Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lucrarea de binefacere

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 37 — Bogăția neamurilor

  Să nu se ia din mijloacele pentru cauză — Zecimea este pusă deoparte pentru utilizare specială. Nu trebuie să fie privită ca un fond pentru săraci. Ea trebuie dedicată în mod deosebit pentru întreținerea celor care duc lumii solia lui Dumnezeu și nu ar trebui să fie deviată de la acest scop. — The Review and Herald, 1 decembrie, 1896.LB 277.1

  Nu ar trebui să trecem cu vederea cauza lui Dumnezeu ca săracii să primească prima noastră atenție. Odată, Hristos le-a dat ucenicilor Lui o lecție cu privire la acest lucru. Atunci când Maria a turnat mirul pe capul lui Isus, avarul Iuda a prezentat un pretext în favoarea săracilor, murmurând cu privire la ceea ce el considera o risipă de bani. Dar Isus a apărat fapta spunând: “De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine.” “Oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” Aceasta ne învață că Hristos trebuie să fie onorat prin consacrarea a ceea ce avem mai bun. Dacă toată atenția ne-ar fi îndreptată spre ușurarea nevoilor celor săraci, cauza lui Dumnezeu ar fi neglijată. Nici una din ele nu ar avea de suferit dacă ispravnicii Lui și-ar face datoria, dar cauza lui Hristos trebuie pusă pe primul plan. — Testimonies for the Church 4:550, 551.LB 277.2

  Cerința lui Dumnezeu trebuie pusă înaintea oricărei alte cerințe și îndeplinită prima. Apoi să fie îngrijiți săracii și nevoiașii. — Youth's Instructor, 26 august, 1897.LB 277.3

  A primi surse dinafară — Dumnezeu va deschide calea pentru noi de la surse dinafară poporului nostru. Nu pot să văd cum poate cineva să facă excepție de la primirea de daruri de la cei care nu sunt de credința noastră. Ar putea face acest lucru numai dacă au vederi extreme și crează subiecte de discuție, ceea ce nu sunt autorizați să facă. — Special Testimonies, Seria A 3:43.LB 277.4

  Dumnezeu îi impresionează pe credincioși să dea — Mă întrebați cu respect dacă este potrivit să primim daruri de la neamuri și de la păgâni. Întrebarea nu este ciudată, dar aș vrea să vă întreb eu: Cine este proprietarul lumii noastre? Cine sunt adevărații proprietari ai caselor și pământurilor? Nu este Dumnezeu? El are o bogăție în lumea noastră pe care a plasat-o în mâinile oamenilor, prin care să le poată asigura hrană celor flămânzi, îmbrăcăminte celor goi și locuințe celor fără adăpost. Domnul va impresiona oameni lumești, chiar idolatri, să dea din belșugul lor pentru susținerea lucrării, dacă ne vom apropia de ei cu înțelepciune și le vom da ocazia să facă acele lucruri pe care au privilegiul să le facă. Ceea ce vor oferi ar trebui să fie privilegiul nostru să primim.LB 278.1

  Ar trebui să cunoaștem oameni din poziții sociale înalte și, fiind înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii, să putem obține avantaje de la ei, deoarece Dumnezeu ar vrea să impresioneze inimile lor ca să facă multe lucruri în favoarea poporului Său. Dacă persoane potrivite ar prezenta în fața celor care au mijloace și influență nevoile lucrării lui Dumnezeu, într-o lumină adecvată, aceștia ar putea să facă mult pentru avansarea cauzei lui Dumnezeu în lumea noastră. Noi am îndepărtat privilegiile și avantajele de care am fi putut beneficia, deoarece am ales să stăm independenți de lume. Dar în timp ce profităm de orice ocazie pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, nu trebuie să sacrificăm nici un principiu al adevărului. — Ibid., 29, 30.LB 278.2

  Solicitarea ajutorului de la oameni mari și buni — Există o lume de avertizat, iar noi am fost foarte delicați cu privire la solicitarea ajutorului pentru lucrarea noastră de la oameni bogați, fie membri ai bisericii, fie din lume. Noi am dori ca toți cei care mărturisesc a fi creștini să stea cu noi. Am dori ca sufletele lor să fie atrase să ne ajute cu generozitate ca să clădim împărăția lui Dumnezeu în această lume. Noi ar trebui să-i solicităm pe oamenii mari și buni să ne ajute în efortul lucrării noastre creștine. Ei ar trebui invitați să ne susțină eforturile de a căuta și mântui pe cei pierduți. — The Origin and Development of the Thanksgiving Plan, 5.LB 279.1

  Asemenea daruri să nu fie refuzate — Când vom arăta lumii, îngerilor și oamenilor că prosperitatea cauzei lui Dumnezeu este primul nostru considerent, Dumnezeu ne va binecuvânta. Uneori El lucrează prin necredincioși și primim ușurare neașteptată. Domnul pune în inimile oamenilor dorința de a ajuta. Mijloacele care sosesc în felul acesta nu trebuie refuzate. Când sosesc de la necredincioși trebuie folosite de agentul omenesc pentru a-L onora pe Dumnezeu. Fiecare dăruitor spiritual și cu inima neîmpărțită va folosi în mod corect fiecare talant încredințat de Dumnezeu.LB 279.2

  Domnul nu trebuie să depindă de mijloacele noastre. El nu va fi limitat de agentul omenesc. Calea Lui este cea mai bună și orice ajutor ce poate veni pentru avansarea cauzei și lucrării Sale în oricare din instituțiile noastre trebuie primit ca venind de la El. Să nu fie refuzate darurile din partea necredincioșilor. Banii sunt ai Domnului și trebuie primiți cu recunoștință. Lăsați ca Dumnezeu să lucreze și să trimită ajutor prin cine vrea…. Credem că timpul se încheie. Veșnicia este aproape. Rezerva noastră de mijloace este limitată, iar lucrarea ce trebuie făcută este mare. Acum este timpul să manifestăm credință. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. — Manuscript 47, 1899.LB 279.3

  Cei bogați vor asigura facilități — Cei care lucrează pentru interesele cauzei Lui Dumnezeu să prezinte nevoile lucrării din___ înaintea oamenilor bogați ai lumii. Faceți acest lucru cu chibzuință. Spuneți-le ce încercați să faceți. Solicitați donații de la ei. Ceea ce au ei sunt mijloacele lui Dumnezeu ce ar trebui să fie folosite pentru iluminarea lumii.LB 280.1

  Comori mari de aur și argint sunt înmagazinate pe pământ. Bogățiile oamenilor s-au acumulat. Mergeți la acești oameni cu o inimă plină de iubire pentru Hristos și pentru omenirea suferindă și rugați-i să vă ajute în lucrarea pe care o faceți pentru Maestru. Când vor vedea că dați pe față simțământul mărinimiei lui Dumnezeu, o coardă din inima lor va fi atinsă. Ei vor realiza că pot fi mâna de ajutor a lui Hristos făcând lucrare misionară medicală. Vor fi conduși să coopereze cu Dumnezeu, să asigure facilitățile necesare pentru a începe lucrarea ce trebuie făcută. — Manuscript 40, 1901.LB 280.2

  Impresionați de Duhul ca să dea — Clasele de sus au fost neglijate în mod ciudat. Pe drumurile mai înalte ale vieții vor fi găsiți mulți care vor răspunde la adevăr, deoarece acesta este consecvent și poartă amprenta caracterului înalt al Evangheliei. Nu puțini din oamenii capabili, câștigați astfel de partea cauzei, vor intra cu energie în lucrarea Domnului. Dumnezeu apelează la oamenii din poziții de încredere, la cei cărora le-a încredințat darurile Sale, să-și folosească în slujba Lui talanții capacităților intelectuale și ai mijloacelor financiare. Lucrătorii noștri ar trebui să le prezinte în mod clar acestor oameni planul nostru de lucru, spunându-le ce avem nevoie pentru a-i ajuta pe săraci și nevoiași și pentru a consolida această lucrare pe o bază solidă. Unii dintre aceștia vor fi impresionați de Duhul Sfânt să investească mijloacele Domnului într-un mod care va duce la înaintarea cauzei Sale. Ei vor îndeplini scopul Său ajutând la crearea centrelor de influență în orașele mari. — Testimonies for the Church 7:112.LB 280.3

  Vor fi dați bani — Experiența zilelor apostolice va veni la noi dacă oamenii vor fi provocați de Duhul Sfânt. Domnul își va retrage binecuvântarea de acolo unde sunt îngăduite interese egoiste, dar își va pune poporul în posesia bunurilor pretutindeni în lume dacă acesta își va folosi capacitățile fără egoism, pentru înălțarea omenirii. Lucrarea Lui trebuie să fie un semn al dărniciei Sale, un semn ce va câștiga încrederea lumii și va aduce resurse pentru înaintarea Evangheliei. — Special Testimonies, Seria B 1:20.LB 281.1

  Sunt banii lui Dumnezeu — De ce nu cereți ajutor de la neamuri? Mi s-a adus la cunoștință că în lume există bărbați și femei cu inimi pline de compasiune, care vor fi mișcați de milă când le vor fi prezentate nevoile omenirii suferinde….LB 281.2

  Chestiunea mi-a fost prezentată în această lumină. Lucrarea noastră trebuie să fie agresivă. Banii sunt ai Domnului și, dacă cei bogați sunt abordați în mod corect, Domnul le va atinge inimile și-i va impresiona să dea din mijloacele lor. Banii lui Dumnezeu se află în mâinile acestor oameni și unii dintre ei vor lua seama la cererea de ajutor.LB 281.3

  Discutați despre aceasta și faceți tot ce vă stă în putere pentru a asigura mijloace financiare. Să nu credem că nu este potrivit să cerem bani de la oameni din lume, deoarece chiar acesta este lucrul ce trebuie făcut. Acest plan mi-a fost prezentat ca o cale de a veni în legătură cu oamenii bogați ai lumii. În felul acesta, mulți vor deveni interesați și s-ar putea să asculte și să creadă adevărul pentru acest timp. — Stewardship Series, no. 1, 15, 16.LB 281.4

  Cum să se apeleze — Mulțimile prospere din lume care nu s-au coborât niciodată la formele obișnuite ale viciului sunt aduse totuși la ruină de iubirea de avere….LB 282.1

  Acești oameni au nevoie de Evanghelie. Ei au nevoie să-și întoarcă ochii de la zădărnicia lucrurilor materiale pentru a privi valoarea bogățiilor veșnice. Au nevoie să învețe bucuria de a da, binecuvântarea de a fi conlucrător cu Dumnezeu.LB 282.2

  Accesul la persoanele din această categorie este foarte dificil, dar Hristos va deschide căi pe care să se poată ajunge la ele. Lucrătorii cei mai înțelepți, cei mai plini de încredere și de speranță să caute aceste suflete. Cu înțelepciune și tact născute din dragoste divină, cu finețe și curtoazie care rezultă numai din prezența lui Hristos în suflet, ei să lucreze pentru cei care, orbiți de sclipirea bogățiilor pământești, nu văd slava comorii cerești. Lucrătorii să studieze Biblia cu ei, prezentând clar inimilor lor adevărul sacru. Citiți-le cuvintele lui Dumnezeu: “și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.” “Așa vorbește Domnul: Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul,care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în aceasta găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” “În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.” “și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.” 1 Corinteni 1:30; Ieremia 9:23, 24; Efeseni 1:7; Filipeni 4:19.LB 282.3

  Un asemenea apel făcut cu spiritul lui Hristos nu va fi privit ca impertinent. El va impresiona mințile multora din clasele înalte.LB 283.1

  Prin eforturi depuse cu înțelepciune și iubire, mulți bogați pot fi treziți la un simț al răspunderii lor față de Dumnezeu. Când li se arată clar că Domnul așteaptă ca ei, ca reprezentanți ai Lui, să ușureze omenirea suferindă, mulți vor răspunde și vor da din mijloacele și simpatia lor pentru binele săracilor. Când mintea le este distrasă, în felul acesta, de la interesele lor egoiste, mulți vor fi conduși să se predea lui Hristos. Cu talanții lor de influență și mijloace financiare, se vor uni cu bucurie în lucrarea de binefacere cu misionarul umil care a fost agentul lui Dumnezeu în convertirea lor. Prin folosirea corectă a comorii lor pământești, ei își vor strânge “o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia.” Ei își vor asigura comoara pe care o oferă înțelepciunea, “avuțiile trainice și neprihănirea.” — Testimonies for the Church 6:256-258.LB 283.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents