Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VIII

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 1 — Nasza praca

  Czym jest nasza praca? Tym samym czym praca dana Janowi Chrzcicielowi o którym czytamy: “A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel każąc na puszczy w ziemi judzkiej a mówiąc: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego”. Mateusza 3,1-3.S8 9.1

  Wszyscy, którzy są prawdziwie zaangażowani w dzieło Pana w tych ostatnich dniach, będą mieli ważne poselstwo do niesienia. Przeczytajcie pierwszych kilka wersetów czterdziestego rozdziału Izajasza: “Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie na pustyni ścieżki Boga naszego. Każda dolina niech podniesiona będzie a każda góra i pagórek niech poniżony będzie, co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsce nierówne niech będzie równiną. Bo się objawi chwała Pańska a ujrzy wszelkie ciało społem iż usta Pańskie mówiły”. Izajasza 40,3-5.S8 9.2

  “Głos mówi: Zwiastuj! I rzekł: Cóż mam wołać? To: Wszelkie ciało jest trawa a wszelka zacność jego jako kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opada skoro wiatr Pański powionie nań, zaprawdę, ludzie są tą trawą. Trawa usycha, kwiat opada, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki”. Wiersze 6-8.S8 9.3

  Rozdział ten wypełniony jest pouczeniami odpowiednimi dla nas w obecnym czasie. Słowo Pana dla nas jest: “Pokutujcie, przygotujcie drogę na odnowienie mojego dzieła”.S8 10.1

  Przeniesienie do Waszyngtonu pracy prowadzonego dzieła do tej pory w Battle Creek jest krokiem we właściwym kierunku. Mamy nadal naciskać na regiony poza nami gdzie znajdują się ludzie w ciemnościach. “Każda dolina niech będzie podniesiona a każda góra i pagórek obniżony, co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!” Wiersz 4. Każda przeszkoda w odkupieniu ludu Bożego ma zostać usunięta przez otwarcie Jego słowa i przedstawienie prostego “tak mówi Pan”. Prawdziwe światło ma świecić jasno albowiem ciemność okrywa ziemię a zaćmienie narody, prawda żywego Boga ma się pojawić w przeciwieństwie do błędu. Głoście radosną wieść. Mamy Zbawiciela, który oddał swoje życie aby ci, którzy w Niego wierzą, nie zginęli ale mieli życie wieczne.S8 10.2

  Przeszkody w postępowaniu naprzód dzieła Bożego będą się pojawiały lecz nie obawiajcie się. Dla wszechmocy Król Królów, nasz Bóg, zachowujący przymierze, łączy delikatność i troskę czułego pasterza. Nic nie może stanąć Mu na drodze. Jego moc jest absolutna i jest to rękojmia wypełniania Jego obietnicy danej ludowi. On może usunąć wszystkie przeszkody stojące na drodze postępowi swego dzieła. On ma środki do usunięcia każdej trudności aby ci, którzy Mu służą i mają w poszanowaniu środki, mogli zostać odkupieni. Jego dobroć i miłość są nieskończone a Jego przymierze niezmienne.S8 10.3

  Plany wrogów Jego dzieła mogą się wydawać solidne i dobrze umocnione lecz On może obalić najsilniejsze z tych planów i w swoim własnym czasie i we własny sposób uczyni to, kiedy ujrzy że nasza wiara została odpowiednio sprawdzona i że zbliża się do Niego i staje się on naszym doradcą.S8 10.4

  W czasie najcenniejszych dni, kiedy wszystko wygląda tak niezachęcająco, nie obawiajcie się. Miejcie wiarę w Boga. On wykonuje swoją wolę robiąc wszystko dobrze na rzecz swojego ludu. Siła tych, którzy Go kochają i służą Mu, będzie odnawiana dzień po dniu. Będzie im służyło jego zrozumienie aby nie błądzili wprowadzając w życie Jego cele.S8 10.5

  W służbie Bożej nie ma być żadnego zwątpienia. Nasza wiara ma wytrzymać obciążenia jakie na niej spoczną. Bóg może i chce zesłać swoim sługom całą siłę jakiej potrzebują. Uczyni On znacznie więcej aniżeli tylko wypełni największe spodziewanie tych, którzy pokładają w nim swoje zaufanie. Ześle im mądrość jakiej wymagają ich zróżnicowane potrzeby.S8 11.1

  Doświadczony apostoł Paweł powiedział: “Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej. Albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkościach moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach i w ucisku dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, tedym jest mocnym”. 2 Koryntian 12,9-10.S8 11.2

  O, bracia moi, utrzymujcie początek waszego zaufania aż do samego końca. Światło prawdy Bożej nie zostanie przyćmione. Ma świecić w ciemnościach błędu jaki otacza świat. Słowo Boże ma zostać otwarte dla tych zajmujących wysokie miejsca na ziemi jak również dla tych, którzy są znacznie niżej.S8 11.3

  Zbór Chrystusowy jest narzędziem Bożym do głoszenia prawdy, jest wyposażony przez Niego w moc do wykonania szczególnego dzieła i jeżeli będzie posłuszny wobec Boga, posłuszny Jego przykazaniom, będzie w nim mieszkać wspaniałość mocy boskiej. Jeżeli uczci Pana Boga Izraelskiego, nie ma takiej mocy, która mogłaby wystąpić przeciwko niemu. Jeżeli dochowa przymierza, siły wroga nie będą w stanie zwyciężyć go tak jak śmieci nie mogą oprzeć się wiatrowi.S8 11.4

  Przed zborem Bożym świta jasny chwalebny dzień jeżeli założy szatę sprawiedliwości Chrystusa a wycofa się z wszelkiego przymierza, które ich łączy ze światem.S8 11.5

  Członkowie zboru potrzebują obecnie poświęcenia się i wyznanie swych upadków oraz zwarcia się w jedność. Moi bracia, nie pozwólmy na to aby między nas mogło przyjść coś co by nas odłączyło od Boga i jednego od drugiego. Nie mówcie o sprawach, które was dzielą, ale złączcie się w miłości i prawdzie, która jest w Jezusie Chrystusie. Przystąpcie przed Pana Zbawiciela, który przelał krew i błagajcie o pomoc w waszej walce ze złem. Wasze prośby nie pójdą na marne, jeżeli byście się do Boga przybliżyli z uprzejmym sercem i zupełną wiarą, wtedy nieprzyjaciel, który stara się was zniszczyć, będzie pokonany.S8 12.1

  Zwróćcie się do Pana więźniowie nadziei. Szukajcie siły od Boga, żywego Boga. Wykażcie niezachwianą wiarę w Jego moc i Jego chęć zbawienia. Z Chrystusa wypływa żywy strumień zbawienia. On jest fontanną życia. Źródłem wszelkiej potęgi. Kiedy w wierze uchwycimy Jego siłę, On zmieni, cudownie zmieni najbardziej beznadziejne zniechęcające widoki. Uczyni to dla chwały swojego imienia.S8 12.2

  Bóg wzywa swoich wiernych, którzy wierzą w Niego, aby z odwagą przemawiali do tych, którzy nie posiadają wiary ani nadziei. Oby Pan pomógł nam pomagać sobie nawzajem i dowieść Go żywą swoją wiarą.S8 12.3

  *****

  “Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej, wykrzykajcie Bogu Jakubowemu. Weźmijcie psalm, przydajcie bęben i wdzięczną harfę z lutnią”. Psalmów 81,1.2.S8 12.4

  *****

  “Dobra rzecz jest wysławiać Pana a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy. Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje i prawdę twoją na każdą noc, na instrumentach o dziesięciu strunach, na lutni i na harfie ze śpiewaniem. Albowiemeś rozweselił mię, Panie! sprawami twemi, o sprawach rąk twoich śpiewać będę”. Psalmów 92,2-5.S8 12.5

  *****

  “Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wykrzykujmy skale zbawienia naszego. Uprzedźmy oblicze jego z chwałą, psalmy mu śpiewajcie. Albowiem Pan jest Bogiem wielkim i królem wielkim nade wszystkich bogów. W jego rękach są wszystkie głębokości ziemi i wierchy gór jego są. Jegoż jest morze bo je On uczynił i ziemia, którą ręce jego ukształtowały. Pójdźcie, kłaniajmy się a upadajmy przed nim, klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym”. Psalmów 95,1-6.S8 13.1

  *****

  “Śpiewajmy Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu wszystka ziemio! Śpiewajcie Panu, dobrorzeczcie imieniowi Jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie Jego. Opowiadajcie między narodami chwałę Jego, między wszystkimi ludźmi cuda Jego. Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny i straszliwy jest nad wszystkich bogów”. Psalmów 96,1-4.S8 13.2

  *****

  “Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z radością. Wiedźcież że Pan jest Bogiem, on uczynił nas a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego i owcami pastwiska jego. Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem a do sieni jego z chwałami, wysławiajcie go, dobrorzeczcież imieniowi jego albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie a od narodu do narodu prawda jego”. Psalmów 100.S8 13.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents