Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Stvaranje Patrijarsi I Proroci

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  71. poglavlje — Davidov Grijeh I Pokajanje

  Ovo poglavlje zasniva se na 2. Samuelovoj 11 i 12.

  Biblija ima malo pohvala za ljude. Malo se prostora posvećuje nabrajanju vrlina čak i najboljih ljudi koji su dosad živjeli. Ova šutnja nije bez svrhe i bez pouke. Sve su dobre osobine koje ljudi posjeduju Božji darovi. Oni čine dobra djela milošću Božjom kroz Hrista. Budući da sve duguju Bogu, slava za ono što jesu i što čine pripada samo Njemu. Oni su samo oruđa u njegovim rukama. Štaviše, kao što sve pouke iz biblijske istorije uče, opasno je hvaliti i uzdizati čovjeka, jer ako ko izgubi iz vida svoju zavisnost o Bogu i pouzda se u vlastitu snagu, on će sigurno zgriješiti. Čovjek se bori s neprijateljima koji su snažniji od njega. “Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Upravitelja ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima.” (Ef 6,12) Nama je nemoguće vlastitom snagom opstati u borbi, i sve što odvraća naš um od Boga, sve što vodi k samouzvišenju i zavisnosti o samome sebi, sigurno priprema put našem porazu. Svrha Biblije je usaditi u nas nepovjerenje u ljudsku silu i podstaći povjerenje u božansku.SPP 377.1

  Duh samopouzdanja i samouzvišenja pripremio je put za Davidov pad. Laskanje i suptilne draži vlasti i raskoši nisu ostale bez uticaja na njega. Odnosi s okolnim narodima su takođe izvršili svoj zao uticaj. U skladu s običajima koji su prevladavali među istočnjačkim vladarima, kraljevima se nije sudilo za zločine koji se nisu opraštali podanicima, monarh nije imao istu obavezu samokontrole kao i podanici. Sve je to umanjilo Davidov osjećaj ogromne težine grijeha. Umjesto da se s poniznošću osloni na Jahvinu silu, on je počeo vjerovati svojoj vlastitoj mudrosti i moći. Čim Sotona uspije odvojiti dušu od Boga, jedinog Izvora sile, on će nastojati pobuditi nesvete želje ljudske tjelesne prirode. Djelo neprijatelja nije naglo, ono u početku ne iznenađuje i zapanjuje, već tajno potkopava utvrde načela. Ono počinje s naoko malim pojedinostima, zanemarivanjem vjernosti i potpunog oslanjanja na Njega, sklonošću da se slijede svjetovni običaji i postupci.SPP 377.2

  Prije svršetka rata s Amoncima David se, prepuštajući zapovijestanje vojske Joabu, vratio u Jerusalem. Izraelci su već pokorili Sirijce, a potpuni poraz Amalečana se činio sigurnim. David je bio okružen plodovima svoje pobjede i častima svoje mudre i vješte vladavine. Upravo tada, kad se opustio i bio neoprezan, kušač je iskoristio priliku da zaokupi njegov um. Činjenica da se Bog tako blisko povezao s Davidom i pokazao mu tako veliku naklonost trebala mu je biti najsnažniji poticaj da svoj karakter očuva neuprljan. Ali kad se u svom samopouzdanju i udobnosti prestao oslanjati na Boga, David je popustio Sotoni i na svoju dušu navukao mrlju grijeha. On, vođa naroda koga je Nebo imenovalo, izabran od Boga da vrši njegov Zakon, i sam je pogazio njegove uredbe. On koji je trebao biti strah onima koji čine zlo, svojim vlastitim djelom je ojačao njihove ruke.SPP 377.3

  U opasnostima tokom svog ranijeg života David je svjestan svog poštenja mogao svoj slučaj povjeriti Bogu. Gospodnja ga je ruka sigurno vodila pored nebrojenih zamki koje su postavljane pred njegove noge. Ali sada, kriv i nepokajan, on nije tražio pomoć i vođstvo Neba, već se nastojao osloboditi opasnosti u koje ga je grijeh uvukao. Bat-Šeba, čija se kobna ljepota pokazala kao zamka za kralja, bila je žena Urije Hetita, jednog od Davidovih najhrabrijih i najvjernijih časnika. Niko nije mogao predvidjeti posljedice ako se sazna za ovaj zločin. Božji je Zakon preljubočinca osuđivao na smrt, a vojnik ponosna duha, koji je bio osramoćen, mogao se osvetiti oduzimajući život kralju ili potičući narod na pobunu.SPP 377.4

  Svi napori koje je David uložio da sakrije svoju krivnju pokazali su se uzaludnim. On se predao Sotoninoj sili, opanost ga je okruživala, a čekalo ga je obeščašćenje veće od smrti. Činilo se da nema izlaza i on je u svom očaju požurio da preljubu doda i ubistvo. Onaj koji je polučio Šaulovo uništenje nastojao je i Davida odvesti u propast. Premda su kušnje bile različite, one su bile iste jer su vodile k prijestupu Božjeg Zakona. David je mislio da ako neprijateljska ruka ubije Uriju u bici, krivnja za njegovu smrt neće se moći pripisati kralju koji je bio kod kuće, Bat-Šeba će biti slobodna da postane njegova žena, i tako će se odagnati sumnja i spasiti kraljeva čast.SPP 378.1

  Urija je postao nosilac svoje vlastite smrtne presude. U pismu koje su njegove ruke donijele Joabu kralj je zapovjedio: “Postavi Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogođen i neka pogine.” Joab, već uprljan krvlju samovoljnog ubistva, nije oklijevao poslušati kraljevu naredbu i Urija je pao od amonskog mača.SPP 378.2

  Dotada je zapis o Davidovoj vladavini bio takav da mu je malo monarha bilo ravno. O njemu je napisano da je kraljevao “čineći pravo i pravicu svemu svome narodu” (2 Sam 8,15). On je svojim poštenjem stekao povjerenje i odanost naroda. Ali kad se odvojio od Boga i predao se Zlome, on je za neko vrijeme postao Sotonin poslanik, a ipak je držao položaj i autoritet koji mu je Bog dao, zahtijevajući poslušnost koja će ugroziti dušu onoga koji mu se pokori. I Joab, koji je svoju odanost podario kralju a ne Bogu, prekršio je Božji Zakon jer je kralj to zapovjedio.SPP 378.3

  Bog je Davidu dao vlast, ali da je koristi samo u skladu s božanskim Zakonom. Kad je zapovjedio ono što se protivilo božanskom Zakonu, grijeh je bio poslušati. .“.. jer nema vlasti osim od Boga” (Rim 13,1), ali mi ih ne trebamo slušati ako se protive Božjem Zakonu. Apostol Pavle, pišući Korinćanima, iznosi načela po kojima se trebamo vladati. On kaže: “Nasleđujte mene, kao što i ja nasleđujem Hrista!” (1 Kor 11,1)SPP 378.4

  Davidu je poslano izvješće o izvršenju naredbe koju je poslao, ali je bilo tako pozorno sročeno da ne umiješa ni Joaba ni kralja. Joab “zapovjedi glasniku ovako: Kad pripovjediš kralju sve što se dogodilo u boju, možda će se kralj razljutiti... a ti mu reci: Poginuo je i tvoj sluga Urija.’ Glasnik krenu na put, dođe k Davidu i pripovjedi mu sve što mu je naložio Joab.”SPP 378.5

  Kraljev odogvor je bio: “Ovako reci Joabu: ‘Nemoj to uzimati toliko k srcu, jer mač prož-dire sad ovoga, sad onoga. Udaraj još jače na grad i obori ga!’ Tako ćeš mu vratiti srčanost!”SPP 378.6

  Bat-Šeba je oplakivala svog muža uobičajen broj dana, a kad su oni prošli, “posla David po nju i uze je u svoj dvor, i ona mu posta žena”. Onaj čija nježna savjest i uzvišen osjećaj časti nije dopustio, čak kad mu je i život bio u opasnosti, da svoju ruku digne protiv Gospodnjeg pomazanika, toliko je pao da je mogao uvrijediti i ubiti jednog od svojih najvjernijih i najhrabrijih vojnika, i nadati se da će nesmetano uživati nagradu za svoj grijeh. ‘Jao, potamnje zlato, to suho zlato!” (Tuž 4,1)SPP 378.7

  Sotona je od početka ljudima prikazivao dobitak što ga mogu osvojiti prijestupom. On je tako zaveo anđele. Tako je on kušao i Adama i Evu. On tako još uvijek navodi mnoštvo na neposlušnost Bogu. Put prijestupa izgleda poželjan, “a na koncu vodi k smrti” (Izr 14,12). Sretni su oni koji kad zakorače na ovaj put, shvate kako su gorki plodovi grijeha i na vrijeme ga ostave. Bog u svojoj milosti nije dopustio da varljive nagrade grijeha odvuku Davida u potpunu propast.SPP 378.8

  Božje posredovanje je postalo nužno i zbog Izraela. Kako je vrijeme prolazilo, Davidov je grijeh s Bat-Šebom postao poznat, a pojavila se i sumnja da je on planirao Urijinu smrt. Gospod je bio obeščašćen. On je pomagao i uzvisivao Davida, a David je pogrešno prikazao Božji karakter i nanio sramotu njegovu imenu. To je umanjivalo mjerilo dobrote u Izraelu, a u mnogim umovima i odvratnost prema grijehu, a oni koji nisu ljubili i bojali se Boga bili su ohrabreni u svojim prijestupima.SPP 379.1

  Proroku Natanu je zapovjeđeno da Davidu donese poruku ukora. Bila je to izrazito oštra poruka. Malom broju vrhovnika se mogao izreći ovakav ukor a da cijena ne bude sigurna smrt za onoga koji ukorava. Natan je bez oklijevanja prenio božansku presudu, a ipak je to učinio s takvom nebeskom mudrošću da je pobudio kraljevo saosjećanje, njegovu savjest i s njegovih usana čuo smrtnu presudu samome sebi. Pozivajući Davida kao božanski imenovana čuvara prava svog naroda, prorok je ponovio priču o nepravdi i tlačenju što ih je trebalo ispraviti.SPP 379.2

  “U nekom gradu živjela dva čovjeka,” rekao je, “jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju. A siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bijaše kupio. Hranio ju je, i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom; jela je od njegova zalogaja, pila iz njegove čaše; spavala je na njegovu krilu: bila mu je kao kći. I dođe putnik k bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao. On ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika.”SPP 379.3

  Kralj se razbjesnio i uzviknuo: “Tako mi živoga Jahve, smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio! Četverostruko će naknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa!” (2 Sam 12,5.6)SPP 379.4

  Natan je usmjerio svoj pogled na kralja i podižući svoju desnu ruku prema nebu svečano izjavio: “Ti si taj čovjek!... Zašto si,” nastavio je, “prezreo Jahvu i učinio ono što je zlo u njegovim očima?” Krivci mogu pokušati, kao što je David učinio, prikriti svoj grijeh od ljudi, oni mogu nastojati trajno prikriti zlo djelo od ljudskog pogleda ili znanja, ali “sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun” (Heb 4,13). “Ništa nema skriveno što neće trebati da se otkrije, ni tajno što neće trebati da se dozna.” (Mt 10,26)SPP 379.5

  Natan je objavio: “Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: ‘Ja sam te pomazao za kralja nad Izraelom, ja sam te izbavio iz Šaulove ruke... Zašto si prezreo Jahvu i učinio ono što je zlo u njegovim očima? Ubio si mačem Uriju Hetita, a njegovu si ženu uzeo za svoju ženu. Jest, njega si ubio mačem Amonaca. Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma... Evo ja ću podići na te zlo iz tvoga doma. Uzet ću tvoje žene ispred tvojih očiju i dat ću ih tvome bližnjemu... Ti si doduše radio tajno, ali ja ću ovu prijetnju izvršiti pred svim Izraelom i pred ovim suncem!”SPP 379.6

  Prorokov ukor dirnuo je Davidovo srce, savjest je bila probuđena, i on je uvidio svu veličinu svoje krivnje. Njegova se duša pognula u pokajanju pred Gospodom. S drhtavim usnama on je rekao: “Sagriješio sam protiv Jahve.” Sve zlo što ga činimo drugima doseže i do Boga. David je teško zgriješio protiv Urije i Bat-Šebe i on je to duboko osjećao. Ali u odnosu na Boga, njegov je grijeh bio daleko veći.SPP 379.7

  Premda se u Izraelu nije mogao naći niko ko bi izvršio smrtnu kaznu na Gospodnjem pomazaniku, David je drhtao da ga brza Božja osuda ne smakne krivog i bez oprosta. Ali njemu je preko proroka poslana poruka: “Jahve ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti.” Ipak, pravda se morala izvršiti. Smrtna presuda je prenesena s Davida na dijete grijeha. Tako je kralj dobio priliku za pokajanje, dok mu je patnja i smrt djeteta, kao dio njegove kazne, bila daleko teža od vlastite smrti. Prorok je rekao: “Ali jer si s tim djelom prezreo Jahvu, neminovno će umrijeti dijete koje ti se rodilo.”SPP 379.8

  Kad se dijete razboljelo, David se postom i dubokom po-niznošću molio za njegov život. Odložio je svoju kraljevsku odoru, odložio je krunu, i noćima ležao na zemlji, žalostan i slomljena srca, posredujući za nevino dijete koje je patilo zbog njegovog grijeha. “A starješine njegova doma stajahu oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htjede i ne okusi s njima nikakva jela.” Poniznost i pokajanje su često odvratili kaznu kad je osuda bila izrečena nad osobom ili gradom, a Onaj koji je uvijek milostiv, brz da oprosti, slao je vjesnike mira. Ohrabren ovom mišlju David je ustrajao u svojim molbama sve dok je dijete bilo živo. Kad je saznao da je ono umrlo, on se tiho pokorio Božjoj zapovijesti. Pao je prvi udarac osvete koju je on sam proglasio pravednom, ali David, vjerujući u Božju milost, nije ostao bez utjehe.SPP 380.1

  Mnogi se, koji čitaju istoriju Davidova pada, pitaju: “Zašto je ovaj zapis javno objavljen?” Zašto je to Bog smatrao prikladnim da svijetu obznani ovu mračnu stranicu života jednog od onih koje je Nebo tako visoko cijenilo?” Prorok je u svom ukoru Davidu u vezi s njegovim grijehom rekao: “Ali je s tim djelom prezreo Jahvu.” Tokom sljedećih naraštaja nevjernici su ukazivali na Davidov karakter koji je nosio ovu tamnu mrlju, i s ushitom i porugom uzvikivali: “Ovo je čovjek po Božjem srcu!” Tako je vjera ismijavana, Bog i njegova Riječ vrijeđani, duše otvrdnule u nevjeri, a mnogi, pod okriljem pobožnosti, ohrabreni u grijehu.SPP 380.2

  Međutim, Davidova istorija ne pruža potporu grijehu. Dok je hodio u skladu s Božjim savjetima, on je nazvan čovjekom po Božjem srcu. Kad je zgriješio, to više nije bila istina dok se pokajanjem nije vratio Gospodu. Božja riječ jasno kaže: “Ali djelo koje učini David bijaše zlo u očima Jahvinim.” (2 Sam 11,27) I Gospod je preko proroka poručio Davidu: “Zašto si prezreo Jahvu i učinio ono što je zlo u njegovim očima?... Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma, jer si me prezreo.” Premda se David pokajao za svoj grijeh, primio oprost, a Gospod ga prihvatio, on je požnjeo pogubnu žetvu sjemena što ga je sam posijao. Kazne nad njim i njegovim domom svjedoče o Božjoj odvratnosti prema grijehu.SPP 380.3

  Dotad je Božje proviđenje sačuvalo Davida od svih neprijateljskih zavjera i direktno je upotrijebljeno da obuzda Šaula. Ali Davidov prijestup je promijenio njegov odnos s Bogom. Gospod nikako nije mogao odobriti bezbožnost. On nije mogao upotrijebiti svoju silu da zaštiti Davida od posljedica njegova grijeha kao što ga je štitio od Šaulova neprijateljstva.SPP 380.4

  Velika promjena se dogodila i u samom Davidu. Njegov je duh bio slomljen sviješću o grijehu i njegovim dalekosežnim posljedicama. Osjećao se ponižen u očima svojih podanika. Njegov je uticaj bio oslabljen. Dotada je njegov napredak pripisivan njegovoj savjesnoj poslušnosti Gospodnjim zapovijestima. Ali sada su njegovi podanici, znajući za njegov grijeh, poticani da slobodnije griješe. Oslabljen je njegov autoritet u vlastitom domu kao i njegov zahtjev sinovima za poštovanjem i poslušnošću. Osjećaj grešnosti utišao ga je kad je trebao osuditi grijeh, i oslabio njegovu ruku kad je trebao provoditi pravdu u vlastitom domu. Njegov je zao primjer uticao na njegove sinove, a Bog nije htio posredovati da spriječi posljedice. On je dopustio da se stvari prirodno odvijaju te je David bio oštro kažnjen.SPP 380.5

  David je cijelu godinu nakon grijeha živio u prividnoj sigurnosti, nije bilo vanjskog dokaza Božjeg nezadovoljstva. Ali božanska kazna je bila nad njim. Brzo i sigurno se bližio dan suda i osvete i nikakvo pokajanje ga nije moglo spriječiti, kao i agoniju i sramotu koje će pomračiti njegov zemaljski život. Oni koji ukazivanjem na Davidov primjer pokušavaju umanjiti krivicu za vlastite grijehe trebaju naučiti iz biblijskog zapisa da je put prijestupa težak. Premda oni kao i David trebaju napustiti put zla, posljedice će grijeha i u ovom životu biti gorke i teške za nošenje.SPP 380.6

  Bog je namjeravao da istorija Davidova pada služi kao opomena tako da se ni oni kojima je dao velike blagoslove i naklonost ne osjećaju sigurnima i zanemare budnost i molitvu. Tako se ona pokazala korisnom onima koji ponizno nastoje naučiti pouku koju je Bog namjeravao pružiti. Od naraštaja do naraštaja hiljade su podstaknute da shvate ličnu opasnost kušačeve sile. Davidov pad, čovjeka koga je Bog tako visoko cijenio, u njima je probudio nepovjerenje ti sebe. Shvatili su da ih samo Bog svojom silom može sačuvati kroz vjeru. Znajući da je i njihova snaga i sigurnost u Njemu, oni se boje zakoračiti na Sotonino zemljište.SPP 381.1

  Čak i prije izricanja božanske presude nad Davidom on je počeo žeti plodove prijestupa. Njegova savjest nije bila mirna. Proživljavao je agoniju duha izraženu u trideset drugom psalmu. On kaže:SPP 381.2

  “Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
  kome je zločin pokriven!
  Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju,
  i u čijemu duhu nema prijevare!
  Prešutjet sam htio, ali kosti mi klonuše
  od neprestana jecanja.
  Danju i noću ruka me tvoja tištala,
  snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.”
  SPP 381.3

  (Ps 32,1-4)

  I pedeset prvi psalam je izraz Davidova pokajanja nakon što je od Boga primio poruku ukora:SPP 381.4

  “Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
  po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
  Operi me svega od moje krivice,
  od grijeha me mojeg očisti!
  Bezakonje svoje priznajem,
  grijeh je moj svagda preda mnom...
  Poškropi me isopom da se očistim,
  operi me, i biću bjelji od snijega!
  Objavi mi radost i veselje,
  nek se obraduju kosti satrvene!
  Odvrati lice od grijeha mojih,
  izbriši svu moju krivicu!
  Čisto srce stvori mi, Bože,
  i duh postojan obnovi u meni!
  Ne odbaci me od lica svojega
  i svoga Svetog Duha ne uzmi od mene!
  Vrati mi radost svoga spasenja
  i učvrsti me duhom spremnim!
  Učiću bezakonike tvojim stazama,
  i grešnici tebi će se obraćati.
  Oslobodi me od krvi prolivene,
  Bože, Bože spasitelju moj!
  Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!”
  SPP 381.5

  (Ps 51,1-16)

  Tako je izraelski kralj svetom pjesmom koja se trebala pjevati na javnim okupljanjima njegova naroda, u prisutnosti dvora, sveštenika i sudija, knezova i ratnika, i koja će na buduće naraštaje prenijeti znanje o njegovu padu, opisao svoj grijeh, pokajanje i nadu u oprost kroz Božju milost. Umjesto da nastoji sakriti svoju krivicu, on je želio da tužna istorija njegova pada pouči i druge.SPP 382.1

  Davidovo pokajanje je bilo duboko i iskreno. Nije pokušao ublažiti svoj zločin. Njegova molitva nije bila nadahnuta željom da izbjegne kaznu. Uvidio je veličinu svog prijestupa protiv Boga, uvidio je prljavštinu svoje duše i prezirao svoj grijeh. On nije samo molio za oprost već i za čistoću srca. David nije u očaju predao bitku. U Božjim obećanjima grješniku koji se kaje on je vidio dokaze o svom oprostu i prihvatanju.SPP 382.2

  “Žrtve ti se ne mile,
  kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
  Žrtva Bogu duh je raskajan,
  srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.”
  SPP 382.3

  (Ps 51,18.19)

  Premda je David pao, Gospod ga je podigao. On je sada bio u skladnijem odnosu s Bogom i njegovi su mu bližnji bili skloniji nego prije pada. Radostan zbog svog oslobođenja on je pjevao:SPP 382.4

  “Tad grijeh svoj tebi priznali
  i krivnju svoju više ne skrivah.
  Rekoh: Priznat ću Jahvi prijestup svoj’,
  i ti si mi krivnju grijeha oprostio...
  Utočište ti si moje,
  od tjeskobe ti ćeš me sačuvat,
  odjenut me radošću spasenja.”
  SPP 382.5

  (Ps 32,5-7)

  Mnogi su prigovarali zbog navodne Božje nepravde kad je poštedio Davida, čija je krivnja bila tako velika, a odbio Šaula za nešto što se u njihovim očima činilo manjim grijehom. Međutim, David se ponizio i priznao svoj grijeh, dok je Šaul prezreo ukor i nepokajanjem otvrdnuto svoje srce.SPP 382.6

  Ovaj dio Davidove istorije ima veliko značenje za grješnika koji se kaje. To je jedan od najupečatljivijih prikaza koji su nam dani o borbama i kušnjama čovječanstva i iskrenom pokajanju Bogu i vjeri u Gospoda Isusa Hrista. To se tokom svih vjekova pokazalo kao izvor ohrabrenja dušama koje su se nakon pada u grijeh borile pod teretom svoje krivice. Hiljade Božje djece, koja su prijevarom navedena na grijeh, bilo je spremno prepustiti se očaju, ali kad su se sjetili kako je Davidovo iskreno pokajanje i priznanje Bog prihvatio, kako je usprkos tome on patio za svoj prijestup, i oni su se ohrabrili, pokajali i iznova pokušali hoditi putem Božjih zapovijesti.SPP 382.7

  Ko god pod Božjim ukorom ponizi dušu, s priznanjem i pokajanjem, kao David, može biti siguran da za njega ima nade. Ko god vjerom prihvata Božja obećanja nalazi oprost. Gospod nikada neće odbaciti dušu koja se iskreno kaje. On je dao ovo obećanje: ili u moje nek dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom.” (Iz 27,5) “Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.” (Iz 55,7)SPP 382.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents