Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  En alvorlig drøm

  Natten den 30.april 1871, trak jeg mig tilbage for at hvile i en meget nedtrykt tilstand. Jeg har været i en meget nedtrykt tilstand. Jeg har ofte bedt under frygtelige plager om lindring. Jeg har bedt indtrængende efter hjælp og styrke fra Gud, så jeg kan komme over den store nedtrykkelse der lammede min tro og håb og gjorde mig nyttesløs. Den nat havde jeg en drøm som gjorde et meget stort indtryk på mig. Jeg drømte at jeg deltog i et vigtigt møde hvor et stort selskab var forsamlet. De bestormede Herren i bøn for særligt lys. Nogle få synes at pines i ånden, deres følelser var intense; med tårer græd de højt efter hjælp og lys. Vore mest fremtrædende brødre var med i dette meget indtryksfulde drama. Bror A lå lammet på gulvet, øjensynlig i store kvaler. hans hustru sad blandt et selskab af ligegyldige tilskuere. Hun så ud som om hun ville have alle til at forstå at hun foragtede dem som ydmygede sig selv på den måde.VM2 604.1

  Jeg drømte at Herrens Ånd kom over mig og jeg rejste mig midt blandt gråden og bønnerne og sagde: Herren Guds Ånd er over mig. Jeg følte mig tilskyndet til at sige til dig at du må begynde at arbejde personligt for dig selv. Du ser hen på Gud og ønsker at han skal gøre det arbejde for dig som han har overladt dig at gøre. Hvis du selv vil gøre det arbejde som du ved du burde gøre, så vil Gud hjælpe dig når du har brug for det. Du har ladet de ting som Gud har overladt til dig ligge ugjorte hen. Du er blevet kaldet af Gud til dit arbejde. Havde du fulgt det lys som han har givet, så ville han lade mere lys skinne på dig; men så længe du tilsidesætter de råd, advarsler og irettesættelser der er givet, hvordan kan du da forvente at Gud giver dig mere lys og velsignelser for forsømmelse og foragt? Gud er ikke som mennesker; han er ikke til at spøge med.VM2 604.2

  Jeg tog den dyrebare bibel og omgav den med adskillige Vidnesbyrd for menigheden til Guds folk. Her, sagde jeg, imødekommes næsten alle sager. De synder de skal undgå peges ud her. De råd de ønsker kan findes her, i andre situationer der er ligesom deres egen. Gud har været tilfreds med at give jer linie efter linie og forskrift efter forskrift. Men der er ikke mange af jer som virkelig ved hvad Vidnesbyrdene indeholder. I er ikke fortrolig med skiften. Hvis I havde gjort Guds ord til jeres studium, med et ønske om at nå bibel-normen og opnå kristen fuldkommenhed, ville I ikke have haft brug for Vidnesbyrdene. Det er fordi I ikke har gjort jer selv bekendt med Guds inspirerede bog at han har forsøgt at nå jer ved hjælp af enkle, direkte vidnesbyrd, påkalde jeres opmærksomhed til de inspirerede ord som i ikke har adlydt og tilskynde jer til at danne jeres vandel i overensstemmelse med den rene ophøjede lære.VM2 605.1

  Herren ønsker at advare jer, irettesætte, råde, igennem de givne vidnesbyrd og indprente jeres sind med vigtigheden af hans ords sandhed. De skrevne vidnesbyrd skal ikke give nyt lys, men livagtigt indprente i hjertet inspirerede sandheder der allerede er åbenbaret. Menneskets pligt over for Gud og sit medmenneske har direkte været angivet i Guds ord; alligevel er kun få af jer lydige over for lyset I har fået. Yderligere sandheder er ikke offentliggjort; men Gud har igennem Vidnesbyrdene gjort allerede kendte sandheder mere simple og på sin egen valgte måde bragt dem frem for folk for at vække og indprente deres tanker med dem, så alle er uden undskyldning.VM2 605.2

  Stolthed, egenkærlighed, had, misundelse og skinsyge har omtåget opfattelsesevnen og den sandhed, som vil gøre jer forstandige til frelse, har mistet sin styrke og kan ikke fortrylle og styre sindet. De helt grundlæggende principper for gudsfrygt forstås ikke fordi der ikke er en hunger og tørst efter bibelkundskab, hjerterenhed og livshellighed. Vidnesbyrdene skal ikke forklejne Guds ord, men ophøje det og lede tankerne hen til det, så sandhedens skønne enkelhed kan gøre indtryk på alle.VM2 605.3

  Jeg siger endvidere: Ligesom Guds ord er indmuret i disse bøger og tidsskrifter, lige sådan har Gud muret jer ind med irettesættelser, råd, advarsler og opmuntring. Her skriger I efter Gud, i jeres sjæles smerte, for mere lys. Jeg er bemyndiget af Gud til at fortælle jer at intet andet lys vil skinne igennem Vidnesbyrdene på jeres stivej før i gør praktisk brug af det lys der allerede er givet. Herren har muret omkring jer med lys; men værdsætter ikke lyset; I har trådt på det. Medens nogle har foragtet lyset, har andre sat det til side, eller kun fulgt det i ligegyldighed. Nogle få har ladet deres hjerter adlyde det lys som Gud har fundet for godt at give dem.VM2 606.1

  Nogle som har fået særlige advarsler igennem vidnesbyrdet har på nogle få uger glemt den irettesættelse de har fået. Vidnesbyrdene til nogle er adskillige gange blevet gentaget, men de har ikke anset dem for at være af tilstrækkelig betydning. De har været for dem ligesom tomme historier. Havde de respekteret det lys de havde fået ville de have undgået tab og prøvelser som de anser for hårde og strenge. De kan kun kritisere sig selv. De har lagt et åg på deres egne skuldre som de finder svært at bære. Det er ikke det åg som Kristus har lagt på dem. Guds omsorg og kærlighed blev udvist for deres bedste; men deres egenkærlige, onde, vantroende sjæle kunne ikke se hans godhed og barmhjertighed. De jager i deres egen klogskab indtil de er overbebyrdede af trængsler og forvirret af rådvildhed, er indfanget af Satan. Når I samler det lys som Gud har givet jer tidligere, så vil han give jer en forøgelse af lys.VM2 606.2

  Jeg blev vist tilbage til det gamle Israel. Gud gav dem sin lov, men de ville ikke adlyde den. Han gav dem da ceremonier og forordninger, så Gud kunne erindres når de udførte disse. De var så tilbøjelige til at glemme ham og hans krav på dem at de var nød til at være ved ilden for at erkende deres forpligtelse i at adlyde og ære deres Skaber. Havde de været lydige og elsket at holde Guds bud, ville mængden af ceremonier og forordninger ikke være påkrævet.VM2 607.1

  Hvis folket, som nu bekendte sig til at være Guds særlige ejendom, blot ville adlyde hans forlangender og som er udmøntet i hans ord, ville særlige vidnesbyrd ikke gives for at vække dem til deres pligt og give dem et indtryk af deres syndighed og deres frygtelige fare for ikke at adlyde Guds ord. Folks samvittighed blev sløvet fordi lyset blev sat til side og forsømt og foragtet. Og Gud vil fjerne disse vidnesbyrd fra folket og vil fratage dem styrke og ydmyge dem.VM2 607.2

  Jeg drømte at, medens jeg tale faldt Guds kraft over mig på den mest bemærkelsesværdige måde og jeg var frataget al styrke, dog var jeg ikke i et syn. Jeg mente at min mand rejste sig op for folket og udbrød: “Dette er Guds forunderlige kraft. Han har gjort Vidnesbyrdene som et stærkt middel til at nå sjæle og han vi arbejde endnu mægtigere igennem dem end han hidtil har gjort. Hvem vil være på Herrens side?VM2 607.3

  Jeg drømte at en hel del mennesker øjeblikkeligt sprang på og besvarede kaldet. Andre sad triste, nogle viste hån og foragt og nogle få synes at være helt urørte. En stod ved min side og sagde: “Gud har oprejst dig og har givet dig ord at tale til folk og til at nå hjerter som han ikke har givet til nogen anden. Han har tilpasset dine vidnesbyrd til at møde problemer der har behov for hjælp. Du bør være urokkelig over for foragt, hån, bebrejdelse og kritik. For at være Guds særlige redskab, bør du ikke læne dig op ad nogen andre end ham alene og, ligesom den omklamrene vin, lad dine slyngtråde vikle sig omkring ham. Han vil gøre dig til et middel hvorigennem han kan viderebringe sit lys til folk. Du må hver dag samle styrke fra Gud for at stå stærkt, så dine omgivelser ikke kan dæmpe eller fordunkle det lys han har ladet skinne på sit folk igennem dig. Det er Satans særlige mål at forhindre dette lys fra at komme til Guds folk, som behøver det så stærkt i blandt disse sidste dages farer.VM2 607.4

  “Din medgang lægger i din simpelhed. Lige så snart du afviger fra denne og former dit vidnesbyrd for hvemsomhelst, er din styrke væk. Næsten alt i denne tidsalder er overfladisk glans og uvirkeligt. Verden vrimler med vidnesbyrd der behager og fortryller et øjeblik og ophøjer selvet. Dit vidnesbyrd er af en anden karakter. Det skal gå ned i livets små detaljer, holde den svage tro fra at uddø og få det mest mulige ud af troende, at de må skinne som lys i denne verden.VM2 608.1

  “Gud har givet dig sit vidnesbyrd, til at fremstille den sande tilstand for den frafaldne og synderen og fremstille det umådelige tab han opretholder ved at forsætte i synd. Gud har indprentet dette på dig ved at give dig det i syner som han ikke har givet til andre nulevende og efter det lys han har givet er du ansvarlig for disse ting. “Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskares Herre.” Opløft din røst som en basun og vis mit folk deres overtrædelser og Israels hus deres synder.”VM2 608.2

  Denne drøm havde en kraftfuld indflydelse på mig. Da jeg vågnede, var min pine væk, mit humør var godt og jeg fattede en styrke og livskraft som jeg i månedsvis havde været fremmed over for. Det var som om at Guds engle var hvervet til at bringe mig lindring. Uudsigelig taknemmelighed fyldte mit hjerte for denne store forandring fra fortvivlelse til lys og lykke. Jeg vidste at den hjælp kom fra Gud. Denne åbenbaring var for mig som et mirakuløst tegn på Guds barmhjertighed og jeg er dybt taknemmelig for hans kærlighed.VM2 608.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents