Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی چیهل و یکم—زمینی ولنگار

  زیرا گناه های او تا به اسمان رسیده است و خدا ظلم های او را به خاطر اورده است در کاسه ی که تو برای شما شراب اماده کرده بود، برای تو دو چندان اماده کنید.MBDa 380.2

  هر قدر او جلال یافته،عیش و نوش می کرد.MBDa 380.3

  همان قدر با اذیت و بدبختی سزایش را دهید.MBDa 380.4

  زیرا که او در دلی خود می گوید؛ ملیکه شده نشسته است و بیوه نیستم و بدبخت نخواهم بود.MBDa 380.5

  بنابر این در یک روز بلا ها و ممات و ماتم به سری او خواهد امد.MBDa 380.6

  او در انش خواهد سخت، زیرا پور قوت است خداوند خدا، که اورا داوری می کند.MBDa 380.7

  و پادشاهانی زمین، که با او زنا و عیش و نوش می کردند، در حقی او گریه و نوحه ها خواهند کرد و خواهند گفت؛ وای بر حالی تو!MBDa 380.8

  زیرا که در یک ساعت قضای تو امده است وحی(۱۸:۵_۱۰).MBDa 380.9

  و تاجرانی زمین، که از عیش و نوشی بزرگی او ثروتدار شدند از ترسی عذابی او دور تر ایستاده، گریه و نوحه خواهند کرد و خداوند گفت؛ وای حالی این شهری بزرگ، که کتان و ارغوان و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات زینت یافته بود زیرا که در یک ساعت چنین ثروت نابود شد. وحی(۱۸:۱۱, ۳,۱۵_۱۷).MBDa 380.10

  چنین داوری ها در روزی عصبی خدا با بابل روی خواهد داد.MBDa 380.11

  این فاحشه کاسه ی بد کرداری را لبریز کرد، ساعتی او فرا رسید، او برای نیست کنی پخته رسید.MBDa 380.12

  وقتی که صدای قومش را از اسارت بر می گرداند، بیدار شویی دهشت انگیزی نگرانی به عمل می اید، که در مبارزه ی بزرگی زندگی همه چیز را از دست دادند.MBDa 380.13

  انها که هنگامی ازمایش ها با افسون کاری های ابلیسانه فریب داده شده بودند، طرزی حیاتی گناه کارانه ای خود را پاک می کردند.MBDa 381.1

  ثروتمندان از برتری خود بر نگرانی از چنین افضلیت ها محروم فخر می کردند، ولی انها به عوضی ویران کنی شریعتی خدا ثروتمند شده بودند.MBDa 381.2

  انها سMBDa 381.3

  نسبتی قرضی شخصی خود عایدی به گرسنگه گان غذا دادن، به برهنگان لباس پوشانیدن، عادلانه عمل کردن و دوست داشتنی عادلانه، عمل کردن و دوست داشتنی اعمالی لطف و مرحمت بی پروای نشان دادند.MBDa 381.4

  انها کوششی بالا بر داشتنی خود و به دست ایرانی احترام را از ادمایی می کردند، که مثلی خودی انها میرنده بودند.MBDa 381.5

  اکنون همه چی زی تیر که انها را بزرگ می گرداند، از دست دادند و بینوا بی حمایه ماندند.MBDa 381.6

  به نیست کنی، بت های که از افریدگاری خود بی خطر می شماریدند، با دهشت نظر می اندازند.MBDa 381.7

  قلب های خود را به عوضی ثروت های زمینی و عیش و عشرت فروخته، کوشش در خدا ثروتمند شدن را نکردند و در نتیجه به شکستی پوره دچار گردیدند.MBDa 381.8

  جای قناعتمندی باطنی انها را درد و الم گرفت.MBDa 381.9

  تمامی گنجی انها به خاک مبدل گشت.MBDa 381.10

  مالی تمامی عمر جمع شده در یک لحظه نیست کرده شد.MBDa 381.11

  ثروتمندان برای ویرانه های قصر های با حشمتی خود، برای طلا و نقره ی خود با شمال پراکنده شده فغان می بردارند.MBDa 381.12

  از درکی ان که خودی انها نیز باید یکجا به با بت های شان به حلاکت برسند، ناگهان از فغان برداشتن باز می مانند.MBDa 381.13

  بدکرداران نه از ان افسوس می خورند، که نسبتی خدا و نزدیکان بی پروایی گناه ماران نشان دادند، بلکه از ان افسوس می خورند، که خدا غالب امد.MBDa 381.14

  انها برای عاقبت های گناه های خود فغان می بردارند، ولی از بدکرداری خود توبه نمی کنند.MBDa 381.15

  اگر امکان دست می داد، تمامی واسطه ها از استفاده می بردند، تا که غلبه به دست بیارند.MBDa 381.16

  اکنون جهان می بیند، که نگرانی که انها تحقیر و تمسخر شان می کردند و حتا کوششی از روی زمین نیست نمودن شان را می نمودند، بعدی بلا ها، طوفان ها و زمین جنبی ها صحت و سلامت ماندند.MBDa 381.17

  ذاتی که برای ویران کننده گانی شریعتی خود اتشی نیست کننده است، برای قومی خود پناه کاخی بی خوف می باشد.MBDa 381.18

  اکنون به روحانی، که حقیقت را از برای خیرخواهی انسانی قربان کرده بود، ماهیتی تعلیماتش اشکار می گردد.MBDa 381.19

  چشمی همه بین از او نظارت می نمود، وقتی که او در منبر می ایستاد، در کوچه قدم می زد و با ادمان صحبت می کرد.MBDa 381.20

  اکنون همه ی این اشکار می گردد.MBDa 381.21

  هر یک حسیاتی او، هر یک سطری نوشته، هر یک سخنی بیان شده، هر یک رفتاری ادمان را به وسوسه انداخته، تخم های کاشته شده بودند، و اکنون در ادمایی حقیر و مرده ایستاده ای که اورا احاطه نموده اند، او حاصلی پخته رسیده را می بیند.MBDa 381.22

  خداوند می گوید؛ و جراهتی دختری، قومی مرا سبک فکرانه شفا داده، اسایشتگی می گویند، ولی اسایشتگی نیست.MBDa 381.23

  شما دلی مردی پارسارا به واسطه ی دروغی خود غمگین می کنید، و حال ان که من نمی خواستم غمگین نمایم، و دست های مردی شریر را تقویت می دهید، تا که او از رفتاری بدی خود توبه نکند و زنده نماند ایرمیا (۸:۱۱). حیضقیال(۱۳:۲۲).MBDa 381.24

  وای بر چوپانانی که گوسفندانی رمه ی مرا گمراه و پراکنده می کنند!MBDa 382.1

  اینک، من شما را برای کار های بد تان جزا خواهم داد.MBDa 382.2

  فغان کشیده، بر خاکستر غیل زنید، ای پپیشوایانی رمه؛ زیرا که ایامی قتلی شما رسیده است و من شما را شکسته پاره پاره خواهم کرد و پناه گاه برای چوپانان و مجانی برای پیشوایانی رمه نخواهد بود. ایرمیا(۲۳:۱, ۲:۲۵).MBDa 382.3

  روحانیان و خلق درک می کنند، که با خدا مناسبت های درست نداشتند.MBDa 382.4

  انها وی بینند، که به مولفی همه قانون های عادلانه و پرهیزگارانه مقابل بر امدند.MBDa 382.5

  دور کردنی فرایض های الهی راهی هر گونه بدی، نزاع، نفرت و بدکرداری را باز کر، تا دمی که زمین به میدان بزرگی عداوت و ورطه ی فیسق و فساد تبدیل یافت.MBDa 382.6

  و همه نگرانی که حقیقت را رد کرده راهی دروغ را انتخاب نمودند اینرا وی بینند.MBDa 382.7

  زبان به تصویر نمودند غصه نیست، که همه ی بدکرداران و بی وفایان و اندیشه ی ان که حیاتی جاودانه را به طوری همیشه از دست دادند، احساس می کنند.MBDa 382.8

  ا مانی، که پر نزدیک ی قابلیت ها و سخن پردازی های شان تمامی جهان سری تعظیم فرود می اورد، اکنون همه چیز را در نمودی اصلی اش می بینند.MBDa 382.9

  باعث جنایت های خود از چی محروم گردیدنش را درک مس کنند.MBDa 382.10

  در نزدیکی پا های نگرانی می افتند، که پیش صداقت مندی شان را تمسخر می کردند و اعتراف می سازند، که خدا انها را دوست داشته است.MBDa 382.11

  ادمان درک می کنند، که انها را فریب دادند.MBDa 382.12

  انها یکدیگر را در نرگس خود عیب دار می کنند، ولی عیب داری های از همه شوم ترین به دوش روحانیان می افتند.MBDa 382.13

  این روحانیانی بی وفا فقط چیز های خوش را پیشگویی نموده، به شنونده گانشان بی اعتبار شما ریدنی شریعتی خدا را تعلیم می دادند و به نگرانی، که انرا از تختی دل قدر می کردند ستم می نمودند.MBDa 382.14

  اکنون این استادان در نزدی همه با مایوسی اقرار می شوند، که ادمان را فریب دمی دادند.MBDa 382.15

  اذدهام های ادمان را غضب فرا می گیرد.MBDa 382.16

  ما میمیریم، فریاد می زنند انها، سببی مرگی ما شمایید، و به روحانیانی دروغی در می افتند.MBDa 382.17

  خودی همان ادمان که از همه بیشتر از روحانیانی خود به شوق می امدند، با لعنت های مدهش ترین انها را لعنت باران می کنند.MBDa 382.18

  خودی همان دستانی، که بر سری انها تاجی افتخار می گذاشتند، اکنون برداشته می شوند، تا که انها را به مرگ دهند.MBDa 382.19

  و شمشیر های، که برای نیست کردنی قومی خدا اماده شده بودند، اکنون به مقابلی دشمنان برگردانده می شوند.MBDa 382.20

  در همه جا مبارزه و خونریزی به عمل می اید.MBDa 382.21

  غلغله ی ان تا اقسای زمین می رسد، زیرا که خداوند با خلق ها دعوا دارد؛ او به هر بشر داوری می نماید، شریران را به دمی شمشیر می سپارد ایرمیا(۲۵:۳۱).MBDa 382.22

  مبارزه ی بزرگ شش هزار سال دوام کرد.MBDa 382.23

  عیسای مسیح و فرستاده گانی اسمان، م قابلیتی شیطان را شکست داده، ادمان را پیشکی اگاه می کردند و معرفت ناک مر گرداندند و نجات مس دادند.MBDa 383.1

  اکنون هر یک نفر چیزی را برای خود انتخاب کرد؛ گناه کاران به طوری قطعی شیطان در مبارزه ی او به مقابلی خدا همراه شدند.MBDa 383.2

  زمانی برقراری نمودند نفوذی اعتباری پایمال گردیده ای شریعتی خدا فرت رسید.MBDa 383.3

  اکنون خدا نه فقط با شیطان، بلکه با ادمان نیز به مبارزه می دراید.MBDa 383.4

  خداوند با خلق ها دعوت دارد؛ شریران را به دمی شمشیر می سپارد.MBDa 383.5

  بر پیشانی ادمان که در موردی همه ی کار های زیشتی که اندورنی ان کرده می شوند، اه و فغان می کنند، علامتی نا عیان رها سازی گذاشته می شود.MBDa 383.6

  بعد فرشته ی مرگ بیرون می اید که در رویا به پیامبر حیضقیال چون ادمایی اصلحه های مرگ اور در دست داشته نشان داده شدند و به انها امر شده است؛ پیران، جوانان و دختران و کودکان و زنان را کشته نابود کنید، لیکن به هر کسی که بر خود علامت دارد نزدیک نشوید و از خانه ی مقدسی من اغاز نماید حیضقیال (۹:۴_۶).MBDa 383.7

  پیش از همه نفرانی نابود کرده می شوند، که خود را استادانی روحانی خلق می شماریدند.MBDa 383.8

  اولین شده پاسبانانی بی وفا نابود کرده می شوند، رحم کرده نمی شود.MBDa 383.9

  مردان، زنان، دختران و کودکان خورد همه یکجایه به حلاکت می رسند.MBDa 383.10

  زیرا اینک، خداوند از مکانی خود بیرون می اید، تا که ساکنانی زمین را ب ای گناه های شان سزا دهد؛ و زمین خون های فروبرده ای خود را اشکار خواهد کرد و کشته شده گانی خود را دیگر پنهان نخواهد کرد ایشعیا(۲۶:۲۱).MBDa 383.11

  و چنین است شکسته که خداوند به همه ی قوم های که به مقابلی ایر سلیم جنگیده، بودند وی رساند؛ گوشتی بدنی هر یکی، در حالتی که او هنوز به پای های خود ایستاده باشد، خواهد تایید، و چشمانش در کاسه خانه ی ان خواهد پوسید و زبانش در دهانش خشک می شود.MBDa 383.12

  و در ان روز چنین واقع خواهد شد، که دهشتی عظیمی از جانبی خداوند در میانی انها به وجود خواهد تمد و دستی یکدیگر خواهند داشت و دستی یکی بر ضدی دیگری برداشته خواهد شدMBDa 383.13

  ذکریا(۱۴:۱۲, ۱۳).MBDa 383.14

  ساکنانی گناه کاری زمین روحانیان، سروران ، ثروتمندان، فقیران، بزرگان و خوردان از دهشتی از حد زیادی در وجود شان طلاتم کننده و از فرو ریزی مذهبی عصبی خدا، که با مرحمت امیخته نیست، به حلاکت می رسند.MBDa 383.15

  و در ان روز مقطولانی خداوند از یک کناری زمین تا کناری دیگری زمین خواهند بود؛ برای انها ماتمی نخواهند کرد و انها را جمع نخواهند کرد و دفن نخواهند نمود ایرمیا (۲۵:۲۲).MBDa 383.16

  هنگامی دومباره امدنی مسیح گناه کاران از روی زمین نابود کرده می شوند، با نفسی دهانی او کشته و با درخششی جلالی او نیست کرده می شوند.MBDa 383.17

  عیسای مسیح قومی خود را با خود به شهری خدا می گیرند و زمین بی ادم می ماند.MBDa 383.18

  اینک، خداوند زمین را خالی و خراب می کند و سطحی انرا دیگر گون می سازد و ساکنانی انرا پراکنده می نماید.MBDa 383.19

  زمین تماما بی ادم و تالان و تاراج خواهد شد، زیرا که خداوند این سخن را گفته است.MBDa 383.20

  زیرا که انها دستور ها را پایمال کردند، از فرایض بیرون بر امدند، عهدی جاودانی را شکستندMBDa 384.1

  بنابر این لعنت زمین را می خورد و ساکنانی ان به جزا دچار می شود؛ بنابر این ساکنانی زمین سوخته اند ایشعیا (۲۴:۱, ۳,۵,۶).MBDa 384.2

  تمامی زمین مثلی بیابانی بی نگاه بین مانده می نماید.MBDa 384.3

  در همه جا خرابه های شهر ها و دهاتی از زلزله ویران گردیده؛ درختانی از ریشه کنده شده؛ سنگپاره های، که بحر بیرون پرتافته است یا از شوخ ها کنده شده به چشم می رسند، ور در ان جا های که کوه ها تا تت کرسی دونیم شده بودند، عمق ها و غار های بزرگ دهان وMBDa 384.4

  باز می کنند.MBDa 384.5

  حادثه های به وقوع می پیوندند، که خدمت گذاری اخرین و با تن تنه ی روزی داوری به طوری تیمسالی به ان اشاره می کند.MBDa 384.6

  بعدی ان که خدمت گذاری در قدسی قدس ها به انجام می رسید و گناه های قومی اسراییل با خونی قربانی برای گناه از قدس گاه پاک کرده می شدند، ان گاه به نزدی خداوند نربزی برای عزازیل جدا شده را می اوردند و سر کاهن در حضوری تمامی جمع امد به سری ان همه ی اشتباهاتی بینی اسراییل و همه ی جنایت های انها و همه ی گناه های انها را اعتراف می کرد و انها را بر سری نربی می گذاشت. عبادت(۱۶:۲۱).MBDa 384.7

  به همین مانند، وقتی که خدمتی فدیه گذاری در قدسگاهی اسمانی یه انجام می رسد، ان گاه در حاضری خداوند، فرشته گانی اسمانی و انبوهی فدیه گذاری شده گان گناه های قومی خدا بر سری ابلیس گذاشته می شوند؛ اورا گناه کاری تمامی بدی اعلان می کنند، که فرزندانی خود را برای اجرای انها بر می انگیخت.MBDa 384.8

  چنانی که نربزی ابرای عزازیل جدا شده به بیابانی بی کس فرستاده می شد، بیابانی نا مسکون و تیره رانده می شود.MBDa 384.9

  مولفی کتابی وحی رانده شویی شیطان و حالتی بی سر و سامانی و خرابی را، که زمین در ان قرار می گیرد پیشگویی نموده، خبر می دهد، که چنین حالت هزار سال دوام می کند.MBDa 384.10

  بعد از تصویری دومباره ای امدنی مسیح و نابود سازی گناه کاران در پیشگویی پیامبرانه چنین گفته شده است؛ و فرشته ی دیگری دیدم، که از اسمان نزول می کرد و کلیدی ورطه وزنجیر ی بزرگی در دستش بود.MBDa 384.11

  و اچ اژدها، یعنی ماری قدیم را، که ابلیس و شیطان است، دستگیر کرده به مدتی هزار سال زنجیربند نمود، و انرا در ورطه انداخت و انرا بند و بست کرد و بر ان مهر زد، تا که خلق ها را دیگر فریب ندهد، تا دمی که هزار سال انجام یابد؛ بعد از این و باید به مدتی کمی ازاد شود. وحی(۲۰:۱_۳).MBDa 384.12

  از دیگر جای های نوشته جات اشکار می گردد، که افاده ی ورطه معنای زمینی به ظلمات و بی سر و سامانی فرا گرفته شده دارد.MBDa 384.13

  در موردی حالتی زمین در ابتدا کتاب مقدس می گوید، که ان خالی و بی شکل بود و تاریکی بر روی ورطه هستی(۱:۲).MBDa 384.14

  در پیشگویی پیامبرانه گفته شده است، که در هر حال زمین قسما به این حالت بر می گردد.MBDa 384.15

  به روزی بزرگی خدا نظر انداخته، پیامبر ایرمیا می گوید؛ به زمین نگاه کردم و اینک، همه جا ویرانی بود، و سوی اسکان نگریستم و هیج نور نداشت.MBDa 384.16

  به کوه ها نگاه کردم و اینک، انها می لرزند و همه ی تپه ها به جنبش امدند.MBDa 384.17

  نگاه کردم و اینک، کس نیست و همه ی مردانی اسمان پریده رفتند.MBDa 384.18

  نگاه کردم و اینک، کرمل به بیابان مبدل شده است و همهی شهر های ان از حضوری خداوند، از اتشی عصبی او خراب شده است ایرمیا (۴:۲۳_۲۶.MBDa 385.1

  در این جا در مدتی هزار سال شیطان و روح های ناپاک زندگی می کنند.MBDa 385.2

  به زمین زنجیر بند شه، به دیگر سیاره ها وارید شده نتوانستند.MBDa 385.3

  تا که ساکنانی بی گناهی انها را به وسوسه اندازد و به تنگ اورد.MBDa 385.4

  شیطان به این معنی زنجیر بند شده می ماند، زیرا هیج کسی نمی ماند، که او تواند بر او قوه ی خود را نشان دهد.MBDa 385.5

  او از اامکانیتی فریب دادن و به حلاکت رسانیدن ادمان، که در دوامی صد سال های دراز یگانه شادیش بود، کاملا محروم می گردد.MBDa 385.6

  پیامبر ایشعیا به سرنگون شویی شیطنت نظر انداخته، ندا کرده بود؛ ای ذهره ی صبحدم، چی کونه از اسمان افتاده ی!MBDa 385.7

  ای که خلق ها را پایمال می کردی، چی گونه بر زمین بر خورده ی!MBDa 385.8

  و حال ان که تو در دلی خود می گفتی؛ من به اسمان صعود کرده، کرسی خود را بالا تر از ستاره گانی خدا خواهم گذاشت، مانندی حقی تعالی خواهم شد.MBDa 385.9

  اما نو به دوزخ، به عقصای اسفلوسافلین سرنگون خواهی شد.MBDa 385.10

  تنهای که تورا می بینند، به نظر دوخته و در حقی تو فکر و خیال کرده، خواهند گفت؛ این همان کس است، که زمین را به جنبش می اورد، مملکت های را به لرزه انداخت، دنیا را مثلی بیابان گرداند و شهر های انرا خراب می کرد و اسیرانی خود را به خانه های شان جواب نمی داد؟ ایشعیا (۱۴:۱۲_۱۷).MBDa 385.11

  در دوامی شش هزار سالی عصیان شیطان زمین را به جنبش می اورد.MBDa 385.12

  او دنیا را مثلی بیابان گردانید و شهر های ان را خراب می کرد و اسیرانی خود را ازاد نمی کرد.MBDa 385.13

  در دوامی شش هزار سال فرزندانی خدا را در زندانی خود قبول می کرد، و انها به طوری همیشه اسیرانی او می ماندند، ولی مسیح این زولانه ها را شکست و به اسیران ازادی اورد.MBDa 385.14

  شیطان حتا از بالای گناه کاران قدرت نخواهد داشت؛ او با روح های ناپاک تنها می ماند، تا که عاقبت های لعنتی را، که گناه رسانده است در خود احساس نماید.MBDa 385.15

  همه ی پادشاهانی خلق ها سراسر، هر یکی در ارام گاهی خود با جلال خوابیده اند، لیکن تو بیرون از قبری خود مثلی شاخه ی زشتی پرتافته شده ی تو با انها در قبر نخواهی پیوست، زیرا که تو زمینی خود را خراب کرده ی، قومی خود را کشته ی ایشعیا (۱۴:۱۸_۲۰).MBDa 385.16

  شیطان در دوامی هزار سال در زمینی ولنگار گردیده گشت و گذار نموده، ثمری عصبانی خود را به مقابلی شریعتی خدا مشاهده می کند.MBDa 385.17

  او در این هنگام سخت عذاب می کشد.MBDa 385.18

  از لحظه ی گناه کار شویی وقتی از اعمالی خود اندیشه کردن نداشت، ولی اکنون که از قدرتی خود محروم است، او امکان پیدا می کند در خصوصی ان چیزی فکر کند، که روزی که اولین مراتبه به مقابلی حکمرانی اسمان برخواست چی عملی را به جا اورد و اینده ی دهشت انگیز را با لرزه و دهشت منتظر می شود، وقتی که برای همه ی بدی رسانده اش باید عذاب کش و برای همه ی گناه های که ادمان را به انها تیله داده بود، جزا بیند.MBDa 385.19

  به اسارت افتاده ی شیطان قومی خدا را سخت خوش حال می کردند.MBDa 385.20

  پیامبر می گوید؛ و در تو روزی که خداوند تو را از اندوخت و از اضطراب و از مهنتی سختی که مجبورا با جا می اوردی، برهانید، چنین واقع خواهد شد که تو این مساله را به پادشاهی بابل، که این جت شیطان را تصویر می کند زده بگوی؛ چی کونه ان ستم را محو می شد خداوند عصای شریرانه را و چوب دستی حاکمان را شکست، که با ان غضب قوماندان را ضربه های پایا پی می زد و بر خلق ها با خشم، با تعقیباتی متصل حکمرانی می کرد ایشعیا (۱۴:۳_۶).MBDa 385.21

  در دوامی هزار سال، میانی احیای یکم و دوم گناه کاران داوری کرده می شوند.MBDa 385.22

  حواری پواوس اشاره می کند، که این داوری بعدی دومباره امدنی مسیح اغاز می یابد.MBDa 385.23

  بنا بر این به هیج وجه پیش از وقت، یعنی تا دوی که خداوند بیاید، حکم نکنید، که محض او چیز های در تاریکی پنهان را روشن و نیت های دل ها را اشکار خواهد کرد یک قورنتیان (۴:۵).MBDa 385.24

  پیامبر دانیال می گوید؛ که وقتی که عتیقوالیام امد داوری به مقدس می حقی تعالی سپرده شد دانیال(۷:۲۲).MBDa 386.1

  در این هنگام پارسایان پادشاهان و کوهنانی خدا می شوند.MBDa 386.2

  یوهان در کتابی وحی چنین می گوید؛ و تخت ها و بر انها نشسته گان را دیدم، که اختیاری داوری کردن به انها داده شده بود.MBDa 386.3

  انها کاهنانی خدا و مسیح خواهند شد و با تو هزار سال سلطنت خواهند راند وحی(۲۰:۴, ۶).MBDa 386.4

  و این ان زمانی می شود، که حواری پولوس پیشگویی کرده بود؛ مقدسان جهان را داوری خواهد کرد.MBDa 386.5

  یکجایه با مسیح انها گناه کاران را داوری نموده و رفتار شان را با کتابی شریعت، کتابی مقدس مقایسه کرده، کاری هر یک نفر را مطابقی ان چیزی که هنگامی زنده بودن به جا اورده بود، حل می کنند.MBDa 386.6

  و حکمی براورده شده را در مقابلی اسمی هر نفر در کتابی مرگ می نویسند.MBDa 386.7

  مسیح و قومی او شیطان و فرسته کانی بد را داوری می کنند.MBDa 386.8

  حواری پولوس چنین می گوید؛ مگر نمی دانید، که ما فرشته گان را داوری خواهیم کرد؟ ایتی سه.MBDa 386.9

  حواری یهودا بیان می دارد؛ و فرشته های را، که مرتبه ی خود را حفظ نداشتند، بلکه منزلی خود را ترک کردند، در قید و بندی ابدی، در ظلمات، برای داوری روزی بزرگ نگاه می داردMBDa 386.10

  یهودا ششMBDa 386.11

  بعدی به اخر رسیدنی هزار سال احیای دوم روی می دهد.MBDa 386.12

  ان زمان گناه کاران بر می خیزند، از مرگ احیا می شوند و در نزدی خدا حاضر می کردند، تا که حکمی خود را بشنوند.MBDa 386.13

  مولفی کتابی وحی، یوهنا احیای پارسایان را تصویر نموده، می گوید؛ و باقی مرده گام زنده نشدند، تا دمی که هزار سال انجام یابد.MBDa 386.14

  و پیامبر ایشعیا در مور ی گناه کاران می گوید؛ و مثلی اذدهامی بندیانی در جاهی جمع اورده خواهد شد و بعد از روز های بسیار جزا داده خواهد شد وحید:۵). ایشعیا (۲۴:۲۲).MBDa 386.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents