Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BAB 21—DIDJOLO NI SI LATUS.

  DUNG diuhumi angka panguhum ni rapot Sanhedrim I Kristus, diboan muse ma Ibana tudjolo ni si Latus asa ditotophon uhuman i djala tibu dipadalan.KSH 91.1

  Ia angka sintua dohot malim ni halak Jahudi i ndang boi masuk tu bilut paruhuman ni si Latus. Mangihuthon aturan hamalimon ni bangso nasida, gabe ramun do nasida molo dimasuhi nasida i, huhut tarambat. muse sian na manganhon pesta Paska i.KSH 91.2

  Dibagasan hapipitung nasida i, ndang diboto nasida na Kristus i do birubiru Paska na tutu; djadi di na tinulakhon nasida Ibana, nunga gabe diagohon nasida lapatan ni pesta Paska bolon on.KSH 91.3

  Di na binereng ni si Latus dompak Jesus, diida ibana do di bohiNa i sada hasangapon dohot hamuliaon. Ndang adong tarida disi bogas ni hadjahaton. Didompakhon si Latus do tu angka malim i huhut manungkun;KSH 91.4

  “Pangaluan dia do diboan hamu dompak Halak on ?” Joh. 18 : 29.KSH 91.5

  Ndang apala dihalomohon angka pangalu i paandaphon angka haadongon na tontu, ala ni i ma umbahen na so rade nasida mangalusi sungkunsungkun on. Diboto nasida do na so adong hatorangan na tau mambahen panguhum i mandabuhon uhum tu Ibana. Ala ni i ma umbahen didjou malimmalim i angka sitindangi gapgap. Dung i dipungka nasida ma mangalualuhon, angka ninna ma:KSH 91.6

  “Na dapot hami do on pabalikbalikhon bangsonami djala mangorai mangalehon guguan tu Kesar i; dipandok, Radja Kristus do Ibana.” Luk. 23 : 2.KSH 91.7

  Gapgap sambing do on, ai diparhatopot Kristus do panggararon beo tu Kesar. Di na naeng rigopan ni angka sibotopatik i Ibana taringot tusi, didok do:KSH 91.8

  “Antong, lehon hamu tu Kesar, na sian Kesar i”. Mat. 22 : 21.KSH 91.9

  Ndang tartipu angka sitindangi gapgap i si Latus. Djadi disungkun ibana ma Sipalua i:KSH 91.10

  “Atehe, Ho do radja ni halak Jahudi?”KSH 91.11

  Dialusi Jesus do: “Songon na nidokmi ma tutu!” Mat. 27 : 11.KSH 91.12

  Dung dibege nasida on, didok si Kajapas dohot angka na rap ibana i ma tu si Latus naung diangku Jesus hasalaan na tinuhashon nasida. Dohot soara na gogo, didjouhon nasida do asa marutang hosa Ibana.KSH 91.13

  Di na so mangalusi Jesus di angka alualu i, ninna si Latus do :KSH 92.1

  “Ndang alusanmu i? Godangna i dituhashon nasida dompak Ho!”KSH 92.2

  “Alai ndang dialusi Jesus agia aha.” Mark. 15 : 4, 5.KSH 92.3

  Longang do roha ni si Latus. Diida ibana do na so adong hatorangan paboa na adong diulahon Jesus hadjahaton, djala ndada porsea ibana di angka na mangalu i. Tandap do parsalisian ni hadameon ni Sipalua i tu hagaoron dohot haririmas ni pangalu i. Ala ni on, gabe tontu do di roha ni si Latus na so adong salaNa. Ala naeng botoonna hasisintongna, djadi pulik ma disungkun Jesus, ninna do:KSH 92.4

  “Atehe, Ho do radja ni Jahudi ?”KSH 92.5

  Ndang todjom dialusi Kristus sungkunsungkun on, alai disungkunhon do:KSH 92.6

  “Na sian roham do na nidokmi, manang na didok halak do i tu ho taringot tu Ahu?”KSH 92.7

  Na marungkil do Tondi ni Debata dohot si Latus. Na giot manogunogu ibana do sungkunsungkun on anggiat ditangkasi rohana. Diantusi si Latus do arti ni sungkunsungkun i. Diida ibana do na targorak rohana ala ni i. Alai di na satongkin i manigor tubu do dibagasan rohana hatimboon ni diri, ai ninna do :KSH 92.8

  “Ai halak Jahudi do ahu? Bangsomi dohot angka sintua ni malim i do pasahathon Ho tu ahu. Aha do na binahenmu?” Nunga salpu tingki parasian sian si Latus. Alai ala naeng di roha ni Jesus antusan ni si Latus na so ro Ibana songon sada radja na di tano on, dialusi Ibana do:KSH 92.9

  “Ndang sian portibi on haradjaonku. Aut sian portibi on haradjaonku, ndang tarbahen so mangalo angka naposongki, asa unang sahat Ahu tu angka Jahudi; alai ndang sisongon i haradjaonku.”KSH 92.10

  Dung i disungkun si Latus ma: “Asa radja do Ho?”KSH 92.11

  Djadi ninna Jesus ma mangalusi: “Songon nidokmi ma tutu, Radja do Ahu. Umbahen na tubu Ahu djala umbahen na ro Ahu tu portibi on, asa huhatindangkon hasintongan i. Ganup na sian hasintongan i tangihonon ni i do soarangku.”KSH 92.12

  Lomo situtu do roha ni si Latus naeng umboto hasintongan i. Guga do pingkiranna. Diantusi do hata ni Sipalua i, djala rohana pe nunga masihol situtu di hasintongan i asa boi dapotsa. Djadi disungkun ibana ma Jesus:KSH 92.13

  “Aha do hasintongan?”KSH 93.1

  Alai ndang dipainte ibana alusna. Lam tu gaorna do na torop i di balian ni bilut paruhuman i. Manggogo do angka malim asa tumibu diputushon; ala ni i ndang tardjua si Latus so ingkon manggohi tohonanna. Djadi laho ma ibana tu na torop i, ninna ma:KSH 93.2

  “Ndang adong djumpang ahu manang dia salana.” Joh. 18 : 33—38.KSH 93.3

  Sada pinsangpinsang bolon do hata ni panguhum kapir on di tuhastuhas dohot hadjahaton ni angka sintua ni halak Israel na manudu Sipalua i.KSH 93.4

  Di na binege ni angka malim dohot angka sintua i hata on sian si Latus, ndada na botiboti hinamuruk nasida. Naung leleng hian do disangkapi nasida asa mate Jesus; djadi di na naeng paluaonna Ibana, naeng do parsurageon nasida Jesus.KSH 93.5

  Ala naung agoan timbangan djala so boi manahan diri, gabe mandjoudjou djala mamurai do nasida, songon halak na so umboto samban. Diparsapala nasida do si Latus di hata i djala diasupi do ibana aluhonon nasida tu panggomgomi Rom. Ditudu nasida do si Latus na so olo manguhum Jesus atik pe naung dihatindangkon nasida mangalo adop Kesar. Dung i gogo situtu ma soara nasida mandjouhon:KSH 93.6

  “Digunturi Ibana do bangso i, ai sai mangadjari Ibana di sandok tano Judea, mamungka sian Galilea sahat ro tuson.” Luk. 23 : 5.KSH 93.7

  Di tingki on ndang lomo roha ni si Latus manguhum Jesus. Tangkas do diboto na so marsala Ibana. Alai dung dibege na sian Galilea do Kristus, diputushon ma manongos Ibana tu si Herodes, na gabe panguhum di luat i, na tongon ro di Jerusalem. Dipingkir si Latus do naeng pasisihon tanggungan on sian ibana tu si Herodes.KSH 93.8

  Galegale do Jesus ala naung male, djala hurang modom. Marsipal muse do Ibana sian pambalbalon na djorbut i. Alai dipasahat si Latus muse do Ibana tu angka parangan i, gabe dilanggelangge do Ibana, hona insakinsak dohot pukulpukul ni halak na torop na so marasi roha i.KSH 93.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents