Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pambano Kuu

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  25/Sheria ya Mungu Haibadiliki

  “Hekalu la Mungu lilifunguliwa huko mbinguni, ndipo sanduku la agano lake likaonekana katika hekalu lake”. Ufunuo 11:19. Sanduku la agano la Mungu jipya liko mbinguni katika patakatifu mno, chumba cha pili cha patakatifu. Katika huduma ya hema takatifu duniani, ambayo ilikuwa mfano wa kivuli cha ile ya mbinguni, chumba hiki kilifunguliwa tu wakati wa siku kuu ile ya upatanisho kwa ajili ya kutakasa patakatifu. Kwa hiyo upatanisho kwa ajili ya kutakasa patakatifu. Kwa hiyo tamko lile lisemalo kuwa hekalu la Mungu lilifunguliwa, na kwamba sanduku la ushuhuda likaonekana, lilikuwa utangulizi wa kuonyesha kuwa patakatifu mno mbinguni palikuwa tayari kufunguliwa katika chumba cha pili ili Kristo, Kuhani wetu Mkuu yuko tayari kuingia na kuanza kazi hiyo mwaka 1844. Watu ambao wangefuatana naye katika huduma hiyo, waliona sanduku la agano lake. Kadiri walivyojifunza juu ya hekalu waligundua kuwa Kristo anabadili huduma na sasa anahudumu mbele ya agano la Mungu.TU 209.1

  Sanduku lililokuwa katika hema takatifu hapa duniani lilikuwa na mbao mbili za mawe ambazo zilikuwa zimeandikwa juu yake sheria ya Mungu. Hekalu la Mungu lilipofunguliwa huko mbinguni, sanduku la agano lake lililonekana humo. Sheria hii ilionekana katika patakatifu pa patakatifu iliyonenwa na Mungu na kuandikwa na kidole cha chanda chake juu ya mbao mbili za mawe.TU 209.2

  Wale walioelewa fundisho hili walifahamu vyema maneno ya Mwokozi yasemayo: “Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka; yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka” Mathayo 5:18. Sheria ya Mungu ambayo ndiyo mafunuo ya mapenzi yake, na maelezo ya tabia yake, itadumu milele na milele.TU 209.3

  Katikati ya mpangilio wa sheria ya Mungu, husimama amri ya Sabato, ambayo ni amri ya nne. Roho wa Mungu aliwaagizia wanafunzi hao Neno la Mungu, wakaona kuwa wameipuuzia siku takatifu ya Mungu kwa ujinga wao. Wakaanza kuchunguza sababu za kushika Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Hawakuona mahali popote panapoeleza kwamba Sabato ya siku ya saba imefutwa, wala kubadilishwa. Walikuwa wakitafuta kwa bidii kufanya mapenzi ya Mungu; na sasa wamegundua kuwa kushika sabato ni mojawapo ya mapenzi yake, kwa hiyo wakaishika kwa furaha.TU 209.4

  Juhudi nyingi zilifanyika ili kutafuta imani ya watu wa Marejeo. Hakuna mtu aliyekosa kuona kuwa fundisho la patakatifu huko mbinguni linahusiana na madai ya Mungu ya kushika sheria yake pamoja na Sabato. Hii ndiyo ilikuwa siri ya upinzani wa maandiko yaliyokuwa yakionyesha huduma ya Kristo mbinguni, katika patakatifu pa huko. Watu walijitahidi kufunga mlango uliofunguliwa na Mungu, na kufungua mlango uliofungwa na Mungu. Lakini Kristo amefungua mlango wa huduma yake katika patakatifu pa patakatifu. Amri ya nne yaani ya Sabato ilikuwako kati ya sheria za Mungu ikitunzwa huko. Wale waliouamini ukweli huo unaohusu uombezi wa Kristo wa sheria ya Mungu, waligundua kuwa huo ndio ukweli wa ufunuo 14, ambao ni ukweli wa maonyo ya namna tatu utakaowatayarisha wenyeji wa dunia juu ya kurudi kwake Yesu. Lile tamko kwamba, “Sasa hukumu yake imekuja ni tangazo la ujumbe wa kweli ambao hauna budi kuhubiriwa mpaka Kristo atakapokoma kuombea watu, naye atakuja kuchukua watu wake kwake. Hukumu iliyoanza katika mwaka 1844 lazima iendelee mpaka mambo ya watu wote yaamuliwe, wale waliokufa na walio hai pia. Itaendelea mpaka mlango wa rehema utakapofungwa kwa binadamu wote.”TU 209.5

  Makusudi watu wawe tayari kusimama hukumuni, ujumbe unawaamuru kwamba, “Mcheni Mungu na kumtukuza” na “Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari, na chemichemi za maji” Matokeo ya kuukubali ujumbe huu yamesemwa: “Hapa ndipo penye subira ya watu washikao amri za Mungu na imani ya Yesu” Ufunuo 14:7-12.TU 210.1

  Ili kujitayarisha kwa hukumu, watu ni lazima wazishike amri za Mungu, ambazo ndiyo kipimo cha tabia katika hukumu. Paulo asema, “Wote waliokosa wenye sheria, watahukumiwa kwa sheria … katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu, kwa Kristo Yesu”. “Watendao sheria watahesabiwa haki” Imani ni muhimu kwa kushika sheria ya Mungu. “Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu”. Warumi 2:12-16; Waebrania 11:6; Warumi 14:23.TU 210.2

  Ujumbe wa malaika wa kwanza uliwaita watu wamche Mungu na kumtukuza, na kumsujudia yeye aliye Mwumbaji; wa mbingu na nchi. Kufanya hivyo ni lazima waitii sheria yake. Bila utii hakuna ibada inayompendeza Mungu. “Huku andiko kumpendeza Mungu, kwamba tuzishike amri zake” 1 Yoh. 5:3 Mithali 28:9.TU 210.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents