Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Temperanţă

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 1 — Situația actuală

  O repetare a acelorași păcate — Aceleași păcate care au adus judecățile asupra lumii în zilele lui Noe există și în prezent. Oamenilor nu le pasă cum mănâncă și beau astfel încât ajung la îmbuibare și beție. Acest păcat predominant, îngăduința unui apetit stricat, stârnea pasiunile oamenilor din vremea lui Noe și-i conducea la stricăciune. Violența și păcatul lor ajungeau până la cer. Această mizerie morală a fost, în cele din urmă, măturată de pe fața pământului, prin potop.Te 227.2

  Se fac atâtea excese în felul de a mânca, a bea și de a se îmbrăca, încât acestea devin crime. Ele se numără printre păcatele de marcă ale vremii de pe urmă și constituie un semn al apropiatei reveniri a lui Hristos. Timp, bani și energie, care aparțin Domnului, dar pe care El ni le-a încredințat nouă, sunt risipite în inutilități vestimentare și mâncăruri bogate, pentru satisfacerea apetitului pervertit, slăbind vitalitatea și aducând suferință și degradare. — Christian Temperance and Bible Hygiene, 11, 12.Te 227.3

  O succesiune de căderi — Din vremea lui Adam și până în zilele noastre a avut loc o succesiune de căderi, una mai mare decât cealaltă, în toate direcțiile fărădelegii. Dumnezeu n-a creat o rasă de ființe atât de lipsite de sănătate, frumusețe și putere morală, cum există în prezent în lume. Boli de orice tip s-au înmulțit înspăimântător în cadrul omenirii. Aceasta nu s-a întâmplat prin voința expresă a lui Dumnezeu ci de-a dreptul contrar voii Sale, prin desconsiderarea, de către om, a mijloacelor rânduite de Dumnezeu să-l apere de teribilele rele existente. Ascultarea în toate privințele de Legea lui Dumnezeu îi salvează pe oameni de necumpătare, mizerie și orice fel de boală. Nimeni nu poate călca legea naturii fără să suporte o pedeapsă. — The Review and Herald, 4 martie, 1875.Te 227.4

  Mii de oameni își vând mintea — Ce om și-ar vinde cu bună știință, pentru oricare sumă de bani, capacitățile mintale? Dacă i-ar oferi cineva bani pentru a-și vinde mintea, orice om ar privi cu dezgust această propunere. Și totuși, mulți fac negoț cu sănătatea trupului, a minții lor și cu înnobilarea propriului suflet, de dragul satisfacerii apetitului. Și, în loc să câștige, ei doar pierd, lucru de care nu-și dau seama, pentru că au simțurile amorțite. Ei și-au cheltuit capacitățile pe care li le-a dat Dumnezeu și aceasta pentru ce? Pentru un apetit josnic și pentru vicii degradante. Satisfacerea gustului este dobândită cu prețul sănătății și al inteligenței. — The Review and Herald, 4 martie, 1875.Te 228.1

  Perfida transformare gradată — Folosirea băuturii amețitoare detronează rațiunea și împietrește inima față de orice influență curată și sfântă. Mai degrabă va lua aminte o stâncă lipsită de viață la apelurile adevărului și ale dreptății decât omul ale cărui simțuri sunt paralizate de necumpătare. Simțirile cele mai delicate ale inimii nu sunt tocite toate deodată. Schimbarea este produsă treptat. Aceia care se aventurează să intre pe drumul interzis sunt demoralizați și corupți treptat. Și, deși în orașe numărul localurilor abundă, făcând ușor accesul spre alcool, deși tinerii sunt împresurați de tentații pentru satisfacerea acestui apetit, de multe ori răul nu începe cu folosirea băuturii. Ceaiul, cafeaua și tutunul sunt stimulente artificiale și folosirea lor creează dorința după stimulente mai puternice, precum băuturile alcoolice. Și, în vreme ce creștinii dorm, acest uriaș rău al necumpătării capătă putere și face noi victime. — The Signs of the Times, December 6, 1910.Te 228.2

  Ispita, la îndemână — La mese particulare și la întâlniri mondene, doamnelor li se oferă, sub denumiri atrăgătoare, băuturi obișnuite, care sunt, de fapt, alcoolice. Iar celor slăbiți și obosiți li se recomandă, în mare măsură, “bitterul”, care conține mult alcool.Te 229.1

  Pentru crearea apetitului pentru băuturi la copii, alcoolul este introdus sub diferite învelișuri. Aceste produse sunt vândute în magazine și, dăruindu-le astfel de dulciuri, negustorul de alcool îi atrage pe copii în mrejele lui.Te 229.2

  Zi de zi, lună de lună și an de an, lucrarea aceasta se continuă. Tați, soți și frați, tăria, speranța și mândria națiunii, trec pragul localului comerciantului cu alcool, pentru a ieși de acolo niște epave și ruine. — The Ministry of Healing, 338, 339.Te 229.3

  În “marș spre moarte” — Pentru ca oamenii să nu poată avea timp de meditație, Satana îi antrenează într-un circuit al distracției și al căutării de plăceri, al mâncării și al băuturii. El îi umple de ambiția de a-și demonstra superioritatea. Pas cu pas, lumea atinge starea ei existentă în zilele lui Noe. Orice crimă ce poate fi închipuită este înfăptuită. Pofta cărnii, mândria pentru felul de a arăta, afirmarea egoismului, folosirea rea a puterii, cruzimea ... toate acestea sunt agenți activi ai lui Satana. Acestui circuit al crimei și nebuniei oamenii îi spun “viață”!...Te 229.4

  Lumea, care acționează astfel încât parcă n-ar exista Dumnezeu, absorbită de preocupări egoiste, va trăi în curând experiența unei nimiciri bruște, fără a avea scăpare. Mulți persistă în nepăsătoarea satisfacere a eului, până când vor fi atât de dezgustați de viață, încât își vor pune capăt zilelor. Dansând și chefuind, bând și fumând, îngăduindu-și pofte primitive, ei merg ca un bou la măcelărie. Satana lucrează cu toată măiestria și ademenirile lui pentru a-i menține pe oameni într-un mers orb, până ce Domnul Se va ridica să-i pedepsească pe locuitorii pământului pentru fărădelegile lor, atunci când pământul va da la iveală sângele și nu-și va mai ascunde martirii, întreaga lume pare că se află într-un marș spre moarte. — Evangelism, 26.Te 229.5

  Blestemul transmis națiunilor păgâne — Din așa-numitele țări creștine, blestemul este dus în zone ale idolatriei. Săracii și neștiutorii oameni ai locului sunt învățați să folosească alcool. Chiar printre păgâni, oameni ai înțelepciunii recunosc și protestează împotriva alcoolului, ca fiind o otravă mortală; dar degeaba au încercat ei să-și apere ținuturile de ravagiile acestei otrăvi. Prin intermediul popoarelor civilizate, tutunul, alcoolul și opiumul se impun națiunilor păgâne. Stimulate de băutură, nestăpânitele pasiuni ale omului primitiv îl trag inconștient spre degradare, făcând să fie aproape fără speranță încercarea de a trimite misionari în acele ținuturi.Te 230.1

  Prin contactul lor cu oameni care ar fi trebuit să le aducă cunoașterea lui Dumnezeu, păgânii sunt conduși la vicii care se dovedesc a fi distrugătoare pentru națiuni și seminții. Și astfel, în zonele întunecate ale pământului, oamenii națiunilor civilizate sunt urâți. — The Ministry of Healing, 339.Te 230.2

  Chiar biserici creștine sunt afectate — Preocuparea pentru băuturi este o putere în lume. Ea are de partea ei puterile combinate ale banului, obiceiului și apetitului, fiind resimțite chiar și în biserică. Oameni ai căror bani provin, direct sau indirect, din traficul cu alcool sunt membri “în regulă” ai bisericii. Mulți dintre ei oferă bani pentru binefaceri, contribuțiile lor participă la susținerea acțiunilor bisericii și a pastorilor ei. Ei promovează considerația față de puterea banului. Bisericile care acceptă asemenea membri susțin, virtual, afacerea alcoolului. Prea adesea, pastorul nu are curajul unei poziții de partea corectă. El nu mărturisește poporului său ce a spus Dumnezeu referitor la lucrarea negustorului de alcool. Dacă le-ar spune clar, ar putea însemna supărarea adunării, sacrificarea popularității lui, pierderea salariului. — The Ministry of Healing, 340.Te 230.3

  Pastorii au coborât stindardul — Domnul are ceva de reproșat locuitorilor pământului care trăiesc în acest timp de primejdie și corupție. Pastori ai Evangheliei s-au depărtat de El și aceia care se declară ai lui Hristos sunt vinovați de faptul că nu țin sus stindardul adevărului. Pastori ai bisericii se tem să fie pe față de partea prohibiției și urmăresc pacea în problema răului băuturii, temându-se ca salariile să nu li se micșoreze sau ca bisericile lor să nu se supere. Se tem că, dacă ar rosti cu tărie și claritate adevărul biblic, arătând linia de demarcație dintre sfânt și nesfânt, își vor pierde popularitatea, pentru că sunt mulți membri înscriși în comunitate, care obțin profit, direct sau indirect, din afacerile cu alcool....Te 231.1

  Bani pătați de sângele sufletelor — Este posibil ca lumea și biserica să se unească în aprecieri la adresa cuiva care și-a ispitit apetitul și a răspuns dorinței la formarea căreia a contribuit; se poate ca ele să privească zâmbind înțelegător la cel care a ajutat la decăderea cuiva care fusese creat după chipul lui Dumnezeu, până ce acest chip a fost aproape șters; dar Dumnezeu privește critic la acesta și-i notează condamnarea pe răbojul morții....Te 231.2

  Se poate ca tocmai acest om să facă donații substanțiale pentru biserică, dar va primi Dumnezeu banii rupți de la familia băutorului? Aceștia sunt pătați cu sânge de suflete și blestemul lui Dumnezeu se află asupra lor. Domnul spune: “Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea.” Biserica poate lăuda generozitatea cuiva care aduce o astfel de jertfă, dar, dacă ochii membrilor bisericii ar fi unși cu alifie pentru ochi, ei n-ar mai numi binele rău și fărădelegea neprihănire. Domnul spune: “Ce-mi trebuie Mie mulțimea jertfelor voastre?... Când veniți să vă înfățișați înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-Mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie”. “Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați: ‘Cu ce L-am obosit?’ Prin faptul că ziceți: ‘Oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere!’ Sau: ‘Unde este Dumnezeul dreptății?’” — The Review and Herald, 15 mai, 1894.Te 232.1

  Stări care cer judecățile lui Dumnezeu — Datorită răului rezultat în urma folosirii alcoolului, judecățile lui Dumnezeu cad asupra pământului nostru azi. Nu avem noi răspunderea solemnă de a depune eforturi pline de sârg împotriva acestui mare rău? — Counsels on Health, 432.Te 232.2

  Reforma necesară — Este nevoie de o mare reformă în domeniul temperanței. Lumea este plină de îngăduințe de sine de tot felul. Datorită influenței inhibante a stimulentelor și narcoticelor, mintea multora este incapabilă să discearnă între ceea ce este sacru și ce este comun. — Counsels on Health, 432.Te 232.3

  Chemarea lui Dumnezeu la a-l ajuta pe cel înrobit — Este posibil ca aproapele tău să fi cedat ispitei de a se autodistruge prin folosirea alcoolului și a tutunului. Se poate ca el să-și consume puterea de viață prin stimulente puternice, urmând acest curs spre ruina proprie și cea a soției și copiilor lui, care nu reușesc să-i stăvilească pașii în mersul lor pe calea pierzării. Dumnezeu vă cheamă să lucrați în via Lui, să faceți tot ce vă stă în putere pentru a vă salva semenii. — Manuscris 87, 1898.Te 232.4

  Confruntându-ne cu aceste lucruri și văzând teribilele consecințe ale consumării de alcool, să nu facem tot ce ne stă în putere pentru a ne alătura luptei lui Dumnezeu împotriva acestui mare rău? — Evangelism, 265.Te 233.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents