Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Guds kall

  Kveld etter kveld appellerer jeg inntrengende til forsamlingen om å være våkne og til å ta fatt på gjerningen med å utbre vår litteratur.JOP 26.1

  Det er behov for rekruttering tillitteraturarbeidet. De som går til gjerningen i Mesterens Ånd, vil få kontakt med mennesker som behøver sannheten. Til disse kan de formidle den enkle fortellingen om korset, og Gud vil styrke og velsigne dem når de leder andre til lyset. Kristi rettferdighet går foran dem, og Guds herlighet slutter toget.JOP 26.2

  Stå opp, bli lys!
  Litteraturarbeidet må ikke lenger forsømmes. Mange ganger er det blitt vist meg at det burde være en mer utbredt interesse for denne oppgaven. Utbredelsen av vår litteratur er et meget effektivt virkemiddel når det gjelder å fremholde lyset som Herren har pålagt sin menighet å bringe verden. De bøkene som litteraturevangelistene selger, åpner Kristi ufattelige rikdom for mange mennesker.
  JOP 26.3

  I Herrens tjeneste er det mange slags oppgaver. I tempeltjenesten var det vedhuggere så vel som prester med forskjellig rang og ansvarsom råde. Våre menighetsmedlemmer må stå opp og bli lys, for lyset er kommet, og Herrens herlighet er gått opp over dem. De som kjenner sannheten, må stå opp av søvne og sette alt inn på å nå menneskene der de er. Vi må ikke lenger forsømme Herrens gjerning til fordel for verdslige interesser. Vi har ikke tid til å være uvirksomme eller motløse. Evangeliet skal forkynnes for hele verden. Litteratur som inneholder sannheten for vår tid, må spres overalt. . . ..JOP 26.4

  Hvorfor er vi ikke mer våkne? Enhver må nå bli klar over sin spesielle gjerning og få kraft til å ta fatt på ny. Tydelige og spesielle utfoldeiser av Guds grenseløse herlighet vil gi resultater av ulike slag. Hver ny åpenbaring av Frelserens kjærlighet avgjør et menneskes evige skjebne. Alle tings ende er nær. Verdens mennesker haster mot undergangen. De har mange planer og mange forbundsfeller. Stadig vil de finne på noe nytt for å tilintetgjøre Guds planer. ,Mennesker samler seg skatter av gull og sølv som vil bli fortært av ilden i de siste dager.JOP 27.1

  Hva vil du svare?
  Man bør legge planer for alvorlig og iherdig arbeid i Mesterens tjeneste. Mye må gjøres for å fremme Guds verk. Jeg er blitt undervist om at det må komme ny fart i litteraturarbeidet, og at det skal drives med stadig større fremgang. Det er Herrens verk, og de som utfører det med flid og alvor, vil bli velsignet.
  JOP 27.2

  Herren kaller mange flere til å ta del i litteraturgjerningen. ... Mine brødre og søstre, for Kristi skyld må dere benytte timene i året som ligger foran, på best mulig måte for å bringe lyset om sannheten for vår tid ut til menneskene. Paktens engel setter sine tjenere i stand til å bringe sannheten ut til hele verden. Han har sendt englene ut med nådens budskap. Men som om de ikke kunne fare hurtig nok av sted og utføre oppdraget, pålegger han hvert medlem av sin menighet å forkynne dette budskapet. “Og den som hører dette, skal si: Kom!” Hvert eneste menighetsmedlem skal vise sin lojalitet ved å innby dem som tørster til å drikke av livets vann. En hær av levende vitner skal gå ut til verden med innbydelsen. Vil du gjøre din del i denne store gjerningen?JOP 28.1

  Jesus kaller mange til å bli misjonsarbeidere. Han kaller menn og kvinner som vil hellige seg til Gud og være villige til å ofre og bli ofret i hans tjeneste. Tenker vi på at vi har en hel verden å arbeide for? Skal vi ikke gå frem steg for steg og la Gud bruke oss som sine medarbeidere? Skal vi ikke legge oss selv på tjenestens alter? Da vil Kristi kjærlighet berøre og forvandle oss og gjøre oss villige til å virke og våge for hans sak.JOP 28.2

  Mange, både menn og kvinner, kan gjøre et ypperlig arbeid med å selge bøker som inneholder en enkel undervisning i praktisk gudsfrykt.JOP 28.3

  Et kall til de unge
  Herren kaller de unge til å være litteraturevangelister og forkynnere, til å arbeide fra hjem til hjem der man ennå ikke har hørt sannheten. Han henvender seg til de unge og sier: “Dere tilhører ikke dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!” De som går til gjerningen under Guds ledelse, blir rikt velsignet. De som i dette liv gjør sitt beste, vil bli skikket for det evige liv i udødelig het.
  JOP 29.1

  Vi har en gjerning å gjøre. Utdann, utdann, utdann unge mennesker til å ofre seg for Ordets tjeneste. Utdann dem til litteraturevangelister som vil selge bøker som Herren ved sin Hellige Ånd har beveget sine tjenere til å skrive. Slik vil dette lesestoffet komme ut til mange mennesker som aldri ville få høre sannheten hvis den ikke ble brakt til deres hjem. Dette er en evangelists gjerning.JOP 29.2

  Kristus kaller unge mennesker til å være med å bringe sannheten ut til verden. Det er behov for folk med åndelig styrke, slike som tar fatt på de nærliggende oppgaver fordi de har øynene åpne for dem. Vårt samfunn trenger nye folk som kan gi hæren slagkraft og som vil møte utfordringene, slike som kan ta kampen opp mot tidens villfarelser og som kan inspirere de få arbeidere til nyJOP 29.3

  innsats, mennesker med hjerter som gløder av Kristi kjærlighet, og med hender som er ivrige etter å ta fatt på Mesterens gjerning.JOP 30.1

  Mange flere kan ta del
  Herren må få påvirke mange av våre unge til å gå ut som litteraturevangelister. Gjennom litteraturarbeidet blir sannheten fremholdt for tusener som ellers ikke ville få høre den. Tiden til å arbeide er kort. . . .
  JOP 31.1

  Hvorfor søker vi ikke Herren mer inderlig så hundretalls mennesker kan bli fylt med Den Hellige Ånd og gå ut for å forkynne sannheten. “Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.” Vår oppgave er å la lyset fra våre forlag skinne overalt. Ved hjelp av det trykte ord når lyset ut til dem som bor utenfor allfarvei og som ikke har anledning til å høre den muntlige forkynnelse. Dette er et misjonsarbeid som byr på rike velsignelser. Litteraturevangelister kan være Herrens medarbeidere som åpner dører for sannheten....JOP 31.2

  Vi må inspirere litteraturevangelistene til iver og nidkjærhet og oppfordre dem til å bringe lyset ut til de mørke steder på jorden. Ingen som har evner og anlegg, bør være fritatt. De er kalt til å være Herrens medhjelpere og samarbeide med ham i å spre himmelens lys i en verden som er formørket av synd.JOP 31.3

  Fra hver eneste av våre menigheter kaller Gud arbeidere til å gå inn i hans tjeneste som litteraturevangelister. Gud elsker sin menighet. Hvis medlemmene vil gjøre hans vilje, hvis de vil anstrenge seg med å-formidle lyset til dem som er i mørke, vil han rikt velsigne deres anstrengelser. Han fremstiller menigheten som verdens lys. Dens trofaste tjeneste vil føre til at en skare som ingen kan telle, blir Guds barn og skikket for den evige herlighet. Alle deler av Guds rike skal bli fylt med hans herlighet. Hva gjør så menigheten for å opplyse verden, så det fra alle steder på jorden kan stige opp bønner med takk og lovprisning.JOP 31.4

  Hver eneste troende bør spre om seg med traktater, blader og bøker som inneholder budskapet for vår tid. Vi trenger litteraturevangelister som vil gå ut og utbre vår litteratur.JOP 32.1

  Fra annet arbeid
  Under denne avsluttende fase av evangeliets forkynnelse finnes det en vidstrakt arbeidsmark som må bearbeides, og mer enn noen gang før er det om å gjøre å få våre legsøsken med. Mesteren kaller både unge og eldre fra åkeren, fra vingården og fra verkstedet og sender dem ut for å forkynne hans budskap. Mange av disse har bare hatt begrenset adgang til utdanning, men Kristus finner evner hos dem som vil sette dem i stand til å utføre det han vil. Hvis de legger sin sjel i arbeidet
  JOP 32.2

  og er villige til å motta undervisning, vil han dyktiggjøre dem til gjerningen.JOP 33.1

  Den som sprer våre traktater og blader og selger våre forskjellige tidsskrifter, gjør en misjons gjerning. Ingen må tenke at han ikke kan ta del i dette arbeid fordi det er så anstrengende og krever tid og omtanke. Hvis det krever tid, så gi den med glede, og du vil erfare Guds velsignelse. Aldri tidligere har det vært behov for så mange arbeidere som nå. I alle våre menigheter finnes det brødre og søstre som burde innstille seg på å ta fatt på denne gjerningen. I alle menigheter burde man gjøre noe for å utbre sannheten. Alle er pliktige til å studere de forskjellige trosemner, så de i ydmykhet og gudsfrykt kan være beredt til å forklare grunnene for det håpet de har.JOP 34.1

  Mange er nedslåtte og motløse og har liten tro og tillit. De bør gjøre noe for å hjelpe en og annen som har det enda vanskeligere, og de vil bli sterke i Guds kraft. De bør engasjere seg i den gode gjerning med å selge våre bøker. På den måten kan de hjelpe andre. Den erfaringen de så høster, vil være en forsikring om at de er Guds medarbeidere. Når de ber Herren om hjelp, vil han lede dem til slike som søker etter lys. Kristus vil være ved deres side og fortelle dem hva de skal si og gjøre. Ved å gjøre godt mot andre, vil de selv føle godt.JOP 34.2

  Engler er med og bereder vei
  Kjære medarbeidere, jeg ber dere gjøre hva dere kan for å utbre de bøkene som Herren har sagt skal spres over hele verden. Gjør ditt beste for å få dem inn i så mange hjem som mulig. Tenk på hvor mye som kan utføres når mange trosfeller gjør en samlet innsats for å utbre disse bøkene og på den måten gir menneskene det lyset som Herren har sagt de skal ha. Gå ut i gjerningen under Guds ledelse, og be ham om hjelp. Den Hellige Ånd vil være med deg. Himmelens engler vil gå sammen med deg og berede veien.
  JOP 35.1

  Vi trenger litteraturevangelister, predikanter og andre misjonsarbeidere som har mottatt Den Hellige Ånd og har fått del i guddommelig natur. Vi trenger arbeidere som kan kommunisere med Gud og også med medmennesker. Det bekymrer meg å se hvor mange vanskeligheter som fører mennesker bort fra det evangeliske arbeid og dermed hindrer Guds verk. . . . Jeg advarer dem som burde være i litteraturarbeidet og utbre de bøkene som det alle steder er så stort behov for, . om ikke å forlate den gjerningen Herren har kalt dem til. De som Gud har kalt til å utføre evangelisk arbeid, må ikke involvere seg i vanlige forretningsaffærer. Deres sinn burde være omgitt av en atmosfære som fremmer åndelighet. . . . Gud vil at enhver arbeider som bekjenner seg til å tro adventbudskapet, skal hellige kropp og sjel ogJOP 35.2

  ånd til arbeidet med å oppsøke og redde de fortapte.JOP 36.1

  Guds medhjelper
  Bøker som inneholder sannhetens dyrebare lys, ligger i hyllene på våre forlag. De må spres. Det er behov for litteraturevangelister som vil arbeide med disse bøkene i de store byene. Når de går fra hjem til hjem, vil de finne mennesker som hungrer etter livets brød, og til dem kan de tale et ord i rette tid. Det trenges litteraturevangelister som har en byrde for mennesker. Du vil kanskje si: “Jeg er ikke predikant. Jeg kan ikke tale til folk.” Kanskje du ikke kan tale, men du kan tjene. Du kan spørre dem du treffer om de elsker Herren Jesus. Du kan være evangelist. Du kan være Guds medhjelper og virke på samme måte som disiplene da Kristus sendte dem ut. Unge menn og kvinner! Mesteren har kalt dere til å gjøre hans gjerning. Der er hunger i landet etter det rene evangelium.
  JOP 37.1

  Alt i denne verden skal snart forgå. De som ikke har lys over Guds ord og ikke har fulgt med i hans verk, er ikke klar over dette. Gudfryktige menn og kvinner må gå ut og forkynne varselsbudskapet på veier og stier. Inntrengende ber jeg mine brødre og søstre om ikke å engasjere seg i noe som kan hindre dem i å forkynne Kristi evangelium. Dere er Guds talerør. I kjærlighet skal dere fortelle fortapte mennesker om sannheten. “Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt”, sier Kristus. Viser ikke disse ordene tydelig hva en litteraturevangelist skal gjøre? Med Kristus i sitt hjerte skal han gå ut på livets veier og stier og innby til bryllupsfesten. Mennesker fra alle samfunnslag vil komme når de blir innbudt. Noen vil avslå, men heldigvis ikke alle.JOP 37.2

  Det ville være ønskelig om mange flere tusen av våre trosfeller forstod den tiden vi lever I, og det arbeid som skal gjøres fra dør til dør ute på feltet. Det finnes mange, mange mennesker som ikke kjenner sannheten. Også de må høre Frelserens kall. De som er bedrøvet skal oppmuntres, de svake styrkes, de sorgfulle trøstes, og evangeliet skal forkynnes for de fattige.JOP 38.1

  Mesteren kjenner sine arbeidere, og han våker over dem hvor de enn arbeider i hans vingård. Han oppfordrer sin menighet til å stå opp og bli klar over situasjonen. Han ber dem som arbeider i våre institusjoner om å våkne opp og sette krefter i sving som kan fremme hans rike. Man bør sende arbeidere ut på feltet og sørge for at deres interesse ikke blir svekket av mangel på forståeise og utviklingsmuligheter.JOP 38.2

  Dette arbeidet må gjøres. Enden er nær. Mye tid er alt gått tapt da bøker skulle vært utbredt. Seig dem til nær og fjern. Spre dem som løvet om høsten!JOP 38.3

  Dette arbeidet må fortsette, og ingen må hindreJOP 38.4

  det. Mennesker går fortapelsen i møte uten Kristus. De må bli varslet om at han snart vil komme i himmelens skyer.JOP 39.1

  100 der det nå er 1
  Overalt finnes det villfarne får, og arbeidet for dem er blitt forsømt. Ifølge det lyset jeg har fått, vet jeg at hvor det nå arbeider en litteraturevangelist, burde det være hundre.
  JOP 40.1

  Et stort og godt arbeid kan utføres giennom litteraturevangelisme. Gud har utrustet personer med evner og sunt skjønn. De som benytter disse betrodde talenter til hans ære og lar seg lede av bibelske prinsipper, vil ha fremgang. Vi skal arbeide og be og stole på ham som aldri svikter.JOP 40.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents