Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی سی و پنجم—ازادی وجدان در زیری خطر

  پروتستنت ها در زمانی حاضره ، نظر به سال های پیشینه به کلیسای رومی کتالیکی خیرخواهان تر مناسبت می کنند.MBDa 314.5

  در ان کشور های، که مذهبی کتالیکی پیشرفت ندارند و پپیست ها موقعی مراسا کارانه را اشغال می نمایند، تا که تکیه گاهی خود را استوار گردانند، هرچی بیشتر بی پروایی زیاد شونده را نسبتی ان داکترینه های مشاهده کردن ممکن است، که کلیسا های پروتستنت را از ایرخیه ای پاپا جدا می کنند.MBDa 314.6

  باوری به ان که اختلاف های ما در مساله های اساسی نه به ان اندازه بزرگ اند، که پیش به نظر می رسید، و گذشتی خوردی از جانبی ما به همدیگر فهمی بهتر با روم مساعدت می کند هرچی وسیع تر پهن می گردد.MBDa 315.1

  زمانی بود، که پروتستنت ها به قدری ازادی وجدان، که با چنین ارزشی بلند به دست اورده بودند، می رسیدند.MBDa 315.2

  انها نفرت را با حاکمیتی پاپا به فرزندانی خود تلقین می کردند و رضایت را با روم چون خیانت به خدا بها می دادند.MBDa 315.3

  اکنون باشد فکر های تماما دیگر بیان کرده می شوند.MBDa 315.4

  حامیانی حاکمیتی پاپا اظهار می دارند، که کلیسا تهمت زده شده بود، و پروتستنت ها میلی به این فکر راضی شدن دارند.MBDa 315.5

  بسیاری ها تصدیق می کنند، که در خصوصی کلیسای حاضره از روی ان پلید ها و بی معنی گی های، که زز حکمرانی ان در زمان های جهالت و ظلمات شهادت می دهند، داوری کردن ناعالانه است.MBDa 315.6

  انها بی رحمی دهشت اوری کلیسا را با عرف و عادت های وحشیانه ای ان زمان سفید نموده، قید می کنند، که تاثیری تمدنی معاصر مناسبتی کلیسا را به بسیار چیز ها تغییر داده است.MBDa 315.7

  نخواد ادمان فراموش کرده باشند، که حاکمیتی مغرور در دوامی هشت عصر دعوای درست کار بودن را می کرد؟ این دعوا های، که پپیست ها فکری از انها دست کشیدن هم نداشتند، نظر به زمانی پیش در عصری نوزده به دقیقی باز هم بیشتر تصدیق کرده شده بودند.MBDa 315.8

  از بس که روم تصدیق می کند، که کلیسا هیج گاه گمراه نگشته بود، و موافقی نوشته جات هیج گاه گمراه نخواهد گشت، پس چی طور ان می تواند از پرینسیپ های، که در عصر های گذشته از روی انها عمل می کرد، دست کشید؟MBDa 315.9

  کلیسا های پاپا از دعوای درست کار بودن هیج گاه دست نمی کشد.MBDa 315.10

  ان درست شماریدنی همه ای تعقیبات های را، که در گذشته با نگرانی با داگمه های ان نا راضی روی داده بودند، دوام می دهد، و اگر چنین امکانات دست دهد، مگر ان خودی همان عمل ها را تکرار نمی کند؟ بگذار حاکمیت های دنیوی فقط محدودیت های جاری نموده را برطرف سازند و به روم حاکمیتی پیشینه را بر گردانند در حال تعقیبات های پیشینه و ظلم و استبداد از نو اغاز می یابند.MBDa 315.11

  حوس مندی مشهور در خصوصی مناسبتی ایریرخیوی پاپا به ازادی وجدان و در موردش خطری که در حالتی کامیابی سیاستی حاکمیتی پاپا در نوبتی اول به ایالاتی متحده تهدید می کند، چنین می گوید؛MBDa 315.12

  در ای ایلاتی متحده امریکا بسیاری ها ترس را در نزدیکی کلیسای رو می کتالیکی به فنتیزم یا بی عقلی نسبت می دهند.MBDa 315.13

  انها در خصلت و دستور های مذهبی کتالیکی هیج چیزی دشمنان را نسبت به انستیوت های ازادی ما نمی بینند و در انکشاف یابی این کلیسا هیج چیزی بد را پیدا نمی کنند.MBDa 315.14

  بیاید بعضی پرنسیپ های اساسی دولتی ما را با پرنسیپ های کلیسای کتالیکی مقایسه کنیم.MBDa 315.15

  کانستوتسیه اس ایالات متحده ازادی وجدان را کفالت می دهد.MBDa 315.16

  هیج چیزی دیگری پور ارزش و است نام نیست.MBDa 315.17

  پاپا در مراجعت نامه ای رسمی خود از پانزده اگستی سالی هزار و هشتصد و پنجاه و چهار اظهار نموده است؛ داکترینه های بی معنی و اشتباه یا تعلیمات های بی معنی، که ازادی وجدان را حمایت می کنند، بدعتی خطرناک ترین هستند.MBDa 315.18

  این وبایسیت، که در دولت داری از همه بیشتر از ان ترسیدن لازم است.MBDa 315.19

  خودی همان پاپا در مراجعت نامه ای رسمی خود از هشتمی دیسمبری سالی هزار و هشتصد و چهل و هشت نفرانی را، که ازادی وجدان و دین را حمایت می کنند، اینچنین همه ای انهای را، که چنین می شمارند، که کلیسا نباید قوه را به کار برد لعنت خواند.MBDa 315.20

  اهنگی مراسا کننده ای زوم ایالاتی متحده از دیگرگون شویی روحیه در حاکمیتی پاپا شهادت نمی دهند.MBDa 315.21

  کلیسای کتالیکی در هر جای که نا توان است، ان جا تحمل نشان می دهد.MBDa 315.22

  اوسقوف چی می گوید؛ ما با سری هم ازادی دین را تا زمانی تحمل خواهیم کرد، که ان را برای دنیای کتالیکی بی ضرر با پرنسیپی مخالف عوض کردن میسر گردد.MBDa 316.1

  اوسقوف ی بزرگ سینتلیوس باز چنین گفت؛ بدعت و بی ایمانی جنایت است؛ و در کشور های مسیحی، مثلا، چون ایتالیا و هسپانیا، که همه ای شهروندان کتالیکی هستند و مذهبی کتالیکی قسمی مهمی قانون گذاری می باشند، ان چون دلخواه دیگر جنایت ها جزا داده می شود.MBDa 316.2

  هر یک کردینل، اوسقوفی بزرگ و اوسقوفی کلیسای کتالیکی به پاپا قسمی صداقت یاد مس کنند، که در ان چنین سخنان هستند؛ من عهده دار می شود تا با تمامی قوه بدعت کاران، اختلاف کاران و کسانی را، که به خواجه ای ما یا وارثانی او اطاعت نمی کنند، بیرانم و تعقیب کنم.MBDa 316.3

  البته، در کلیسای رومی کتالیکی مسیحیانی حقیقی نیز هستند.MBDa 316.4

  هزاران نفرانی به این کلیسا تعلق داشته به خدا موافقی ان نوری خدمت می کنند، که انها صاحب اند به انها ازادانه اموخت می کلامی خدا را اجازت نمی دهند، بنا بر این حقیقت یه انها نا اشنا است انها هیج گاه فرقیتی میانی خدمتی پاکدلانه به خدا و اجرای عادی رسمیت ها و مراسم ها را ندیده اند خداوند به این ادمان، که در ایمانی قلبی سیر کننده تربیه یافته اند، با چشمی مهر نگاه می کندMBDa 316.5

  او ها من کوشش می کند تا تاریکی غوثی را، که انها را احاطه نموده است، با شعاع های نور پراکنده سازد.MBDa 316.6

  او به تنها حقیقت را، چنانی مه ان در مسیح هست، اشکار می کند، و شماره ای زیادی از انها به قومی او همراه خواهند گشت.MBDa 316.7

  ولی جهان بینی کتالیکی امروز نیز عینا چون زمان های پیش یا انجیلی مسیح موافقت ندارد کلیسا های پروتستنتی در ظلمات قرار دارند، نباشد انها علامت های زمان را فرق می کردند کلیسای کتالیکی نقشه ها و اصول های دور بینانه ای کاری دارد تمامی واسطه های برای وسیع گردانی تاثیری ان و تقویت بخشی حاکمیتی ان استفاده می شوند، امادگی به مبارزه ای شدید و حل کننده برای بر قرار سازی حکمرانی عمومی جهانی که اغاز نوی تعقیبات و نیست کنی همه ای کامیابی های پروتستنتیزم را در نظر دارد رفته ایستاده است.MBDa 316.8

  کتالیسیزم در تمامی فرانت به حمله می گذرد به افزایش یابی کلیسا های بزرگ و خوردی ان در کشور های پروتستنتی نظر اندازید بنگرید، که کالج ها و سیمنار های ان در امریکا، مه اساسا در تختی حمایه ای پروتستنت ها قرار دارد، به کدام شهرت دارند.MBDa 316.9

  به انکشاف یابی رسم و ایین ها در انگلستان نظر اندازید، که ان جا حادثه های به کلیسای کتالیکی گذشتن زیاد شده اند این باید در وجودی همه ای نفرانی، که به قدری پرنسیپ های پاکی انجیل می رسند، اضطراب را بیدار می سازد.MBDa 316.10

  پروتستنت ها با حاکمیتی پاپا نزدیک می شوند و ان را پشتی بانی می کنند؛ انها به چنین گذشته ها و سازش های راضی می شوند، که حتا در خودی کتالیک ها تعجب را به وجود می اورند و خودی کتالیک ها انها را فهمیده نمی توانند.MBDa 316.11

  ادمان به خصلتی حقیقی کتالیسیزم و ام خطر های چشم می پوشند، که در حالتی حکمران شدنی ان به انها تهدید می کنند.MBDa 316.12

  خلق باید بیدار شود، تا که به حمله ای این دشمنی به درجه ای عالی خطر ناکی ازادی شهروندی و دینی مقابلیت نشان دهد.MBDa 316.13

  بسیار پروتستنت ها مذهبی کتالیک را دلناکش، خدمتگذاری ان را باشد مراسم های دلگیر کننده و بی مضمون می شمارند ولی انها اشتباه می کنند اگر چس کتالیسیزم در دروغ است یافته است، ولی این دروغ را دغلانه و دلناکش نامیدن ممکن نیست خدمت کذاری های دینی کلیسای کتالیکی مراسم های به درجه ای عالی تاثیر بخش می باشند.MBDa 316.14

  حشمت و تن تنه ناکی رسم و ایین های ان خرد و وجدانی ادمان را نوازش کرده، به حسیاتی انها تاثیر عمیق می رسانند معبد های با شکوه، مراسم های تن تنه ناک، مهراب های از طلا جلال دهنده، مقبره های با چیز های گرانبها زینت داده شده، رسم های از جانبی رسامانی گینیلی افریده شده، هیکل های مرمرین، موسیقی بی نظیر همه ای این حسی زیبایی از بیدار می سازد.MBDa 316.15

  صدا های عمیق و شیرین ارگن با اواز های هنرمندان امیخته شده و در زیری گنبد های با حشمتی معبد ها پهن گردیده و قلب های حضور داشته گان را سر شماری حسی احترام و مقدسی نموده، هیج کس را بی پروا نمی گذارند.MBDa 316.16

  این حشمتی ظاهری ، کروفر و مراسم های، که فقط تحقیر بر ارزو و عامل های قلب های از گناه غم زده می باشند، از تنزلی داخلی به طوری روشن شهادت می دهند دینی مسیح به ان احتیاج ندارد، که ان را چنین لباسش های باکروف را بپوشانند در نورس از صلیب براینده مسیحیتی حقیقی چنان واک و سرشماری محبت نمایان می شود، که هیج گونه زیب و زینتی ظاهری نمی توانند ارزشی اصلی ان را افزون کنند.MBDa 316.17

  زیبایی مقدسی، روحی فروتن و ساکت، چی در نزدی خدا با ارزش است.MBDa 316.18

  حشمتی ظاهری از نیت و مقصد های پاک و عالی شهادت نمی دهد درکی بلندی صنعت، شوق و ذوقی نازک ترین و با لطافت همه اب اینها اکثر وقت با احساسات ناکی و فلسفی همسایگی دارند.MBDa 316.19

  شیطان زود زود به چنین واسطه ها رو می اورند، تا که ادمان را به صرفی نظر نمودنی طلبات های قلب، در موردی اینده و حیاتی جاودانه فراموش کردن، از مددکاری جاودانه اب خود رو گرداندن و فقط برای این دنیا زندگی کردن مجبور سازد.MBDa 317.1

  قلبی روحنا احیا نشده می تواند به ظاهر پرستی دین بند شود بزرگی و مراسم های خدمت گذاران کلیسای کتالیکی دارای قوه ای دلفریب و دلذبایند، که بسیاری ها را به وسوسه انداخته اند و ادمان به کلیسای روم کتالیکی چون در دروازی با حشمت نگاه می کنند فقط نفرانی، که رد تحت کرسی حقیقت استوار ایستاده اندو قلب های انها با روحی خدا تجدید گردیده امد برای تاثیری ان درست نا رس اند هزاران ادمانی، که دانشی عملی و شخصی را در موردی مسیح ندارند، نمودی ظاهری پرهیزگاری را قبول می کنند، ولی نه قوه ای ان را محض همین گونه دین به بسیاری ها پسند است.MBDa 317.2

  از بس که کلیسای کتالیکی از حقوق خود عایدی ارزشی گناه حرف می زند، پس پیروانی ان فکر می کنند که ازادانه گناه کردن ممکن است، مراسمی اعترافی گناه نیز، که کلیسا بی ان گناه ها را نمی امروز، ازادی بد کرداری کردن را پیشنهاد می کند.MBDa 317.3

  نفری که در نزدیکی ادمی گناه کار سجده کرده به او میل و نیت های نهانی قلبی خود را اشکار می سازد، با این راه قدر و منزلتی ادمی خود و تمامی جوش و خروشی جان را پست می زند.MBDa 317.4

  گناه های خود را در نزدی روحانی شخصی گناه کار، شخصی میرنده و گمراه شونده بسیار وقت به مستی و فاسقی گرفتار شونده اشکار نموده، ادم سیر طلب را نسبت خود سست می کند و در نتیجه ای پلید می گردد تصوراتی او در موردی خدا به شباهتی ادمی گناه کار رسانده می شود، زیرا که روحانی به جای نماینده ای خدا برامد می کند این امرزش های تحقیر امیز یک ادم در نزدی ادمی دیگر خودی همان منبع ای اسرار امیز می باشد، که از ان قسمی زیادی ان بدی سر می زند، که جهان را ویران می سازد و ان را به مرگی دوره تیله می دهدMBDa 317.5

  اما برای شخصی، که به خود پسند امدن را دوست می دارد، درنزدی ادمی میرنده از گناه های خود امرزش خواستن خیلی اسان تر، دلپسند تر نظر به ان که قلبی خود را در نزدی خدا اشکار کند.MBDa 317.6

  برای طبیعتی انسانی قبول کردنی ایپیتیمیه نظر به دست کشیدن از گناه خیلی اسان تر است به ادم لباسی زنده به بر کردن خود را به تازیانه زنی و دیگر عذاب ها گرفتار کردن، نظر به میخکوب کردنی رغبت های جسمانی خود اسان تر است قلبی جسمانی با امادگی بیشتر برای گران را به پوش می گیرد نظر به ان که زیری یوغی مسیح سر فرود اورد.MBDa 317.7

  کلیسای کتالیکی و یهودی زمانی مراتبه ای اول به زمین امدنیوز مسیح به طوری حیرت انگیز با هم مانند اند در ان وقتی که یهودیان هر یک پرنسیپی شریعت خدا را پنهانی زیری پا می کردند، ظاهرا انها دلخواه فرایض را با دل و جان حفظ نموده، ان را با قاعده ها و عن عنه های زیادی، که اطاعت کاری را به شریعت عذاب اور و دشوار می نمودند، گران می گرداندند و به مثلی یهودیان که از خصوصی احترام خود نسبتی شریعت حرف می زدند، کتالیک ها تصدیق می کنند، که انها در نزدیکی صلیب ترسی احترامانه را احساس می نمایند.MBDa 317.8

  انها صلیب را، که رمزی عذاب های مسیح است، بالا بردار می کنند و در عینی زمان در حیاتی خود انی را، که در این صلیب میخکوب شده بود، اینکار می سازند.MBDa 317.9

  پپیست ها در کلیسا ها، مهراب ها و لباس های خود صلیب را تصویر می کنند ممکن است صلیب در همه جا ظاهرا بالا برداشته شده و قدر کرده شده است ولی تعلیماتی مسیح در رسمی غر می عنعنه های بی معنی، تفسیر های دروغی و قاعده های سخت دفنانده شده است.MBDa 317.10

  سخنانی یه یهودیان متعصب روانه شده ای نجات دهنده به سرورانی کلیسای رومی کتالیکی باز هم بیشتر دخل دارند؛ بار های گران و دشوار را بسته ، بر دوشی مردم می گذارند لیکن خود شان نمی خواهد انها را اشتباه با یک انگشت حرکت دهند متاسفانه(۲۳:۴).MBDa 317.11

  ادمایی پاک وجدان در دهستان دایمی در نزدیکی غربی خدای تحقیر شده نگاه می دارند، در ان وقت که بسیاری اوسقوفانی کلیسا با حشمت زندگی می کنند و به حلاوت های احساساتی داده می شوند.MBDa 317.12

  سجده به رمس ها و تروبت ها حمایت گرس مقدسان، بالا بردار کردنی پاپت همه ای این نیرنگ های شیطان می باشند، که برای از خدا و مسیح دور کردنی خلق روانه شده اند.MBDa 317.13

  کوششی به جری حلاواور تیله دادنی انسان را نموده، شیطان همه کاری امکان پذیر را به جا می اورد تا که نگاهی ادمان را از ان، که او فقط انها را نجات داده می تواند به دیگر طرف گرداند شیطان انها را جانبی تمامی چیز های روانه خواهد کرد، که می توانند مسیح را عوض نمایند، که گفته است؛ نزدی من ایید، ای همه ای زحمت کشان و گران باران، و من به شما خ. ارامی خواهم بخشید شیطان دایما کوششی دروغ نشان دادنی خصلتی خدا را می کند این چنین طبیعتی گناه را نیز دروغ نشان دادنی می شود، که مبارزه ای بزرگ اصلا در اطرافیان ان برده می شود او با اغوا های مکارانه ای خود کوشش می نماید مسولیتی ادمان را در نزدیکی ی خدا کم کند و تنها را باو کنند، که یه گناه کردن حقوق دارند.MBDa 317.14

  و در خوردی همان وقت او به انها تصوراتی دروغی را در باره ای خدا تلقین می کن، بنا بر این انها به جای دوست داشتنی خدا، از او می ترسد و اورا بد می بیند شیطان بی رحمی خود را به افریدگار نسبت مس دهد این بی رحمی در احکام های دینی و شکل های عبادت بیان می یابد.MBDa 318.1

  همین طور ادمان روحا نابینا می شوند و ابلیس انها را در جنگ به مقابلی خدا اتفاق چیانی خود می گرداند.MBDa 318.2

  فهمش های نادرست در موردی صفت های الهی بت پرستان را به باوری قطعی اورده رسانیدند، که برای رحم دل کردنی خدایان قربانی های انسانی ضرور اند و در زیری پرده ای شکل های گوناگونی بت پرستی بی رحمی دهشت اور ابدی گردانیده شه بود.MBDa 318.3

  کلیسای روم کتالیکی که در خود بت پرستی و مسیحیت را یکجایه کرده است و به مثلی بت پرستانی که خصلتی خدا را نادرست معنی داد می کنند، بی رحمی نه کمتر نفرت انگیز را به کار می برد در زمانی حکمرانی پاپا کلیسا تعلیماتی دینی خود را با یاری اصلحه ای شکنجه با زوری باز می کردMBDa 318.4

  انهای را، که از اطاعت به طلب های کلیسا سر می پیچیدند، اتش انتظار بود کشتار با چنین وسعت به جا اورده می شد، که شماره ای مرده گان فقط در روزی داوری اشکار می گردد.MBDa 318.5

  عالی منصبانی کلیسا از روی اغواندازی های شیطان چنین اصله ای شکنجه را اختراع می کردند، که به قربانی تای انها بی رحمانه ترین عذاب ها را می رسانیدند، ولی در برابری این از حیات محروم نمی کردند شکنجه های طاقت شکن و بسیار سخت تا زمانی تکرار می یافتند، که ادم به انها تاب اورده می توانست، بعد بدن از مبارزه باز می ماند، و شخصی عذاب دیده مرگ را چون رهای دلخواه استقبال می گرفت.MBDa 318.6

  همه ای دشمنانی روم را چنین قسمت انتظار بود در بالای سری پیروانی کلیسای ان تازیانه ای انتظام سخت، روزه داری های خسته کننده و خود عذاب دهی های گوناگون ویززس می زد.MBDa 318.7

  برای پیدا کردنی لطف و مرحمتی اسمان، گناه کارانی توبه کننده قانون های طبیعتی را پایمال نموده شریعتی خدا را ویران می کردند به ادم دست کشی را از همه چیزی که خدا برای شادی و خوشبتی افریده است، تعلیم می دادندMBDa 318.8

  در قبرستان های کلیسا میلیون ها ادمایی دفن شدند، که تمامی حیات در بر ضدی میل و رغبت ها، دلبستگی های طبیعی و حسی دلسوزی خود بیهوده مبارزه می بردند، فقط با یگان حیاتی زمینی فضلی خدا را به میان نه اوردند.MBDa 318.9

  فقط یک نظر افکندن به تاریخی کتالیسیزم بسنده است، تا بی رحمی خرسندانه ای شیطان را درک نمایم، که در دوامی صد ساله های دراز نه در میانی نگرانی، که هیج گاه در موردی قلبی مسیحیت و در تمامی حدود های ان به عمل می امد.MBDa 318.10

  به واسطه ای سیستمی دهشت انگیزی فریب میری ظلمات خدا را بدنام کرده و انسانیت را تا به حالی تباه اورده رسانده، به مقصدی خود رسید.MBDa 318.11

  و اگر در مهارتی نقاب پوش کردنی خود و به واسطه ای رهبرانی کلیسا عمل نمودن تا به کدام اندازه کامیاب گردید وی اورا پی برسم، ان گاه سبب های نفرتی بزرگ ترینی اورا نسبتی کتابی مقدس بهتر درک می کنیم اگر این کتاب را اموزنده، ان گاه مهربانی و محبتی خدا اشکار می گردد؛ درحال روشن می گردد، که او بر دوشی هیج کس باری سنگین را نمی گذارد همه ای ان چیزی که او از ادم طلب دارد این قلبی شکسته روح، توبه کننده و رو حس حلیم و فروتن است.MBDa 318.12

  مسیح با نمونه ای خود به ادمان تعلیم نمی داد، که خود را در دیر محکم کنند، تا که به حیاتی جاودانه اماده شوند.MBDa 318.13

  او هیج گاه تعلیم نمی داد، که ادم باید در وجودی خود کشی محبت و دلسوزی را فرو نشانند.MBDa 318.14

  قلبی نجات دهنده همیشه سرشاری محبت بود.MBDa 318.15

  هر قدری که ادم به کمالاتی معنوی نزدیک می شود، او گناه را همان قدر نازک تر حس می کند، همان قدر حساسانه درک می سازد و همدردی او نسبتی شخصی عذاب دیده همان قدر پوره تر ظاهر می گردد.MBDa 318.16

  پاپا اظهار می نمایند، که در زمین نایبی مسیح است، ولی ایا او به قیاس با نجات دهنده ای ما تاب می اورد؟ مگر مسیح ادمان را به زندان می پرتافت یا از برای ان به عذاب و اذیت نی داد، که اورا چون پادشاهی اسناد قدر نکردند؟ ایا مسیح نگرانی را، که اورا قبول کردن نمی خواستند، به مرگ محکوم کرد؟ وقتی که باریساکنان دهه ای سامری نسبتی او بی احترام انه مناسبت کردند، یوهنای سرشار از غضب ندا کرد؛ خداوندا ایا می خواهی بگویم، که اتشی از اسمان امده، انها را محو نماید، چنان که الیاس نیز کرده بود؟ ولی عیسای مسیح با شاگردی خود با دلسوزی نظر انداخت و اورا در بی رحمی سرزنیش نموده،نین گفت؛ زیرا که پسری ادم نه برای نابود کردنی جان های ادمان، بلکه برای نجات دادنی انها امده است لوقا (۹:۵۴, ۵۶).MBDa 318.17

  عیسای مسیح به نایبی قلبکی خود هیج مانندی ندارد.MBDa 319.1

  امروز کلیسای رومی به جهان نمودی ظاهری زیبا را پیشنهاد نموده، برای دهشت های سال های گذشته عذر می پرسید.MBDa 319.2

  گر چندی لباسی مسیحیت به بر می کند، اصلی ان ان مثلی پیشترها باقی می ماند همه ای پرنسیپ های حاکمیتی پاپا، که در دوره ای تیره ای عصر میانه وجود داشتند، امروز نیز موجود اند.MBDa 319.3

  همه ای تعلیمات های که در عصر های میانه کار کرده بر اورده شده بودند، تا اکنون زنده اند بگذار هیج کس فریفته نگردد حاکمیتی پاپا، که پروتستان های زمانی ما اماده اند به ان دست دراز کنند، همان حاکمیتی باقی مانده است، که در مردانی خدا با خطر برای حیاتی خود بحری اشکار سازی بر کرداری های ان برخواسته بودند.MBDa 319.4

  ان خودی همان مغروری و ان دعوا های حوا بلندانه ای را نگاه داشته است، که انرا بر هر گونه حاکمیتی پادشاهی و دولتی بالا برداشته به حقوق های خداوند دعوا گری کند.MBDa 319.5

  روحی، که امروز در ان حکمران است، از ان بی رحم و استبدادی، که او با ان ازادی انسان را پایمال می کرد و مقدساتی خداوند را به قتل می رساند، هیج فرق ندارد.MBDa 319.6

  حاکمیتی پاپا محض ان چیزی را می ماند، که در پیشگویی پیامبرانه مسلک فروشی روز های اخر نامیده شده است دو تسلونیکیان(۲:۳, ۴).MBDa 319.7

  سیاستی پاپا بغایت چندیر است، او کوشش گرفتنی ان شکلی را می کند، که با بهترین راه به عملی شدنی مقصد ان مساعدت می کند، ولی در زیری دلخواه رنگی بوقلمون حلاکت اوری بی تغییری زهری مار پنهان است.MBDa 319.8

  پپیست ها اظهار می دارند؛ وعده های به بدعت کاران و ششخصانی در بدعت گمان بر شده داده شده را به جا اوردن لازم نیستMBDa 319.9

  ایا این حاکمیتی، که تاریخی ان در دوامی هزار ساله ها به خونی مقدسان نوشته شده بود، باید یک قسمی کلیسای مسیح شماریده شود؟MBDa 319.10

  در کشور های پروتستنتی به طوری است ناک تصدیق می کنند، که بر خلافی ان چس در گذشته بود، کتالیسیزم در زمانی ما از پروتستنتیزم نه ان قدر سخت فرق می کند.MBDa 319.11

  بلی، در حقیقت تغییرات ها به میان امده اند، ولی نه در حاکمیتی پاپا.MBDa 319.12

  کتالیسیزم در بسیار چیز ها با پروتستنتپروتستنتیزم معاصر متحد می شود، ولی این از برای ان به عمل می اید، که پروتستنتیزم در مقایسه با پدران اصلاحات چیان خود نهایت پست افتاده است.MBDa 319.13

  از بس که کلیسا های پروتستنتی کوششی به دست دراوردنی میل و توجهی جهان را کردند، نرمدلی دروغی انها را نابینا گردانده استMBDa 319.14

  انها درک نمی کنند، که برای چی به همه گونه بدی با نیکی مناسبت کردن ممکن نیست، و در نتیجه هر یک نیکی رل بدی خواهند شماری به جای ان که اکنون ایمانی باری به مقدسان داده شده را دفاع و حفظ نمایند، انها برای همه ای دغل های از روم عذر می پرسند و برای فنتتیزم خود بخشیش می طلبند.MBDa 319.15

  حتا نگرانی، که به کتالیسیزم مناسبتی دشمنانه دارند، خطر های را، که در قوه و تاثیری ان جای گیر است، خیلی کم یه خود تصور می کنند بسیار ادمان اسرار می نمایند، که ظلمات عقلانی و معنوی در دوره های عصری میانه برتری داشته به پهن شویی داگمه های کلیسا، خرافات ها و ظلمی کلیسا مساعدت کرد.MBDa 319.16

  ولی اکنون، می گوید انها، رشدی سواد ناکی، مدنیت ولیبیرلیزم در مساهمه های دینی امکان نمی دهند، که طاقت ناپذیری و ظلم و استبداد از نو پیدا شوند.MBDa 319.17

  و خودی اندیشه در موردی ان که در عصری مترقی ما چنین عمل امکان پذیر است، خنده اور می تابد، هیج کس اینکار کرده نمی تواند، که نسلی ما در ساحه ای علم، معنویت و دین با نوری بزرگ منور گردانیده شده است.MBDa 319.18

  از صحیفه های کلامی مقدسی خدا به جهان سیلی نوری اسمانی فرو ریخت ولی هیج گاه فراموش کردن لازم نیست؛ هر قدری که نور روشن تر بدرخشد، برای اشخاصی ، که نور را غلط معنی داد و رد می کنند، ظلمات همان قدر تاریک تر است.MBDa 320.1

  اگر پروتستنت ها با دعا سرگرم اموزشی کتابی مقدس می شدند، ان گاه خصلتی اصلی پاپا را می دیدند و با نفرت از او رو می گرداندند ولی بسیاری ها به خردمندی خود ان قدر باور دارند، که هیج گونه احتیاجی با فروتنی کسانی خدا را احساس نمی کنند، تا که به درک نمودنی حقیقت برسند اگر چی انها از معرفت نامی خود افتخار می کنند، ولی نه نوشه جاتی مقدس را ما دانند و نه قدرتی خدا را.MBDa 320.2

  فقط جانبی چیزی جد و جهد می کنند، که وجدانی انها را ارام سازد؛ به انها همه ای ان چیزی پسند است که پارسایی و فروتنی کمتر را طلب می کنند انها در موردی خدا فراموش کردن نمی خواهند، ولی خود را چنین وانمود می کنند، که گویا اورا در خاطر دارند و حاکمیتی پاپا برای قانع گردانی ارزو های انها با بهترین طریق موافقت می کند.MBDa 320.3

  ان به طلبات های دو گروه ادمان، که تقریبا تمامی جهان از انها عبارت است، جوابگو می باشد؛ انهای که به واسطه ای خدمت های خود به نجات یابی امید می بندند، و انهای که باوری دارند، که در گناه های خود نجات می یابند.MBDa 320.4

  تمامی سیری شهرتی حاکمیتی پاپا از همین عبارت است.MBDa 320.5

  چی طوری مه نشان داده شده بود، زمانی جهانی عمیق به رشدی با موفقیتی حاکمیتی پاپا مساعدت نمود.MBDa 320.6

  ولی به زودی اشکار می گردد، که زمانی معرفت ناک شویی بزرگترین به ان همچنان یاری می رساند.MBDa 320.7

  در عصر های گذشته، وقتی که ادمان بی کلامی خدا و بی دانستنی حقیقت زندگی بی مقصد انه به سر می بردند ، انها نابینا بودند، و هزاران ادمان دام های در سری راهی خود گذاشته شده را ندیده ، به انها می افتادند.MBDa 320.8

  و در نسلی ما نیز بسیاری ها از جلالی سخنانی بافته ای انسانی که دانشی دروغی نام دارد، نابینا گردیده اند؛ انها دام های در سر راه گذاشته شده را نمی بینند و به اسانی گمراه می گردند، گویا که کور باشند از روی مقصدی خدا ادم باید قوه های بزرگی خود را هدیه افریدگار شمارد و انها را به خدمتی پارسایی و حقیقت بخشد، ولی وقتی که مغروری و حوا بلندی ادمان را وادار می سازند ، ان گاه سواد ناکی می تواند نظر به جهالت ضرر بیشتر رساند.MBDa 320.9

  همین طور، علمی باطل معاصر، که ایمان را به کتابی مقدس برباد می دهد، در ان بغایت موفق خواهد شد، تا که راه را برای قبول نمودنی حاکمیتی پاپا به همه مراسم های جالبی دقتی ان تازه نماید، چنان که در عصر های میانه جهالت به بالا برداری ان مساعدت نموده بود.MBDa 320.10

  پروتستنت هغ در ایالات متحده کوششی به موسسه های کلیسا تعمیم نمودنی دستگیری حاکمیتی دولتی را نموده، به کتالیک ها پیروی می کنندMBDa 320.11

  زیاده از این، انها به حاکمیتی پاپا امکانات می دهند، که حکمرانی در عالم قدم از دست داده اش را در امریکای پروتستنتی به دست اورد به این حرکت مقصدی اساسی خودی ان اهمیتی باز هم بیشتر می بخشد، محض؛ جاری نمودنی رایعه ای حتمی روزی یکشنبه تعاملی، که به شرافتی روم پیدا شده این و کلیسای کتالیکی ان را رمزی حاکمیتی خود می شمارد.MBDa 320.12

  محض روحی حاکمیتی پاپا روحی سازش کاری با عرف و عادت های دنیوی، روایت های انسانی را از احکام های خدا بالا تر شما ریدن به کلیسا های پروتستنتی اثر کرده، انها را عینا همان طور به بالا بردار و قدر نمودنی روزی یکشنبه وادار می سازد، چی طوری که قبلا حاکمیتی پاپا می کرد.MBDa 320.13

  اگر خواننده درک نمودن خواهد، که در مبارزه ای اینده کدام قوه ها جلب کرده خواهد شد، پس بگذار به ان توجه نماید، که در صد ساله های گذشته برای به مقصد به این مانند کامیاب گردیدن روم از کدام واسطه ها استفاده می برد.MBDa 320.14

  و اگر تو، خواننده ای عزیر دانستن خواهی، که کتالیک ها و پروتستنت ها با هم متحد گردیده، به انهای که داگمه های انها را رد نمودند چی گونه به روزی شنبه و حامیانی ان چی گونه مناسبت می کند.MBDa 320.15

  فرمان های پادشاهی، انجمن های عمومی جهانی و قرار های کلیسا، که از جانبی حاکمیتی دنیوی دستگیری می یافتند، ان زینه های بودند، که این عیدی بت پرستی با انها بالا برامده، در جهانی مسیحی به مقامی پور افتخار مشرف گردید.MBDa 320.16

  اولین قراری رسمی عامه وی که ریایه ای حتمی روزی یکشنبه را به حکمی قانون دراورد، قانونی بود که، سالی سه صد و بیست و یک کانستنتین قبول کرده بود این فرمان طلب می کرد، تا که ساکنان شهر در روزی معتبری افتاب استراحت کنند، ولی به دهقانان با کا های کشاورزی مشغول شدن اجازت داده می شد اگر چی این عید از بت پرستی پیدا شد، ان از جانبی امپراتوری تصدیق گردیده بود، که مسیحیت را رویکی قبول کرده بود.MBDa 320.17

  ولی معلوم شد، که فرمانی امپراتور نا کفایه است، تا که نفوذی الهی را عوض نماید، و دیری نگذشته اوسقوفی رومی ایوسیوی ، دوستی نزدیک و محبوبی کانستنتین، که خیرخواهی حاکمان را می جست، اظهار کردن گرفت، که خودی مسیح روزی شنبه را به یکشنبه گذرانده است.MBDa 321.1

  ولی این فکر با یگان ایتی از نوشته جاتی مقدس است ناک نشده بود.MBDa 321.2

  خودی ایوسیوی بی اختیار دروغ بودنی فکرش را اعتراف می کند و به مولفانی حقیقی این تغییرات نشان اشاره می کند همه ای ان چی که می گوید او در روزی شنبه کردن لازم بود، ما به روزی خداوند می گذرانیم.MBDa 321.3

  ولی دلیل به منفعتی روزی یکشنبه چی قدری بی اساس باشد هم، ان به ادمان جسارتی پایمال نمودنی شنبه خداوند را بخشید و همه ای انهای، که کوششی به دست ایرانی خیرخواهانی جهان را می نمودند عایدی معروف و مشهور را قبول کردند.MBDa 321.4

  به اندازه ای استوار شدن و تقویت یافتنی حاکمیتی پاپا اهمیتی روزی یکشنبه نیز افزود.MBDa 321.5

  ادمان یک مدت کار های صحرا مشغول می شدند، وقتی که به کلیسا نمی امدند، ولی روزی هفتم از جانبی همه گونه روزی شنبه قدر کرده می شد.MBDa 321.6

  ولی اهسته اهسته دیگر گونی ها به عمل امدند به نفرانی، که خدمتی مقدس را به جا می اوردند، در روزی یکشنبه عایدی یگان ماری شهروندی براوردنی قرار منع کرده می شد دیری نگذشته قانونی بر اورده شد که به نماینده گانی تمامی طبقه ها و منصب ها در این روز به کاری مشغول شدن را منع می کرد، و در موردی ویران نمودنی این قانون شهروندانی ازاد به جریمه ای پولی، غلامان باشند به قم چین کاری گرفتار کرده می شدند بعد تر فرمانی نشر گردید، که موافقی ان ثروتمندان برای کار در روزی یکشنبه از نصفی مال و ملکی خود محروم می شدند، و اگر در برابری این انها ایستاده گری کردن را دوام می دادند، ان گاه انها را غلامی انتظار بود.MBDa 321.7

  طبقه های پایانی به بدرقه ای عمر باد محکوم کرده می شدند.MBDa 321.8

  معجزه های بافته نیز کار فرموده شده بودند در میانی چیز های دیگر در موردی یک دهقانی نقل می کردند، که برای در روزی یکشنبه شدیار کردنی زمین امادگی دیده بود، قلوخ ها را با لوحه ای اهنین از اسپار تازه می کرد این لوحه به دستی او خلید و در دوامی دو سال گرفتنی ان ناممکن بود، و او به تاسفی زیاد ان را با خود گرفته می گشت.MBDa 321.9

  بعد تر پاپا به روحانیانی محلی دستور داد، تا که ویران کننده گانی ارامی روزی یکشنبه را نصیحت کرده، راضی نمایند، که به کلیسا رفته دعا گویند، تا که خود و نزدیکانی خود را به مصیبتی گرفتار نسازند.MBDa 321.10

  انجمنی کلیسا دلیلی را به منفعتی روزی یکشنبه پیشنهاد کرد، که بعد خدا در میانی پروتستها مشهور گردید این دلیل از ان عبارت بود، که از بس که ادمان در روزی یکشنبه کار کننده را برق مجروح می کند، این روز را روزی شنبه شما ریدن لازم است.MBDa 321.11

  کاملا روشن است، می گفتند پریلت ها که خداوند از نفرانی در غضب است، که نسبتی روزی او بی احترامی نشان می‌دهد بعد همه ای روحانیان، خدمت گذاران پادشاهان، حاکمان و ایمان داران را دعوت نمودند، تا تمامی کوشش های خود را بحری ان به کار برند که به این روز عزت و اکرامی به ان مناسب را بر گردانند و بحری ایمانی مسیحی با صداقتی باز هم بیشتر ان را رعایت نمایند.MBDa 321.12

  ولی از بس که فرمان های انجمن کفایه نبودند، ان گاه کلیسا برای کمک به حاکمیتی دولتی مراجعت نمود، و در نتیجه فرمانی براورده شد که با ترسی جزا خلق را مجبور می نمود هر گونه قرار در روزی یکشنبه قطع نمایدMBDa 321.13

  در مجلسی شورای عالی کلیسای رومی همه ای قرار های ترتیب داده شده را با تن تنه تصدیق کرده شدند انها یک قسمی قانون کلیسا گردیدند و از جانبی حاکمیتی شهروندی تقویه یافته به تمامی جهانی مسیحی به زوری بار کرده می شدند.MBDa 321.14

  ولی با وجودی این موجود نبودین دلیل های کتابی مقدس به منفعتی عید کردنی روزی یکشنبه، مشکل های زیاد را به میان می اورد خلق به حقوقی استادانی خود، که طلبی روشن بیان نشده ای واجب الوجود را روزی هفتم شنبه ای خداوند خدای توست صرفی نظر کرده و عید کردنی روزی افتاب را طلب می نمودند، شبهه می کردMBDa 321.15

  ضرورتی پیش امد، که طوری کرده موجود نبودنی شهادت های کتابی مقدس را پور کردن لازم بود در اخری عصری هفت به کلیسا های انگلیکنی یک حامی اشدی روزی یکشنبه تشریف اورد.MBDa 321.16

  ولی از جانبی شاهد دانی صادقی حقیقت به مقابلیت قطعی دچار گردیده، او در جستجوی دلیل های قناعت بخش تر مملکت را ترک کرد دیری نگذشته او با امیدی براری کار به انگلیه برگشت و به کامیابی های بزرگ نایل گردید او با خود دستنویسی پرگیمنتی را اورد، که گویا خودی مسیح انرا نوشته باشد و در ان امیری مقدسانه رعایه نمودنی روزی یکشنبه، اینچنین تهدید های دهشت انگیز در حقی نگرانی، که از اجرای این دست می کشیدند، جایگیری بودند.MBDa 321.17

  در باره ای این حجتی پور ارزش که جزو ساخته کاری منفور چیزی دیگری نبود، گفته می شد، که ان از اسمان افتاده است و در ایرسلیم از قربانگاهی سیمیانی مقدس در جالتالجا یافت شده است ولی در اصل این دروغ در درگاهی پاپا در روم تولید یافته بود ایررخیه ای پاپا در همه عصر ها فریبگری و ساخته کاری های گوناگون را به کار می برد، با تمامی واسطه های کوشش می کرد حاکمیتی خود و نیکو احوالی کلیسا را استوار گردانید.MBDa 322.1

  در دستنویسی طلبی قطع نمودنی کار از ساعتی سه روزی شنبه تا برامدی افتاب در روزی دوشنبه جای داشت ضرورتی رعایه نمودنی چنین طلب با حادثه های سیر شماری معجزه است اساس ناک کرده می شد مثلا، خبر داده می شد، که چی گونه ادمانی که بعدی ساعتی یه روزی شنبه کار کردند، به بیماری فلج گرفتار شدند ، چی وقت اسیا بانی گندم را ارد کننده گویا دیده باشد، که به جای ارد خون پیدا شده است.MBDa 322.2

  در برابری این به فشاری زیادی اب نگاه نکرده، چرخ های اسیاب باز ایستاده اند.MBDa 322.3

  زنی در روز یکشنبه خمیر را در تنور مانده انرا از تنور تفسانده شده خام بیرون بر اورده است زنی دیگر باشد، برعکس، خمیر را اماده کرده است ولی انرا تا روزی دوشنبه یک سو گذاشته است روزی دیگر او خمیری خود را با قوه های الهی پخته شده و حتا به پاره های بریده شده پیدا کرده است شخصی در روزی شنبه بعدی ساعتی نوه نان پخته، انرا پاره کرده دید که از او خون جاری شد حامیانی روزی یکشنبه با یاری ساخته کاری های بی معنی و خرافاتی کوششی اثبات نمودنی مقدسی انرا می کردند.MBDa 322.4

  در شاتلندنیه، چون در انگلستان، نسبتی روزی یکشنبه به احترامی زیاد تز کامیاب شدن به شرافتی ان میسر گردید که به ان قسمی شنبه قدیمی همراه کرده شده بود ولی وقتی که مقدس حسابی ده می شد تغییر می یافت از جانبی پادشاهی شاتلندنیه دیکرت نشر کرده شد؛ وقتی مقدس از ساعتی دوازدهم روزی شنبه اغاز می یابد و هیج کس حقوق ندارد از این لحظه تا صبحی روزی دوشنبه با کار های زندگی مشغول شود.MBDa 322.5

  ولی، صرفی نظر از همه کوشش های اثبات نمودنی مقدسی روز یکشنبه، خودی پپیست ها اشکارا نفوذی الهی روزی شنبه و پیدایشی انسانی داشتنی جشنی جدید را، که جای شنبه را گرفته بود، اعتراف می کردند در عصریMBDa 322.6

  xVIMBDa 322.7

  شورای پاپا اظهار نمود؛ همه ای مسیحیان باید در خاطر داشته باشد که روزی هفتم را خدا مقدس گردانیده بود، و این را نه فقط یهودیان احترام و رعایت می نمودند بلکه همه ای ان ادمانی که به او خدمت می کردند؛ گر چندی ما مسیحیان شنبه انها را به روزی خداوند گذرانیدیم انهای که شریعتی الهی را زیری پا می کردند عایدی خصوصیتی کاری خود در غفلت نبودند انها کاملا با شورا نه خود را از خدا بالا برداشتند.MBDa 322.8

  نمونه ای حیرت انگیز مناسبتی روم به دیگر اندیشه ها تعقیبات های دور و دراز و خونینی والدینس ها است که یک قسمی انها روزی شنبه را رعایت می کرد نفرانی دیگر هم بودند که برای صداقتی خود به احکامی چهارم جزا دیدند تاریخی کلیسای حبشستان در این مناسبت اهمیتی مخصوص دارد در دوره ای تیره ای عصر میانه مسیحیانی افریقای مرکزی به نظر غایب مانده بودند و جهان انها را فراموش کرده بود و در دوامی صد ساله های دراز انها از ازادی دین استفاده می بردند اخرالعمر روز از موجوداتی انها خبر یافت و با راهی فریب امپراتوری ابیسینیه را مجبور ساخت پاپا را نایبی مسیح اعتراف کند.MBDa 322.9

  از پسی این گذشت یک قطار گذشته های دیگر به عمل امدند فرمان های منع کننده ای عید کتی روزی شنبه با تهدیدی جزا های بی رحمانه براورده شد ولی دیری نگذشته استبدادی پاپا به چنین ظلم و اسارتی تبدیل یافت، که افریقای ها قرار دادند ان را سرنگون کنند بعدی مبارزه ای دهشت اور انها پپیست ها از ملک هاس خود بیرون کردند، و ایمانی قدیمه باز احیا شدMBDa 322.10

  همه ای ایمان داران باز ازادی به دست اورده، ان تجربه ای تلخی را، که حاکمیتی ستمگر و متعصبی روم یه انها تعلیم داد، هیج گاه فراموش نمی کردند .MBDa 322.11

  انها اساس داشتند از ان شادی کنند که از جهانی باقی مانده مسیحی دور زندگی می کنند.MBDa 322.12

  کلیسا ها در افریقا روزی شنبه را طرزی رعایت می کردند، که کلیسای پاپا تا مسلک فروشی پوره ای خود ان را رعایت می نمود.MBDa 322.13

  گر چندی انها روزی هفتم را موافقی احکامی خدا مقدس می شما ریدند، قراری کلیسا را به نظر گرفته روزی یکشنبه نیز کار نمی کردند.MBDa 322.14

  روم حاکمیتی نامحدود را به دست اورده، شنبه ای خدا را پایمال کرد و به جای ان روزی خود را زورا تلقین نمود؛ ولی کلیسا های افریقای، که به انها تقریبا در دوامی هزار سال نامعلوم ماندن میسر گردید، به راهی مسلک فروشی قدم نگذاشتند.MBDa 322.15

  به زیری حاکمیتی روم افتاده، انها مجبور بودند شنبه ای حقیقی را با قلبکیعچض نماینده، ولی دیری نگذشته استقلالیتی از دست رفته را بازگردانده، باز به رعایت نمودنی احکام های چهارم شروع کردند.MBDa 322.16

  این حقیقت های تاریخی باز و روشن از نفرتی روم نسبتی شنبه ای حقیقی و حامیانی ان و از ان واسطه های شهادت می دهند، که روم برای بالا برداری اختراعاتی خود به کار می برد.MBDa 323.1

  کلامی خدا تعلیم می دهد، که واقعه های گذشته تکرار می یابند، وقتی که کتالیک ها و پروتستنت ها متحد می شوند، تا که روزی یکشنبه را به درجه ای در کاری بالا بردارند.MBDa 323.2

  پیشگویی پیامبران وحی(۱۳).MBDa 323.3

  می گوید، که حاکمیتی که در نمودی حیوانی وحشی شاخ هایش مانندی شاخ های بره افاده یافته است، تمامی زمین و ساک نامی ان را مجبور می سازد به حاکمیتی پاپا، که چون حیوانی وحشی به پلنگ مانند افاده یافته است، سجده کنند.MBDa 323.4

  حیوانی وحشی شاخ هایش مانند ی شاخ های بره اینچنین به ساکنانی زمین می گوید، که پیکری ان حیوانی وحشی را، که از شمشیر یره دار شده، زنده مانده است، بسازند، و بعد به همه ای خوردن و بزرگان، ثروتمندان و مسکن ان، ازادان و غلامان قبول نمودنی تمام ای حیوانی وحشی را امر می دهد وحی:۱۱_۱۶).MBDa 323.5

  ما اثبات نمودیم، که به طوری رمزی چون حیوانی وحشی شاخ هایش مانندی شاخ های بره افاده یافته است، و این پیشگویی پیامبرانه زمانی اجرا می گردد، که ایالاتی متحده فرمان را در موردی رعایت ای حتمی روزی یکشنبه، که روم این روز را علامتی مخصوصی حاکمیتی خود می شمارد، می برارد ولی نه فقط ایالات متحده امریکا حاکمیتی پاپا را عزت و احترام خواهد نمود.MBDa 323.6

  نفوذی روم در ان مملکت های، که زمانی حاکمیتی ان را اعتراف می کردند، استوار باقی می ماند.MBDa 323.7

  و پیشگویی پیامبرانه برقرار شویی حاکمیتی پاپا را پیشگویی میکند؛ و دیدم، که یکی از سر های او گویا به درجه ای مرگ اور یره دار شده است، لیکن ان یره ای مرگ اور شفا یافته است.MBDa 323.8

  و تمامی اهلی زمین را حیرت افتاده، از پی حیوانی وحشی رفتند وحی(۱۳:۳).MBDa 323.9

  سالی هزار و هفتصد و نود و هشت به حاکمیتی پاپا زخمی مرگ اور رسانده شده بود، و این به سرنگون شویی ان اورده رسانید.MBDa 323.10

  ولی، چی طوری که پیامبر دوام می دهد، یره ای مرگ اور شفا یافت، و تمامی اهلی زمین در حیرت افتاد، از پی حیوانی وحشی رفت.MBDa 323.11

  پولوس دقیق می گوید، که شخصی پور از شرارت تا زمانی دومباره امدند مسیح دو تسلونیکیان (۲:۳_۸).MBDa 323.12

  عمل خواهد کرد.MBDa 323.13

  تا لحظه ای اخیری تاریخی زمین ان ادمان را به وسوسه می اندازند.MBDa 323.14

  و حواری یوهان نیز حاکمیتی پاپا را در نظر داشته، چنین می گوید؛ و همه اب ساکنانی زمین به او سجده خواهند کرد، جز انهای که نام های شان در کتاب حیاتی بره نوشته نشده است وحی(۱۳:۸).MBDa 323.15

  هم در عالمی قدیم، و هم در عالمی جدید رعایه ای روزی یکشنبه، که تنها با نفوذی کلیسای رومی تاسیس یافته است، حقی احترام و اطاعت کاری به حاکمیتی پاپا می گردد.MBDa 323.16

  از میانه های عصری XIXMBDa 323.17

  محققانی پیشگویی های پیامبرانه در ایالات متحده امریکا این مژده را به جهان خبر می دهند.MBDa 323.18

  واقعه های این عینی زمان روی داده ایستاده است، نشان می دهند که اجرا شویی این پیامبری نزدیک است استادانی پروتستنت ها اثبات می کنند، که رعایه کنی روزی یکشنبه با نفوذی الهی تصدیق کرده شده است، ولی ون پیروانی پاپا، که برای عوض نمودنی احکامی خدا معجزه های گوناگون را بافته بر اوردند، از کتابی مقدس دلیلی اورده نمی توانند.MBDa 323.19

  ما باز در خصوصی ان خواهیم شنید، که همه ای ویران کننده گانی روزی یکشنبه را داوری های خدا انتظار اند؛ چنین تهدید ها به گوش می رسند.MBDa 324.1

  حرکت برای جشن گیری حتمی روزی یکشنبه با سرعت نیرو می گیرد.MBDa 324.2

  نقطه سنجی و حیله گری کلیسای روم سازواری حیرت است.MBDa 324.3

  رفتی حادثه ها را پیشبینی کرده و ساعتی خود را پور صبرانه انتظار شده، او نظارت می کند، که کلیسا های پروتستنتی چی گونه شنبه ای دروغی قبول نموده به او گذشت کردند، چی گونه ، اهسته اهسته به این میل می کنند، که دیگران را نیز مجبور سازند تا شنبه ای دروغی را با همان واسطه های قبول نمایند، که کتالبسیزم در عصر های گذشته به کار می برد.MBDa 324.4

  رد کننده گانی نوری حقیقت زمانی باز برای کمک به این حاکمیتی نام دردی که از درست کاری خود حرف می زنند مراجعت می کنند، تا که اختراعاتی انرا بالا بردار کنند.MBDa 324.5

  پیشکی پی بردن مشکل نیست، که کلیسای رومی با کدام امادگی به کمکی پروتستنت ها خواهد شتافت.MBDa 324.6

  نسبتی نفرانی که به کلیسا اطاعت نمی کنند، از پپیست ها دیده که بهتر مناسبت کرده می تواند.MBDa 324.7

  کلیسای رومی کتالیکی با شاخه های سیر شماری ان در تمامی جهان تشکیلاتی بزرگی در تختی نظارتی تختی پاپت قرار داشته و به منفعتی او خدمت کننده را تشکیل می دهد.MBDa 324.8

  میلیون ها پیروانش در کوره ای زمین عادت کردند، که در سیمای پاپا سروری کلیسا را بینند، که عهده دارند صداقت را نسبتی ان نگاه دارند.MBDa 324.9

  ناوابسته به ملت و شهروندی خود انها باید مهمتر از همه کلیسا را احترام کنند.MBDa 324.10

  گر چندی انها می تواند به کشوری خود، که ان جا زندگی می کنند، سوگندی صداقت بدهند، سوگندی اطاعت کاری به روم برای انها از همه مهمتر است، و انها را از هر گونه عهده داری های به منفعت های او ناموافق ازاد می کند.MBDa 324.11

  تاریخ شهادت می دهد، که کلیسای روم می توانست خیلی ماهرانه و ثبات کارانه به کار های داخلی خلق ها دخالت کند و موقعه های خود را مستحکم نموده، حتا به بدلی مرگی اعیان و اشرافی نامدار و ادمایی عادی به عملی نمودنی مقصد های خود شروع میکرد.MBDa 324.12

  سالی هزار و دو صد و چهار پاپا ایناکنتی IIIMBDa 324.13

  از پادشاهی ارگانیه پیاتری IIMBDa 324.14

  سوگندی غیری عادی زیرین را موفق شد؛ من پیاتر، پادشاهی ارگانیه، وعده می دهم همیشه به اغای خود پاپا ایناکنتی، وارثانی کتالیکی او، کلیسای روم صادق بمانم و سوگند یاد می کنم، که ایمانی کتالیکی را حمایه و بدعت کاران را تعقیب نموده، شاهی گری خود را در اطاعت کاری به پاپا نگاه دارم چنین سوگند با طلبه های پاپای روم خیلی خوب موافقت می کند، که خود را صاحبی حقوقی سرنگون نمودنی امپراتور ها و ازاد کردنی زیردستانش از سوگندی که انها به حاکمانی گناه کاری خود دادند می شمارند.MBDa 324.15

  ان چیزی را نیز فراموش کردن لازم نیست، که روم از تغییر ناپذیر ی خود افتخار دارد.MBDa 324.16

  پرنسیپ های، که گریگاری VIIMBDa 324.17

  و ایناکنتی IIIMBDa 324.18

  از روی انها عمل می کردند، مثلی پیش پرنسیپ های کلیسای رومی کتالیکی باقی می مانند.MBDa 324.19

  و اگر کلیسای کتالیکی قدرتی واقعه ای می داشت، انگاه با نیروی پیشینه انها را در حیات تطبیق می نمود، چی طوری که این در گذشته بود.MBDa 324.20

  از احتمال دور است، که پروتستنت ها قبول نمودنی کمکی روم را در مساله ای بالا برداری روزی یکشنبه به نقشه گرفته، چی کار کردنی خود را درک می کنند.MBDa 324.21

  در ان وقتی که پروتستنت ها به عملی نمودنی ابن مقصد مشغول می شوند، روم کوششی برقرار کردنی حاکمیتی پیشینه ای خود و حکمرانی از دست رفته را می کند.MBDa 324.22

  همین که کلیسا ها در ایالات متحده امریکا استفاده بردن و یا نظارت کردنی حاکمیتی دولتی، با زوری قوه ای جاری نمودنی مراسم های دینی را کامیاب شوند، خلاصه ، همین که کلیسا و دولت بر وجدان اختیار به دست می ارند، غلبه ای روم در این کشور تعمین کرده می شود.MBDa 325.1

  کلامی خدا از خطری نزدیک شونده اگاه می کن و اگر جهانی پروتستنتی به این اگاهی توجه ندهد، ان گاه دیری نگذشته خواهد دانست، که مقصد و نیت های اصلی کلیسای روم چی گونه اند، ولی دیر می شود.MBDa 325.2

  کلیسای روم نا عیان قوت می گیرد.MBDa 325.3

  قدرتی او در مجلس های قانون بر اری، کلیسا ها و و قلب های ادمان احساس می شود.MBDa 325.4

  بنا های با حشمت و محتشمی یاخته می شوند که در لبیرینت های پنهانی انها تاریخی خونین گذشته تکرار می یابد.MBDa 325.5

  کلیسای کتالیکی هیج گونه گمان را به میان نه اورده، نا عیان موقعه های خود را استوار می گرداند، تا که هنگامی فرا رسیدنی ساعتی حل کننده ای مبارزه، ضربه ای قطعی زند.MBDa 325.6

  همه تن چی که به او سرور است این موقعی اسان است، وگفتن ممکن است، که او این موقع را اشغال نموده این.MBDa 325.7

  ما به زودی می بینیم و می فهمیم، که نیت و مقصد های ایریرخیه ای رومی کتالیکی از چی عبارت اند.MBDa 325.8

  نفرانی به کلامی خدا بتوری داشته و به ان اطاعت کننده با سند تحقیر و تعقیبات های بی رحمانه را انتظار اند.MBDa 325.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents