Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BAB 29—ANGKA SITINDANGI.

  BOTARI ni ari haheheon i, na mardalan do dua sian angka sisean i tu Emmaus, sada huta na marha daoon ualu pal sian Jerusalem.KSH 119.1

  Tung marsak do nasida mamingkiri na imbaru masa i, lumobi ma taringot tu barita binoan ni angka parompuan naung marnida angka surusuruan, djala naung padjumpang dohot Jesus dung salpu ari haheheonNa i.KSH 119.2

  Na mulak tu huta do nasida lao marpingkirpingkir dohot martangiang, huhut mangarop boi dapotan hatorangan taringot tu na so niantusan nasida.KSH 119.3

  Di na mardalan i nasida, ro do sahalak na asing mandongani nasida; alai ala ni ronsot ni pangkataion nasida i gabe hira na so diparrohahon nasida do hadjodjonokNa.KSH 119.4

  Ala ni borat ni arsak nasida, tumatangis do halak na dua on di na mardalan i. Dibereng holong ni roha ni Kristus na marasi i do na adong dison arsak na boi apulanNa.KSH 119.5

  Di na patinda rupa i Ibana songon sada halak sileban, dimulai Ibana do mangkatai dohot nasida. “Alai pangalelaon do mata nasida, asa unang ditanda nasida Ibana. Djadi ninna ma mandok nasida : —KSH 119.6

  “Hata dia do na hinatahonmuna sama hamu di tongandalan on? Gabe sulon ma nasida huhut tungki.KSH 119.7

  “Dung i mangalusi ma na sahalak na margoar Kleopas, ninna ma mandok Ibana: Sasada Ho do huroha na mian di Jerusalem, na so umboto na masa disi di angka ari on ?KSH 119.8

  “Djadi ninna ma mandok nasida: Ai aha i ? Gabe ninna nasida ma mandok Ibana : Angka na taringot tu Jesus, halak Nasaret i, panurirang na gogo di ulaon nang di hata, didjolo ni Debata dohot sandok bangso i.” Luk. 24 : 16-19.KSH 119.9

  Dung i dipaboa nasida ma manang aha na masa, djala diratai nasida muse taringot tu barita na pinaboa ni angka parompuan na laho tu tanoman i sogot manogotna i. Djadi didok Ibana ma :KSH 119.10

  “Oë hamu, na hurang roha djala na losok mangkaporseai saluhut na hinatahon ni angka panurirang i! Nda ingkon songon i marsitaonon Kristus i, laho masuk tu hasangaponNa i?KSH 119.11

  “Djadi djodjor ma sian si Musa dohot sian saluhut panurirang i dipatorang tu nasida nasa na tarsurat taringot tu Ibana.” Luk. 24 : 25-27.KSH 119.12

  Hohom do angka sisean i ala ni longang dohot las ni roha nasida. Ndang barani nasida manungkun manang ise Ibana. Ditangihon nasida do sude hatorangan taringot tu ulaon ni Kristus.KSH 120.1

  Aut sura manigor dipatandahon Sipalua i Ibana tu angka sisean i, tontu manigor sombu roha nasida. Ala ni las ni roha nasida, ndang tagamon adong be na giot tangkasan nasida. Alai porlu do antusan nasida manang songon dia hian ulaonNa i disuriranghon marhitehite angka tiruan dohot angka panurirangon na di Padan na Robi. Ingkon marodjahan di gindjang ni on do haporseaon nasida. Ndada dipatuduhon Kristus sada tanda halongangan asa porsea nasida, na patorangkon surat na badia i do ulaonNa pardjolo. Dibahen nasida do hamateanNa i gabe udjung ni sude pangaropan nasida. Djadi dipatuduhon Ibana ma nuaeng marhite angka panurirang, na hamateanNa i do sitindangi na umbolon di haporseaon nasida.KSH 120.2

  Di na mangadjari angka sisean on, dipatuduhon Ibana do haporluan ni Padan na Robi i songon sada sitindangi di ulaonNa. Torop situtu do nuaeng na mansoadahon Padan na Robi i, songon sada buku na so marguna be. Alai ndada songon i anggo pangadjaran ni Kristus. Ala ni haporluan ni i, pola do didok Ibana sahali : “Anggo so ditangihon nasida si Musa dohot angka panurirang, ndang tagamon mangoloi nasida, nang adong na hehe sian angka na mate.” Luk. 16 : 31.KSH 120.3

  Di na naeng mate mata ni ari, sahat do angka sisean i tu huta nasida. Dipaula Jesus ma songon na naeng manalpui huta i. Alai dihilala angka sisean i do na so tarbahen nasida sirang sian Sahalak na mamboan las dohot pangaropan ni roha na songon i tu nasida.KSH 120.4

  Ala ni i ma umbahen didok nasida tu Ibana : “Ua, mian ma Ho di hami, na bot ne ma djala manihir ari! Djadi bongot ma Ibana mandongani nasida.” Luk. 24 : 28, 29.KSH 120.5

  Dung rade sipanganon botari i, dipahundul Kristus ma Ibana dingkan halangulu, songon somalna.KSH 120.6

  Mangihuthon adat na somal, sai nampuna bagas do mandok tangiang mangido pasupasu di sipanganon i; alai diampehon Kristus do tanganNa di gindjang ni sipanganon i djala dipasupasu. Djadi tonggor ma mata nasida.KSH 120.7

  Saluhut do pamasumasuon di sipanganon i, soara na somal binege nasida, dohot bogas ni labang na di tanganNa i paandaphon na Ibana do Guru haholongan ni roha nasida i.KSH 120.8

  Tarhalomong situtu do nasida satongkin; dung i manigor djongdjong ma nasida naeng marsomba tu lambung patNa ; alai tompu do Ibana marhalindo sian mata nasida.KSH 120.9

  Dibagasan halalas ni roha, dihalupahon nasida do hamaleon dohot halodjaon nasida i. Ditinggalhon nasida do sipanganon i pahatophon borhat tu huta Jerusalem mamboan barita ni Sipalua naung hehe.KSH 121.1

  Di tingki na panonorhon na masa i dope nasida tu angka sisean na asing, djongdjong do Kristus sandiri ditongatonga nasida, mandok:KSH 121.2

  “Dame ma di hamu !” Luk. 24 : 36.KSH 121.3

  Mabiar do nasida djumolo; alai dung dipatuduhon Ibana tu nasida sude bogas ni labang na di tanganNa dohot di patNa i, djala dung mangan Ibana didjolo nasida, disi pe asa porsea djala sabam roha nasida. Marganti do nuaeng ganggu ni roha nasida i dohot pangkilalaan na so tarhatahon; diangku nasida do Ibana Sipalua nasida naung hehe i.KSH 121.4

  Toho ndang di punguan on si Tomas. Disoadahon ibana do sude barita ni haheheon i. Alai dung salpu ualu ari tarida do Jesus tu angka sisean i udju disi dohot si Tomas.KSH 121.5

  Di tingki on dipatuduhon Ibana muse do angka tanda pamadjalan na di tangan dohot patNa i. Djadi manigor porsea do si Tomas, huhut mandok: “Tuhanku djala Debatangku!” Joh. 20 : 28.KSH 121.6

  Di bilut pargindjang i, mangulahi do dipatorang Kristus Surat na badia i taringot tu Ibana. Dung i dipaboa ma tu nasida na ingkon djamitahononhon do dibagasan goarNa haubaon dohot haampunan ni dosa ditongatonga ni nasa bangso, mulai sian huta Jerusalem.KSH 121.7

  Andorang so hananaekNa tu banua gindjang, didok Ibana do tu nasida: “Alai djaloonmuna do hagogoon ni Tondi Porbadia na songgop tu hamu, gabe sitindangiku ma hamu di Jerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria sahat ro di udjung ni tano on.” “Ai ida ma, sai na dongananku do hamu ganup ari, rasirasa ro adjal ni hasiangan on !” Ul. 1 : 8; Mat. 28 : 20.KSH 121.8

  Hamu do angka sitindangiku, ninna, di sude ngolungKu na huseahon ala ni portibi on. Nunga diida hamu saluhut halak na ro tu Ahu manopoti angka dosana, tongtong do hudjalo. Saluhut na olo, boi do mardomu dohot Debata, djala maruli hangoluan na salelenglelengna.KSH 121.9

  Tu hamu, angka siseanku, do hupasahat barita parasinirohaon on. Sipasahatonmuna do i tu saluhutna bangso, parhataan, dohot halak.KSH 121.10

  Laho ma hamu nang apala tu udjung ni tano na marisi djolma i; alai boto ma na djonok do Ahu disi.KSH 121.11

  Dihangkam rodi ni Sipalua na tu angka sisean i do nang saluhut halak na porsea ro di udjung ni tingki panimpuli.KSH 122.1

  Tutu, ndang sai sude na boi mardjamita tu angka punguan bolon; alai saluhut do boi mangula tu marsasahalak. I ma marhite na mandjangkon angka na marniae, mangurupi angka na hurangan, mangapuli angka na marsak roha, dohot na paboahon taringot tu holong ni roha ni Kristus na mangampuni dosa i tu halak pardosa. Angka on ma na gabe sitindangi ni Kristus.KSH 122.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents