Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vidnesbyrd for menigheden bind 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Lejesvenden undertrykkes

  Kære bror J: En stor alvor har hvilet på mit sind siden synet fredag aften den 12 juni 1868. Jeg fik vist at du ikke kendte dig selv. Du har ikke været forsonet med det vidnesbyrd der blev givet til dit tilfælde og har ikke gjort et grundigt arbejde til fornyelsen. Jeg blev henvist til Esajas: “Nej, faste efter mit sind er at løse gudløshedens lænker. at løsne ågets bånd, at slippe de kuede fri og sønderbryde hvert åg, at bryde dit brød til de sultne, bringe hjemløse stakler i hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine landsmænd.” Hvis du gør dette, vil de lovede velsignelser gives.VM2 156.1

  Du må rejse spørgsmålet, “Hvi faster vi, uden du ser os, spæger os, uden du ænser det?” Gud har givet dig grunde til hvorfor dine bønner ikke besvares. Du troede at du fandt begrundelserne i andres liv og har lagt skylden over på dem. Men jeg så at der hos dig selv var tilstrækkelige grunde. Du har et arbejde at udføre med at bringe dit eget hjerte i orden. Du burde indse at arbejdet skulle begynde med dig selv. Du har undertrykt den nødlidende og gavnet dig selv ved at udnytte det de nødlidende mangler. Med hensyn midler, har du været nøjeregnende og handlet uretfærdigt. Du har ikke varet i besiddelse af den venlige, ædle og ædelmodig ånd som altid skulle karakterisere en Kristi efterfølgers liv. Du har holdt lejesvendens løn nede. Du så en fattig påklædt, hårdt arbejdende person som du vidste var samvittighedsfuld og gudsfrygtende; alligevel tog du fordel af hende fordi det kunne du gøre. Jeg så at synet og forståelsen af hendes mangler blev forsømt og den lille løn hun fik udbetalt er nedskrevet i himlen som var det gjort mod Jesus i stedet for hans hellige. Som du har gjort mod Kristi mindste disciple, har du gjort mod ham. Himlen har set al din tilbageholdenhed mod dem som har tjent i dit hus og det vil nøjagtig stå nedtegnet imod dig, medmindre det angres og det gives tilbage. Et forkert træk gør mere skade end var det ugjort i årevis. Hvis den der begår fejl kunne se omfanget af det onde, ville det vriste sig fra hans kvalfulde sjælsråb. Med hensyn til midler er du egenkærlig. I Bror K’s tilfælde pegede Guds engle på dig og sagde: “Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.”VM2 156.2

  Disse tilfælde jeg nu har nævnt er ikke de eneste. Jeg ville gerne om du kunne se disse ting som himlen har åbnet for mig. Sindende er sørgeligt bedragede. Det er Kristi religion du behøver. Han behagede ikke sig selv, men levede for at gavne andre. Du har et arbejde at gøre og du burde ikke miste tid hvor du skal ydmyge dit hjerte for Gud og ved ydmyge bekendelser fjerne pletterne fra din kristne karakter. Så kan du engagere dig i det højtidelige arbejde i at arbejde for andres frelse uden at gøre så mange fejltrin.VM2 157.1

  Hvad er din tid blevet brugt til, brugt til det noget Gud ikke har se sendt dig ud til? Dine tanker er blevet præget, oplevelser er opnået, som det vil kræve megen arbejde at udviske. Sjæle vil flakke om i mørke, forvirring og vantro og nogle vil aldrig komme sig over det. Med faste og alvorlig bøn, med dyb hjertegranskning, streng selvransagelse, blotlæg sjælen, lad ingen handling undvige din kritiske gennemgang. Så kan du, med selvet dødt og livet skjult i Kristus, ofre dine ydmyge bønner. Hvis du viser hensyn til synden i dit hjerte, vil Herren ikke høre dig. Havde han hørt dine bønner, ville du være ophøjet. Satan står stadig parat til at få det meste ud af det han har vundet.VM2 157.2

  Oh, hvor betydningsfuldt det er at trofasthed i det små kendetegner vort liv, så sand renhed viser sig i alle vore handlinger og at vi altid har i tanke at Guds engle tager enhver handling til efterretning! Det som vi tildeler andre skal igen tildeles os. En ængstelighed burde du altid nære så du ikke handler uretfærdigt og selvisk. Ved sygdomme og modgang fjerner Herren meget mere fra os, end det vi opnår ved binde op om de fattiges ydre. En retfærdig Gud vurderer nøjagtig alle vore motiver og handlinger.VM2 158.1

  Bror og søster L blev fremstillet for mig. Kærlighed til verdens havde sådan spist sand gudfrygtighed ud og lammet sindes kræfter at sandheden ikke kunne have en forvandlende indflydelse på liv og karakter. Kærlighed til verden har lukket deres hjerter for medfølelse og for et hensyn til andres behov; dens ånd har adskilt dem fra Gud. Bror og søster, I har et arbejde at gøre med at komme op fra verdens snavs; I behøver at gøre jer alvorlige bestræbelser på at overvinde jeres kærlighed til verden, jeres selviskhed og jeres gerrighed. Dette er synder der forbander Guds folk. Jeg blev vist tilbage til den menneskegruppe i levede i tidligere indtil i rejste til ___. I var der nøjeregnende og fordringsfulde med jeres omgang med andre og udnyttede det hver gang I kunne det. Jeg prøvede at finde de ædle selvopofrende og godgørende træk i jeres liv, men kunne ikke, de var så sjældne. Jeres lys har skinnet for andre på en sådan måde at de har følt væmmelse for jer og jeres tro. Sandheden har været gjort til skamme på grund af jeres nøjeregnethed og overlist. Måtte Gud hjælpe jer til at se alt og til at have had til dette onde som han har. Lad jeres lys skinne sådan at andre ledes til at forherlige jeres Fader som er i himlen, når de ser jeres gode gerninger. Gud er blevet vanæret med jeres fremgangsmåde, for den er afmærket af egenkærlighed. Han er stadig mishaget ved den og vil behandle jer derefter i dommen, medmindre I frigører jer selv fra denne smålighed og søger at helliges ved sandheden. Tro uden gerning er død. Tro vil aldrig frelse medmindre den underbygges af gerninger. Gud forlanger af jer at I skal øve godgørenhed, være rige på gode gerninger, gerne give og dele med andre og således samle sig skatte, der kan blive en god grundvold for den kommende tid, så I kan gribe det virkelige liv.VM2 158.2

  Jeg fik vist at I holdt daglejerne nede i deres løn. I har taget fordele af omstændighederne og skaffet jer hjælp for den mindste betaling. Dette har ikke behaget Gud. I burde gavmildt betale for den hjælp I har fået, al den hjælp i har opnået. Gud ser og ved det. Hjertetes Ransagelsesmand kender til dets tanker og hensigter. Enhver doller vundet på den måde, vil hvis den holdes tilbage spredes i ulykke og sorg. Verden, verden, verden, har for jer været dagens orden. Sjælenes frelse blev underordnet. Oh, om I kunne, i evighedens lys, se præcis, hvordan Gud ser på disse ting. I ville være skrækslagne og ikke hvile før I gav pengene tilbage.VM2 159.1

  I har fået lys vedrørende helsereformen, men tog ikke imod det og levede op til det. I tilfredsstillede appetitten og lærte jeres dreng en kedelig lektie ved at lade ham spise hvad han valgte og hvornår han ville. Af kærlighed for verden fortsatte I med at arbejde på højtryk. Guds hånd var fjernet, og I var overladt til jeres egen svaghed. Således vaklede I begge ved gravens rand, alligevel undlod I at lære den lektie i mange henseender som Gud ville have I skulle. I beholdt jeres kærlighed for verden. Jeres egenkærlighed for vinding, jeres smålige, nøjeregnende handlemåde, blev ikke lagt væk. I værdsatte ikke hendes forståelse, venlige omsorg, årvågne ømhed, som var bekymrede for jeres sygdomme. Hvis i ville, så kunne det lede jer til at vise en ædel godgørenhed udover den tarvelige behandling hun fik, som havde været tro mod jer. I har baseret jer på den fattige; i har handlet uden grund. “En strør om sig og gør dog fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.”VM2 159.2

  Idet disse ting blev fremstillet for mig, var det som om at Satan havde været i besiddelse af en magt til at forblænde sindende ved kærlighed til verden, så selv de bekendene kristne glemmer, eller mister al sans for kendsgerningen om Guds eksistens og at hans engle skriver alle menneskebørnenes gerninger ned, så enhver simpel, lille handling, er skrevet i livets bog. Hver dag har sin nedtegnelse af uopfyldte pligter, forsømmelse, egenkærlighed, bedrag, svig, list. Hvor mange onde gerninger vil ikke hobe sig op til den endelige dom! Når Kristus skal komme, er “hans løn... med ham, hans vinding foran ham,” for at sætte ethvert menneske til regnskab efter hans gerninger. Hvilken revolution vil det ikke blive! Hvilken forvirring vil der ikke være for nogle, idet deres livs handlinger afsløres på historiens sider!VM2 160.1

  “Hør dog, mine elskede brødre! Har Gud ikke udvalgt dem, der er fattige i verdens øjne, til at være rige i tro og arvinger til det Rige, han har lovet dem, der elsker ham? Men I har vist ringeagt for den fattige!” “Hvad nytter det, mine brødre! om en siger, han har tro, når han ikke har gerninger? kan troen måske frelse ham? Hvis en broder eller søster mangler klæder og dagligt brød og en af jer siger til dem: “Gå bort i fred, klæd jer varmt og spis jer mæt, men ikke giver dem det, legemet behøver hvad nytter det så? Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.” I må tro på hele sandheden; også selvom dens grundsætninger ikke er ført helt ud i jeres liv, jeres bekendelse vil ikke frelse jer. Satan tror og skælver. Han arbejder. Han ved at hans tid er kort og han er kommet ned i stor kraft for at udføre sine onde gerninger alt efter hans tro. Men Guds bekendende folk understøtter ikke deres tro ved deres gerninger. De tror at tiden er kort og griber alligevel begærligt efter denne verdens goder, som om verden skulle stå et tusinde år som den er nu.VM2 160.2

  Egenkærlighed markeres i manges handlemåde. “Men den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød og lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Børnlille, lad os ikke elske med ord, ej heller med tunge, men i gerning og sandhed. Derpå skal vi kende, at vi er af sandheden; og da kan vi for hans åsyn stille vore hjerter tilfreds, hvad end vort hjerte måtte fordømme os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. I elskede, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt.”VM2 161.1

  Afklæd jer selv egenkærlighed og arbejd gennemgribende for evigheden. Gør rent bord for fortiden og fremstil ikke den hellige sandhed I bekender at leve i nu, som I gjorde før. Lad jeres lys skinne således at andre, ved at se jeres gerninger, ledes til at forherlige vor Fader i himlen. Stå på den evige sandheds ophøjede platform. Få styr på alle jeres forretningsanliggender i dette liv i streng overensstemmelse med Guds ord.VM2 161.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents