Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  EPLEVIN

  (1885) 5T 354-361
  755. Vår tid er preget av mangel på måtehold. Å imøtekomme sidernyterens begjær er en fornærmelse mot Gud. Sammen med andre har du gjort deg skyld i dette. Du har ikke fulgt lyset. Hvis du hadde vandret i lyset, hadde du hverken villet eller kunnet gjøre det du har gjort. Alle som på noen måte har tatt del i slikt vil komme inn under Guds fordømmelse, med mindre de gjør er: fullstendig forandring i sin handlemåte. Du må vise større alvor og straks ta fatt på den viktige gjerningen å frigjøre sinnet for alt som er forkastelig.
  ROV 351.1

  Etter at du så avgjort og bestemt hadde avslått å ta aktiv del i avholdsarbeidet, kunne du fremdeles ha hatt en god innflytelse over andre, om du hadde levd i overensstemmelse med den tro som du bekjenner deg til. Men siden du begynte å produsere eplevin, har du skadet din anseelse og din innflytelse meget. Og det som er enda verre, er at du har brakt skam over sannheten og du har skadet din egen sjel. Du har bygd en mur mellom deg selv og avholdsarbeidet. Din handlemåte har ledet de vantro til å tvile på dine prinsipper. Du har ikke laget rette stier for dine føtter, og de lamme og halte snubler over deg til sin egen fordervelse.ROV 351.2

  I lyset av Guds lov kan jeg ileke se at kristne med god samvittighet kan dyrke humle og lage vin og sider som skal selges på markedet. Disse produktene kan brukes på en fornuftig måte og bli til velsignelse. Men de kan også brukes på en forkjært måte og bli til en stor fristelse og en forbannelse for andre. Sider og vin kan hermetiseres i ugjæret tilstand, og kan holde seg frisk i lang tid. Hvis sider og vin blir brukt i frisk og ugjæret tilstand, vil de ikke forstyrre fornuften. . . .ROV 351.3

  Drukkenskap begynner med måtehold

  Det er mulig å bli beruset av vin og sider som av andre, sterkere drikker. Det er de såkalte alkoholsvake drikkevarene som skaper den verste form for drukkenskap. Under innflytelsen av disse mildere rusdrikkene blir lidenskapene unaturlige, og karakterforandringen merkes tydeligere enn ved bruken av andre sorter rusdrikk. Noen få glass vin eller sider vekker trangen til sterkere drikker. På denne måten blir grunnvollen lagt til avhengighet av alkohol. For manges vedkommende er det absolutt ikke tilrådelig å ha hverken vin eller sider i huset. De har kanskje arvet en viss svakhet for stimulanser, og Satan forsøker stadig å friste dem til å prøve alkoholens virkninger. Og hvis de så gir etter for fristelsen, blir det vanskelig for dem å kunne si nei. Trangen krever å bli tilfredsstilt, og de føyer den til sin egen fordervelse. Hjernen blir sløvet og omtåket. Det er ikke lenger fornuften som rår, og lysten får frie tøyler. Utskeielser, usedelighet og alle slags later er ofte en direkte følge av å nyte vin og gjæret sider.ROV 351.4

  En kristen som er glad i stimulanser, og venner seg til å bruke dem, vokser aldri i nåde. Han fortsetter å være sanselig og upåvirker av det som er edelt og godt. De dyriske lidenskapene hersker over sinnets høyere egenskaper. Dyd og renhet blir forsømt. Måteholdsdrikking er den skolen som utdanner drankere. Gradvis leder Satan dem bort fra måteholdets festning. Vin og sider virker på en så underfundig og besnærende måte at de som drikker, ikke har noen anelse om at de er kommet inn på hovedveien til drankerens slaveri. Smaken for sterkere stimulanser oppøves litt etter litt. Nervesystemet kommer i ulage. Satan holder sinnet i en feberlignende uro, og den som er fanget i drikkens garn, innbiller seg at han er fri og kan styre seg selv. Og han fortsetter å drikke inntil aUe hemninger er brutt ned og alle gode forsetter er kastet vekk. De sterkeste og ærligste beslutningene blir underminert, og de evige interessene er ikke sterke nok til å holde lidenskapene under fornuftens kontroll.ROV 352.1

  Noen av dem som stadig drikker vin og sider; er sjelden synlig beruset, men de er likevel stadig påvirker av stimulansen. De er i en feberlignende tilstand, selv om de ikke er direkte beruser. Men de er i en tilstand som er like farlig som beruselse. Sinnets edlere følelser og evner er blitt fordervet av alkoholen. De som venner seg til å drikke sur sider, har lett for å få forskjellige plager som vattersott, forstyrrelser i leveren, dårlige nerver og blodstigning til hode.t. Mange pådrar seg kroniske sykdommer som en følge av vanemljslg misbruk av alkoholsvake drikkevarer. Noen dør av tuberktIlose eller av hjerneblødning, andre får kronisk mavesår. Alle livsviktige funksjoner blir hemmet og svekket i sin virksomhet. Legene kan fortelle disse vanedrankerne at de lider av alvorlige leversykdommer. Men hvis de vil slå spunsten ut av siderkaggene og aldri fylle dem igjen og aldri drikke sider mer, villivers krefter samle seg igjen, og de vil bli friske.ROV 352.2

  Sider vekker tørsten etter sterkere drikker. På grunn av langvarig mishandling mister maven sin naturlige kraft. Slimhinnene blir irritert, og den må ha en sterkere stimulans for å kunne gjøre sin gjerning. . . . Overalt kan vi se den forferdelige makten som de sterke drikkene har over menneskene. Vi kan se personer i alle samfunnslag og yrker — menn i høye embeter og ansvarsfulle stillinger — berømre menn og store begavelser — mennesker med edle følelser og sterke nerver, med intelligens og sunn fornuft som ofrer alt bare for å føye appetitten. Og disse verdifulle og dyktige menneskene kan under alkoholens makt bli redusert til dyrenes nivå. I mange tilfelle begynte de på sin vei nedover ved å drikke vin og sider.ROV 353.1

  Vi må representere heisereformen

  Jeg blir bedrøvet når jeg hører at intelligente menn og kvinner som bekjenner seg til å være kristne, sier at det ikke er galt å lage ugjæret vin og sider, for så lenge som den er ugjæret, blir folk ikke beruset av den. Men jeg vet at det finnes en annen side av saken, og denne siden vil de ikke se. De har lukket øynene for de fryktelige følgene av å bruke disse stimulansene. . . .ROV 353.2

  Vi som et folk bekjenner oss til å være reformvennlige lysbærere i verden. Vi skal være Guds trofaste vektere som skal passe på at Satan ikke får anledning til å forderve appetitten. Vi må stille oss selv med vårt eksempel og vår innflytelse på helsereformens side. Vi må avstå fra alt som kan sløve samvittigheten eller utsette oss for fristelser. Vi må ikke åpne noen dør for Satan. Han må ikke få makt over mennesker som er skapt i Guds bilde. Hvis alle var årvåkne og voktet nøye på de såkalte milde og uskyldige typer vin og sider, ville hovedveien til drukkenskapens last bli stengt. Det som er nødvendig for alle, er en fast vilje og beslutning om ikke å røre eller smake disse tilsynelatende uskyldige produktene. Da vil avholdsreformen bli sterk, varig og grundig. . . .ROV 353.3

  Verdens forløser som visste nøyaktig hvordan samfunnsforholdene skulle bli i de siste dager, sa at fråtseri og drukkenskap ville bli de mest alminnelige synder i denne tiden. Han sa at slik som det var i Noahs dager, skal det også bli i tiden før Menneskesønnen kommer igjen.ROV 353.4

  “For liksom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.” Matt. 24, 38. 39. Ja, slik skal altså forholdene være i de siste dager. De som tror på Jesu ord og advarsler, vil vise den største forsiktighet for ikke å komme inn under fordømmelsen.ROV 354.1

  Brødre! La oss se på dette spørsmålet i lyset av Guds ord. Vi må stille vårt eksempel og vår innflytelse helt på avholdsreformens side. Epler og druer er Guds gaver. De kommer vel med som sunne og gode næringsmidler. Men de kan også misbrukes. Gud har allerede sendt sykdommer både på druene og eplene på grunn av menneskenes syndige misbruk av dem. Men vi står overfor verden som helsereformatorer. Vi må ikke gi de vantro den minste anledning til å klandre vår tro. Jesus sa: “I er verdens salt!” “I er verdens lys!” La oss vise at vårt hjerte og vår samvittighet et under den guddommelige nådes forvandlende innflytelse. Vi må vise at vårt liv er ledet av de hellige prinsippene i Guds lov, og at vi følger dem selv om de krever at vi skal gi avkall på timelige fordeler.ROV 354.2

  Under mikroskopet

  (1905) M.H. 332, 333
  756. Mennesker som har arvet en viss tendens til å like stimulanser, burde hverken smake eller se vin, øl eller sider. Slike drikkevarer burde aldri finnes innenfor deres rekkevidde. De blir fristet bare ved synet av dem. Mange har ingen betenkeligheter ved å kjøpe ugjæret sider. Den synes å være helt uskadelig. Men den holdet seg søt og frisk bate i en forholdsvis kort tid, og så begynner gjæringen. Mange synes at den skarpe smaken som den får når den gjærer, er god, og de nøler med å innrømme at den er gjæret og sterk.
  ROV 354.3

  Det er farlig for helsen å drikke endog den søte sideren som lages i alminnelighet. Hvis folk kunne se i mikroskopet hva sideren inneholder, ville bare få av dem bry seg om å drikke den. Mange ... dem som lager sider, er ikke nøye med hva slags frukt de får til å presse saft av. De bruker både ormspiste og halvråtne epler. Folk som aldri ville tenke på å spise giftige, råtne epler, drikker sider som er laget av den slags frukt. Og de kallet det for en delikatesse.ROV 354.4

  Men mikroskopet viser at endog med det samme saften kommer fra pressen, er den uskikket som drikk. Man oppnår å bli beruset både av vin, øl og sider, og denne beruselsen er like ekte som den man får av sterkere drikkevater. De svakere vinet, sidet og øl vekker lysten til sterkere stimulanser, og på den måten blir man vanedranker. Måteholdsdrikkingen er den skolen som utdanner drankere. Men disse milde stimulansene virker på en så snedig måte at de som nyter dem, ikke aner noen fare, og de vet ikke om at de er kommet inn på hovedveien til drukkenskapens slaveri.ROV 355.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents