Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Det er et godt land

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ondskapens hemmelighet

  Det har alltid vært Satans hensikt å trekke folkets tanker bort fra Jesus og til mennesker og ødelegge den personliges forhold til ham Satans hensikt mislykkes da han fristet Guds Sönn,men det lyktes ham bedre overfor den falne menneskehed.Kristenheten ble fordervet. Paver og prester inntog en opphöyet stilling og lärte folket opp til å vende sig til dem for å få tilgivelse for sine synder, isteden for at de selv gikk til Kristus.DEEGL 155.1

  Folket ble fullstendig bedratt. De ble opplärte i at paver og prester var Kristi representanter ,mens de i virkeligheden var Satans medarbeidere, De som :böyde kne for dem tilbad Satan. Folket ba om å få bibler men prestene så det som farlig å la dem få lese dem selv ,fordi de kunne oppdage sannheten og avslöre sine lederes synder, Folket bIe lært opp til å ta imot hvert ord fra disse bedragerne som om det kom fra Guds egen munn De hadde en slikt makt over sinnene,som Gud alene skal ha, Hvis noen våget å fölge sin egen overbevisning ,flammet det samme hatet opp mot dem som Satan og jöderne viste mot Jesus De som styrte,ville tørste etter deres blod.DEEGL 155.2

  Jeg ble vist en tid da Satan hadde særlig fremgang Mange kristne ble drept på en fryktelig måte, fordi de ville bevare sin religion ren.DEEGL 155.3

  Bibelen var hatet, og anstrengelser ble gjort for å fjerne den fra jordens overflate. Folket fikk forbud mot å lese den under trussel om dødsstraff og alle eksemplarer som ble funnet, ble brent. Men jeg så at Gud hadde en spesiell omsorg for sitt ord. Han beskyttet det. Noen ganger var det bare noen få eksemplarer av Bibelen igjen. Allikevel tillot han ikke at hans ord gikk tapt, for i de siste dager ville det bli så mange bibler at enhver familie kunne eie en. Jeg så at da det bare var noen få eksemplarer av Bibelen, var den dyrebar og oppbyggende for de forfulgte Jesu etterfølgere. Den ble lest i den største hemmelighet, og disse som hadde dette store privilegiet, følte at de hadde hatt et møte med Gud, hans Sønn og hans disipler. Men dette velsignede privilegium kostet mange av dem livet. Hvis det ble oppdaget, ble de halshugget, brent pa bålet eller puttet i fangehullet for å lide sultedøden.DEEGL 156.1

  Satan kunne ikke hindre frelsesplanen. Jesus ble korsfestet og stod opp igjen den tredje dag. Men Satan fortalte sine engler at han ville utnytte korsfestelsen og oppstandelsen til sin egen fordel. Han så gjerne at dem som bekjente seg til troen på Jesus, skulle være klar over at lovene som regulerte jødenes ofre og ofringer,ophørte ved Kristi død. Han håpet på denne måten å få dem til å gå et skritt videre, nemlig til å tro at også de ti bud ble avskaffet med Kristus.DEEGL 156.2

  Jeg så at mange godtok denne sataniske listen. Hele himmelen ble fylt av harme da de så Guds hellige lov nedtrådt. Jesus og hele himmelens hær var kjent med Guds lovs natur. De visste at han ikke ville forandre eller avskaffe den. Menneskehetens håpløse tilstand etter fallet skapte den dypeste sorg i himmelen, og fikk Jesus til å tilby seg å dø for overtrederne av Guds hellige lov. Men hvis loven kunne oppheves, kunne menneskeheten ha blitt frelst uten at Jesus døde. Følgelig avskaffet han ikke Faderens lov ved sin død på korset, men opphøyde og æret den og innskjerpet nødvendigheten av å lyde alle dens hellige forskrifter.DEEGL 156.3

  Hadde menigheten vedblitt å være ren og urokkelig, kunne ikke Satan ha bedratt den og fått den til å overtre Guds lov. Ved hjelp av denne snedige planen angriper Satan selve grunnlaget for Guds regjering i himmelen og på jorden. Som en følge av sitt opprør,ble han utvist fra himmelen. Etter sitt opprør ønsket han at Gud skulle forandre sin lov for å frelse ham, men han ble i nærvær av hele den himmelske hær fortalt at Guds lov er uforanderlig. Satan vet at hvis han kan få andre til å bryte Guds lov, har han vunnet dem for seg. For enhver overtreder av denne loven må dø.DEEGL 156.4

  Satan besluttet. å gå et skritt videre. Han fortalte sine engler at noen ville bli så nidkjære for Guds lov at de ikke ville gå i fellen. De ti bud var så klare at mange ville forstå at de fortsatt var bindende. Derfor måtte han forfalske et av budene. Han fikk så sine medarbeidere til å endre det fjerde budet, sabbatsbudet. På denne måten forandret de det eneste av de ti bud som åpenbarer den sanne Gud, himmelens og jordens skaper. Satan viste dem Jesu herlige oppstandelse og fortalte dem at fordi han stod opp på den første dagen i uken, hadde Jesus forandret sabbaten fra den syvende til den første dagen i uken.DEEGL 157.1

  På denne måten utnyttet Satan oppstandelsen til sitt eget formal Han og hans engler jublet over at alle de villfarelser som de hadde laget i stand, ble så godt mottatt blant Jesu bekjennende etterfølgere. Hva en så på med religiøs skrekk, godtok en annen. Pa denne måten ble forskjellige villfarelser skapt og forsvart med glød. Guds vilje, som så klart er åpenbart i hans ord, ble forvansket av villfarelse og menneske bud, som er blitt fremstilt som Guds bud. Selv om dette himmelropende bedraget vil få lov til å fortsette inntil Jesu annet komme, så har Gud i hele denne tiden preget av villfarelse og bedrag, hatt sine representanter. Midt i dette mørke og forfølgelsen av menigheten har det alltid vært sanne og trofaste kristne som har holdt alle Gud bud.DEEGL 157.2

  Jeg så at englehæren ble forferdet, da den ble vitne til herlighetens Konges lidelser og død. Men jeg så at det ikke forbauset dem at livets og herlighetens Herre, han som fylte hele himmelen med glede og herlighet, kunne bryte dødens lenker og gå ut av sitt fengsel som en triumferende seierherre. Derfor, hvis noen av disse hendingene skulle bli minnet ved en hviledag, er det korsfestelsen, Men jeg så at ingen av disse begivenheter kunne endre eller oppheve Guds lov. Tvert imot, de gir det sterkeste bevis på at den er uforanderlig,DEEGL 157.3

  Begge disse betydningsfulle hendelser har sine minnesmerker. Ved å ta del i Herrens nattverd, bryte brødet og drikke av vinen, minnes vi hans død til han kommer. Hans lidelser og død blir på denne måten holdt levende i våre sinn, Jesu oppstandelse minnes ved at vi blir begravet med ham i dåpen og reist opp av den våte graven i likhet med hans oppstandelse, for å leve et nytt liv.DEEGL 158.1

  Jeg ble vist at Guds lov vil bestå for bestandig og gjelde i all evighet på den nye jord. Ved skapelsen, da jordens grunnvoller ble lagt; så Guds sønner med beundring på Skaperens verk, og hele himmelens hær ropte av fryd. Det var da grunnlaget for sabbaten ble lagt. Etter de seks skapelsesdagene, hvilte Gud på den syvende dagen fra all sin gjerning som han hadde gjort. Han velsignet den syvende dagen og helliget den, fordi han hadde hvilt fra all sin gjerning på den, Sabbten ble innstiftet i Eden før fallet og ble holdt av Adam og Eva og hele den himmelske hær. Gud hvilte på den syvende dagen og velsignet og helliget den. Jeg så at sabbaten aldri vil bli avskaffet, men at de frikjøpte hellige og hele englehæren vil holde den i all evighet til den store Skapers ære,DEEGL 158.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents