Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Studiowanie księgi Daniela i Objawienia

  Duch Boży oświeca każdą stronicę Pisma Świętego, ale są tacy, na których wywiera to niewielkie wrażenie, ponieważ nie do końca je rozumieją. Gdy nastąpi przesiew spowodowany wprowadzeniem fałszywych teorii, ci powierzchowni czytacze, nie zakotwiczeni w Prawdzie będą niczym ruchome piaski. Przyjmą każde stanowisko, które będzie odpowiadać ich zgorzkniałym uczuciom... Księgi Daniela i Objawienia, jak również inne proroctwa Starego i Nowego Testamentu muszą być studiowane. Niech stanie się światłość — tak! — światłość w naszych domach. O to powinniśmy się modlić. Duch Święty oświetlający święte stronice otworzy nasze umysły, byśmy mogli zrozumieć, co jest Prawdą...SdK 101.1

  Trzeba nam o wiele bardziej gruntownego badania Słowa Bożego. Ze szczególną uwagą, jak nigdy dotąd w historii naszego dzieła, powninniśmy studiować księgi Daniela i Objawienia. Możemy mieć mniej do powiedzenia na temat rzymskiej potęgi i papiestwa, ale powinniśmy zwracać uwagę ludzi na to, co prorocy i apostołowie napisali pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Duch Święty tak kierował sprawami, zarówno w kwestii podawanych proroctw jak i opisywanych wydarzeń, by nauczyć, że czynnik ludzki ma być niewidoczny, ma być ukryty w Chrystusie, a Pan Bóg niebios i Jego Zakon ma być wywyższony. Czytajcie księgę Daniela! Rozmyślajcie nad historią królestw w niej przedstawionych. Przyjrzyjcie się mężom stanu, władzom, potężnym armiom i zobaczcie jak działał Bóg, by poniżyć ludzką pychę i zetrzeć w proch ludzką chwałę...SdK 101.2

  Światło, które Daniel otrzymał od Boga, zostało dane szczególnie na te ostatnie dni. Widzenia, które Daniel miał nad rzekami Ulaj i Tygrys, teraz się wypełniają i wszystkie przepowiedziane wydarzenia już wkrótce nastąpią.SdK 101.3

  Weźcie pod uwagę sytuację, w jakiej znajdował się naród żydowski, kiedy zostały podane proroctwa Daniela.SdK 101.4

  Poświęćmy więcej czasu na studiowanie Biblii. Nie rozumiemy Słowa Bożego tak jak powinniśmy je rozumieć. Księga Objawienia rozpoczyna się skierowanym do nas napomnieniem, byśmy zrozumieli wskazania w niej zawarte. “Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” — mówi Bóg. Kiedy my jako lud zrozumiemy, co ta księga dla nas oznacza, nastąpi wśród nas wielkie ożywienie. Nie w pełni pojmujemy lekcje, których ona naucza pomimo danego nam zalecenia, by ją badać i studiować.SdK 102.1

  W przeszłości religijni nauczyciele ogłosili, że księga Daniela oraz Objawienia są księgami zapieczętowanymi i dlatego ludzie się od nich odwrócili. Zasłona, której pozorna tajemnica powstrzymywała wielu od tego, by ją podnieść, Bóg własnoręcznie zdjął z tych partii Swego Słowa. Już sama nazwa “Objawienie” zaprzecza twierdzeniu, że jest to księga zapieczętowana. “Objawienie” oznacza, że coś ważnego zostało objawione. Prawdy tej księgi adresowane są do tych, którzy żyją w dniach ostatecznych. Stoimy z usuniętą już zasłoną w Świątyni — w miejscu najświętszych urządzeń. Nie wolno nam zostać na zewnątrz. Musimy wejść do środka, nie beztrosko, z lekceważącymi myślami, hałaśliwie, ale z szacunkiem i bojaźnią Bożą. Zbliżamy się do czasu, kiedy proroctwa księgi Objawienia wypełniają się...SdK 102.2

  Mamy przykazania Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, którym jest Duch Proroctwa. W Słowie Bożym mają zostać odnalezione bezcenne skarby. Ci, którzy badają to Słowo powinni zachować jasny umysł. Nie wolno im pobłażać nieposkromionemu apetytowi w jedzeniu i piciu.SdK 102.3

  Jeśli będą to robić, w ich umysłach zapanuje zamęt i nie wytrzymają napięcia, by w kopalni Prawdy kopać głębiej aż do skutku i odkryć znaczenie spraw, które odnoszą się do końcowych wydarzeń ziemskiej historii.SdK 102.4

  Gdy księgi Daniela i Objawienia zostaną lepiej zrozumiane, wierzący posiądą zupełnie inne religijne doświadczenie. Będzie im dane ujrzeć przebłyski z otwartych bram nieba, tak że wywrze to takie wrażenie na serce, umysł i charakter, który wszyscy muszą rozwinąć, by stać się uczestnikami błogosławieństw, które są nagrodą dla ludzi czystego serca.SdK 103.1

  Pan będzie błogosławił wszystkim, którzy w ciszy i pokorze będą dążyć do zrozumienia tego, co zostało ukazane w księdze Objawienia. Księga ta mówi tak wiele o nieśmiertelności i pełni chwały, że wszyscy, którzy ją czytają i badają szczerze, otrzymają błogosławieństwo przeznaczone dla tych, którzy “słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane”. Objawienie 1,3.SdK 103.2

  Efekt prawdziwego studiowania

  To, co najbardziej uderza podczas studiowania księgi Objawienia, to fakt, że związek Boga z Jego ludem jest ścisły i nie budzący wątpliwości.SdK 103.3

  Istnieje wspaniały związek pomiędzy niebem i ziemią. Rzeczy objawione Danielowi, zostały później uzupełnione Objawieniem danym Janowi na wyspie Patmos. Te dwie księgi powinny być uważnie studiowane. Dwa razy Daniel zapytał: “Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?” Daniela 12,6 (BT).SdK 103.4

  “Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni”. Daniela 12,8-13.SdK 103.5

  To Lew z pokolenia Judy odpieczętowal tę księgę i dał Janowi objawienie tego, co się stanie w dniach ostatecznych.SdK 104.1

  Daniel wraz ze swoim świadectwem wstąpił do grobu i ono było zapieczętowane aż do czasu końca, kiedy to poselstwo pierwszego anioła miało zostać ogłoszone światu. Są to nieskończenie ważne tematy w tych dniach ostatecznych, ale podczas gdy “wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych”, “bezbożni będą postępować bezbożnie” i “żaden bezbożny nie będzie miał poznania”. Jakież to prawdziwe! Grzech jest przestępstwem Prawa Bożego i ci, którzy nie chcą przyjąć światła odnośnie Prawa Bożego nie zrozumieją pierwszego, drugiego i trzeciego poselstwa anielskiego. Księga Daniela została odpieczętowana w objawieniu danemu Janowi i przenosi nas w przyszłość do ostatnich wydarzeń ziemskiej historii.SdK 104.2

  Czy nasi bracia będą pamiętać o tym, że żyjemy wśród niebezpieczeństw dni ostatecznych? Czytajcie Objawienie w powiązaniu z księgą Daniela. Nauczajcie tych rzeczy.SdK 104.3

  Niezwyciężone siły czekają

  Ci, którzy jedzą ciało i piją krew Syna Bożego, odnajdą w księgach Daniela i Objawienia Prawdę, która jest z natchnienia Ducha Świętego. Uruchomią siły, których nic nie powstrzyma. Usta małych dzieci otworzą się, by ogłosić tajemnice, które zakryte są przed ludźmi.SdK 104.4

  Stoimy u progu doniosłych i uroczystych wydarzeń. Wiele proroctw znajdzie wkrótce swoje wypełnienie. Zaczną działać wszelkie możliwe moce. Powtórzy się to, co działo się w przeszłości; odżyją dawne konflikty i niebezpieczeństwa osaczą lud Boży ze wszystkich stron. Ludzkość żyje w ogromnym napięciu, które udziela się wszystkiemu, co istnieje na ziemi.SdK 104.5

  Studiujcie Objawienie razem z księgą Daniela, bowiem historia się powtórzy... My, wraz z całą przewagą możliwości posiadania religijnej wiedzy, powinniśmy mieć dzisiaj daleko większe poznanie niż faktycznie mamy.SdK 105.1

  Aniołowie pragną wejrzeć w prawdy objawiane ludziom, którzy ze skruszonym sercem badają Słowo Boże i modlą się o głębsze poznanie, które jedynie Bóg dać może.SdK 105.2

  Gdy zbliżamy się do końca historii tego świata, proroctwa odnoszące się do ostatnich dni wymagają naszej szczególnej uwagi. Ostatnia księga Nowego Testamentu pełna jest prawd, które musimy zrozumieć. Szatan zaślepił umysły wielu, tak iż chwytają się każdej wymówki, by Objawienia nie uczynić przedmiotem swych studiów. Ale Chrystus przez Swojego sługę, Jana, oznajmił, co stanie się w dniach ostatecznych. Mówi: “Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane”.SdK 105.3

  Księgi Daniela i Objawienia powinny zostać razem oprawione i wydane. Można by do nich dodać kilka objaśnień do niektórych fragmentów, ale nie jestem pewna, czy to konieczne.SdK 105.4

  Podsunęłam tę myśl Starszemu Haskelowi, co zaowocowało wydaniem książki. Nie zaspokaja ona jednak potrzeb w pełni. To był mój pomysł, by te dwie księgi połączyć razem, tak by Objawienie następowało po księdze Daniela, ponieważ rzuca ono pełniejsze światło na tematy poruszane w Danielu. Naszym celem jest połączenie tych ksiąg, żeby pokazać, iż obie zajmują się tą samą tematyką.SdK 105.5

  Musi zostać ogłoszone poselstwo, które obudzi zbory. Należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki, by światło dotarło nie tylko do naszego ludu, ale i do świata. Zostałam pouczona, że proroctwa Daniela i Objawienia powinny zostać wydane w małych broszurach wraz z niezbędnymi objaśnieniami o rozesłane po całym świecie. Nasz lud potrzebuje światła i to podanego w bardziej przystępny sposób.SdK 105.6

  Widzenie dane Janowi przez Chrystusa, którego treścią są przykazania Boże i wiara Jezusa, musi zostać ogłoszone wszystkim narodom, ludom i językom. Kościoły symbolizowane przez Babilon, utraciwszy swoją duchowość stają się mocą prześladującą tych, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa. Ta prześladowcza moc została przedstawiona Janowi jako dwurożne zwierzę podobne do baranka, lecz przemawiające jak smok...SdK 106.1

  Im bliżej końca, tym potężniejsza będzie manifestacja pogańskiej mocy; pogańskie bóstwa będą demonstrować swoją niezwykłą moc i ukazywać się w wielkich miastach tego świata; realizacja tego planu już się rozpoczęła. Poprzez szereg obrazów Pan Jezus przedstawił Janowi niegodziwy charakter i zwodniczy wpływ tych, którzy będą się wyróżniać w prześladowaniu ludu Bożego. Wszystkim potrzebna jest mądrość, by zgłębić tajemnicę nieprawości, która będzie tak bardzo widoczna przy końcu ziemskiej historii... To właśnie w czasie, w którym żyjemy, Pan powołał Swój lud i dał mu poselstwo dla świata. Kazał im zdemaskować niegodziwość człowieka grzechu, który prawo niedzielne uczynił znakiem swojego autorytetu, zamyślając zmienić czasy i prawa oraz prześladować lud Boży, który stanowczo i niezmiennie czci Boga, zachowując jedyny prawdziwy Sabat — Sabat ustanowiony przy stworzeniu jako święty dla Pana.SdK 106.2

  Niebezpieczeństwa ostatnich dni są tuż przed nami i naszym zadaniem jest ostrzec ludzi przed tym, co im grozi. Nie pozwólny sobie na to, by nie studiować i nie badać tych uroczystych wydarzeń, które objawione zostały w proroctwie. Gdyby nasz lud był choć na wpół przebudzony, gdyby uświadomił sobie bliskość przedstawionych w Objawieniu wydarzeń, w naszych zborach nastąpiłaby reformacja i wielu ludzi uwierzyłoby poselstwu. Nie mamy czasu do stracenia; Bóg wzywa nas, byśmy gorliwie czuwali nad duszami, jako ci, którzy muszą zdać sprawę ze swojej pracy. Głośmy nowe zasady i pewnie stańmy na platformie czystej Prawdy. Będzie ona niczym miecz obosieczny. Unikajmy polemik i dyskusji. Nadejdą czasy, kiedy w milczeniu będziemy patrzeć na zbawienie Boże. Niech przemówi Daniel niech przemówi Objawienie; niech te księgi ogłoszą Prawdę. Ale niezależnie od tego, który temat będzie przedmiotem rozważań, zawsze wywyższajcie Jezusa jako centrum wszelkiej nadziei — “Korzeń i ród Dawidowy, gwiazdę jasną poranną”. Objawienie 22,16.SdK 106.3

  Kopcie głębiej

  Nie schodzimy dostatecznie głęboko w naszych poszukiwaniach Prawdy. Każda dusza, która wierzy w Prawdę na nasz czas, będzie musiała się wytłumaczyć ze swojej nadziei. Dzieci Boże zostaną wezwane do stawienia się przed królami, książętami, władcami i wielkimi ludźmi tego świata, którzy za ich pośrednictwem muszą poznać Prawdę. To muszą być ludzie nawróceni. Bóg przez Swojego Ducha w jednej chwili może was nauczyć więcej, niż moglibyście się nauczyć od wielkich tego świata. Cały wszechświat przygląda się bojowi, który toczy się na ziemi. Za nieskończenie wysoką cenę zapewnił Bóg każdemu człowiekowi możliwość poznania tego, co uczyni go mądrym ku zbawieniu. Aniołowie z wielkim zainteresowaniem przyglądają się, kto tę możliwość wykorzysta! Kiedy ludowi Bożemu zostaje przedstawione poselstwo, nie powinni mu się sprzeciwiać; powinni natomiast otworzyć Biblię i poddać je testowi — “do zakonu i do świadectwa”, a jeśli to poselstwo nie wytrzyma tej próby, to znaczy, że nie jest prawdziwe. Bóg chce, żeby nasze umysły się rozwijały. Pragnie obdarzyć nas łaską. Każdego dnia możemy mieć ucztę i delektować się dobrymi rzeczami, bo Bóg gotów jest otworzyć dla nas cały skarbiec nieba. — The Review and Herald, 18 luty 1890.SdK 107.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents