، در ان وقتی که کار های بهترینی ادوینتست ها از نظر دور می مانند ؛MBDa 239.7

  شیطان همیشه ان زمانی به طوری مخصوص فعالانه عمل می کن که خداوند بحری نجاتی ادمان زحمت می کشد وقتی که فرزندانی خدا به نزدی او حاضر می شوند شیطان نیز در ان جا پیدا می شود، هنگامی به عمل امدنی هر یک معرفت ناک شویی دینی شیطان کوشش می کند به کلیسا ادمانی قلب های شان ناپاک و هردم خیال را بیارد وقتی که این گونه ادمان حقیقت را قسما قبول می کنند، و به ایمانداران همراه می شوند ، شیطان کوشش می کند با یاری انها ادمانی در ایمان ضعیف را با نظریه های بی معنی خود به وسوسه اندازد ، هیج یک ادم تنها از برای ان که او در میانی فرزندانی خدا در عبادت خانه یا در شامی خداوند حضور دارد مسیحی حقیقی شماریده شه نمی تواند شیطان اکثر وقت در جمع امد، های با تن تنه در سیمای نفرانی حاضره است که اصلحه ای دستی او هستند .MBDa 239.8

  شیطان برای هر یک وجب زمینی مبارزه می برد که قوه ای خدا به واسطه ای ان سوی شهری ایمانی حرکت می کن در تمامی تاریخی کلیسا یگان دیگرگون شویی بی مشکلی و عذاب به عمل نه امده است، در روزگاری حواری پولوس نیز چنین بود در هر جای که حواری جمعیتی ایمان داران را تشکیل می کرد ان جا همیشه ادمانی بودند که ایمان می اوردند ولی بدعت های مرگ اور را وارد می نمودند که اگر قبول کرده می شدند ، تهدیدی خاموش نمودنی اتشی محبت به حقیقت را می کردند ، بیشتر نیز از دستی تعصب کارانی گوناگونی بسیار مشکلی و غم و اندوه را از سر گذراند که بیان می نمودند ، که خدا بس واسطه به وسیله ای انها عمل مس کند و با این سبب کوشش می نمودند عقیده ها و فکر های خود را از شهادت های کتابی مقدس بالا گذراند نفرانی زیادی که ایمانی کامل و تجربه ای کافی مناسبت یا خدا رل نداشتند و لیکن خود باوری میل را به چیز های جدید صاحب بودند از جانبی این معلمانی جدید به وسوسه انداخته شدند و هم دستانی شیطان گردیده همه ای ان چیزی را که خدا به واسطه ای لیتر عملی کرده بود نیست نمودند هم برادران اویسلی و هم دیگر اصلاحات چیانی که به شرافتی ایمان و نفوذی خود برای جهان برکت گردیده اند ،MBDa 239.9

  سری هر قدم به دام های مکارانی شیطان رو به رو می شدند ، که در سری راهی انها در سیمای ادمانی به طوری غیری طبیعی با احتمام هر دم خیال و گمراه و به همه گونه تعصب گرفتار گذاشته می شدندMBDa 239.10

  اویلیم هیج گاه به تعصب کاران حسنی توجهی نداشت، چون لیوتر در زمانی خود او نیز بسان می کرد که هر یک روح باید با کلامی مقدس سنجیده شود در زمانی ما شیطان می گفت ؛ میلیر بر عقلی بعضی ادمان حکمرانی می کند چی طوری ما می توانیم بدانیم ، که در ادمان کدام روح جای گیر است؟MBDa 239.11

  کتابی مقدس جواب می دهد انها را از میوه های شان خواهید شناخت ، روح ها زیاد اند و به ما امر شده است که انها را بسنجیم روحی که ما را به طرزی حیاتی عاقلانه پرهیزگارانه و عالی همتانه بردن وادار نمی کند ، روحی مسیح نیست .MBDa 239.12

  با گذشتی هر یک روز من باوری حاصل می کنم که همه ای شلپاسزنهای تعصب عمل های شیطان اند بسیاری ها از میانی ما دعوای مقدسی را نموده نقل و روایت های انسانی را پیروی می کنند و از ظاهرش از حقیقت ان قدر بی خبر اند چون ادمایی که در این خصوص اندیشه نمی کنند، روحی گمراهی ما را از حقیقت دور می سازد روحی خدا باشد ما را به نزدیک ان می ارد لیکن شما می کوبید، که ادم می تواند در گمراهی قرار داشته ، باشد و فکر کند که او حقیقت را می داند او کدام حقیقت را می داند؟MBDa 239.13

  ما به این چنین جواب داریم روح و کلام در موافقتی کامل قرار دارند اگر انسان خود را با کلامی خدا مقایسه نموده موافقتی کامل خصلتی خود را با کلامی خدا پیدا کند ان گاه او می تواند، خود را صاحبی حقیقت شمارد لیکن اگر او بیند که روحی که او را رهنمایی می کند به مقصدی عمومی شریعتی خدا موافقت نمی کند ان گاه او باید سخت با احتیاط باشد تا که به دامی شیطان نه افتد ، من اکثر وقت در یک نگاهی سپاس گذارانه در یک سخنی صمیمانه در یک نفسی سنگین و اشک های از چشمان جاری نظر به همه ای این پور مغری در جهانی مسیحی حکمران پرهیزگاری باطنی بیشتری را می دیدم در زمانی اصلاحات دشمنانی ان با قهر و غضبی مخصوص محض نگرانی را در تعصب گناه گار می کردند، که انها پیوسته بر ضدی ان مبارزه می بردند .MBDa 240.1

  دشمنانی حرکتی ادوینتستی نیز همسن طور رفتار نمودند ، از تفسیر های نا درست و قصدا مهابات نمودنی گمراهی های تعصب کاران قناعت مند نگردیده ، و انها اوازه های بی معنی را پهن می نمودند، ،MBDa 240.2

  این حتا به حقیقت اندکی هم مانندی نداشتند این ادمان در زیری تاثیری نفرت و خرافات ها عمل می کردند. مژده در موردی ان که مسیح به نزدیکی می اید ارامی انها را ویران کرد انها می ترسیدند ؛ که این مژده می تواند حق براید و در برابری ایت امید داشتند که این طور نیست در چیست سیری دشمنانی انها به ادوینتستی ها و ایمانی انهاMBDa 240.3

  اگر به یکچند نفر تعصب کاران میسر گردید که به صفهای ادوینتستان داخل شوند پس فکر کردن ، لازم نیست .MBDa 240.4

  که این حرکت از خدا نیست به مانند ی ان که حضوری داشتنی فریبگران و تعصب کاران در کلیسای زمانی پولوس و لیوتر نمی تواند اهمیتی کاری انها را پست زند بگذار قومی خدا از خواب بیدار شود ، و صمیمانه به کاری توبه و اصلاحات دست زند بگذار به اموزشی کتابی مقدس دست زند ، تا که حقیقت را چی گونه ای که ان در مسیح است درک کند بگذار خودرا کاملا به خدا بخش انگاه دلیل های ان که شیطان مثلی پیشینه دشمنی فعال و هوشیار است زیاد خواهد بود شیطان به هر گونه حیله و نیرنگ دست زده قوه ای خود را نشان می دهد و همه ای فرشته های گناه گاری سلطنتش را به یاری خود دعوت می کند ،MBDa 240.5

  عموما سببی پیدایشی تعصب و جدایی مژده ای دومباره امدنی مسیح نیست تعصبی جدای تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار وقتی که ادوینتستان در حالی پریشانی و شبهه قرار داشتند به میان امدند مژده ای فرشته ای یکم و اوزی در نصفی شب قوه های تعصب و جدای را نگاه می داشتند ، اشتراک چیانی این حرکتی با تن تنه همفکر بودند قلب های انها را محبت به نزدیکان و به عیسای که انها امیدی زودی دیدنش را داشتند پور می کرد یگانگی ایمان یگانگی امید واری خوش انها را برای دلخواه تاثیری منفی دست نارس گرداند و چون سپر از حمله ای شیطان خدمت کرد ،MBDa 240.6

  چون داماد دیر ماند همه پینک رفته خوفتند و در نصفی شب اوازی بلند شد اینک داماد می اید با پیشوای او بیرون ایید ان گاه همه ای ان باکره ها برخواسته چرا گاهی خود را اماده کردند . متا ۲۵:۵_۷MBDa 240.7

  تابستان سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار وقتی که نصفی مهلت از ان لحظه ای گذشت که از اول انجام یابی دو هزار و سه صد روز را به ان منصوب می دانیستند تا تیرماهی همان سال وقتی که چی طوری بعد معلوم شد این دوره در حقیقت انجام می یافت مژده ای اینک داماد می اید از روی کتابی مقدس موعضه کرده شد .MBDa 240.8

  اشکار کرده شد که فرمانی اهشویروش در موردی برقرار شویی ایر سلیم که حساب کنی دوره ای دو هزار و سه صد روز از ان ابتدا می گیرد تیرماهی سالی چهار صد و پنجمی تا ایره ای ماه به حکمی قانون درامد ، نه در اجازه همین سال چی طوری که پیش تخمین می کردند ،MBDa 240.9

  تیم سال های عهدی قدیم نیز به تیرماه چون به وقتی اشاره می کردند که حادثه های در کتابی مقدس برقرار شویی عدل در قدس گاه نامیده شده باید به وقوع می پیوستند در پرتوی تیمسال های اجرا شده که به مراتبه ای یکم امدنی مسیح دخل داشتند این مساله باز هم دقیق تر و روشن تر گردیدMBDa 240.10

  قربان کنی بره لی فیسح تیمسالی مرگی مسیح بود حواری پولوس می گوید ؛ زیرا که فیسیحی ما مسیح برای ما ذبح شده این یک قورنتیان ۵:۷MBDa 240.11

  درزه ای جنباندنی میوه های اولین که به خداوند هدیه کرده میشد تیمسالی احیا شویی مسیح بود حواری پولوس در موردی احیای مسیح و همه ای قومی او سخن گفته ؛ نوشته بود ، اول مسیح بعد انهای مه از این مسیح اند ، در وقتی امدنی اوMBDa 240.12

  یک قورنتیان ۱۵:۱۷MBDa 240.13

  به مانندی درزه ای جنباندنی که از خوشه های اولین و پخته رسیده ای پیش از جمع اوری حاصل بسته شده ، عبارت بود ، مسیح در میانی حاصلی جاودانی فدیه گذاری شده گان اولین می باشد که هنگامی احیا شویی پارسایان در نزدیکی خدا جمع اورده می شوند .MBDa 240.14

  این تیمسال ها نه تنها در اصل بلکه در وقت نیر اجرا شدند ،در روزی چهاردهم ماهی یکمی یهودی خودی همان ماهی که در دوامی پانزده صد ساله ای دور و دراز بره ای فیسح قربان کرده می شد، مسیح با همراهی شاگردانی خود ضیافتی فیسح را خورده همین طور شامی خود را مقرر نمود که باید برای خاطره ای مرگی او چون بره ای خدا که گناهی جهان را می برداردMBDa 241.1

  به جا اورده شود در خودی همان شب او از جانبی ادمانی گناهگار دستگیر و در صلیب مصلوب کرده کشته شد .MBDa 241.2

  و مسیحی ما چون تیمسالی درزه ای جنباندنی در روزی سوم از مرده ها احیا شد ،MBDa 241.3

  چون نخست زاده از مرده گان چون نوبری همه ای پارسایانی احیا شده ، که جسم های ذلیلی انها به شباهتی جسمی جلیلی او دیگرگون می شود . فلیپیان ۳:۲۰_۲۱MBDa 241.4

  عینا همین طور در زمانی خود باید تیمسال های خدمتی رمزی عملی می گشتند ، که به دومباره امدنی مسیح دخل داشتند موافقی شریعتی موسی برقرار شویی عدل در قدس گاه تازه شویی قدس گاه یا روزی بزرگی فدیه گذاری در زوی دهمی ماهی هفتم یهودی به عمل می امد. عبادت۱۶:۲۹_۳۴MBDa 241.5

  وقتی که سر کاهین برای تمامی قومی اسراییل کفارت می طلبد و قدس را از گناهی یهودیان تازه نموده به نزدی خلق می برامد و انرا برکت می داد .MBDa 241.6

  به مانندی این ملیریت ها باور می کردند ، که مسیح نیز چون سرکاهنی بزرگ برای نیست کردنی گناه و گناه گاران بر می گردد و زمین را تازه نموده به قومی خود هدیه ای پور برکتی حیاتی جاودانه را می دهد ، روزی دهمی ماهی هفتم روزی بزرگی فدیه گذاری زمانی پاکسازی قدس گاه بود .MBDa 241.7

  سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار این روز به بیست و دو اکتوبر راست می امد، و در همین روز امدنی مسیح در نظر داشته شده بود این به حساب کنی هاس پیش اجرا شده که موافقی انها دوره ای دو هزار و سه صد روز باید تیرماه انجام یاید موافقت می کرد خلاصه بحث ناپذیر می نمود ،MBDa 241.8

  در مثل از بابی بیست و پنجم انجیلی متا پیش پای امدنی داماد وقتی انتظاری و خواب می اید این نیز به پیشگویی ها و تیمسال های عهدی قدیم موافقت می کند .MBDa 241.9

  ایمانداران به حقانی بودنی دلیل های خود باوری کامل داشتند و اوازی در نصفی شب از جانبی هزاران مژده رسان ها موعضه کرده می شد .MBDa 241.10

  این حرکت به مانندی موجی بزرگی در تمامی مملکت پهن شد این مژده را از شهر به شهر از ده به ده پهن نموده به گوشه های دور دستی مملکت می رساندند تا زمانی که همه ای قومی خداوند برای ملاقات با او بیدار شد در نزدیکی قوه ای این نور همه گونه نشانه های تعصب کاری به مانندی ان که در زی ی تاثیری شعاع های افتابی طلوع کننده ، خنکی صبح قفا می نشیند ، نیست شدند ،MBDa 241.11

  شبهه ها و پریشانی پراکنده شدند امید و دلیری قلب های ایمان داران را منور گرداندند ، به افراط ها را ندادن میسر گشت که همیشه در ان جای پیدا می شود که ادمان بی تاثیری نگاه دارنده ای کلام و روحی خداوند عمل می کنندMBDa 241.12

  همه چیز ان زمان های فروتنی و به نزدی خدا برگشتن را ان زمان های را به خاطر می اورد ، برامد های فاش .سازنده ای پیامبران خدا از سر می گذارند این ان چیزی است، که در دلخواه زمان برای کاری خدا خاص است .MBDa 241.13

  هیج کس به خرسندی جنونی داده نمی شد ادمان به عمقی قلب های خود نظر انداخته و از گناه های خود امرزش خواسته مناسبت های خود را با این جهان قطع می کردند ،MBDa 241.14

  خود را برای وا خوری با خداوند اماده نموده انها به درگاهی خدا دعا های با غیرتانه می گفتند و خود را کاملا به او می بخشیدند .MBDa 241.15

  میلیر حادثه های روی دهنده را تصویر نموده نوشته بود به نظر چنین می نمود ، که ادمان قصدا شادی زیاد نمی کنند و ان را مخصوص برای اینده وقتی که تمامی اسمان و زمین با شادی بیان شونده و با شرف یکجا یه شادی می کنند نگاه می دارند ندا های بلند شنیده نمی شوندMBDa 241.16

  زیرا که همه صدای فرشته ای مقرر را از اسمان انتظار اند ، سراینده گان خاموش اند به نظر چنین می نمود ، که انها نیز لحظه ای را انتظار اند که می توانند با یک سرود در یکجایگی با لشکری فرشته گان و دستی سراینده گانی اسمانی هم اوازه شوند هیج کس حسیات های با هم زود را بیان نمی کند زیرا که همه یک قلب و یک عقل دارند .MBDa 241.17

  چی نوشته بود شاهدی دیگر این حرکت در همه جا تفتیشی عمیقی قلب ها و فروتنی را در نزدی خدای تعالی به میان اورد علاقه با جهان ضعیف شد مخالفت ها و دشمنی از بین برداشته شدند برای گناه ها توبه می پرسیدند و همه با توبه ای صمیمی در نزدی خدا به زانو زده امرزش و قبول کردن را التجا می کردندMBDa 242.1

  چنین فروتنی و توبه کنی را جهان هنوز ندیده بود چی طوری که به واسطه ای پیامبر یویل پیشگویی شده بود نزدیک شویی روزی بزرگی خدا ادمان را نه برای چاک کردنی لباس های خود بلکه برای چاک کردنی قلب های خود و در روزه با گریه و نوحه به خود رو اوردن بیدار نمود روحی مرحمتی و فیض به فرزندانی او فرو ریخت چی طوری که خداوند به واسطه ای پیامبر ذکریا گفته بودMBDa 242.2

  و انها به ان که اورا نیزه زده اند نظر خواهد دوخت برای او نوحه خواهد کرد و ادعای که مسیح را انتظار بودند قلب های خود را در نزدیکی ی او فروتن نمودندMBDa 242.3

  از همه ای حرکت های بزرگی دینی از دوره ای حواریان سر کرده یگان تایش چون حرکتی تیرماهی سالی هزار و هشتصد و چهل و چهار از نا مکملی انسانی و وسوسه های شیطانی این قدر ازاد نبود ،MBDa 242.4

  حتا امروز نیز با کاشکی سال های زیاد همه ای نگرانی که در این کا اشتراک کرده بودند و به حقیقت باوری قطعی داشتند حالا هم تاثیری مقدسی این حرکتی بابرکت را احساس میکند، و از ان شهادت می دهد که این حرکت از جانبی خداوند بود .MBDa 242.5

  وقتی که اوازی نیمه شبی بلند شد اینک داماد می ایپ به پیشوازی او بیرون برخواسته چراغ های خود را اماده کردند انها کلامی خدا را با حد و جهدی بی مثال می اموختند از اسمان فرشته گان فرستاده شدند تا که نا امید شده گان را روح بلند گردانند و انها را برای قبول نمودنی مژده ای اماده نمایند کار نه با خرد و دانشمندی انسانی بلکه با قوه ای خدا پیش می رفت اولین شده مژده را نه دانشمندان و صاحب استعداد ها بلکه شخصیت های از همه فروتن و صادق شنیدند و قبول کردند ،MBDa 242.6

  زمین داران در کشتزار گندم جمع شده و کاسبان اسباب و الان های خود را گذاشته با اشک خاب شادی به کشتزار های خدا ب ذی مونده ای مژده ای اگاه سازی قدم می زدند و ادعای که پیش به کاری خدا رهبری می کردند یکی از اخرین ها شده به این حرکت همراه شدند ، کلیسا ها عموما در های خود را برای این مژده می پوشیدند، انهای که این مژده را قبول می کردند، از کلیسا های خود می بر امدندMBDa 242.7

  خواستی روحی پیش بیننده ای خدا بود تا که اوازینو در نصفی شب با مژده ای فرشته ای دوم هم اهنگ گردیده با ان نیروی باز هم زیاد بخشد .MBDa 242.8

  مژده اینک داماد می اید دلیل ها را طلب نمی کرد برای ان که در شهادتی روشن و دقیقی کتابی مقدس اساس می یافت این سخنان بر رو حس ادمان قدرتی مخصوص داشتند به شبهه ها و نا روشنی ها جای نمی دادند ، هنگامی وارد شویی با تن تنه ای مسیح به ایرسلیم ادمایی که از تمامی گوشه و کناری مملکت در ان جا جمع امده بودند جانبی کوهی زیتون رهسپار شدند و به اذدهامی مسیح را همراه کننده ، پیوسته همه ای تن تنه ناکی این حادثه را احساس نموده به فریادی مبارک است ، ان که به اسمی خداوند می اید هم اواز شدندMBDa 242.9

  به همین مانند به حرکتی ادوینتستی بیمان ها همراه می شدند یکی ها از روی مراقب دیگران برای حزل ولی همه ای انها در خود قوه اس برطرف نشونده ای مژده ای اینک داماد می اید را حس می کردند .MBDa 242.10

  در ان زمان ادمان چنان ایمانی استوار داشتند که به انها امکانیتی یه دعا جواب گرفتن را می داد ایمانی که بی مکافات نمی ماند به مانندی بارانی به زمین خشک شده افتنده روحی فیض به قلب های اشخاصی فرود امد که تشنه ای قبولی حقیقت بودند انهای که امید داشتند یه زودی با نجات دهنده ای خود رو به رو می شوند ، خرسندی بیان نشونده را احساس می کردند .MBDa 242.11

  قوه ای نرم کننده و مطیع سازنده ای روح القدوس قلب ها را اب می کرد و برکت های او به سری پیروانی صمیمی حقیقت سخاوتمندانه فرو می ریختند نگرانی که این مژده را با احترامانه قبول کردند ، جدن امادگی دیده به ان زمانی نزدیک می شدند که امیدی دیداری مسیح را داشتند هر صبحگاهی باوری حاصل نمودن را به ان که خدا انها را قبول نموده است وظیفه ای اولین درجه ای خود را می شماریدند ،MBDa 242.12

  در یگانگی کامل برای یکدیگر دعا می گفتند برای به خدا دعا گفتن اکثر وقت در خلوتگاه ها به هم جمع می امدند و از میانی میدان ها و بیشه زار ها به درگاهی خدا دعا های شرافت گرانه روان می کردندMBDa 242.13

  پسندیده ای نجات دهنده بودن برای انها نظر به رزق و بیشتر لازم بود، و اگر یگان چیزی قلب های انها را سیاه می کرد انها ارام شده نمی توانیستند تا زمانی که در قلب های انها اسایشتگی حکمران می شد در خود تاثیری فیضی همه بخشنده را احساس نموده تشنه ای دیداری ان بودند، که سخت دوستش می داشتند ، و باز انها را نا امیدی انتظار بود وقتی نشان داده شده گذشت ولی نجات دهنده نه امد با امیدی استوار اورا انتظار بودند و اکنون در همان حالتی قرار داشتند که یک زمان مریم قرار داشت، وقتی که به نزدی قبر امد ، و انرا خالی یافته با گریه ندا کرد خداوندی مرا بردند، و نمی دانم که اورا کجا گذاشتند .MBDa 242.14

  یوهنا ۲۰:۱۳MBDa 243.1

  حسی احترام و ترس از ان که این مژده می تواند حقیقت حقیقت باشد بی ایمان ها را یک مدت نگاه داشت وقتی که زمانی معین شده گذشت این حسیات ها از وجودی انها درحال دو نشدند، ،MBDa 243.2

  در اغاز انها جرعت نمی کردند بر نا امیدی نفرانی که مسیح را منتظر بودند اشکارا تن تنه کنندMBDa 243.3

  لیکن وقتی که هیج گونه نشانه های غضبی خدا اشکار نشدند ، ترسی انها از میان رفت و به مسخره و تحقیر کنی فرزندانی صمیمی خداوند اغاز نمودند شماره ای زیادی اونایی که نه چندان پیش اظهار می کردندMBDa 243.4

  که به نزدیک بودنی بازگشتی مسیح باوری دارند از ایمانی خود دست کشیدند ، نفرانی از همه خود باور در حوابلندی خود انچنان تحقیر شده بودند که از این جهان فرار کردن می خواستند به مانندی پیامبر یونس انها نیز خداوند را گناه گار حسابیده مرگ را از زندگی افضلیت می شماریدند انهای که ایمان شان نه در کلامی خدا بلکه در عقیده های دیگران اساس یافته بود اکنون اماده بودند باز فکر های خود را دیگر کنند ،MBDa 243.5

  کفر گوینده گان ایمانی در ایمان ضعیف و ترسانچک را به خود جبل می کردند، و همه ای انها در یکجایگی تصدیق می کردند که اکنون از هیج کس نباید ترسید ؛ و هیج کس را نباید انتظار شد وقت گذشت مسیح نه امد و جهان باز هزار سالی دیگر همان طوری می ماند که پیش بود .MBDa 243.6

  ادمانی که جدی بودند و ایمانی صمیمی داشتند همه چیز را به اسمی مسیح قربان نمودند ، با فکری ان که به جهان اگاهی اخرین را خبر دادند و امیدی به نزدیکی با مسیح و فرشته های مقدس واخوردن را نموده ،MBDa 243.7

  انها کوشش می کردند از جمعیتی نفرانی روری جویند که این مژده را قبول نکرده بودند، انها با تمامی وجود دعا می گفتند بیا ای عیسای خداوند ولی او نه امد اکنون به دوشی خود برای سنگینی غم و تشویش و مشکل ها را گرفتن سرزنش ها مسخره ها و تحقیری جهان را از سر گذراندن لازم بودMBDa 243.8

  ، ایمان و صب ی انها در حقیقت به سنجش دهشت اور گرفتار شدندMBDa 243.9

  لیکن این نا امیدی ان قدر بزرگ نبود چنانی که شاگردان در زمانی مراتبه ای یکم اندکی مسیح از ان گذرانیده بودند .MBDa 243.10

  وقتی که عیسی به ایرسلیم با تن تنه وارد شده پیروانش باوری داشتند ، که او به تختی داود می نیشیند و اسراییل را از استالا گران ازاد می کند .MBDa 243.11

  پور از امید های مغرورانه و انتظاری های نا خوش ایند انها به همدیگر نوبت نداده کوشش می کردند به پادشاهی خود عزت و احترام های گوناگون را نشان دهند ،MBDa 243.12

  بسیاری ها به جای قالین در نزدیکی او لباس های خود را چون پای انداز می پرتافتند، دیگران شاخه های نخل را افشانده سلام می دادند ادمانی خشنود خرسندانه ندا می کردند ، هوشعنا به پسری داود، وقتی که فریسیان به غضب و به تشویش امده از عیسی طلب نمودند که به شاگردانی خود خاموش ماندن را امر دهد او مقابل برامد به شما می گویم که اگر انها خاموش مانند سنگ ها ندا خواهد کرد .MBDa 243.13

  لوقا ۱۹:۴۰MBDa 243.14

  پیشگویی پیامبران باید اجرا می شد شاگردان موافقی خواستی خداوند عمل کردند لیکن با وجودی این انها را نا امیدی تلخ انتظار بود همگی یکچند روز گذشت و انها شاهدی نرگس پور عذابی نجات دهنده و دفن او گشتندMBDa 243.15

  یگان امید و ارزو خاکسارانه ای انها را قسمتی عملی شویی نبود و انتظاری های انها یکجا یه با مسیح فوتیند تنها بعدی ان که مسیح غالبانه از قبر بیرون امد .MBDa 243.16

  انها درک نمودند که همه ای ان چی به عمل امد در پیشگویی های پیامبران پیشگویی شده بود و لازم بود مسیح عذاب و عقبت کشد و از مردگان احیا شود . اعمال ۱۷:۳MBDa 243.17

  پنجصد سال پیش از این خداوند با واسطه ای پیامبر ذکریا گفته بود بغایت به وجد ای ای دختری سیان ندا های شادی بده ای دختری ایرسلیم اینک پادشاهی تو نزدی تو می اید که عادل و صاحبی نجات و حلیم است .MBDa 243.18

  و بر خری بر کوره ای بچه ای ماده خر سوار است . ذکریا ۹:۹MBDa 244.1

  اگر شاگردان پیشکی می دانیستند که عیسی به داوری و به مرگ می رود ان گاه انها قدرتی اجرا نمودند این پیشگویی پیامبران نمی داشتند .MBDa 244.2

  همچنین میلیر و همفکرانی او نیز پیشگویی پیامبران را اجرا کردند و مژده ای به جهان تعین شده ای در کلامی خدا جای داشته را موعضه نمودندMBDa 244.3

  لیکن اگر انها به طوری پوره پیشگویی پیامبران را که در ان در موردی نا امیدی انها را انتظار بوده سخن می رفت .MBDa 244.4

  و در باره ای این مژده ای دیگری نیز جای داشت که به همه ای خلق ها پیش از دوباره امدنی مسیح موعضه کرده می شود می فهمیدند انگاه این کار را اجرا کرده نمی توانیستند مژده های فرشته ای یکم و دوم در وقتی لازمی موعضه کرده شدند و وظیفه ای از جانبی خداوند به انها معین شده را اجرا کردند ،MBDa 244.5

  جهان این حرکت را نظارت نموده اندیشه می کرد که اگر وقت گذشته باشد و مسیح پیدا نشد ان گاه تعلیماتی دینی ادوینتست ها موجودیتی خود را قطع می کند گرچندی که بسیاری ها به وسوسه های سنگین تاب نه اورده از ایمانی خود دست کشیدند با وجودی این دیگران استوار می ماندند ، میوه های نمایانی حرکتی ادوینتستی روحی فروتنی میل به خود تحلیل کنی دست کشی از جهان و دیگرگونی قطعی زندگی به طوری واضح روشن در موردش از جانبی خداوند بودنی این مژده شهادت می دادندMBDa 244.6

  مگر انها می توانیستند اینکار کنند که محض قوه ای روح القدوس انها را به موعضه نمودنی مژده ای دومباره امدنی مسیح وادار نموده است؟MBDa 244.7

  مگر انها می توانیستند حساب کنی دوره های پیشگویی های پیامبرانه را خطا شمارند؟MBDa 244.8

  به دشمنانی از همه ماهر و خوش ذهنی انها رد نمودنی سیستمی تفسیری پیشگویی های پیامبران را میسر نشد .MBDa 244.9

  از کتابی مقدس دلیل نداشته انها از اساس های تعلیماتی دینی خود دست کشیده نمی توانستند ، زیرا این تعلیمات با راهی دعا گویی های جدی و اموزشی با احترامانه ای کتابی مقدس از جانبی ادمانی ترتیب داده شده بود .MBDa 244.10

  که عقل های انها را روحی خدا معرفت ناک گرداند و قلب های شان را محبتی گرمی او رهنمای کردMBDa 244.11

  مگر انها می توانیستند از ان حقیقتی که سخت ترین تنقید نفرتی سنگ دلانه ای معلمانی دین و فیلیوسفانی مشهور را برداشت نمود و به حمله های رد کننده ای دانشمندان سرزنش های سخن پردازنده مسخره و تحقیر های که تمامی طبقه های جمعیت به سری ادوینتست ها می ریختند نگاه نه کرده به مثلی پیشینه استوار ماند دست کشند؟MBDa 244.12

  در حقیقت حادثه ای که انتظارش بودند به وقوع نپیوست لیکن این نمی توانیستند ، ایمانی انها را به کلامی خدا ضعیف گرداند که بعدی چهل روز شهر ویران کرده می شود، و خداوند به دیگرگونی در زندگی ساکنانی نینوه روی داده توجهی نموده، مهلتی سنجش را دراز کرد با وجودی این موعضه ای یونس از جانبی خدا بود و شهر به سنجش گرفتار کرده شد .MBDa 244.13

  ، ادوینتست ها باوری داشتند که خداوند عینا همین طور از داوری اگاه نمودنی جهان را به انها امر فرموده است این مژده می گفتند انها قلب های اشخاصی را سنجید که انرا شنیدند و در بعضی ها خواهشی استقبال نمودنی مسیح را بیدار نمود در دیگران باشد ، نفرتی کم و زیاد را به میان اورد که خدا انرا می بیند ، این مژده ادمان را به دو گروه جدا کرد تا که انها به قلب های خود نظر انداخته دانسته توانند که اگر مسیح در وقتی معین شده می امد انها در صفی که قرار می گرفتند ، ایا انها اماده اند در روزی امدنی او ندا کنندMBDa 244.14

  اینک خدای ما که ما به او امید بسته ایم و او ما را نجات داد یا این که به کوه ها و سنگ ها می گویند ، تا که بر سرشان فرو ریخته انها را از غضبی بره پنهان کنند همین طور چنانی که ما فکر می کنیم ،MBDa 244.15

  خداوند قومی خود را سنجید او ایمانی انها را سنجید تا بیبیند که ایا در لحظه ای سنجش انها در ان تحکرسی جای می گیرند که او انها را در ان جای دادن می خواهد ایا برای از این دنیا دست کشیدن و به طوری پوره به کلامی او باور کردنی اماده می شوند .MBDa 244.16

  حسیات های ان نفرانی که به مثلی پیشینه باوری داشتند که همه اش با خواستی خدا به عمل امد اولیم میلیر خیلی خوب بیان نموده است اگر به من با ان دلیل های که پیش داشتم از نو زندگی کردن لازم اید ان گاه همچون مردی در نزدی خدا و ادمان پاک وجدان باز به ان راهی دارم که انرا طی کردم من باوری دارم که خونی هیج نفرانی به گردنی من نیست .MBDa 244.17

  همه چیزی امکان پذیر را اجرا کردم تا که در محکوم کنی هیج یک نفری گناه گار نشوم گرچندی که من دو مراتبه نا امیدی را از سر گذراندم می نویسد ، این مر ی خدا من حالا پوره مغلوب نشده ام ایمانی من به مثلی پیشینه به امدنی مسیح استوار است، من تنها ان کاری را اجرا کردم که بعدی سال های زیادی اندیشه رانی های جدی قرضی خود می شماریدمMBDa 244.18

  اگر من خطا کرده باشم تنها از برای ان که نزدیکانی خود را دوست می دارم و می خواستم قرضی خود را در نزدی خدا به جا بیارم من یک چیز را دقیق می دانم .MBDa 245.1

  من تنها ان چیز را موعضه کردم که خود به ات صمیمانه باوری داشتم و خدا با من بود قوه ای او در زحمت های من ظاهر می گشت ، و با همین راه کار های نیکی زیادی عملی شدندMBDa 245.2

  هزاران ادمان با شرافتی موعضه های زمانوی ما به اموزشی کتابی مقدس شروع نمودند و به واسطه ای ایمان به خونی پاک کننده ای مسیح با خدا اشتی شدند من هیج گاه خیر خواهی ادمانی مشهور را پیگیری نکردم و هیچ گاه با نفرتی جهان تسلیم شده ام و اکنون کوششی به دست اوردنی حسنی توجهی انها را نمی کنم و به قرضی خود استوار می مانم حتا اگر این بدبینی انها را به میان بیارد من به حیاتی خود نمی چسپم و امید دارم به لرزه نمایم اگر خواستی خدا باشد ، که انرا از دست بدهمMBDa 245.3

  خداوند قومی خود را ترک نکرد روحی او به مثلی پیشینه با نفرانی بود که از نوری به دست اورده با نفرانی بود که از نوری به دست اورده شتابکارانه رو نگرداندند، و حرکتی ادوینتستی را تحقیر نمی کردند در نامه به عبریان سخنانی روح بلند کننده و اگاه سازنده برای انهای نوشته شدند ، که در ان زمانی مشکل عذاب می کشیدند .MBDa 245.4

  پس امیدی خود را ترک نکنید که مکافاتی بزرگی به ان تعلق دارد زیرا شما را صبر لازم است تا که اراده ای خدا را اجرا نموده وعده را به دست ارید .MBDa 245.5

  زیرا که بعد از اندکی ان اینده مسیح خواهد امد و دیر نخواهد کرد پرهیزگار با ایمان خواهد زیست و اگر روی گرداند جانی من به او توجهی نخواهد کرد ولی ما از انها نیستیم که بر می گردد ، و به حلاکت می رسند بلکه از ایمان دارانیم که نجات می یابند .MBDa 245.6

  عبریان ۱۰:۳۵_۳۹MBDa 245.7

  از سخنان در موردی نزدیک بودنی دومباره تمدنی مسیح معلوم است ،که این پندهی به کلیسای زمان های اخر روانه شده است .MBDa 245.8

  زیرا که بعد از اندکی ان اینده خواهد اند و دیر نخواهد کرد در این جا در موردی دیرمانی به نظر می نمودگی و در موردی ان که خداوند به نزدیکی نمی اید روشن سخن گفت شده است ؛ این سخنان به طوری مخصوص با تجربه ای ادوینتست ها هم اهنگ اند .MBDa 245.9

  قومی را که این سخنان به ان روانه شدند خطری حلاکت در ایمان تهدید می کرد ؛ انها خواستی خدا را اجرا نموده به نشان داد های کلامی او و رهنمایی روح القدوس پیروی نمودند با وجودی این مقصد های اورا عایدی سنجش های که به انها گرفتار شده بودند؛ فهمیده نتوانیستند،MBDa 245.10

  که برای چی خدا انها را با این راه برد و نسبتی ان که ایا در حقیقت انها را خدا رهنمایی می کند به شبهه افتادند به این زمان سخنانی زیرین به طوری مخصوص موافقت می کردند، پرهیزگار با ایمان خواهد زیست وقتی که نوری درخشانی اهوازی در نصفی شب راه شان را روشن گرداند انها پیشگویی های پیامبران را باز کرده دیدند علامت های زود اجرا شونده در موردی نز یک بودنی امدنیوز مسیح سخن می گفتند ؛ انها گویا که در نوری حس شونده راه می رفتند .MBDa 245.11

  لیکن اکنون در زیری باری نا امیدی و دل سردانه تنها با ایمان به خدا و کلامی او ایستادگی کرده می توانیستند جهانی تحقیر کننده می گفت شما را فریب دادند از ایمانی خود روی گردانید و بگویید ؛ که حرکتی ادوینتستی از شیطان است .MBDa 245.12

  لیکن کلامی خدا تصدیق می کرد و اگر کسی روی گرداند جانی من به او توجهی نخواهد کرد اکنون از ایمان روی گرداندن رد نمودنی قوه ای روح القدوس که این مژده را رهنمایی می کرد معنای مسلک فروشی و مرگ را داشت .MBDa 245.13

  سخنانی حواری پولوس پس امیدی خود را ترک نکنید که مکافاتی بزرگی به ان تعلق دارد زیرا که بعد از اندکی ان اینده خواهد امد و دیر نخواهد کرد ،MBDa 245.14

  متانتی انها را استوار گرداندند انها باید با یگانه راهی حق قدم می زدند نوری باری از خدا گرفتار احتیاط می کردند به وعده های او استوارانه باور می نمودند و اموزشی کتابی مقدس را با صبرانه و با هوشیار ی دوام می دادند تا که نوری نو را به دست بیارند .MBDa 245.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents