Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Chrześcijański dom

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Małżeństwa zakazane

  Małżeństwo mieszane — W świecie chrześcijańskim istnieje zadziwiające i niepokojące zobojętnienie na nauki Słowa Bożego dotyczące małżeństw wiernych z niewiernymi. Wielu, którzy wyznają miłość i bojaźń Bożą, woli dać posłuch własnym skłonnościom, niż przyjąć radę Nieskończonej Mądrości.ChD 36.1

  W sprawie, która ma zasadnicze znaczenia dla szczęścia i dobra obydwu stron w tym życiu, jak i w życiu przyszłym, odrzuca się rozum, rozsądek i bojaźń Bożą, a idzie się za ślepym popędem i kieruje się uporem.ChD 36.2

  Ludzie, którzy są skądinąd mądrzy i rozsądni, zatykają uszy na tę radę; są głusi na wezwania i prośby przyjaciół i krewnych oraz sług Bożych. Przestrogi i zalecenia ostrożności uważa się za niewłaściwe wtrącanie się, a prawdziwego przyjaciela, który ma dość odwagi, by udzielić napomnienia — za wroga. Wszystko dzieje się według życzeń szatana. On rzuca urok na duszę, oczarowuje ją i zaślepia. Zatraca się rozsądek ulegając pożądliwości; niskie namiętności biorą przewagę, aż ofiara zwykle za późno budzi się i widzi, że jest nieszczęśliwa. Nie jest to obraz wzięty z fantazji, ale prawdziwy. Bóg nie aprobuje związków, których wyraźnie zakazał.ChD 36.3

  Boskie rozkazy są jasne — Pan rozkazał starożytnemu Izraelowi, by nie zawierał małżeństw z okolicznymi ludami bałwochwalczymi: “Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna,...” Powód jest podany. Nieskończona mądrość przewidując następstwa takich związków, oświadcza: “... Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił.” “Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.”ChD 36.4

  W Nowym Testamencie są podobne zakazy odnoszące się do małżeństwa wiernych z niewiernymi. Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian oświadcza: “Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu”. Zaś w 2 Liście do Koryntian pisze: “Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.”ChD 36.5

  Przekleństwo Boże spoczywa na wielu przedwczesnych i niewłaściwych związkach małżeńskich, jakie zawiera się w obecnym czasie. Gdyby Biblia pozostawiła te kwestie niewyjaśnione, wtedy kierunek, w jakim podąża licznie dzisiejsza młodzież nawiązująca stosunki między sobą, można by łatwo usprawiedliwić. Lecz wymagania biblijne nie są połowicznymi zakazami; one wymagają doskonałej czystości myśli, słowa i czynu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że Jego Słowo jest światłością dla nóg i nie jesteśmy narażeni na zmylenie drogi obowiązku. Młodzież obowiązkowo powinna radzić się Go i pilnować tych rad, gdyż często popełnia pomyłki odstępując od przykazań.ChD 37.1

  Bóg zabrania pobierania się wiernych z niewiernymi — Lud Boży nigdy nie powinien wstępować na zakazany teren. Bóg zabrania zawierania małżeństw wiernych z niewiernymi. Lecz bardzo często nienawrócone serce idzie za własnymi pragnieniami i zawiera się małżeństwo nie aprobowane przez Boga. Z tego powodu wielu ludzi żyje bez nadziei i bez Boga na świecie. Ich szlachetne dążenia zamierają; łańcuchem okoliczności trzymani są w szatańskiej sieci. Ci, co pozwalają, by kierowały nimi podniety i namiętności, zbiorą gorzkie żniwo w tym życiu i mogą utracić życie wieczne.ChD 37.2

  Wyznający prawdę depczą wolę Boga wiążąc się z niewiernymi; tracą Jego względy i popełniają czyny, za które trzeba będzie gorzko pokutować. Niewierny może posiadać doskonały charakter, lecz fakt, że on lub ona nie stosuje się do wymagań Bożych i zaniedbuje zbawienie, jest wystarczającym powodem, dla którego nie powinno się zawierać takiego związku. Niewierny może być podobny do młodzieńca, do którego Jezus skierował słowa: “Jednego ci nie dostaje” — a to jedno było najważniejsze.ChD 37.3

  Przykład Salomona — Są ludzie niskiego stanu i niewykształceni, których życie Bóg by przyjął i uczynił użytecznym na ziemi i dla chwały niebios, lecz szatan usilnie działa, aby zniweczyć Jego plany, zaprowadzić ich do zguby przez małżeństwo z takimi osobami, których charakter zatarasuje drogę prowadzącą do życia wiecznego. Tylko nieliczni uchodzą zwycięsko z tych sideł.ChD 38.1

  Szatan dobrze przewidział skutki; dlatego w początkowych latach panowania Salomona — latach wspaniałych dzięki mądrości, dobroczynności i sprawiedliwości króla — usiłował stworzyć wpływy, które by podstępnie podkopały w Salomonie wierność zasadom i rozłączyły go z Bogiem. A że mu się to powiodło, wiemy z historii: “Salomon spowinowacił się z faraonem, królem egipskim, biorąc córkę faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego”.ChD 38.2

  Zawierając sojusz z pogańskim narodem i pieczętując ugodę małżeństwem z bałwochwalczą księżniczką, Salomon zlekceważył mądre zarządzenie Boże dane dla zachowania czystości ludu. Nadzieja, że Egipcjanka może się nawrócić, była słabą próbą usprawiedliwienia grzechu. Naruszając wyraźny rozkaz odseparowania się od pogańskich narodów, król połączył swoją moc duchową z fizyczną siłą pogańską.ChD 38.3

  Przez pewien okres Bóg w Swym miłosierdziu opanował skutki tego strasznego błędu. Żona Salomona nawróciła się; król postępując mądrze mógłby uczynić wiele dla zahamowania złych mocy, które przez nierozwagę puścił w ruch. Lecz Salomon począł tracić z oczu źródło swej siły i sławy. Namiętności wzięły górę nad rozsądkiem. W miarę jak wzrastała pewność siebie, próbował wykonać boski zamiar na swój sposób...ChD 38.4

  Wielu pozornych chrześcijan myśli podobnie jak Salomon, że mogą łączyć się z niepobożnymi, gdyż w ten sposób będą mogli wywierać dobroczynny wpływ na tych, którzy są w błędzie; lecz jakże często sami wpadają w pułapkę, tracą wiarę, porzucają zasady i odłączają się od Boga. Jeden fałszywy krok prowadzi do drugiego, aż wreszcie dochodzi się do stanu, gdzie nie ma już nadziei na zerwanie łańcucha, którym się związali.ChD 38.5

  Wymówka: “Jego stosunek do religii jest życzliwy” — Często używa się wykrętu, że niewierny sprzyja religii i że posiada wszystkie cechy, jakich sobie życzyć można u towarzysza życia prócz tej jednej, że nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Wierzącemu może nasunąć się myśl o niesłuszności łączenia się na całe życie z niewiernym, jednak w dziewięciu wypadkach na dziesięć skłonność bierze górę. Duchowy upadek zaczyna się z chwilą, gdy się składa śluby; religijny zapał gaśnie, odpada jedna zasada po drugiej, wreszcie oboje stają pod czarnym sztandarem szatana. Już w uroczystościach weselnych góruje duch świecki nad sumieniem, wiarą i prawdą. W nowym domu nie przestrzega się godziny modlitwy. Oblubieniec i oblubienica wybrali siebie, a opuścili Jezusa.ChD 39.1

  Zmiana u osoby wierzącej — Początkowo małżonek niewierzący może nie okazywać sprzeciwu w nowej sytuacji; lecz gdy zwraca mu się uwagę na jakąś prawdę biblijną, by ją wspólnie rozpatrzyć, wtedy słyszy się odpowiedź: “Wyszłaś za mnie wiedząc kim jestem; nie życzę sobie, byś mnie niepokoiła. Odtąd chcę, abyś zrozumiała, że nie życzę sobie żadnych rozmów na temat twoich osobliwych poglądów”. Jeśli strona wierząca będzie okazywała szczególną gorliwość w swej wierze, może to uchodzić za niegrzeczność wobec tego, kogo nie interesują chrześcijańskie doświadczenia.ChD 39.2

  Osoba wierząca dochodzi do wniosku, że powinna poczynić pewne ustępstwa na rzecz wybranego przez siebie towarzysza czy towarzyszki, biorąc udział w światowych rozrywkach. Początkowo dzieje się to z wielkim ociąganiem i wahaniem, lecz później zainteresowanie prawdą coraz bardziej słabnie i miejsce wiary zajmuje wątpliwość i niewiara. Nikt by nie przypuszczał, że ten, kiedyś tak gorliwy, mocny i sumienny, wierzący, oddany naśladowca Chrystusa mógłby się kiedykolwiek stać istotą tak wątpiącą i chwiejną, jaką jest obecnie. O, jakiej zmiany dokonało to nierozsądne małżeństwo!ChD 39.3

  Jest rzeczą niebezpieczną zawierać mieszane, jeżeli chodzi o wyznanie, związki. Szatan dobrze wie, że godzina zawarcia takiego małżeństwa zamyka u wielu historię ich religijnego doświadczenia. Są straceni dla Chrystusa. Mogą przez jakiś czas czynić wysiłki, by wieść chrześcijańskie życie, lecz będą napotykać na silny wpływ przeciwnego kierunku. Kiedyś mówienie o swej wierze i nadziei było ich przywilejem i radością; teraz nie chcą nawet wspominać tego przedmiotu wiedząc, że osoba, z którą związali swój los, wcale się tym nie interesuje. Na skutek tego w sercu zamiera wiara w kosztowną prawdę, a szatan snuje podstępną pajęczynę niedowiarstwa.ChD 40.1

  Ryzyko utraty radości niebios — “Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?”. “Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.” Lecz jaki ukazuje się widok? Gdy jedno z tych ściśle złączonych z sobą zajęte jest sprawami Bożymi, drugie jest obojętne i wrogie; gdy jedno szuka drogi życia wiecznego, drugie znajduje się na szerokiej drodze śmierci.ChD 40.2

  Setki osób porzuciły Chrystusa i niebo na skutek małżeństwa z nienawróconymi. Czy może tak być, aby miłość i jedność z Chrystusem miały tak małą wartość, że woli się towarzystwo nędznego śmiertelnika niż obecność Jezusa? Czy tak mało cenią niebo, że są gotowi stracić jego radości w zamian za osobę, która nie miłuje Zbawiciela?ChD 40.3

  Łączyć się z niezbożnym znaczy wkraczać na teren szatański. Zasmucacie Ducha Bożego i tracicie Jego ochronę. Czy możecie pozwolić sobie podjąć walkę o życie wieczne mając przeciwko sobie takie przeciwności?ChD 40.4

  Zapytajcie sami siebie: “Czy niewierny prawdzie mąż nie odprowadzi moich myśli od Jezusa? On kocha uciechy tego świata bardziej niż Boga; czy nie doprowadzi mnie do wybrania rzeczy, które on kocha?” Droga do życia wiecznego jest stroma i trudna. Nie bierz dodatkowych ciężarów, które by opóźniały twój postęp.ChD 40.5

  Dom, z którego nigdy nie znikają cienie — Serce pragnie miłości, lecz nie jest ona ani tak silna, ani dość czysta, ani tak kosztowna, by mogła zastąpić miłość Jezusa. Tylko w Zbawicielu może niewiasta znaleźć mądrość, siłę i łaskę, by sprostać troskom, odpowiedzialnościom i smutkom życia. Powinna uczynić Go swoją siłą i swym przewodnikiem. Niech dziewczyna swe serce odda wpierw Chrystusowi, zanim ofiaruje uczucie ziemskiemu przyjacielowi i niech nie nawiązuje stosunków, które by były sprzeczne z tą zasadą. Ci, co chcą być naprawdę szczęśliwi, muszą mieć błogosławieństwo niebios na wszystkim, co posiadają i co czynią. Nieposłuszeństwo wobec Boga jest tym, co powoduje beznadziejność w wielu sercach i domach. Moja siostro, jeśli nie chcesz mieć domu, z którego by nie ustępowały cienie, to nie łącz się z człowiekiem będącym wrogiem Bożym.ChD 41.1

  Chrześcijańskie rozumowanie — Co powinien czynić każdy prawdziwy chrześcijanin, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji, która doświadcza słuszności religijnej zasady? Ze stanowczością godną naśladowania powinien śmiało powiedzieć: “Jestem sumiennym chrześcijaninem. Wierzę, że siódmy dzień tygodnia jest biblijnym dniem odpocznienia. Tymczasem wiara i zasady nas obojga są tego rodzaju, że prowadzą w przeciwnym kierunku. Nie możemy być szczęśliwi, gdyż jeśli ja będę starał się osiągnąć coraz doskonalszą znajomość woli Bożej, będę coraz bardziej odróżniał się od świata, a upodabniał do Chrystusa, ty nadal nie będziesz dopatrywała się żadnego piękna w Chrystusie i prawda nie będzie cię pociągać; będziesz miłowała świat, którego ja nie mogę miłować, ja zaś będę miłował rzeczy Boże, których ty nie możesz miłować. Duchowe rzeczy duchowo bywają rozsądzane. Bez duchowego zmysłu nie będziesz w stanie uznać praw Boga do mnie, ani moich zobowiązań wobec Mistrza, któremu służę; dlatego będzie ci się zdawało, że ja cię zaniedbuję z powodu moich religijnych obowiązków. Ty nie będziesz szczęśliwa; będziesz zazdrosna o moje uczucia dla Boga, a ja będę czuł się samotny w mej wierze; jeśli twoje poglądy się zmienią, jeśli twoje serce zastosuje się do wymagań Bożych i nauczysz się kochać mego Zbawiciela, wtedy nasza znajomość może być odnowiona”.ChD 41.2

  W ten sposób wierzący ponosi ofiarę dla Chrystusa, jaką mu jego sumienie nakazuje i która dowodzi, że zbyt wysoko ceni życie wieczne, aby miał ryzykować jego utratę. Czuje, że lepiej będzie wcale nie zawrzeć małżeństwa, aniżeli związać swoje życie z kimś, kto woli świat niż Jezusa i kto odwiódłby go od krzyża Chrystusowego.ChD 42.1

  Bezpieczny związek małżeński — Tylko w Chrystusie można bezpiecznie zawrzeć związek małżeński. Ludzka miłość powinna zacieśniać się mocą pochodzącą z miłości Bożej. Tylko tam, gdzie Chrystus panuje, może istnieć głęboka, prawdziwa i niesamolubna miłość.ChD 42.2

  Gdy jedno z małżonków nawróci się po ślubie — Kto zawarł związek małżeński będąc jeszcze nienawróconym, staje się przez swoje nawrócenie jeszcze bardziej zobowiązanym do wierności swemu towarzyszowi, choćby nawet małżonkowie bardzo się różnili w sprawach swej wiary; jednakże wymagania Boże należy stawiać ponad wszelkie ludzkie stosunki, choćby to miało spowodować trudności i prześladowania. W duchu miłości i łagodności wierności Panu może wywrzeć wpływ na pozyskanie strony przeciwnej.ChD 42.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents