Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru IX

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 6 — Nasza literatura

  [Część tego artykułu została opublikowana w roku 1908.]

  Wielkie, doniosłe, zadziwiające dzieło ostatniego poselstwa musi być teraz jak nigdy dotąd prowadzone w świecie. Świat musi otrzymać światło prawdy za pośrednictwem Słowa Bożego głoszonego w naszych książkach i czasopismach. Nasze pisma mają udowodnić światu że koniec wszechrzeczy jest bliski, stoi tuż przed drzwiami. Polecono mi powiedzieć naszym wydawnictwom: “Podnieście sztandar wyżej! Głoście poselstwo trzeciego anioła żeby cały świat o nim słyszał. Niech widzi że “tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową”. Objawienie 14,12. Niechaj literatura nasza niesie to poselstwo na świadectwo całemu światu”.S9 61.1

  Naszych pracowników powinniśmy zachęcać żeby całą uwagę poświęcili książkom zawierającym zasady naszej wiary, książkom nauczającym podstawowych nauk Biblii i przygotowujących lud do ostania się w przyszłych czasach próby. Gdybyśmy przez modlitwę, lekcje biblijne i rozumne wykorzystanie naszej literatury przyprowadzili lud do poznania prawdy, to musimy ludzi nauczyć jak mają stać się głosicielami słowa i Jego nauk. Mamy zachęcić ich do upowszechniania książek mówiących o prawdzie biblijnej, których nauki przygotowują lud posiadający płonące lampy a biodra przepasane prawdą. Taki lud się ostoi.S9 61.2

  Myśmy że tak powiem zasnęli jeśli chodzi o zadanie, które by mogło być wykonane przez rozpowszechnianie dobrej literatury. Przeto teraz rozumnie wykorzystując pisma i książki głośmy słowo zdecydowanie i z energią ażeby świat zrozumiał poselstwo jakiego Chrystus udzielił Janowi na wyspie Patmos. Niechaj każdy rozumny człowiek wyznający imię Chrystusa złoży świadectwo: “Koniec wszystkich rzeczy jest już u drzwi. Przygotuj się na spotkanie Boga twego!”S9 62.1

  Nasza literatura powinna być wydawana w wielu językach i docierać wszędzie. Poselstwo trzeciego anioła ma być głoszone przez kaznodziei i słowo drukowane. Wy, którzy wierzycie w prawdę obecnego czasu, przebudźcie się! Waszym obowiązkiem teraz jest zastosować wszelkie możliwe środki aby dopomóc wszystkim, którzy mogą prawdę głosić. Część pieniędzy ze sprzedaży naszych wydawnictw powinna być użyta na zwiększenie urządzeń do produkcji dalszej literatury, która otwiera oczy ślepym i potrafi zaorać odłogiem leżący grunt serca.S9 62.2

  Istnieje niebezpieczeństwo uwikłania się w interesy handlowe i takiego przejęcia się świeckimi sprawami że prawdy Słowa Bożego nie będą mogły wykazać swej czystości ani mocy. Miłość do handlu i zysku uwidacznia się coraz bardziej. Bracia moi! Nawróćcie się naprawdę. Jeżeli był kiedyś taki czas że trzeba było zrozumieć swoją odpowiedzialność, to jest on teraz gdy prawda pada na drogę a sprawiedliwość nie ma przejścia. Szatan spadł z nieba z mocą wielką i działa wszelkimi zwiedzeniami do nieprawości wśród tych, którzy muszą zginąć. Wszystko też co może być poruszone będzie poruszone a niewzruszone będzie stać mocno. Pan wkrótce przyjdzie a my idziemy na spotkanie tragicznych wydarzeń. Moce szatańskie są co prawda niewidoczne ale skutecznie działają nad zniweczeniem życia ludzkiego. Lecz gdy życie nasze ukryje się wraz z Chrystusem w Bogu, to ujrzymy Jego łaskę i zbawienie nasze, Chrystus przyjdzie by ustanowić swoje królestwo na ziemi. Chcemy uświęcić nasze języki i niech będą one używane dla Jego chwały. Pracujmy teraz tak jak żeśmy nigdy przedtem nie pracowali. Napomina się nas abyśmy “... nalegali w czas albo nie w czas”. 2 Tymoteusza 4,2. Mamy czynić wyłomy dla zaofiarowania prawdy. Mamy wykorzystywać każdą sposobność by przyciągnąć dusze do Chrystusa.S9 62.3

  Jako lud musimy na nowo się nawrócić i życie nasze uświęcić abyśmy mogli głosić prawdę Jezusową. Rozpowszechniając naszą literaturę możemy gorącym sercem mówić o miłości Zbawiciela. Jedyny Bóg ma moc odpuszczenia grzechów, jeżeli nie głosimy tego poselstwa nienawróconym, zaniedbanie nasze może spowodować ich zgubę. W naszych pismach publikowane są prawdy Biblii niosące błogosławieństwa ratujące dusze. Wielu jest takich, którzy mogą dopomóc przy sprzedaży naszych czasopism. Pan wzywa nas wszystkich do ratowania ginących dusz. Szatan pracuje by zwieść nawet i wybranych dlatego jest czas by pracować czujnie. Nasze książki i pisma muszą ściągnąć na siebie uwagę, bez wahania musimy głosić poselstwo obecnej prawdy — zbawienie we wszystkich miastach. Czy nie przebudzimy się i nie podejmiemy tego obowiązku?S9 63.1

  Jeżeli studiujemy życie i nauki Chrystusa, każde wydarzenie dostarczy tematu do pełnej wrażenia rozmowy. Podobnie Zbawiciel głosił ewangelię na drogach i ulicach a kiedy mówił, niewielka grupa Jego słuchaczy urosła do wielkiej rzeszy słuchających. Dzisiejsi ewangeliści mają być współpracownikami Chrystusa. Do nich odnosi się zapewnienie dane pierwszym uczniom: “Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je “w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ucząc je przestrzegać wszystkiego com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Mateusza 28,18-20.S9 63.2

  Dzieło jakiego ma dokonać lud Boży zostało wyjaśnione w słowach natchnienia: “Oto Ja posyłam anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki Jego”. Marka 1,2-3. “Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu Ducha swego, on sąd narodom wyda... Nie zamroczy się ani ustanie dokąd nie wykona sądu na ziemi a nauki jego wyspy oczekiwać będą”. Izajasza 42,1-4.S9 64.1

  Bóg zaprasza wszystkich ludzi do poznania żądań swego zakonu. Słowo Jego jest święte i wieczne. Sprawa prawdy ma z Niego przyświecać jak paląca się lampa. Poważne studiowanie Słowa Bożego odsłoni prawdę. Grzech i zła wola nie będą tolerowane, szacunek przypadnie zakonowi Bożemu. “Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i rozpostarł je, który rozszerzył ziemię i co się rodzi na niej, który daje tchnienie ludowi mieszkającemu na niej, a ducha tym co chodzą po niej. Ja Pan wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę twą, przetoż strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. Aby otwierał oczy ślepych a wywodził więźniów z ciemnicy i z domu więzienia siedzących w ciemnościach”. Izajasza 42,5-7. Chrześcijanie muszą brać światło ze Słowa Bożego a potem w wierze iść i udzielać tego światła tym, którzy w ciemnościach żyją.S9 64.2

  Sanatorium California

  24 Mai 1908

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents